GUINÉ-BISSAU   

    feiten, impressies en beelden       

het grootste deel van 2015 woonde en werkte ik in New Delhi als docent Nederlands voor de KPMG aldaar