GUINÉ-BISSAU   

    feiten, impressies en beelden       

________________________________________________________________________________________________

 2016

 ________________________________________________________________________________________________

31 december 2016

In de afgelopen week was er van enige ontspanning in de relatie tussen de bij de "institutionele crisis" betrokken partijen en personen geen sprake. Men vraagt zich af of het de zojuist ingeinstalleerde regering zal lukken haar regeringsprogramma binnen de daarvoor bij wet gestelde termijn van 60 dagen door het parlement te loodsen. Met de recente uitspraken van de fractievoorzitter van de PAIGC in het achterhoofd ( zie bij 24 december) lijkt de kans daarop gering. Ex-presidentskandidaat Nuno Nabiam, die in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in juni 2014 van José Mário Vaz verloor, wist de spanning nog wat op te voeren door het gerucht te verspreiden dat er plannen van regeringsgwege zouden zijn om de parlementsvoorzitter Cipriano Cassamá in hechtenis te nemen om zodoende de kans op goedkeuring van het regeringsprogramma door het parlement te vergroten (het tegenovergestelde zou daarvan natuurlijk het gevolg zijn !). De ambassadeur van de EU, Vítor Madeira dos Santos, voelde zich in reactie daarop uitgenodigd zijn bezorgdheid uit te drukken en de internationale gemeenschap op te roepen attent te zijn

24 december 2016

Bij de CEDEAO-vergadering van vorig weekend is president JOMAV op geen enkele manier gefeliciteerd met "zijn" nieuwe regering, wat in het diplomatieke verkeer zoveel betekent als dat de gemeenschap CEDEAO het niet eens is met de politieke keuzes van de president. Wel wordt hij nadrukkelijk opgeroepen zich aan het Accoord van Conakry te houden. Zie  wat dit betreft hier het slot-communiqué m.b.t. het agendapunt Guiné-Bissau:

"ON THE SITUATION IN GUINEA-BISSAU

40. The Authority reaffirms its deep concern over the protracted political and institutional crisis in Guinea Bissau due to the inability of political stakeholders to reach a lasting and consensual solution. It stresses that the crisis undermines the implementation of commitments made by development partners since March 2015, to support the economic and social reconstruction of the country.

41. The Authority commends H. E. Professor Alpha Condé, President of Guinea and ECOWAS Mediator, for Guinea Bissau, H. E. Dr Ernest Bai Koroma, President of Sierra Leone, H. E. Ellen Johnson-Sirleaf, President of Liberia and Chairperson of the Authority of Heads of State and Government for their efforts which, on 6 September 2016 in Bissau, led to the adoption by the stakeholders, of a 6-point roadmap to end the current crisis in the country.

42. The Authority commends H.E. Professor Alpha Condé, for the excellent mediation efforts which led to the signing of the Conakry Accord by the political parties on 14 October 2016 in Conakry that is aimed at finding a lasting solution to the protracted political crisis  in that country. The Authority reaffirmed that the Conakry Accord remains the only framework for the attainment of a peaceful resolution of the crisis in Guinea Bissau.

43. The Authority salutes the leadership demonstrated by H. E. Ellen Johnson-Sirleaf, Chairperson of the Authority of Heads of State and Government, for her active involvement in the process to find a solution to the crisis.

44. The Authority urges the President of the Republic of Guinea Bissau to comply with the provisions of the Conakry Accord and calls on all parties to strictly respect and comply with the tenets of the Accord.

45. The Authority directs the Commission to provide the necessary technical support required for the implementation of Conakry Accord.

46. The Authority once again commends the non-interference of the Army in the political crisis and strongly urges it to continue in like manner.

47. The Authority reiterates the withdrawal of ECOMIB on 30 June 2017 and directs the Commission to commence operations for the gradual withdrawal starting in the first quarter of 2017."

Bij aankomst in Guiné-Bissau deed de president echter of zijn neus bloedde en bestond  hij het zelfs - tijdens een bijeenkomst waarbij geen vragen gesteld mochten worden - de burgers van Guiné-Bissau verantwoordelijk te stellen voor de bestaande crisis ("problemen die door de burgers zelf veroorzaakt zijn").

In het begin van de week liet Ban Ki-Moon  weten dat hij de bezorgdheid van de CEDEAO deelt "m.b.t. de voortdurende institutionele en politieke crisis in het land".

En de fractievoorzitter van de PAIGC maakte nog eens bekend dat er voor de nieuwe regering niets te regeren valt omdat de meerderheid van het parlement de laatst benoemde regering niet erkent.

..... en zo gaan we het nieuwe jaar tegemoet.

17 december 2016

Momenteel wordt er in Abuja/Nigeria een topconferentie gehouden door de CEDEAO. Tijdens dat overleg zal de president van Guiné-Conakry, Alpha Condé, met zijn interpretatie komen van de afspraken die twee maanden geleden in consensus door alle hoofdrolspelers van de politieke crisis in Guiné-Bissau bij het Accoord van Conakry gemaakt zijn. Als voorspel op de top zijn vrijdag j.l. de leiders van vier van de vijf in het parlement vertegenwoordigde partijen - PAIGC, PCD, UM en PND -   naar Abuja gereisd om aan de verantwoordelijken van de CEDEAO uit te leggen waarom zij menen dat de benoeming door president José Mário Vaz van minister-president Sissoco Embaló niet past binnen het accoord in kwestie.

De gezamenlijke vrouwenorganisaties van Guiné-Bissau hebben gisteren geprotesteerd tegen de benoeming van Carlos Alberto Kenedy de Barros tot minister van Vrouw, Gezin en Sociale Solidariteit. Zij eisen zijn aftreden, niet alleen omdat hij een man is maar ook en vooral omdat er momenteel een strafzaak tegen hem zou lopen vanwege zware mishandeling van zijn vrouw.

Ook andere maatschappelijke organisaties komen steeds meer in  het geweer tegen de nieuwe regering (met 37 portefeuilles !) en tegen de bemiddelende rol van de CEDEAO die volgens hen voortdurend nergens toe leidt omdat de organisatie zelf een speler is in het conflikt en er zelfs belang bij heeft dat het blijft voortbestaan.

10 december 2016

Er is - het zal nauwelijks iemand verbazen - nog steeds sprake van een grote politieke impasse: de nieuwe en 5e regering sinds het aantreden van president José Mário Vaz in juni 2014, wordt niet geaccepteerd door drie van de in het parlement vertegenwoordigde partijen, waaronder uiteraard de meerderheidspartij PAIGC. De onlangs door Vaz benoemde minister-president, Sissoco Embaló, zou niet beantwoorden aan het profiel voor minister-president volgens  het door alle partijen ondertekende Accoord van Conakry. Mede daarom heeft ook de voorzitter van het parlement Cipriano Cassamá weer meer afstand genomen van de nieuwe minister-president, daar waar hij zich eerst nog optimistisch uitliet over de mogelijkheid dat het parlement de nieuwe regering een kans zou geven (zie 21 november hieronder op deze pagina). Cipriano heeft aan de president van Guiné-Conakry Alpha Condé, de vertegenwoordiger van de CEDEAO bij de onderhandelingen over de crisis in Guiné-Bissau, gevraagd zijn licht te laten schijnen over wie volgens het Accoord een "kandidaat van consensus" zou kunnen of had moeten zijn. Alpha Condé zal zich daar op 17 december over uitspreken. Cipriano Cassamá heeft gisteren in een speciaal daarvoor belegde vergadering met vertegenwoordigers van de VN, de Afrikaanse Unie , de EU, de CEDEAO en de CPLP (Gemeenschap van Portugeestalige Landen) deze internationale organisaties gevraagd te bemiddelen bij het oplossen van de onverzoenlijke en starre verhoudingen tussen de Bissause politici.

21 november 2016

De vers benoemde minister-president Sissoco Embaló is vrijwel onmiddellijk na zijn benoeming, in gezelschap van parlementsvoorzitter Cipriano Cassamá, naar grote broer Senegal gevlogen, verpersoonlijkt door president Macky Sall,  en ze lijken daar na een nachtje slapen gesticht van te zijn weergekeerd. Sissoco beloofde met alle in het parlement vertegenwoordigde partijen in gesprek te gaan en verzoening en harmonie na te zullen streven, en parlementsvoorzitter Cipriano bleek opvallend verzoeningsgezind en meende dat het parlement de nieuwe regering van Sissoco zal accepteren, daarmee min of meer stelling nemend tegen de opvatting van zijn partij en diens leider, die meent dat de nieuwe regering in democratische zin geen draagvlak kan/mag hebben. Het zal natuurlijk opnieuw nog lang onrustig blijven. Wordt vervolgd.

19 november 2016

Gistermiddag heeft president José Mário Vaz zijn keuze voor de nieuwe minister-president bekend gemaakt:  Umaro Sissoco Embaló. Hij werd onmiddellijk in zijn functie aangesteld bij presidentieel besluit en hij mag nu een regering gaan formeren. Hij is de vijfde minister-president sinds juni 2014. De verontwaardiging over de keuze van Sissoco aan de kant van de meerderheidspartij PAIGC en haar leider Domingos Simões Pereira was te voorzien, zoals ook het feit dat met deze keuze de harmonie in het land niet is weergekeerd, maar veeleer dieper verankerd, voor zover dat nog mogelijk was. De PAIGC is van mening dat de president met zijn beslissing het Accoord van Conakry aan zijn laars lapt en bewust kiest voor voortzetting van de onverzoenlijkheid, geleid door maar één belang: als ik maar op de presidentstroon kan blijven zitten tot aan de verkiezingen van 2018. De kandidaat voor het premierschap van de PAIGC is de woordvoerder van die partij: Augusto Olivais.

Sissoco is ex-militair en was o.a. militair adviseur van Muammar Khadaffi (Libie), die hij in 2009 naar Guiné-Bissau haalde, en Blaise Comparoé (Burkina Faso).

15 november 2016

Na opnieuw wekenlang getuige te zijn geweest van deliberaties, oproepen tot vervroegde verkiezingen, maatschappelijke protesten, anti-JOMAV-demonstra-ties,  internationale aansporingen van o.a. de VN en de CPLP om het Accoord van Conakry uit te voeren, wederzijdse zwartmakerijen en tenslotte weer een bemiddelingspoging door de voorzitter van de CEDEAO, de president van Liberia, mevrouw Ellen Johnson Sirleaf, die de vorige week in het land was, kon de getergde bevolking gisteren dan eindelijk van president José Mário Vaz vernemen, via een voor hem gebruikelijke lange redevoering met majesteitelijke pretenties,  dat hij de regering van minister-president Baciro Dja, door hemzelf een paar maanden  geleden in die functie benoemd, naar huis zendt. Het is de eerste stap van een reeks van vele, en elke stap zal wel weer de nodige tijd in beslag nemen. Het is nu wachten op de benoeming van de nieuwe minister-president en het einde van de raadplegingen daarover is voorlopig niet in zicht. Er zijn tenminste drie kandidaten en president, PAIGC en andere spelers lijken het nog geenszins eens te zijn over wie het moet worden.

En het is vandaag precies 132 jaar geleden dat de Conferentie van Berlijn geopend werd, waarbij de Europese grootmachten dobbelden om de stukken Afrika waar zij hun vlag wilden planten, pakjesavond voor Europa.

 

 

van  http://www.jeuneafrique.com

La scène se déroule à des milliers de kilomètres du continent africain, dans la froideur berlinoise du mois de novembre. Ce 15 novembre 1884, le chancelier allemand Otto von Bismarck prononce le discours d’ouverture d’une conférence dont personne ne soupçonne encore l’importance.

Elle réunit les représentants des grandes puissances de l’époque : la jeune Allemagne, l’Angleterre toute puissante, sa rivale la France, l’Empire Ottoman, les États-Unis… Le but de la conférence, qui se tient en toute discrétion ? Organiser l’équilibre des puissances occidentales, pour éviter qu’elles s’affrontent. Et pour ce faire, les dirigeants et diplomates doivent s’accorder sur leurs ambitions africaines.

Joël Calmettes, auteur du documentaire Berlin 1885 : ruée sur l’Afrique, s’est plongé dans les arcanes de cette conférence décisive pour le sort du continent africain. Il explique les raisons qui ont poussé les rivaux européens à se concerter plus qu’à s’affronter :

« À l’époque, le souvenir de la guerre de 1870 est encore vif. Les trois grandes puissances que sont l’Allemagne, la France et l’Angleterre, craignent chacune de voir les deux autres s’allier contre elles. Elles cherchent toutes à limiter les risques de conflit.»

maandag 31 oktober 2016

Het ruim twee weken door alle politieke hoofdrolspelers gesloten Accoord van Conakry, bedoeld als gids en programma om Guiné-Bissau uit de crisis te trekken, heeft nog niet tot enig tastbaar resultaat geleid. Een van de belangrijkste punten van het accoord, de aanstelling door president  José Mário Vaz van een nieuwe minister-president die met hem door één deur kan, heeft wel weer tot zoveel commotie en onmin geleid dat er opnieuw steeds meer stemmen opgaan om toch maar tot vervroegde verkiezingen te besluiten, dat is tenminste het advies aan de president  van de niet in  het parlement vertegenwoordigde kleine partijen.

De PAIGC en haar voorzitter Domingos Simões Pereira dringen er bij de president op aan dat hij het accoord volgt. Zijn dralen - hij is opnieuw met gespreksrondes begonnen met de betrokken partijen - wordt hem kwalijk genomen. Er lijken drie kandidaten te zijn voor het premierschap, van wie de partijbons Augusto Olivais de voorkeur heeft van Domingos Simões Pereira. Ook de internationale gemeenschap dringt aan op het snel uitvoeren van de afspraken die op 14 oktober in Conakry zijn gemaakt.

16 oktober 2016

Eergisteren heeft de driedaagse bijeenkomst van alle crisispolitici onder auspicien van de CEDEAO en onder voorzitterschap van de bemiddelaar namens die organisatie president Alfa Condé, het "Accoord van Conakry" opgeleverd, een 10 punten tellend document, waarin eerdere "afspraken", eveneens resultaten van bemiddelingspogingen, zijn opgenomen. Nieuw is het eerste punt, dat stelt dat er op korte termijn (die termijn wordt niet nader genoemd !) een minister-president benoemd moet worden "die het vertrouwen heeft van de president", het venijn zit nu eens in de kop zou  je kunnen zeggen.

Alle betrokkenen zijn het er volgens het accoord verder over eens dat de regering die door die minister-president samengesteld wordt tot het einde van de regeringsperiode (tot aan de verkiezingen van juni 2018) "aan" moet blijven. Om die uitdaging - een regering die ruim een jaar blijft zitten - aan te kunnen zal er 45 dagen na de benoeming van de minister-president een Ronde Tafel Conferentie georganiseerd worden waarbij de politiek en de samenleving een "stabiliteitspact" zullen ondertekenen, gericht op de uitvoering van de eerder gemaakte plannen.

Het Accoord van Conakri is ondertekend door de parlementsvoorzitter, door de regering, door Domingos Simões Pereira, voorzitter van de PAIGC, door de voorzitter van de grootste oppositiepartij PRS, de voorzitters van de drie kleine oppositiepartijen en door de woordvoerder van "de 15", Braima Camará.

Mede-ondertekenaars zijn de president van Guiné-Conakry, de voorzitter van de CEDEAO, de speciale vertegenwoordiger van Ban Ki Moon voor Guiné- Bissau, de vice-directeur van het politieke departement van de V.N., de vertegenwoordiger van de Afrikaanse Unie voor Guiné-Bissau, het ministerie van Buitenlandse Zaken van Sierra Leone, de staatssecretaris van Buitenlandse zaken van Angola, de vertegenwoordiger van de E.U. voor Guiné (Conakry) en de ambassadeur van Senegal voor Guiné (Conakry).

11 oktober 2016

Aangezien tot verrassing van weinigen de politieke hoofdrolspelers het ook in de afgelopen weken niet eens zijn geworden over een oplossing van "het politiek-institutionele conflikt" waaronder het land gebukt gaat, dit ondanks het bestaande CEDEAO-accoord en de mooie woorden van president José Mário Vaz twee weken geleden bij de vergadering van de Verenigde Naties (zie 24 september op deze pagina), is de president vrijdag j.l. in gezelschap van 23 politici afgereisd naar Conakry, om daar weer een bemiddelingspoging te ondergaan van de CEDEAO, nu onder leiding van de president van Guiné-Conakry, Alfa Condé. Ook de speciale afgezant van Ban Ki Moon voor Guiné-Bissau zal deze week bij de besprekingen aanwezig zijn. Aan het vertrek vooraf gingen besprekingen van de president met de hoofdrolspelers, onder wie Domingos Simões Pereira, maar naar verluidt hebben die zittingen niet veel concreets opgeleverd en is een oplossing, ook in de zin van de samenstelling van "een regering van nationale eenheid" niet onmiddellijk in zicht. 

Domingos Simões Pereira heeft opnieuw verklaard dat in de bestaande wetgeving alleen maar een PAIGC-regering opnieuw kan aantreden omdat de PAIGC met grote meerderheid de democratisch verlopen verkiezingen van juni 2014 gewonnen heeft. Aangenomen wordt dat  parlementsvoorzitter Cipriano Cassamá dezelfde opvatting heeft en dat deze bovendien zal voorstellen om Domingos Simões Pereira weer minister-president te laten zijn van welke volgende regering dan ook. De huidige minister-president Baciro Djá vindt natuurlijk nog steeds dat er een grondwettelijke en democratische grondslag is voor de samenstelling van de huidige regering onder zijn leiding.

Vorige week is ex-marinebaas Bubo Na Tchuto - in april 2013 in de wateren voor de kust van Cabo Verde door Amerikaanse  agenten van de Amerikaanse drugsbestrijdingsautoriteit  DEA met een langdurig voorbereide list op heterdaad betrapt en gevangen genomen - tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Aangenomen wordt dat de tijd dat hij in voorarrest gezeten heeft van die vier jaren wordt afgetrokken. In dat geval zal hij in april 2017 weer naar Guiné-Bissau kunnen terugkeren.


2 oktober 2016

De ambassadeur voor de Europese Unie in Guiné-Bissau, Vítor Madeira dos Santos, sprak vrijdag j.l. in een interview met RTP Africa kritisch over de regeerders van het land, "die meer geld uitgeven aan reizen om deel te nemen aan conferenties en internationale handelingen dan aan de sectoren Gezondheid en Onderwijs". Verder betoogde hij o.a. dat de regeerders "altijd gekozen hebben voor antagonisme, gebrek aan samenwerking en wantrouwen i.p.v. voor mogelijkheden tot samenwerking". Hij refereerde aan de omstandigheid dat hij - pas ambassadeur sinds 2014 - straks waarschijnlijk de vijfde regering sinds zijn aantreden zal meemaken.

Het bestuur van de PAIGC, bij monde van de voorzitter Domingos Simões Pereira,  nodigde in een "verzoeningspoging" de 15 dissidente en daarom geroyeerde PAIGC - leden en - volksvertegenwoordigers, uit voor een "verzoeningsbijeenkomst". De "15" hebben de uitnodiging afgewezen en het partijbestuur inclusief de voorzitter, opgeroepen op te stappen. Zij houden Domingos Simões Pereira persoonlijk verantwoordelijk voor de vóórtdurende innerlijke verdeeldheid van de partij.

Al met al: de realisering van de samenstelling van een "inclusieve regering" lijkt nog net zo ver weg als zes maanden geleden, toen de ellende (her)begon met het naar huis sturen door de president van de derde regering sinds juni 2014.

24 september 2016

Vandaag is het 43 jaar geleden dat in 1973 in Medina de Boé bij monde van "Nino" Vieira - later meermalen president en tijdens zijn laatste presidentschap op 2 maart 2009 vermoord - eenzijdig de onafhankelijkheid van Guiné-Bissau werd uitgeroepen; op de foto Amílcar Cabral (met zonnebril), de eerste voorzitter van de in 1956 opgerichte partij PAIGC, met naast hem Nino Vieira ten tijde van het eerste partijcongres in Cassacá in 1964; op het moment van het uitroepen van de onafhankelijkheid is Amílcar Cabral al dood, acht maanden daarvoor vermoord in Conakry; (voor meer achtergrond zie op deze site "feiten 1956-2004" en "chronologie") 

 

 

De afgelopen week mocht president José Mário Vaz voor het eerst tijdens zijn presidentschap de Vergadering van de Verenigde Naties in New York toespreken. Hij probeerde de daar verzamelde wereldleiders o.a. gerust te stellen met de woorden dat de crisis in Guiné-Bissau "geen politiek-militaire crisis is, maar een politiek-institutionele". Hij refereerde aan het onlangs onder auspicien van de CEDEAO tot stand gekomen accoord om op korte termijn een "regering van nationale eenheid" te formeren.

O.a. de minister van Buitenlandse Zaken van Portugal, Augusto Santos Silva, bevestigde en roemde het accoord in kwestie.

Binnen de meerderheidspartij PAIGC roepen sommige kopstukken de leider Domingos Simões Pereira op zijn positie ter beschikking te stellen omdat hij niet over de mogelijkheden zou beschikken om de voortdurende onrust en onenigheid binnen de partij tot een oplossing te brengen en hij niet de verzoener en samenbinder zou zijn waarop bij zijn uitverkiezing gehoopt was.

16 september 2016

In de afgelopen week moest een bemiddelingsbezoek door enkele staatshoofden van de CEDEAO - die van Guiné-Conakry en  Sierra Leone - hoop geven op een oplossing van de politieke en institutionele crisis waarin het land verkeert. Het ziet ernaar uit dat deze bemiddeling zal leiden tot de samenstelling van een regering van nationale eenheid, die dan de vijfde regering zal zijn sinds het moment dat president José Mário Vaz in juni 2014 aan de macht kwam.

          http://www.jeuneafrique.com :

Guinée-Bissau : proposition de médiateurs ouest-africains pour sortir de la crise politique 

Les acteurs de la crise politique qui secoue la Guinée-Bissau depuis plus d'un an ont accepté une proposition de sortie de crise en six points soumise par des dirigeants ouest-africains en visite de médiation à Bissau samedi, selon un communiqué officiel. 

La délégation de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao, 15 pays) comprenait le président guinéen Alpha Condé, mandaté par cette organisation comme médiateur dans la crise, son homologue sierra-léonais Ernest Bai Koroma ainsi qu’un émissaire de la Libérienne Ellen Johnson Sirleaf, qui préside actuellement la Cédéao.

Les émissaires se sont entretenus avec le président bissau-guinéen José Mario Vaz, des membres de son gouvernement, de partis politiques représentés à l’Assemblée nationale et divers acteurs. Tous « se sont entendus » sur le projet de plan de sortie de crise » soumis par la Cédéao, indique le communiqué officiel diffusé samedi soir, à la fin de la visite de la délégation ouest-africaine.

Le premier point est la tenue d’une table ronde de tous pour « un dialogue inclusif » permettant d’élaborer « un plan de travail de deux ans ».

Deuxième point: « la formation d’un gouvernement consensuel inclusif qui a également un mandat de deux ans pour travailler essentiellement sur la relance du développement et des réformes institutionnelles », selon le texte.

Aucune date n’a été fournie pour la tenue de la réunion inclusive et la mise en place de la nouvelle équipe ministérielle.

Les protagonistes ont aussi accepté « la révision de la Constitution, des lois électorales, des lois régissant les partis politiques », la mise en place d’un mécanisme de suivi du processus ainsi que l’exécution de projets de réformes des forces de défense et de sécurité.

La Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son Premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC, au pouvoir), auquel tous deux appartiennent.

Le PAIGC conteste toujours la désignation, en juin 2016, de Baciro Dja comme Premier ministre. Et ses députés refusent de siéger au Parlement, empêchant le chef du gouvernement de présenter son programme de politique générale.

Selon la Constitution bissau-guinéenne, le choix du Premier ministre revient au parti majoritaire. Or le PAIGC a perdu récemment sa majorité parlementaire absolue de 57 sièges à la suite de la fronde de 15 députés.

M. Vaz a dit vouloir s’appuyer sur une majorité alternative, constituée des 41 députés du Parti de la rénovation sociale (PRS, opposition, deuxième formation du pays), et de 15 députés frondeurs du PAIGC, soit 56 sièges sur 102 au Parlement.

Les tensions à la tête de l’Etat inquiètent d’autant plus la communauté internationale que l’élection de M. Vaz en mai 2014 avait marqué un retour progressif à l’ordre constitutionnel dans cette ex-colonie portugaise d’Afrique de l’Ouest jusqu’alors en proie à une instabilité chronique, avec des tentatives de coup d’Etat militaires à répétition.

A Bissau samedi, les protagonistes sont apparus « impliqués dans une recherche de solution », et la Cédéao « a travaillé dans ce sens pour obtenir l’engagement de toutes les parties. Maintenant, tout dépend de la volonté des Bissau-Guinéens », a affirmé à l’AFP le ministre d’Etat et secrétaire général de la présidence guinéen, Naby Youssouf Kiridi Bangoura.

D’après la présidence guinéenne, la proposition de la médiation pour la sortie de crise avait reçu le soutien préalable de l’ONU, de l’Union africaine (UA), de l’Union européenne (UE) et de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP)

3 september 2016

Oud-staatssecretaris voor Transport en Communicatie, João Bernardo Vieira, die deel uitmaakte van de door de president afgezette regering van Domingos Simões Pereira, is vrijgelaten.

24 augustus 2016

Zowel PAIGC-partijleider Domingos Simões Pereira als de Liga van de Mensenrechten hebben zeer afwijzend gereageerd op de hechtenis van João Bernardo Vieira (zie bij 18 augustus). 

De internationale gemeenschap, onder voorzitterschap van de speciale vertegenwoordiger van  de V.N. voor Guiné-Bissau,Modibo Traoré, heeft met vertegenwoordigers van de PAIGC en de grootste oppositiepartij PRS, strategieen besproken om uit de politieke en institutionele crisis te komen. Naar verluidt verliep de bespreking in een welwillende sfeer.

En de oppositiepartij PRS en "de 15" hebben de president van de republiek opgeroepen om "zijn verantwoordelijkheid te nemen" en de impasse in het parlement op te lossen.

18 augustus 2016

Deze week is een delegatie van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (in het Frans CEDEAO, in het Engels ECOWAS) in het land om de leiders van Guiné-Bissau aan te sporen om er alles aan te doen om de dialoog in het land te bevorderen. De nieuwe voorzitter van de commissie van het CEDEAO, Alain Marcel de Sousa, zei dat de delegatie wil proberen bij te dragen tot de opheffing van  "de institutionele blokkade" van het land.  Alain Marcel de Souza liet zich vergezellen door de nieuwe ambassadeur voor de CEDEAO in Guiné-Bissau, Blaise Diplo uit Ivoorkust. Zie voor verdere informatie de pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites".

João Bernardo Vieira, de oud-staatssecretaris voor Transport en Communicatie, die deel uitmaakte van de door de president afgezette regering van Domingos Simões Pereira, is op last van de Algemeen Procureur van de Republiek in hechtenis genomen. I.h.a. wordt deze daad gezien als de zoveelste poging om oude regeringsleden te intimideren en te vernederen. De PAIGC heeft weer een duidelijk protest aangetekend en niet voor het eerst de internationale gemeenschap gewaarschuwd voor het illegale vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie, waarvoor het de president van de republiek verantwoordelijk houdt.

De oppositiepartij PRS en de "dissidente 15" van de PAIGC hebben er deze week bij de president van de republiek op aangedrongen om de "parlementaire impasse" te doorbreken. Zij roepen de president op een buitengewone vergadering van de volksvertegenwoordiging bijeen te roepen. Er heeft nog steeds geen parlementaire vergadering plaats gevonden om het regeringsprogramma al dan niet goed te keuren. Een oproep van minister-president Baciro Djá eerder deze week aan het adres van de voorzitter van het parlement, Cipriano Cassamá, om "al zijn invloed te gebruiken" om een datum voor een plenaire vergadering vast te stellen, heeft nog niet tot resultaten geleid.

11 augustus 2016

Gisteren is het enige psychiatrische behandelcentrum van Guiné-Bissau na 18 jaren heropend. Het werd gesloten tijdens de burgeroorlog van 1998/1999. Het centrum, in Bissau "centro mental" genoemd, zal volgende week de eerste patienten ontvangen. Er is plaats voor 32 mensen. Er lopen heel veel verwarde volwassenen in Bissau rond, die het zonder enige vorm van zorg of behandeling moeten stellen. Op de pagina "impressies" heb ik bij 2013 een indruk gegeven van waartoe dat kan leiden (titel: Vrouw op weg). Het centrum beschikt overigens niet over een psychiater, wel over drie artsen, een psycholoog en enkele verplegers. Naar verluidt beschikt het centrum over voldoende psychopharmaca. Het centrum werd hersteld met geld van de Europese Unie. 

De PAIGC stelde deelname aan een plenair parlementair debat over het regeringsprogramma afhankelijk van de onmiddellijke vrijlating van de PAIGC-gedeputeerde Gabriel Sow en het ontslag van de procureur-generaal António Sedja Man, die naar oordeel van de PAIGC alleen maar in het geweer komt om de partij te schaden en om  de oppositie te steunen. Verder eiste de PAIGC opnieuw dat de president de illegaal aan de macht gekomen regering Baciro Djá zal ontslaan.

8 augustus 2016

Eind vorige week riep de meerderheidspartij PAIGC de president op om de regering van Baciro Djá naar huis te sturen, omdat "deze buiten het wettelijke kader van de grondwet functioneert". De partij zinspeelde op de omstandigheid dat de regering Djá na 60 dagen nog steeds haar regeringsprogramma niet aan het parlement heeft aangeboden, terwijl de wet daar uiterlijk 60 dagen voor geeft. Ook werd weer genoemd dat de president met de aanstelling van zijn "regering op presidentieel initiatief" de grondwet geschonden had. 

 

Vrijdag j.l. werd bekend gemaakt dat vanaf 1 december 2016 de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP weer rechtstreekse vluchten Lissabon-Bissau v.v. zal gaan onderhouden. TAP zegde de samenwerking met Guiné-Bissau per 10 december 2013 op, omdat op die dag een lid van de “overgangsautoriteiten” vergezeld van militairen de crew van TAP gedwongen had om 74 Syriërs met valse papieren van Bissau naar Lissabon te transporteren. Het land werd toen geregeerd door een "overgangsregering" die na de staatsgreep van mei 2012 was geinstalleerd. Zowel Portugal als de Europese Unie reageerden toen zeer kritisch op dit haperen van de internationale veiligheidsvoorschriften.  (zie op de  pagina "guiné-bissau in 2013")                          

4 augustus 2016

Gisteren werd het "bloedbad van Pindiguiti" herdacht. Het was 57 jaar geleden dat in de haven van Bissau 59 stakende havenarbeiders door leden van de Portugese koloniale politie koelbloedig werden vermoord.

 

Voor de in 1956 opgerichte bevrijdingspartij PAIGC was die moordpartij de aanleiding om van strategie te veranderen; zij richt zich vanaf dat moment niet meer alleen op de stadsbevolking, maar ook op de bewoners van het platteland, de overgrote meerderheid van "Portugees Guiné". De strijd blijft er ook dan nog een van overleg met het koloniale regime. Pas in 1963 wordt de eerste gewapende aanval uitgevoerd op een Portugees garnizoen (dat van Tipe, in het zuiden van het land); dat is het begin van de bevrijdingsoorlog, die elf jaren zal duren.

De officiele herdenking werd gehouden bij het monument van de "Martelaren van Pintjiguiti" door de regering van Baciro Djá. Elders in de stad herdacht de voorzitter van het parlement Cipriano Cassamá de slachting. Hij riep de politici van het land op om op te houden met de "strijd tussen de elites": "het is dringend nodig op te houden met de schending van de grondwet en de politici aan te moedigen hun ego's op te geven, hun frustraties en meningsverschillen en om aan de toekomst van het volk te denken".

Eergisteren riep minister-president Baciro Djá tot verbijstering van velen de internationale gemeenschap op zich niet te mengen in het politieke conflikt. Hij hekelde met name voorstellen van de internationale gemeenschap om "een regering van nationale eenheid" te benoemen met ook nog eens een duidelijke voorkeur voor een bepaalde  door Djá niet bij name genoemde minister-president. Hij riep de strijdkrachten op "waakzaam" te zijn.

Jammer voor Baciro Djá, maar de internationale gemeenschap blijft zich gelukkig wel met de crisis in het land bemoeien. Zo heeft  de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties deze week  haar  analyse van de situatie in Guiné-Bissau  gepubliceerd en haar voorgenomen beleid m.b.t. haar zorgen over die situatie  bekend gemaakt. (zie pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites")

31 juli 2016

De speciale parlementsvergadering ter goedkeuring van het regeringsprogramma, die afgelopen vrijdag had kunnen plaatsvinden, is niet doorgegaan  vanwege het voortgaande en zich verhevigende conflikt over de herkomst van het programma (intellectueel eigendom van de PAIGC en niet van de huidige regering) en de positie in het parlement van de 15 PAIGC-dissidenten . De woordvoerder van die dissidenten , Rui Dia de Sousa, gooide, samen met de fractieleider van de oppositiepartij PRS, Certório Biote, afgelopen maandag olie op het vuur door de parlementsvoorzitter Cipriano Cassamá ervan te beschuldigen de vergadering moedwillig te boycotten uit loyaliteit met de afgezette PAIGC-regering. Daarop volgde weer een ellenlange verklaring van de PAIGC waarin die beschuldiging werd aangevochten en waarin werd gesteld dat de parlementsvoorzitter boven de partijen staat en dat hij handelt op grond van de parlementsregels en de regels over de omgang tussen regering en parlement.

In weer een andere PAIGC-verklaring werd aangegeven dat het wachten was op een eigen regeringsverklaring van de regering Baciro Dja en niet op die van de vorige regering. Daaraan werd fijntjes toegevoegd dat dat PAIGC-programma destijds door het voltallige parlement was goedgekeurd en de basis had gevormd van de beloften van financiele hulp van de internationale actoren die bij de Ronde Tafel Conferentie van maart 2015 in Brussel was toegezegd.

De sfeer werd er niet beter op toen woensdag j.l. PAIGC-parlementslid Gabriel Sow door de politie werd opgepakt en uiteindelijk in de "extra beveiligde" gevangenis van Bafatá belandde, zonder dat zijn "parlementaire immuniteit" was opgeheven en ook zonder dat duidelijk was waar het om ging, al waren er bronnen die van een oude niet uitgezeten gevangenisstraf van 8 jaar en een niet-betaalde boete van 140.000.000 CFA (ongeveer 200.000 euro)  spraken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde niets met de arrestatie te maken hebben. En de staatssecretaris van Publieke Orde kondigde aan dat "de kapitein" die de  aanhouding bevolen had zelf aangehouden zou worden. De voorzitter van het Hooggerechtshof Paulo Sanhá verklaarde dat de parlementaire immuniteit niet opgeheven kon worden omdat alleen het plenum van het parlement daarover kan beslissen. En het parlement vergadert niet, zo weten we al geruime tijd.

En een spoedige parlements-vergadering over het regeringsprogramma kunnen we voorlopig gevoeglijk vergeten: de eerste vice-voorzitter van het parlement, Inácio Correia, verklaarde gisteren nog eens dat de 15 dissidenten geen status van gedeputeerde hebben en dat op die manier "een vergadering over het regeringsprogramma nog lang op zich zal laten wachten". De PAIGC deed er nog een schepje bovenop door haar parlementsfractie op te roepen alle parlementsactiviteiten op te schorten zolang de "illegale detentie" van Gabriel Sow niet is opgeheven.

De impasse wordt grimmiger, de hoofdrolspelers   onverzoenlijker en niet alleen in eigen land maar ook in de regio lijken geschikte en door alle spelers geaccepteerde bemiddelaars te ontbreken. Mogelijk tegen deze achtergrond heeft minister-president Baciro Dja de afgelopen week een verdrag met het dictatoriaal geregeerde Equatoriaal Guiné gesloten waarbij dat land o.a. "met onmiddellijke ingang" steun zal bieden voor de opleiding van 50 veiligheidsagenten ten behoeve van "de bescherming van de autoriteiten". In Nigeria zou hij bovendien beloften van steun ontvangen hebben voor de staatsbegroting.

24 juli 2016

Nu de benoeming door de president van de regering Baciro Dja door de meeste rechters van het Hooggerechtshof grondwettelijk is verklaard zal aanstaande vrijdag of maandag 1 augustus het regeringsprogramma opnieuw ter discussie en goedkeuring aan het parlement worden aangeboden. Twee eerdere pogingen - zie 29 juni en 2 juli op deze pagina - zijn gestrand. Opnieuw wordt nu gevreesd dat het allemaal niet zal lukken omdat een groot deel van de meerderheidsfractie in het parlement (PAIGC) nu al bezwaar maakt tegen het programma omdat het volgens hen om het "intellectueel eigendom" van de PAIGC en  de door de president ontbonden PAIGC-regering gaat.

De afgelopen week stond o.a. sterk in het teken van een "spookvliegtuig" dat op 11 juli j.l.  op de internationale luchthaven van Bissau geland is zonder dat de lading en de passagiers van dat toestel bekend waren aan de luchthavenautoriteiten. Passagiers en lading werden opgehaald door leden van het Civiele Huis van de President en personen en lading gingen niet de gebruikelijke en verplichte weg langs de douane. Partijleider Domingos Simões Pereira hekelde publiekelijk die gang van zaken en ook andere politici begonnen er uitspraken over te doen. Op internet deden (spook ?)-verhalen de ronde over drugsgeld en over geld - uit Gambia - om de rechters van het Hooggerechtshof om te kopen. In de loop van de week werd door uitlatingen van het vliegveldpersoneel duidelijk dat het vliegtuig de vlag van Saoudi-Arabie had en dat de passagiers Arabische officieren leken te zijn. Er zouden twee koffers handbagage van boord gehaald zijn die onmiddellijk per auto richting centrum stad vervoerd werden. De president was op 11 juli overigens niet in het land en de minister-president evenmin. 

De vertegenwoordiger van de Europese Unie in Guiné-Bissau, Vítor Madeira dos Santos, verklaarde eergisteren dat als het waar is dat het vliegtuig zonder controle van passagiers en lading door de autoriteiten het land kon binnenkomen, dat zeer zorgwekkend en onacceptabel is omdat het dan om een "bres in de beveiliging" gaat, die ook de "binnenkomst van terroristische elementen" zou mogelijk maken.

Alle ophef deed  minister-president Baciro Dja tenslotte besluiten aan het eind van de week ook met een verklaring te komen, waarin hij stelde dat het een bliksembezoek per gehuurd Arabisch vliegtuig van de minister van Defensie van Saoudi-Arabie aan zijn Bissause ambtsgenoot betrof. De vraag waarom die delegatie inclusief bagage niet gecontroleerd werd, bleef echter onbeantwoord.

En verder werd er ook deze week publiekelijk door verschillende politici kritiek geleverd op de uitspraak van het Hooggerechtshof m.b.t. de grondwettelijkheid van de benoeming van de regering van minister-president Baciro Dja (zie bij 16 juli op deze pagina). Zo verklaarde eergisteren  Idrissa Djalo, partijleider van  de PUN, dat die beslissing "het einde van de democratie in Guiné-Bissau" betekent: "verkiezingen zijn niet meer nodig, het volstaat om aan de kant van de president te staan om in de regering  te komen". 
17 juli 2016

President José Mário Vaz is een dag na zijn aankomst in Bissau weer vertrokken en wel  naar de 27e topontmoeting van de Afrikaanse Unie, dit keer in Kigali/Ruanda. Hij kan er nog net het staartje van meemaken, want morgen is de laatste dag. Ook de politieke crisis in Guiné-Bissau staat op de agenda.

De partijleider van de meerderheidspartij PAIGC, Domingos Simões Pereira, verklaarde  gisteren tijdens een persconferentie  dat de partij de uitspraak van het Hoog-gerechtshof dat de benoeming door de president van Baciro Dja tot minister-president niet on-grondwettelijk is weliswaar zal accepteren, "zoals het elke politicus en burger betaamt", maar dat het hof met de "ten hemel schreiende montages en vertekeningen van de werkelijkheid " waarop ze haar uitspraak fundeert, de democratie verraden heeft. Hij sprak ook zijn verbazing uit over het feit dat het Hof in september 2015 een eerdere  en identieke beslissing van de president wél ongrondwettelijk bevond (zie 11 september 2015). Hij zal de kwestie in het parlement aan de orde brengen. 

En verder: het wederzijds modder gooien op al dan niet door de politieke hoofdrolspelers gesponsorde of anderszins bevoorrechte, soms door tegenstanders gehackte, weblogs gaat onverminderd en met een zo mogelijk nog grotere en niet zelden van gebrek aan intelligentie en geestelijke gezondheid getuigende geestdrift voort.

16 juli 2016

Het Hooggerechtshof heeft gisteren de door velen aangevochten benoeming door JOMAV van Baciro Dja  tot minister-president, als "grondwettelijk" beoordeeld. De uitspraak is echter niet anoniem. Drie rechters, onder wie de voorzitter van het Hooggerechtshof Paula Sanhá, achten de benoeming door de president wél ongrondwettelijk.  

President JOMAV kwam eergisteren terug uit Lissabon waar hij zijn aanwezigheid vanwege medische behandeling te baat had genomen niet alleen om deel te nemen aan de festiviteiten rond "40 jaar democratie in Portugal" maar  ook om twee Portugese ex-presidenten te bezoeken (Eanes en Cavaco Silva). Hij zei bij aankomst dat hij de politieke crisis "erg verdrietig" vond en dat hij geschrokken was van het negatieve beeld van Guiné-Bissau dat in Portugal bestaat. Hij zei van zichzelf dat hij een democraat was en dat hij altijd de grondwet en de wetten van het land zou eerbiedigen. Hij riep de bevolking op dat ook te doen.

De Procureur-Generaal van de Republiek, António Sedja Man, verklaarde eergisteren desgevraagd dat het een moeizaam proces zal zijn de "materieel en moreel verantwoordelijken" voor de moorden op opperbevelhebber Batista Tagme na Wai en president João Bernardo Vieira ("Nino") op respectievelijk 1 en 2 maart 2009 aan te wijzen, maar dat er niettemin pogingen gedaan zullen worden om de misdaden op te lossen. De moorden op deze twee mannen zijn er slechts twee van de meerdere politieke moorden of afrekeningen die in deze eeuw gepleegd zijn. De internationale gemeenschap - m.n. de VN -  dringt er al jaren op aan om die moordzaken op te lossen en niet onbestraft te laten.

voor verslag van de gebeurtenissen op 1 en 2 maart 2009 en hun mogelijke achtergrond, zie o.a.:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7918061.stm

 

 


9 juli 2016

 

 

De ex-vertegenwoordiger voor de VN in Guiné-Bissau, Nobelprijswinnaar en ex-president van Oost-Timor José Ramos-Horta, was gisteren in Lissabon waar hij met de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa de zorgwekkende ontwikkelingen in Guiné-Bissau besprak. Na afloop van de bespreking zei hij tegen de journalisten dat hij hoopte dat de politici die een rol spelen in het voortdurende conflikt in een open dialoog de problemen proberen op te lossen. Hij beklaagde het "vredelievende volk" van Guiné-Bissau en sprak zijn bewondering uit voor de strijdkrachten die zich "op een voorbeeldige wijze" buiten het conflikt hielden. Hij wees erop dat de politiek er rekening mee moest houden dat het geduld van het volk wel eens een keer uitgeput zou kunnen raken. Ook benadrukte hij dat de verantwoordelijkheid voor de narigheid niet bij één persoon lag en sprak hij zijn hoop uit dat de president - inmiddels al een paar weken in Portugal i.v.m. een medische ingreep - gesterkt en bemoedigd en "als een vader van de natie" zal terugkeren naar Bissau.

In Bissau en op internet blijven wederzijdse beschuldigingen van de  PAIGC-leiding en de partijleider Domingos Simões Pereira  en diens getrouwen enerzijds en aanhangers van de "illegitieme regering" van Baciro Dja anderzijds een vruchtbaar debat voorlopig in de weg staan. De PAIGC verwijt de regering intimidatie en vervolging van leden van de afgezette regering en de huidige regering beschuldigt de afgezette regering van financieel wanbeleid (o.a. de "bankenaffaire", zie 14 juni op deze pagina). De volksvertegenwoordiging is sinds 30 juni j.l. niet meer bijeen geweest.

2 juli 2016

Degenen die vermoedden dat de bijzondere parlementsvergadering van 30 juni ter goedkeuring van het regeringsprogramma weer op niets zou uitlopen, kregen gelijk. De bijeenkomst duurde na de opening door het voorzitterschap en het zingen van het volkslied, niet langer dan een uur, omdat men het opnieuw niet eens kon worden over de positie van de geroyeerde maar niettemin aanwezige parlementsleden en van die van de leden die in hun plaats al waren aangesteld. Ook was er onduidelijkheid over de legitimiteit van het tijdstip en de manier waarop het programma was aangeboden. Ook zou het ontbreken van een staatsbegroting een serieuze discussie over het programma in de weg staan. 

Donderdag j.l. maakte de regering bekend dat er in de Bijagós archipel drie gevallen van besmetting door een Zika mug zijn geconstateerd. Gisteren werd dat door het Nationale Instituut van Volksgezondheid (INASA) bevestigd. Er zal een commissie worden ingesteld ter preventie en bestrijding van de besmetting.

 

 

29 juni 2016

Morgen zal het parlement bijeenkomen om het vrijdag j.l. aangeboden regeringsprogramma te bespreken en al dan niet goed te keuren. Sommigen gaan ervan uit dat het goedgekeurd zal worden (het is immers grotendeels het twee jaar geleden al door de regering van Domingos Simões Pereira aangeboden en door het voltallige parlement goedgekeurde programma), anderen denken dat de hardnekkige onenigheid over de positie van de 15 dissidenten en de opvatting van de PAIGC dat de regering van Baciro Dja illegaal is, een vruchtbare vergadering opnieuw onmogelijk zullen maken. Zie voor het onlangs uitgekomen Unicefrapport 2016 de pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites". 

25 juni 2016

Het IMF - bij monde van de chef de mission voor Guiné-Bissau Félix Fischer - deelde de nieuwe regering mee dat de belangrijkste financiele partners van Guiné-Bissau hun hulp en begrotingssteun voor 2016 zullen bevriezen. Hij zei voor de regering een "gecompliceerde fiscale situatie" te voorzien. Vertegenwoordigers van internationale organisaties als de VN, de EU, de AU, de CEDEAO en de CPLP, die deze week een bijeenkomst hadden met parlementsvoorzitter Cipriano Cassamá,  waarschuwden al meermalen dat het land het risico loopt alle in maart 2015 in Brussel beloofde steun te verliezen vanwege de aanhoudende politieke crisis.

De regering heeft het parlement gevraagd een vergadering te beleggen om het aan haar overhandigde regeringsprogramma te bediscussieren en goed te keuren. Het betreft nota bene het regeringsprogramma van de door de president afgezette regering van Domingos Simões Pereira van twee jaar geleden, dat toen door het voltallige parlement werd aanvaard. De tweede man van de regering, de minister van Voorzitterschap van de Ministerraad Aristides Ocante da Silva, verklaarde desgevraagd dat hij er alle vertrouwen in heeft dat het programma goedgekeurd zal worden.

De meerderheidspartij PAIGC roept in een verklaring, waarin zij het ongrondwettelijke gedrag van president José Mário Vaz en de ongrondwettelijke regering hekelt (o.a. vervolging en intimidatie van de afgezette PAIGC-regeringsleden), de bevolking, maatschappelijke organisaties en de internationale gemeenschap op tot een strijd die moet leiden "tot de waarlijke en definitieve verovering van vrede en vrijheid".

20 juni 2016

Vrijdag j.l. is er een landelijke vaccinatiecampagne tegen meningitis begonnen voor 1- tot 29-jarigen. De campagne zal dertien dagen duren.

 

De ministerraad heeft eind vorige week besloten de leningen bij de Banco da África Ocidental en de Banco da União te herroepen teneinde de verhouding met het IMF te normaliseren (zie 14 juni op deze pagina). De banken kunnen in zo'n geval wel miljoenen schadevergoeding vragen, dus het is nog maar de vraag of e.e.a. het IMF welgevallig zal zijn.

Zie voor verslag Veiligheidsraad VN pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites".

vrijdag 17 juni 2016

De parlementsvergadering van dinsdag j.l. wilde opnieuw niet vlotten omdat er geen overeenstemming bereikt werd over de positie van de 15 door de PAIGC en door de fractie geroyeerde leden. De vergadering werd gesloten zonder enig resultaat. Eerste vice-voorzitter van het parlement, Inácio Correia, verweet bij zijn slotwoord de gedeputeerden dat ze “ het huis van het volk hebben veranderd in een instrument om een einde te maken aan het politieke en democratische systeem van het land.” Het parlement is volgens hem “ een manipuleerbaar instrument geworden ten behoeve van duistere belangen tegen de wil van het volk, de stabiliteit en de ontwikkeling waar de Guineërs zo naar snakken.” Eind deze maand wordt er weer een vergadering belegd.

Eergisteren stond Guiné-Bissau weer op de agenda van de Veiligheidsraad, waarbij de speciale afgezant van de VN voor Guiné-Bissau, Modibo Touré, via een videogesprek met de organisatie zijn zorgen over de aanhoudende politieke crisis kenbaar maakte en aandrong op nieuwe strategieën om de bevolking van Guiné-Bissau te steunen.

Bij dezelfde vergadering verzocht de ambassadeur bij de VN voor Guiné-Bissau, João Soares da Gama, de organisatie het land niet in de steek te laten. Hij benadrukte het “voortdurende lijden van de bevolking”.  

De PAIGC van Domingos Simões Pereira vecht opnieuw de benoeming van Baciro Dja en zijn regering door president José Mário Vaz via het Hooggerechtshof aan. José Mário Vaz benoemde Baciro Dja al eerder, in augustus 2015. Toen werd die benoeming door het Hooggerechtshof als ongrondwettelijk beoordeeld. De regering trad toen, na een regeringsperiode van 48 uren, af.

Monica Pinto, die in oktober 2015 namens de VN in het land was om de sector van Justitie te onderzoeken, maakte deze week haar conclusies bekend bij een vergadering van de VN-Raad van de Mensenrechten in Genève, waarin o.a. te lezen  staat dat “ corruptie een algemeen verschijnsel is, m.n. onder de werkers van het justitionele systeem.” Ze heeft vastgesteld dat de straffeloosheid hand over hand toeneemt, de politieke instabiliteit is toegenomen en dat misdaden uit het verleden niet worden opgelost. Ook benadrukte ze dat er een grote afstand is tussen de bevolking en het justitiële apparaat.

De drie presidenten uit de regio, die in navolging van een besluit van de CEDEAO op 4 juni j.l., een bijdrage zouden komen leveren aan een oplossing van de crisis, zijn nog niet in het land aangekomen. Zij worden denk ik te zeer in beslag genomen door zorgen in eigen land.

De Afrikaanse Unie riep president José Mário Vaz op de grondwet te respecteren en naleving ervan te bevorderen. Net als de VN wees zij op het gevaar dat het land loopt om de financiele steun van de donorlanden en – organisaties, die in maart 2015 in Brussel werd toegezegd,  te verliezen.

Het Hooggerechtshof legaliseerde afgelopen week de 38 ste  (!) politieke partij, de PJRT-FD, Partij voor Rechtvaardigheid, Verzoening en Werk – Platform van de Democratische Krachten. Ja fijn, een 38ste partij, daar zitten de 700.000 stemgerechtigden die het land telt echt op te wachten.

Tot aansporing van alle politici, partijbonzen, rechters en ambtenaren van het land mogen de woorden dienen van de morgen zes jaar geleden overleden schrijver en Nobelprijswinnaar José Saramago :

 

"Wij zijn het geheugen dat we hebben en de verantwoordelijkheid die we op ons nemen. Zonder geheugen bestaan we niet, zonder verantwoordelijkheid verdienen we het misschien niet om te bestaan."

14 juni 2016

Vandaag zal na wekenlange dadenloosheid het parlement weer ter vergadering bijeenkomen. Het valt nog te bezien of er nu wél overeenstemming over de agenda bereikt kan worden. De nieuwe regering van Baciro Dja ziet zich niet alleen geconfronteerd met grote tegenstand van de kant van de leden van de afgezette regering, van de meerderheidsparij PAIGC, het maatschappelijk middenveld en internationale actoren, maar ook met zorgwekkend nieuws van het IMF, dat via haar woordvoerder voor Guiné-Bissau, Oscar Melhado, verklaarde geen betalingen meer te doen binnen het programma voor Guiné-Bissau, omdat de vorige regering "bad loans" had gevraagd en ontvangen van  de Banco da África Ocidental en de Banco da União. Volgens ex-minister-president Domingos Simões Pereira waren die leningen al aangevraagd door de regering die in mei 2012 via een militaire staatsgreep aan de macht kwam.

Volgens het Nationaal Instituut voor de Volksgezondheid (INSP) zijn onlangs in de omgeving van Mansoa - zo'n 40 kilometer van Bissau vandaan - 16 gevallen van miltvuur geconstateerd. Alle betrokken personen blijken contact gehad te hebben met zieke  koeien of koeien die door ziekte waren doodgegaan. Er blijken ook zieke koeien geconsumeerd te zijn bij een rouwceremonie.

            https://nl.wikipedia.org/wiki/Miltvuur 

10 juni 2016

Na overleg met religieuze leiders, vertegenwoordigers van het CEDEAO en de VN en met enkele ambassadeurs, o.a. die van Portugal, hebben de leden van de afgezette regering en hun sympathisanten gistermiddag het regeringsgebouw vrijwillig verlaten. Zij rekenen op een dusdanige bemiddeling van de afgelopen weekend door het CEDEAO samengestelde presidentiele commissie ( de presidenten van Senegal, Guiné-Conakry en Sierra Leone) dat er uiteindelijk recht gedaan zal worden aan de grondwet en de democratie.

9 juni 2016

Leden van de afgezette regering en van sommige oppositiepartij-en bevinden zich nog steeds in het door de politie bewaakte regeringsgebouw. De afgelopen dagen waren er problemen met het toelaten in  het gebouw van het Rode Kruis en van het door familie aangeleverde eten en drinken. Parlementsvoorzitter Cipriano Cassamá werd de toegang geweigerd (zie foto). De bisschop van Bissau en vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap werden toegelaten. De afgezette minister-president Carlos Correia had even het pand verlaten en mocht er daarna niet meer in. Ook partijleider Domingos Simões Pereira mocht niet naar binnen. Het beleid van de politie is : iedereen mag naar buiten, maar niemand mag naar binnen. Sympathisanten van de afgezette regering die zich voor en tegenover het regeringsgebouw installeerden werden weggejaagd. De particuliere bewakers van de regeringsleden werden door de politie opgepakt en afgevoerd. 

De rouwstoet van de afgelopen zaterdag overleden ex-strijdster, ex-parlementsvoorzitter (1974) en ex-interim-president (1984) Carmen Pereira, die een staatsbegrafenis kreeg, mocht niet voor het regeringsgebouw halt houden. De familie had aangegeven dat de president niet welkom was bij de begrafenis.

Gisteravond bevonden de hoogste chef van ECOMIB (de veiligheidsmissie van de CEDEAO), leden van de VN-vertegenwoordiging (UNIOGBIS) en de bisschop van Bissau zich in het regeringsgebouw.

zondag 5 juni 2016

Gisteren kwam er bij de vergadering van de Economische Organisatie van West-Afrikaanse Staten CEDEAO (ECOWAS) in Dakar een eind aan het voorzitterschap van Macky Sall - president van Senegal - van deze organisatie. Hij werd opgevolgd door Ellen Johnson Sirleaf, de president van Liberia (en winnares van de Nobelprijs voor de vrede in 2011).

Bij de vergadering is t.a.v. Guiné-Bissau besloten tot een verlenging van de veiligheidsmissie van de CEDEAO in Guiné-Bissau en tot de samenstelling van een presidentiele delegatie, bestaande uit Guiné-Conakry, Senegal en Sierra Leone om met de partijen die bij de crisis in Guiné-Bissau betrokken zijn in gesprek te gaan teneinde de actuele politieke situatie in het land beter te evalueren.

4 juni 2016

De algemeen procureur van de republiek (PGR) heeft de leden van de afgezette regering van Carlos Correia gesommeerd het regeringsgebouw vóór morgenavond te verlaten. De afgezette regering en de kleine in het parlement vertegenwoordigde  oppositiepartijen erkennen de door president JOMAV geinstalleerde regering van Baciro Dja niet en zij beschuldigen de president van schending van de Grondwet.

De kleine niet in het parlement vertegenwoordigde partijen erkennen de regering van Baciro Dja wel.

Baciro Dja bevindt zich momenteel in Senegal voor een vergadering van de CEDEAO. Ook PAIGC-partijleider Domingos Simões Pereira bevindt zich in Dakar, evenals vertegenwoordigers van de kleine in het parlement vertegenwoordigde oppositiepartijen.

De nieuwe regering heeft de directie van de staatsradio en - televisie ontslagen en een nieuwe directie aangesteld. De nieuwe directie heeft onmiddellijk het kritische radioprogramma "Cartas na Mesa" (kaarten op tafel) verboden.

2 juni 2016

Vanmiddag heeft president JOMAV de, of beter gezegd zijn regering, geinstalleerd, de vierde in twee jaar:

 

De meerderheidspartij PAIGC en de "andere regering" accepteren de nieuwe regering niet, ook meerdere kleine oppositiepartijen, m.n. de PUN van Idrissa Djaló, achten de nieuwe regering niet legitiem en noemen het een presidentiele of institutionele staatsgreep. Het wachten is op reacties van de bevolking, het parlement en de Internationale Gemeenschap. Het ziet er niet naar uit dat "we" een rustige periode tegemoet kunnen zien, waarin ministers, parlementsleden ambtenaren, leraren en gezondheidswerkers eens goed aan het werk gaan ten behoeve van de straatarme meerderheid van de bewoners van het land. 

1 juni 2016

De leden van de op 12 mei afgezette regering, die, na de bekendmaking van de benoeming door JOMAV  van Bacira Dja als minister-president afgelopen donderdag, zich in het regeringsgebouw (Palácio do Governo) verschanst hebben, zitten daar nog steeds en zijn niet van plan het gebouw te verlaten. Het bestuur van de PAIGC en leden van kleinere oppositiepartijen bevinden zich in hun gezelschap. Zij eisen dat de president eerst openlijk verklaart wat precies het voorstel van de oppositiepartij PRS is geweest en hoe hij daar zijn illegitieme beslissing op heeft kunnen baseren. Pas dan zijn zij bereid het regeringsgebouw te verlaten. De woordvoerder van de legitieme regering, Agnelo Regala, verklaarde gisteravond dat het gaat om een politieke strijd om de volkswil en de grondwet te verdedigen. 

Partijleider Domingos Simões Pereira, die dagelijks persconferenties geeft,  waarschuwde voor de risico's van het verlies van controle van het land door de internationale gemeenschap ten gunste van "elementen uit de georganiseerde misdaad". 

Naar verluidt zal JOMAV binnenkort een nieuwe Opperbevelhebber van de Strijdkrachten benoemen, omdat hij niet tevreden zou zijn met de wijze waarop het huidige commando van Biague Na Ntan zich sinds donderdagavond gemanifesteerd heeft. Het presidentieel paleis wordt zwaar bewaakt door militairen.

30 mei 2016

PAIGC-leider Domingos  Simões Pereira heeft vandaag opnieuw de poging tot presidentiele staatsgreep van JOMAV scherp veroordeeld en gespeculeerd op aanstaande - ook internationale - vervolgingen van de man. Het is meer dan duidelijk dat de meerderheidspartij PAIGC, die de verkiezingen in juni 2014 glansrijk gewonnen heeft, nooit zal accepteren dat de president zijn eigen regering samenstelt. Het "beleid" van de president wordt o.a. door de diaspora, de internationale gemeenschap, kleine oppositiepartijen (niet de PRS dus !), de Liga van de Mensenrechten scherp veroordeeld.

van http://en.africatime.com

Guinea Bissau: Ban Urges All Political Stakeholders to Avoid Escalation After Outbreak of Protests

In the wake of protests in Guinea-Bissau, United Nations Secretary-General Ban Ki-moon today urged all political stakeholders and their supporters to act responsibly, refrain from violence and avoid an escalation of the situation by settling their concerns through dialogue.

The Secretary-General is "deeply concerned" over the situation in Guinea-Bissau following the President's decision to appoint a new Prime Minister and the subsequent protests in opposition to that move, said a statement issued by Mr. Ban's spokesperson.

According to the statement, the UN chief noted that the prolonged political crisis in Guinea-Bissau is gravely affecting the functioning of the country's institutions and undermining prospects for socio-economic development.

"He calls on all political stakeholders to urgently bring the ongoing impasse to an end in the interests of the people of Guinea-Bissau on the basis of the country's constitution," said the statement, adding that the Secretary-General welcomes the professionalism of the national armed forces in the fulfilment of their duties and urges them to continue to act responsibly

29 mei 2016

Gistermiddag is het regenseizoen losgebarsten met een enorme hoosbui. Staatsgrepen zijn wel eerder aan het begin van de regentijd gepleegd en in het geval van de beslissing van JOMAV mogen we toch wel van een presidentiele staatsgreep spreken. 

Partijleider Domingos Simões Pereira zei gisteren na zijn aankomst op de luchthaven, terug van een bezoek aan de presidenten van de subregio, dat de president de grondwet had geschonden en dat de regering van Carlos Correia de enige legale regering is; hij prees de standvastigheid van de legitieme regering die de nacht had doorgebracht in het regeringsgebouw en zich niet had laten wegsturen; hij liet doorschemeren dat de presidenten van de subregio goed begrijpen wat er in Guiné-Bissau aan de hand is; hij riep het volk op de straat op te gaan om de democratie te verdedigen.

van http://en.africatime.com:

UN Secretary-General Ban Ki-moon on Friday expressed deep concern about the situation in Guinea-Bissau after the appointment of a new prime minister triggered protests in opposition in the country. President of Guinea-Bissau Jose Mario Vaz named Baciro Dja as the country's new prime minister on Thursday. The ruling African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde (PAIGC) said it would not support the appointment, saying it was unconstitutional. Reports said Dja's appointment triggered immediate protests with PAIGC supporters burning tyres near the presidential palace. Ban urged all political stakeholders and their supporters to "act responsibly, refrain from violence and avoid an escalation of the situation by settling their concerns through dialogue," said a statement released by Ban's spokesperson. Noting that the political crisis in Guinea-Bissau is gravely affecting the country, Ban called on all political stakeholders to bring the ongoing impasse to an end in the interests of the people of Guinea-Bissau on the basis of the country's constitution. Last week, the government of former Prime Minister Carlos Correia was dismissed by the president for being dysfunctional after even months in office.

27 mei 2016

De PAIGC roept op tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

Ook de voorzitter van het parlement Cipriano Cassamá wordt beschermd door ECOMIB.

Gisteravond zeiden de leden van de afgezette regering Baciro Dja niet als minister-president te accepteren.

Idrissa Djaló, voorzitter van de partij PUN, heeft zich gisteravond uit solidariteit bij de afgezette regeringsleden in het regeringsgebouw gevoegd.

President José Mário Vaz heeft gisteren aan het eind van de middag per decreet en met onmiddellijke ingang Baciro Dja benoemd tot minister-president. Hij weet zich daarbij gesteund door de grootste oppositiepartij PRS en de 15 dissidente PAIGC-leden. Baciro Dja was in augustus al 48 uur minister-president, de presidentiele benoeming werd toen afgekeurd door het Hooggerechtshof. Sinds de bekendmaking is het onrustig in het centrum, er zijn ook schoten gelost en gewonden gevallen. De leden van de twee weken geleden afgezette regering, inclusief minister-president Carlos Correia, bevinden zich in het regeringsgebouw onder bescherming van ECOMIB, de Westafrikaanse vredesmissie van de CEDEAO.  De opperbevelhebber van de strijdkrachten bevindt zich in het presidentieel paleis.

24 mei 2016

De president is opgeroepen door de Algemeen Procureur van de Republiek om morgen op het Openbaar Ministerie verklaringen af te leggen i.v.m. de voortdurende en afgelopen weekend door partij-leider en ex-minister-president Domingos Simões  Pereira herhaalde beschuldigingen van corruptie (o.a. het ontvangen - en doen verdwijnen - ten tijde van zijn ministerschap van Financien van 13 miljoen Amerikaanse dollars voor de exploratie van bauxiet).

Domingos Simões Pereira is vandaag op uitnodiging van de respectieve presidenten in Senegal en Guiné-Conakry; hij wordt morgen weer terug verwacht.

Onlangs is er een boek verschenen  van de hand van de Portugese kolonel Jorge Sales Golias over de dekolonisatie van Guiné-Bissau, getiteld "Descolonização da Guiné-Bissau e o Movimento dos Capitães" (dekolonisatie van Guiné-Bissau en de Beweging van Kapiteins*). Aan het eind van het boek stelt de auteur zichzelf de vraag: "Ik vraag me dikwijls af of we ons vergist hebben samen met de vele anderen met wie we over de overdracht van de macht onderhandelden, omdat 40 jaar later Guiné armer is, corrupter, onveiliger en zonder toekomstperspectief"

* de "beweging van kapiteins" is de groep van militairen - hoofdzakelijk kapiteins, die in Afrika gevochten hebben - die in april 1974 in opstand komt tegen het Portugese fascistische regime van Caetano (de opvolger van Salazar); zij staan niet alleen aan het begin van de socialistische Anjerrevolutie in Portugal maar ook aan het begin van de acceptatie van de onafhankelijkheid van de Portugese kolonien.

22 mei 2016

De vorige week heeft de PAIGC aan JOMAV een voorstel gedaan voor de samenstelling van een brede en  inclusieve  nieuwe regering, opnieuw te leiden door Carlos Correia, waarin de PAIGC slechts 18 van de 34 portefeuilles krijgt en de andere partijen 16, waarvan er dan 8 naar de grootste oppositiepartij PRS zouden gaan. Het voorstel ging vergezeld van een "stabiliteitspact", dat publiekelijk door alle partijen met parlementaire vertegenwoordiging ondertekend zou moeten worden. Omdat, naar het oordeel van de president, de PAIGC niet op tijd ter vergadering is verschenen (twee dagen "te laat", naar verluidt door  gebruikelijke time management problemen) heeft hij nu de oppositiepartij PRS uitgenodigd om een voorstel te doen dat regeringsstabliteit verzekert.

van http://allafrica.com

The Chairperson of the African Union (AU) Commission, Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, is following closely the developments in Guinea-Bissau. She expresses her deep concern about the implications of the decision taken by the President of the Republic on 12 May 2016, to dismiss the Government.

The Chairperson reiterates that only a genuine and inclusive dialogue, based on the respect of the country's Constitution, will enable the Guinea-Bissau stakeholders to find a consensual solution to the crisis facing their country, and create necessary conditions to consolidate peace and stability, as well as enable post-conflict reconstruction.

The Chairperson calls all the Guinea-Bissau political actors to exercise restraint, uphold the country's interest and preserve peace and stability of the country. She reiterates the determination of the AU to stand by the people of Guinea-Bissau and its readiness to support any genuine efforts to promote dialogue towards a peaceful solution to the crisis. 

12 mei 2016

Na een toespraak tot de natie, in de van hem inmiddels bekende imperiale toonzetting en vol verwijten aan de regering, heeft president Jose Mario Vaz vanmorgen per presidentieel decreet en met onmiddellijke ingang de regering van Carlos Correia naar huis gestuurd, daarmee eindelijk zijn eigen diepste wens vervullend en de sensus communis die om vervroegde algemene verkiezingen schreeuwt negerend. In het straatbeeld ontwaarde ik voor het eerst sinds de aanvang van de crisis spandoeken met WEG MET DE DICTATOR en WIJ EISEN ALGEMENE VERKIEZINGEN. De PAIGC is momenteel in vergadering bijeen. 

7 mei 2016

Het parlement zou op 3 mei vergaderen, maar er was zoveel onenigheid en onmin - scheldpartijen werden niet geschuwd - dat de zitting verdaagd werd naar de volgende dag en vervolgens weer naar de daaropvolgende dag en toen weer naar de volgende enzovoorts, dus we zijn weer geen stap verder gekomen. Voorstellen - maar liefst drie - van parlementsvoorzitter Cipriano Cassama om aan een nieuwe - inclusieve - regering te komen, konden niet serieus en in rust bediscussieerd worden. En de president, over wie afgelopen week op internet weer goed gedocumenteerde beschuldigingen van oplichting van de staat door het ontduiken van belasting voor de invoer van goederen voor zijn eigen bedrijf JOMAV in de jaren 2008 - 2010, werden gedebiteerd, begint aanstaande maandag weer eens met een gespreksronde met vertegenwoordigers van de verschillende  partijen.

Ban Ki Moon maakte gisteren de naam bekend van de opvolger van de speciale VN-vertegenwoordiger voor Guiné-Bissau Miguel Trovoada die op 30 april zijn mandaat afsloot (zie 30 april op deze pagina). Het gaat om de Malinese VN-diplomaat Modibo Touré, die deze functie al in meerdere Afrikaanse confiktlanden bekleedde. We wensen hem veel wijsheid en succes.

foto: www.un.org 

30 april 2016

De speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties Miguel Trovoada gaat het land verlaten na een opvallend korte termijn van ruim een jaar. Hij heeft niet veel indruk gemaakt en ook niet veel bijgedragen, is mijn indruk: na de strenge, rechtvaardige en introverte Joseph Mutaboba en de ijdele (best geklede man van de V.N. dunkt me, zeker indien parafernalia als brilmonturen en manchetknopen meegerekend worden) maar genereuze en extraverte Nobelprijswinnaar José Ramos Horta, die zowel politici als de bevolking wist aan te spreken en aan zich te binden, steekt Miguel Trovoada wat kleurloos af: een wat laffe, voorzichtige man, die mogelijk meer bezig was met de presidentsverkiezingen in eigen land Sao Tomé en Principe waar hij weer kandidaat is (en waar zijn zoon minister-president is) dan met de situatie in Guiné-Bissau. Ik denk dat hij zich teveel identificeerde met de rol en het belang van de president, een functie die hijzelf ook al eens bekleed heeft. Zijn meest stoutmoedige uitspraak lijkt hij vorige week gemaakt te hebben, op de valreep: een president kan niet tegelijk speler en scheidsrechter zijn. En daarmee scoorde hij dan toch nog. Het is nog niet bekend wie het stokje gaat overnemen.

    

Aanstaande maandag komt, namens de CEDEAO, de ex-president van Nigeria, Olusegun Obasagno (op de foto rechts bij een bezoek in oktober 2015), aan de vooravond van de eerste parlementsvergadering met de 15 geroyeerde leden op 3 mei a.s., weer naar Bissau om te proberen een bijdrage te leveren aan de harmonie.

De leider van de partij PUN, Idrissa Djaló, verklaarde dat er geen sprake is van een politieke crisis, daarmee stelling nemend tegen de recente uitspraak van de president dat het land lijdt onder de gevolgen van een politieke crisis. Hij zei dat in politiek opzicht alles in orde was tot het moment dat de president meende dat het niet in orde was en zware en nooit bewezen beschuldigingen  begon te uiten aan het adres van regerings- en parlementsleden. De president heeft volgens Idrissa zelf de crisis geschapen en de enige uitweg uit die crisis is nu: vervroegde algemene verkiezingen. Hij vindt met die uitspraak de meerderheidspartij PAIGC aan zijn zijde.

En verder: in toenemende mate gaat men er op internet en in de diplomatie van uit dat de president mentaal niet helemaal in orde is24 april 2016

In reactie op de van zelfoverschatting en gebrek aan realiteitszin getuigende toespraak van JOMAV worden er protesten gehoord van de kant van de PAIGC, de voorzitter van die partij Domingos Simoes Pereira en van veteranen (uit de bevrijdingsoorlog), die erop neerkomen dat een val van de regering - een steeds moeilijker te verbergen geheim  agendapunt van JOMAV -  niet geaccepteerd zal worden en dat vervroegde algemene verkiezingen de enige weg zijn uit de huidige impasse. De eerste parlementsvergadering waarbij de eerder geroyeerde 15 leden weer aanwezig zullen zijn, wordt tegemoet gezien voor 3 mei a.s..

20 april 2016

De nieuwe kleren van president JOMAV, die hij gisteren toonde in een 30 minuten durende bijna keizerlijke en daardoor soms wat potsierlijke toespraak tot natie en parlement, waarbij wonderbaarlijkerwijze opnieuw de grondwet van Portugal van stal werd gehaald, legden vooral zijn diepste wens bloot door te gaan met het in diskrediet brengen van  de PAIGC-regering, door de huidige narigheid in het land – stakingen en andere sociale en economische lamlendigheden – subtiel op haar rekening te zetten. De bekende PAIGC – visie, dat alleen vervroegde verkiezingen het land uit de huidige impasse kunnen helpen – de dag voor de keizerlijke toespraak nog door partijleider Domingos Simoes Pereira verwoord - werd  weggewuifd. Uiteraard was nergens ook maar een moment van bezinning op de eigen bijdrage aan de crisis te bespeuren. Deze man stond welwillend en vol vaderlijke zorg op duizelingwekkende hoogte het gewemel van regering, parlement en volk aan te zien. Hij schroomde niet zichzelf daarbij de hoeder van het parlement te noemen. De crisis leek wel uit de hemel gevallen te zijn, alsof er nooit een president geweest was die - uit eigenbelang, afgunst en vrees voor gerechtelijke vervolging om de financiele malversaties tijdens zijn ministerschap in de regering van Carlos Gomes Junior - een democratisch gekozen regering naar huis had gestuurd. De fractievoorzitters van zowel de PAIGC als de PRS waren het eens met de beslissing van het staatshoofd het parlement niet naar huis te sturen, het hemd is nader dan de rok,  dus binnen de PAIGC valt nog wel e.e.a. uit te delibereren. En de keizer vergat het brood en de spelen om het morrende volk tevreden te stellen. Het einde van zijn politieke loopbaan is onafwendbaar.

17 april 2016

In de aanloop naar dinsdag a.s., als JOMAV zich tot de natie en het parlement zal richten, geven meerdere personen, partijen en instanties uitdrukking aan wat zij hopen en wensen. De bijzondere afgezant van Ban Ki-Moon voor Guine-Bissau, Miguel Trovoada, gaf vrijdag j.l. via de radio te kennen, dat hij hoopte op een stabiliteitspact van de staatsinstellingen, politieke partijen, organisaties van het maatschappelijk middenveld, religieuze organisaties en de internationale gemeenschap, dat - twee jaar na de laatste algemene en presidentsverkiezingen ! - garandeert dat het land uit de politieke impasse komt. Tja, het zou eens tijd worden na 43 jaar in onafhankelijkheid ruzie maken, intimideren, voortploeteren en aanmodderen ten koste van de straatarme meerderheid van de bevolking.

En de PAIGC meent dat alleen vervroegde algemene verkiezingen het land uit de chaos zullen halen, morgenavond komt het partijbestuur bijeen om antwoorden op de mogelijke uitlatingen van JOMAV op dinsdag voor te bereiden. Het zal me het dagje worden aanstaande dinsdag.

15 april 2016

Aanstaande dinsdag, 19 april, zal JOMAV in het parlement de natie toespreken en zich daarbij ook nadrukkelijk richten tot de gedeputeerden. Eigenlijk zou hij dat gisteren gedaan hebben, maar de parlementsvoorzitter vond dat hij te laat geinformeerd was. Er wordt i.h.a. rekening gehouden met de mogelijkheid dat JOMAV een schaduwregering zal introduceren, waaraan hij de afgelopen weken hard gewerkt zou hebben in zijn geboortedorp Calequisse. Het zou dan gaan om een regering bestaande uit leden van de oppositiepartij PRS en dissidente PAIGC-ers, van wie er een, Soares Sambu, minister-president zou moeten worden. We zullen het opnieuw moeten afwachten.

Heden vanaf 19.00 uur wordt koningsdag gevierd op het consulaat in Bissau (quintal Mavegro), omdat vandaag onze ambassadeur Theo Peters zijn geloofsbrieven zal aanbieden aan president Jose Mario Vaz.  Tot 21.00 duurt de receptie; daarna volgt de traditionele nazit. Alle Nederlanders zijn welkom. Zie voor beelden de pagina "Nederlanders en Guiné-Bissau".

foto:http://senegal.nlambassade.org


9 april 2016

Wie dacht dat de uitspraak van het Hooggerechtshof het einde van de crisis naderbij zou brengen komt bedrogen uit. Politici en commentatoren buitelen over elkaar heen met antwoorden op de vraag hoe het nu verder moet: wie heeft het nu voor het zeggen betreffende de 15: de 15 zelf, het parlement, de partij, ja, en waar moeten die 15 zitten in de vergaderzaal, zelfs dat is een vraag. PAIGC-leider Domingos Simões Pereira gaat het Hof om verduidelijking vragen. E.e.a. heeft nog het meest de sfeer van een klas met pubers, die bekvechten over de antwoorden op de proefwerkvragen maar die met elkaar eens zijn dat het proefwerk in elk geval te moeilijk was, de klassevertegenwoordiger gaat om opheldering vragen.

6 april 2016

Volgens de laatste berichten heeft het Hooggerechtshof eergisteren de uitspraak gedaan dat de gang van zaken rond de ontheffing van de 15 dissidente  volksvertegenwoordigers ongrondwettelijk was. Naar verluidt was het niet eenvoudig voor de rechters van het Hof om tot een eensluidende uitspraak te komen. De 15 zullen volgens de uitspraak van het Hooggerechtshof weer in het parlement moeten worden opgenomen en daarna is het  aan het parlement en de partij - en niet aan de rechter - om in dialoog conflikten tussen PAIGC-leden onderling op te lossen. Het blijft dan overigens mogelijk dat het plenum van  volksvertegenwoordigers - en niet de permanente commissie van het parlement zoals in januari j.l. gebeurde -  de 15 alsnog  uit hun functie zet.

28 maart 2016

In een interview voor de RTP zei de minister van Economische Zaken en Financiën  van Guiné-Bissau, Geraldo Martins, eergisteren dat de overeenkomsten van 8 van de 16 financiers, die vorig jaar in Brussel steun beloofden, geremd worden door de aanhoudende politieke instabiliteit. De grotere projecten liggen volgens hem allemaal stil omdat de partners in kwestie afwachten wat er gaat gebeuren, m.n. met betrekking tot de vraag of er al dan niet een keer een regeringsprogramma komt. Geld dat tot nu toe binnenkwam is volgens de minister afkomstig van de BAD (Afrikaanse Ontwikkelingsbank) , van Oost-Timor en van Portugese hulpinstanties.

20 maart 2016

De afgelopen week is ex-interim-president Raimundo Pereira, verdreven bij de militaire staatsgreep van 12 april 2012, in het land teruggekomen en ontvangen door president José Mário Vaz. Er wordt nu druk gespeculeerd over een eventuele terugkeer van de bij de staatsgreep eveneens verdreven ex-minister-president en ex-PAIGC-partijleider Carlos Gomes Júnior.

De PAIGC en het parlement beklemtoonden opnieuw dat zij alleen een voorstel voor het oplossen van de crisis zullen accepteren als deze gebaseerd is op uitspraken van Justitie. Voorgestelde oplossingen van de president zijn niet door de PAIGC en het parlement geaccepteerd omdat naar hun oordeel de president zelf te zeer deel uit maakt van het probleem.

De Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP, volgende week in Lissabon bijeen in verband met een congres, sprak deze week al haar zorg uit over het uitblijven van duurzame oplossingen van de crisis in Guiné-Bissau, waardoor de toezeggingen voor steun aan het land, gemaakt tijdens  de Ronde Tafel Conferentie in Brussel vorig jaar maart, in gevaar zouden kunnen komen.

15 maart 2016

Kun je ook eens iets melden dat hoop geeft, vroeg een trouwe bezoekster van deze site me, me daarmee wat in verlegenheid brengend, want blijkbaar was ik ook slachtoffer geworden van de algemene staat van neerslachtigheid waaraan de berichtgevers over dit prachtige land ten prooi zijn gevallen. Is er nog iets prettigs te melden over dit land waar alweer een onderwijsstaking is, waar leerlingen van 17 hun leraar Portugees Portugees leren met een door de leerling zelf voor alle vakken gebruikt en beduimeld schrift, de gezondheidszorg onverminderd al 43 jaar sinds de onafhankelijkheid grote hiaten kent, waar iedereen die zich niet goed voelt niettemin naar het ziekenhuis gaat en daar zieker en armer of doder dan hij was uitkomt en waar politici, ook de beste en mooiste exemplaren, zeg maar prijsdieren, de fijnste onder de mensen,  op wie we na de val van de organisatoren en profiteurs van de laatste staatsgreep al onze hoop hadden gevestigd, het al weer maandenlang af laten weten, waar ambtenaren niet meer naar hun werk gaan of maar een paar uur per dag net zoals het uitkomt (niemand gaf me een lift naar het ministerie, ja, wat wil je dan nog, of: de minister is er ook niet) en waar de georganiseerde misdaad nog steeds een gewoon en geaccepteerd tijdsverdrijf is al of niet gedekt door hogergeplaatsten in stads- en landsbestuur.

Ja, beste lezeres, kan ik ook iets schrijven dat hoop geeft, dat vroeg je toch, kan ik op de dorre vlakte van onmogelijkheden en onwil en ingesleten tribalisme en egoisme kleine bloempjes zich zien ontwikkelen, die, eenmaal uitgegroeid, voor de armen van dit land een troost zullen zijn en die een begin zouden kunnen betekenen van het einde van mensonterende armoede en ongeletterdheid, van door armoede veroorzaakte lichamelijke en geestelijke zwakte, want dat is je vraag toch of ik dat kan. Ik weet het niet, maar ik ga het proberen, dat beloof ik je, ik ga proberen signalen van hoop te verzamelen en ik begin er vandaag mee, echt waar. Misschien word ik daar zelf ook een beetje blijer van, dankjewel.

Op 21 maart zal in het Portugees Cultureel Centrum in Bissau het boek Antologia Poética Juvenil da Guiné-Bissau gepresenteerd worden. Het betreft een bloemlezing van jonge Guinese dichters, 46 jongeren die in het Portugees en het Crioulo m.n. over passie schrijven, passie voor het land, de geschiedenis, de taal, de andere mens. De presentatie wordt gesponsord door de Gemeenteraad van Bissau en het boek zelf is tot stand gekomen met geld van de Portugese Ambassade (Instituto Camoes).

Zoiets  bijvoorbeeld, dierbare lezeres ? 

11 maart 2016

Deze week is door het gerechtshof van Bissau besloten dat de belangrijkste adviseur van president JOMAV, Braima Camará, wel de waakhond van de president genoemd, niet langer voorzitter van de Kamer van Koophandel mag zijn. Het ziet ernaar uit dat hij zich niet zomaar bij die uitspraak zal neerleggen. Braima Camará heeft van de Kamer van Koophandel een eigen imperium gemaakt met vazallen en profiteurs en met ondoorzichtige geldstromen. Op de foto hieronder verkondigt Idrissa Djaló, partijleider van de PUN (Partij van Nationale Eenheid),  onlangs nog bedreigd door een jongere broer van Braima Camará - zie 1 januari op deze pagina - dat de Kamer van Koophandel niet het privé-eigendom kan zijn van wie dan ook.


De 15 geschorste PAIGC-parlementsleden(eerder geschorst als lid van de PAIGC) beklaagden zich gisteren dat het parlementsvoorzitterschap nog niet hun schorsing ongedaan heeft gemaakt na een uitspraak van rechter Lassana Camará vorige week dat deze onwettig was. Zij spreken van een ernstige schending van het recht. Wordt vervolgd.

2 maart 2016

Gisteren is de nieuwe termijn ingegaan voor het mandaat voor de UN Integrated Peace-Building Office in Guinea Bissau (UNIOGBIS), dat tot 27 februari 2017 zal duren en dat bedoeld is om het land te helpen op zijn weg naar vrede en hervormingen. Onlangs is in de Veiligheidsraad het besluit tot verlenging van het mandaat genomen.

Inmiddels heeft niet alleen de PAIGC, maar hebben ook de PAIGC-voorzitter Domingos Simoes Pereira in persoon, alsmede de voorzitter van de volksvertegenwoordiging en de Liga van de Mensenrechten het voorstel van president JOMAV, in wiens belang het is het voor te doen komen dat de crisis ontstaan is door een parlementaire crisis en niet door zijn eigen toedoen, afgeschoten.

1 maart 2016

De afgelopen maand – een maand waarin ik de bezoekers van deze site door een crash van mijn laptop helaas niet kon informeren – bleef het land in grote crisis, ondanks een – mislukte – vierde bemiddelingspoging van de Nigeriaanse ex-president Olusegun Obasagno namens de CEDEAO, en ondanks en misschien juist vanwege een uitspraak van het regionale gerechtshof van Bissau dat het wegzenden door het parlementsvoorzitterschap van de 15 uit de partij gezette dissidente PAIGC-leden uit de volksvertegenwoordiging onwettig was. Een door de PAIGC onmiddellijk verworpen voorstel van de president om de crisis te bezweren mocht ook niet baten, zo min als de opnieuw uitgesproken grote zorg van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP en de steeds hoger oplopende spanning over de vraag of al dat vorig jaar maart in Brussel beloofde geld –nooit eerder was een maand maart zo beloftevol geweest - wel uitgekeerd kan, mag of moet worden. De zorg van de Veiligheidsraad, die op hoogte gehouden wordt door de speciale afgezant van Ban Ki-Moon voor Guiné-Bissau Miguel Trovoada betreft eveneens het al maar groter wordende uitstel van maatregelen die de ontwikkeling van het land moeten bevorderen.

van www.AllAfrica.com 

The political impasse in Guinea-Bissau could delay implementation of critical reforms and erode progress in the West African country's development, the United Nations envoy there warned the Security Council today *17.02.16

The drawn-out political crisis in Guinea-Bissau is taking a toll on development and the situation could get worse in the absence of "a frank and sincere dialogue" involving all parties concerned, Miguel Trovoada, the Secretary-General's Special Representative and Head of the UN Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau (UNIOGBIS), said in a briefing to the 15-nation body.

"The more that State institutions and the main political actors remain divided, the more the current political situation will become more complex, delaying the implementation of critical reforms," he said as he presented the report of the Secretary-General on developments in the country and the activities of UNIOGBIS.

All concerned parties - in particular the President, the President of the National Assembly, the Prime Minister and political parties - should put the national interest first and engage in "a frank and sincere dialogue, strictly respecting the Constitution and laws," he said.

Failure to do so, he warned, would perpetuate the cycle of political instability that had dogged Guinea-Bissau for too long and undermine the prospects of its citizens - who had displayed "remarkable civic spirit" - to enjoy such basic social services as health and education. He also expressed concern about growing organized crime, citing recent break-ins at the residences of a member of the Government and an international UN official.

29 januari 2016

Gistermiddag is het regeringsprogramma van de regering van minister-president Carlos Correia goedgekeurd door het parlement met 59 stemmen voor (van de 102), 0 stemmen tegen en 1 onthouding en in afwezigheid van de leden van de oppositiepartij PRS. De voorzitter van het parlement, Cipriano Cassamá, was afwezig wegens ziekte, zijn rol werd waargenomen door eerste vice-voorzitter Inácio Correia.

21 januari 2016

Ook de naar vandaag doorgeschoven parlementsvergadering is opgeschort, naar verluidt omdat niet aan veiligheidsvoorwaarden voldaan kan worden.

De PAIGC, bij monde van partijvoorzitter Domingos Simões Pereira, beschuldigde gisteren, bij de herdenking van de moord op de stichter van de partij Amílcar Cabral 43 jaar geleden,   de dissidente parlementsleden van een poging tot staatsgreep, "die sinds lang is voorbereid".

De regering stelde gisteren president José Mário Vaz verantwoordelijk voor het "klimaat van instabiliteit". Ook laakte zij het stilzwijgen van de president, "symbool van nationale eenheid", nu het land weer in een diepe crisis zit. De regering vat de houding van de president op niet alleen als een teken van medeplichtigheid aan maar ook "als steun aan een institutionele staatsgreep". 

19 januari 2016

17.30 uur - Opnieuw is de parlementssessie op niets uitgelopen vanwege de weigering van geroyeerde parlementsleden om zich te laten wegsturen. De vergadering is verzet naar aanstaande donderdag. We komen op deze manier aardig in de buurt van de vervulling van de geheime wens van president JOMAV om het parlement naar huis te sturen.

09.00 uur - De commissaris van politie die gisteren verantwoordelijk was voor het binnenlaten in het parlementsgebouw van de 15 geroyeerde leden, een gebeurtenis die de dag tekende, omdat het een debat over het regeringsprogramma in het parlement onmogelijk maakte, is gistermiddag ontslagen. Om 11.30 uur zal een nieuwe poging tot debat ondernomen worden.

18 januari 2016

Een spannende dag zit er - bijna -op. Het dreigde nogal eens mis te gaan rond de tweede ronde van de goed- of afkeuring van het regeringsprogramma door het parlement. De op 14 januari door de PAIGC vanwege hun stemonthouding in eerste termijn geroyeerde leden, die op dezelfde dag ook door parlementsvoorzitter Cipriano Cassamá als parlementslid werden geroyeerd - en die in het weekend een ontmoeting hadden met president JOMAV in het oosten van het land - konden vanmorgen rustig langs de POP (Politie van Openbare Orde) het streng afgezette parlementsgebouw betreden, omdat de dienstdoende politiemensen, van wie een groot deel niet kan lezen of schrijven,de lijst met leden die niet mochten binnengaan, had opgevat als lijst met leden die juist wel naar binnen mochten. Mogelijk was er ook sprake van moedwillige ondermijning van het toelatingsverbod door JOMAV-getrouwen. Deze illegaal aanwezige leden eisten later in een niet echt geopende zitting het aftreden van de parlementsvoorzitter en de vicevoorzitter en benoemde zelfs even nieuwe voorzitters met steun van de oppositiepartij PRS. Toen het spannend werd, viel het licht uit. Uiteindelijk is de officiële zitting van vandaag afgelast en wordt morgen onder leiding van de "echte" voorzitter Cipriano Cassamá het regeringsprogramma opnieuw besproken. Vooralsnog geen staatsgreep dus, wel veel wanorde en geduw en getrek, alles begonnen met een president die zijn eigen belang stelt boven dat van zijn land en de democratie. Of we nu echt rustig kunnen gaan slapen betwijfel ik.

15 januari 2016

Met voor de hand liggende spanning, vrees, achterdocht, verdachtmakingen, beschuldigingen wordt de komende maandag, de dag waarop opnieuw de goedkeuring van het regeringsprogramma op de agenda van het parlement staat, tegemoet gezien. De regeringspartij PAIGC heeft inmiddels 14 parlementsleden van de 15 die zich bij de stemming van december j.l. over het regeringsprogramma van stemming onthielden geroyeerd als lid, omdat ze zich met dat gedrag buiten de codes van de partij en de fractie in het parlement stelden. Onder de verdachtmakingen scoort het corrupte verleden van president José Mário Vaz hoge ogen en die gaan bovendien steeds meer de kant op van betrokkenheid bij de drugshandel, waarop zijn "waakhond" Braima Camará al langer wordt aangekeken. Op internet wordt de internationale gemeenschap opgeroepen zich voor te bereiden op een staatsgreep en op gevangenneming van partijleider Domingos Simões Pereira en de partijleden die hem steunen. De Verenigde Naties hebben hun zorg al meegedeeld middels de speciale afgezant Miguel Trovoada, die afgelopen week een onderhoud had met minister-president Carlos Correia.

En Idrissa Djaló - zie hieronder bij 1 januari - heeft zijn openhartigheid bij het interview op 31 december j.l. moeten bekopen met fysieke agressie van de kant van de jongere broer van presidentieel adviseur en drugshandelaar Braima Camará; Idrissa heeft van de agressie aangifte gedaan bij de politie.

1 januari 2016

Gisteren verklaarde Idrissa Djaló, partijleider van de PUN (Partij van Nationale Eenheid), dat hij voorstander is van een op te richten Internationaal Speciaal Tribunaal, dat de bevoegdheid zal hebben misdadigers tegen de democratie te vervolgen. Hij ziet de voortdurende instabiliteit van het land als "de exclusieve verantwoordelijkheid van de politici", waarvan er velen betrokken zijn bij daden van ondermijning van en geweld tegen de democratie, moord en misdaden van corruptie en tegen het milieu. In dezelfde verklaring zei dat het grote probleem van de president José Mário Vaz is, dat hij bij corruptie betrokken is.

Afgelopen week ontving ik dan eindelijk via de ambassade in Dakar en het consulaat in Bissau het langverwachte boek van Portugals ex-ambassadeur voor Guiné-Bissau Francisco Henriques da Silva "Guerra na Bolanha", een autobiografisch boek over zijn jeugdjaren in Portugal vóór de bevrijdingsoorlog in Guiné-Bissau, zijn ervaringen als jonge militair in die oorlog in Guiné-Bissau zelf en zijn leven na die oorlog, waarin hij uiteindelijk ambassadeur wordt voor Guiné-Bissau (en in die hoedanigheid bij de burgeroorlog van 1998/1999 betrokken raakt). Ik ben onmiddellijk met lezen begonnen en hoop het boek binnenkort op de boekenpagina te bespreken.


                                          *****************