GUINÉ-BISSAU   

    feiten, impressies en beelden       


Het grootste deel van 2016 werkte ik in New Delhi als docent Frans voor Ernst & Young aldaar.