GUINÉ-BISSAU   

    feiten, impressies en beelden       

 ______________________________________________________________________________________

2014
_______________________________________________________________________________________

 

31 december 2014

President José Mário Vaz hield gisteren voor het eerst zijn oudejaarstoespraak. Na zijn toespraak vertrok hij naar Brazilië om daar morgen aanwezig te zijn bij de investituur van de herkozen president Dilma Youssef. José Mário Vaz gaat daarna naar Lissabon voor privé-bezoek. Op 9 januari is hij weer terug in Bissau.

14 december 2014

Vorige week verklaarde de voorzitter van de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP, Fernando Pinto, dat de maatschappij de vluchten van en naar Bissau niet zal hervatten, omdat er weinig vraag naar zou zijn; dat is volgens hem te verklaren door de omstandigheid dat andere maatschappijen op Bissau zijn gaan vliegen, nadat de TAP op 10 december 2013 besloten had de vluchten voorlopig te annuleren (zie op de pagina "guiné-bissau in 2013"); er zal begin 2015 een nieuwe evaluatie plaatsvinden m.b.t. de vraag naar de directe vluchten Lissabon-Bissau v.v. door de maatschappij.

De staatssecretaris van Transport en Communicatie en de minister van Financiën verklaarden deze week dat de prijs voor een retourticket economy class Bissau-Lissabon niet meer mag kosten dan 500.000 CFA (750 euro).

4 december 2014

Gisteren verklaarde minister-president Domingos Simões Pereira dat de grenzen met buurland Guiné-Conakry binnen vijf dagen heropend zullen worden. Er zouden dan voldoende veiligheidsvoorzieningen  aan de grenzen geïnstalleerd zijn; op 12 augustus dit jaar werden de grenzen gesloten; er zijn in Guiné-Bissau geen gevallen van Ebola gemeld.


9 november 2014

Het IMF heeft een lening van 5.400.000 Amerikaanse dollar aan Guiné-Bissau goedgekeurd; het roept de nieuwe regering op een einde te maken aan alle achterstallige salarissen van overheidsfunctionarissen; de organisatie betoonde zich tevreden met de resultaten die al door de nieuwe regering sinds haar aantreden begin juli j.l. behaald zijn.

Afgelopen dinsdag werd in Lissabon een overeenkomst getekend door minister-president Domingos Simões Pereira en zijn Portugese ambtgenoot Pedro Passos Coelho, waarbij Portugal bijna 7.000.000 euro toezegt voor een noodplan ten gunste van "de vrede, de veiligheid en de ontwikkeling" van het land; de overeenkomst markeert het hervatten van de Portugese samenwerking, die na de staatsgreep van 12 april 2012 was stopgezet.

2 november 2019

In de afgelopen week tekenden de ambassadeur van de Europese Unie in Guiné-Bissau, Joaquín González-Ducay, en de minister van Financiën en nationaal beheerder van het Europese Ontwikkelingsfonds Geraldo Martins een programma van begrotingssteun ter verlichting van de meest nijpende problemen van het land ter waarde van 20 miljoen euro. Het geld zal vooral gebruikt worden voor basisvoorzieningen op het gebied van gezondheidszorg, onderwijs, landbouw en bestuur. Ambassadeur González-Ducay zei o.a. dat hij ervan overtuigd was dat de handtekening "slechts de eerste handeling is van een voortdurende en vruchtbare samenwerking tussen de Europese Unie en de democratische regering van een modern Guiné-Bissau dat met grote betrokkenheid aan haar toekomst werkt".

1 november 2014

Gisteren werd in hotel Pestana Palace in Lissabon in aanwezigheid van minister-president Domingos Simões Pereira een overeenkomst gesloten tussen Guiné-Bissau en Euro Atlantic Airlines, die inhoudt dat met ingang van 14 november a.s. de EAA wekelijks een directe vlucht tussen Lissabon en Bissau v.v. zal onderhouden. Daardoor wordt het voor het eerst sinds 10 december 2013 weer mogelijk om rechtstreeks van en naar Lissabon en Bissau te vliegen. Voor meer informatie en voor boekingen: www.euroatlantic.pt of +351218437040  

                       
18 oktober 2014

Woensdag j.l. werd bekend dat de TAP, in afwijking van de afspraken hierover, haar vluchten naar en van Bissau nog niet per 28 oktober zal hervatten. Minister-president Domingos Simões Pereira toonde zich verrast hierover en zei o.a. dat niets erop wees dat de hervatting uitgesteld zou worden. Hij beloofde actie te ondernemen.

2 oktober 2014

Minister-president Domingos Simões Pereira tijdens zijn toespraak op 29 september j.l bij de 69e Vergadering van de Verenigde Naties:

                                     foto: www.un.org

Tijdens dezelfde vergadering riep de minister van Buitenlandse Zaken van Portugal Rui Machete de internatoniale gemeenschap op Guiné-Bissau "technisch en financiëel te steunen". Hij zei verder o.a. dat er een zwarte bladzijde was omgeslagen en dat het constitutionele herstel alle steun verdient, waarbij hij o.a. suggereerde een door de Afrikaanse Unie en de Verendigde Naties gesteunde CEDEAO-stabiliteitsmacht (ECOMIB)  in het land te installeren. 

Nieuws over de Ebolacrisis en de risico's van Guiné-Bissau op dat gebied is te lezen op de pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites".

24 september 2014

Vandaag viert Guiné-Bissau Onafhankelijkheidsdag: 41 jaar geleden verwierf het land haar onafhankelijkheid. Minister-president Domingos Simões Pereira is op deze dag in New York om op de 69e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties Guiné-Bissau te vertegenwoordigen. De U.S. Secretary of State John Kerry zond namens president Obama een gelukstelegram - "aan alle Guiné-Bissauers" - waarin hij gewag maakt van de grote vooruitgang die het land sinds het aantreden van de nieuwe regering gemaakt heeft.

19 september 2014

In de afgelopen week is bij presidentiëel besluit opperbevelhebber António Indjai, de militair eerstverantwoordelijke voor de staatsgreep van 12 april 2012, van zijn functies ontheven. Kort daarop maakte president José Mário Vaz de naam van zijn opvolger bekend: Biague Na Ntan31 augustus 2014

Minister-president Domingos Simões Pereira riep eergisteren op zijn vrijdagse persconferentie zijn landgenoten opnieuw op de voorzorgsmaatregelen ten behoeve van het voorkomen van verspreiding van het Ebola virus in acht te nemen en ook niet naar buurland Guiné te reizen; hij zei dat het bericht dat nu voor het eerst het virus bij iemand in Senegal was aangetroffen, net als Guiné een buurland van Guiné-Bissau, slecht nieuws was voor Guiné-Bissau (Senegal heeft al maanden geleden verregaande voorzorgsmaatregelen getroffen, zoals het sluiten van de grens met Guiné); ook schonk hij al aandacht aan de de internationale schoonmaakcampagne die gisteren door president José Mário Vaz werd ingeluid, een campagne die er op gericht is niet alleen de uitbraak van Ebola, maar ook de kans op cholera en malaria te verkleinen; die campagne, waaraan de gehele bevolking moet deelnemen, zal elke laatste zaterdag van de maand uitgevoerd worden.

27 augustus 2014

Voor nieuws over de Ebola -crisis verwijs ik opnieuw naar de pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites".

13 augustus 2014

Voor nieuws over de Ebola -crisis verwijs ik naar de pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites".

Minister-president Domingos Simões Pereira maakte gisteren bekend dat alle grenzen met buurland Guiné gesloten zullen worden om verspreiding van het virus in Guiné-Bissau te voorkomen. Het luchtverkeer tussen beide landen blijft wel mogelijk; ook wordt er een noodprogramma samengesteld op het gebied van voorlichting, monitoring 24 uur per etmaal (met speciaal telefoonnummer) en mogelijkheden om snel in te grijpen als dat nodig mocht zijn; de minister-president adviseerde terughoudend te zijn wat betreft de typische Guine-Bissause wijze van begroeten (kussen, omhelzen, hand vasthouden) en traditionele en culturele ceremonies; er zijn nog geen gevallen van Ebola in Guiné-Bissau gemeld.

7 augustus 2014

President José Mário Vaz nam in Washington deel aan de top van leiders van de Verenigde Staten en Afrika onder leiding van Barack Obama; het betrof een unieke gebeurtenis, nooit eerder waren zoveel Afrikaanse leiders (50) in de V.S. bijeen om - onder het motto "investeren in de volgende generatie" - te confereren over de toekomst van het continent en de bijdrage van de V.S. aan haar ontwikkeling. Tijdens het diner gisteravond werden de beloften van Obama, o.a. op het gebied van investeringen, energie, bestrijding van corruptie en het bevorderen van democratie, afgesloten met een speech waarin hij niet naliet in te gaan op zijn eigen Afrikaanse achtergrond ("ik ben de zoon van een Afrikaan") en aan het eind waarvan hij een toast uitbracht op het Amerikaans-Afrikaanse partnerschap:

                        foto:U.S. State Department

31 juli 2014

Voor een update van de gegevens over Ebola in West-Afrika verwijs ik naar de pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites".

28 juli 2014

Met ingang van 28 oktober a.s. zal de TAP weer vliegen naar en van Bissau; daarmee zal dan de enige directe vlucht van Bissau naar Lissabon v.v. - opgeschort sinds 10 december 2013 - weer hersteld zijn; de vluchten zullen plaatsvinden op dinsdag, donderdag en zaterdag op de gebruikelijke middernachtelijke tijden.

Equatoriaal Guiné is als volwaardig lid in de CPLP opgenomen, o.a. omdat aan de voorwaarde van een moratorium voor het toepassen van de doodstraf is voldaan.


24 juli 2014
  

 

   
- Equatoriaal Guiné treedt toe tot de CPLP.
- Hoezo ?
- Praten ze Portugees in Equatoriaal Guiné ?
- Petrolees.

                        president van Equatoriaal Guiné

 Teodoro Obiang Nguema, moordenaar 

23 juli 2014

Minister-president Domingos Simões Pereira is gisteren in Dili (Oost Timor) aangekomen voor de top van staatshoofden en regeringsleiders van de CPLP (Gemeenschap van Portugeestalige Landen) die daar gehouden wordt. Belangrijke agendapunten zijn de her-toetreding van Guiné-Bissau tot de organisatie en de toelating van Equatoriaal Guiné als volwaardig lid. Dat laatste land wil al heel lang tot de CPLP behoren maar voldeed (voldoet ?) niet aan de voorwaarden die wat dat betreft aan de mensenrechten worden gesteld. Zo werden er in 2014 nog mensen ter dood veroordeeld. Equatoriaal Guiné, al decennialang op dictatoriale wijze geregeerd door Teodoro Obiang Nguema, is officieel een Spaanstalig land (het enige Afrikaanse land waar Spaans de officiele taal is) en daarnaast is ook Frans een officiele taal. Vooral om economisch belangen maar ook omdat een klein stukje van het land, het eiland Fernando Pó, vroeger deel uit maakte van Portugees Afrika, wordt al jaren toetreding tot de CPLP nagestreefd. Obiang wordt wel vergeleken met Idi Amin en Robert Mugabe. Veel kunstenaars, (ex-)politici, intellektuelen en mensenrechtenactivisten binnen de Gemeenschap van Portugeestalige Landen (vooral in Portugal, maar ook in de andere landen en in Guiné-Bissau) verzetten zich al jaren tegen de toetreding, maar het ziet ernaar uit dat het lidmaatschap nu toch een feit wordt.

18 juli 2014

In de slotverklaring van de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Durão Barroso n.a.v. het bezoek van minister-president Domingos Simões Pereira aan Brussel, verklaarde deze dat een speciale missie van de EU al in het land is om een urgent herstelprogramma vast te stellen, hetgeen er op neer zal komen dat deze de nieuwe regering gaat steunen bij het uitvoeren van prioriteiten, waaronder het betalen van salarissen van ambtenaren, het beschikbaar maken van water en electriciteit en steun aan de landbouw. 

De president van Guiné-Bissau, José Mário Vaz, is tenslotte toch uitgenodigd voor de top Verenigde Staten-Afrika die begin augustus in Washington gehouden zal worden (zie 4 juli op deze pagina); hetzelfde geldt voor de president van Egypte; zowel Guiné-Bissau als Egypte zijn onlangs weer als lid van de Afrikaanse Unie toegelaten en daarmee was aan de voorwaarde voor een uitnodiging door Obama voldaan; de staatshoofden van Eritrea, Soedan en Zimbabwe zijn niet uitgenodigd.            

15 juli 2014

Volgens een recent rapport van de UNHCR is het nalaten van het registreren van geboortes een van de factoren die bijdragen aan uiteindelijke statenloosheid van kinderen. Guiné-Bissau hoort tot de 10 slechtste performers op dit gebied (maar 24% van de geboortes wordt geregistreerd). Voor het hele rapport verwijs ik naar de pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites".

13 juli 2014

Minister-president Domingos Simões Pereira bezocht afgelopen vrijdag het Nationaal Ziekenhuis Simão Mendes (HNSM) in gezelschap van de minister van Gezondheid Valentina Mendes en minister van Binnenlandse Zaken Botche Candé; bij die gelegenheid zei hij dat hij zich van de ernst van de situatie in het ziekenhuis op de hoogte had gesteld en dat hij van plan is elke vrijdag een instelling te bezoeken om zich van de situatie ter plaatse op de hoogte te stellen; wat de situatie in het ziekenhuis betreft zei hij te hopen dat als eenmaal de oplossingen voor de problemen gevonden zijn de mensen in de sector ook in staat zullen zijn te doen wat nodig is; gevraagd naar de hervatting van de TAP-vluchten Bissau-Lissabon v.v., zei hij dat de betrokken verantwoordelijken van Guiné-Bissau en Portugal al met elkaar in gesprek zijn over hoe de problemen opgelost kunnen worden.

10 juli 2014

President José Mário Vaz is in Accra (Ghana) aangekomen om voor het eerst deel te nemen aan de top van staatshoofden van de Economische Gemeenschap van Westafrikaanse Staten CEDEAO (ECOWAS). De 32ste top staat in het teken van de politieke situatie en de veiligheid in de regio, o.a. in Guiné-Bissau en Mali. Aan de top nemen deel de voorzitter van de Afrikaanse Unie, Nkosazana Dlamini-Zuma, en de algemeen secretaris van de Verenigde Naties Ban Ki-moon.


9 juli 2014

De ex-president van São Tomé en Principe, Miguel Trovoada, wordt de nieuwe speciale vertegenwoordiger van de algemeen secretaris van de Verenigde Naties Ban Ki-Moon voor Guiné-Bissau, hij volgt José Ramos-Horta op aan wiens missie eind juni een einde kwam; Miguel Trovoada (77 jaar) was ook de eerste minister-president van São Tomé en Principe na de afhankelijkheid (1975).

Op  het ogenblik is er een speciale missie van de EU in het land om de politieke banden met Guiné-Bissau te herbevestigen en om een programma van urgente hulp vast te stellen, dat het de nieuwe regering mogelijk moet maken om de meest nijpende problemen aan te pakken; vertegenwoordigers van de EU zullen ontmoetingen hebben met de nieuwe president, de nieuwe minister-president en de nieuwe parlementsvoorzitter; ook zullen er ontmoetingen plaatsvinden met ministers en staatssecretarissen, meermalen samen met vertegenwoordigers van de Wereldbank, de Afrikaanse Ontwikkelingsbank BAD en het IMF; op korte termijn worden missies verwacht van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP, de Afrikaanse Unie, de Economische Gemeenschap van Westafrikaanse Staten CEDEAO (ECOWAS) en de Verenigde Naties.

 

                   

5 juli 2014

Sinds gistermiddag heeft Guiné-Bissau - na twee jaar en drie maanden - weer een democratisch gekozen regering. Minister-president Domingos Simões Pereira maakte zijn ploeg van ministers (16) en staatssecretarissen (15)  bekend. Van de regering maken vijf leden deel uit van de een na grootste partij PRS en in totaal drie leden van drie kleinere partijen.


26 juni 2014

Gisteren heeft president José Mário Vaz de leider van de meerderheidspartij PAIGC, Domingos Simões Pereira ,benoemd tot minister-president. Hij zal spoedig de samenstelling van zijn ploeg van ministers en staatssecretarissen bekend maken.


25 juni 2015


Vandaag is onder grote nationale en internationale belangstelling in de nieuwe president José Mário Vaz ("JOMAV") beëdigd; velen halen opgelucht adem; zijn mandaat zal 5 jaren duren.


19 juni 2014

In Portugal verklaart de minister van Buitenlandse Zaken, Rui Machete, dat nu de democratie in Guiné-Bissau hersteld is, de relaties tusen de twee landen weer genormaliseerd zullen worden; dat betekent o.a. dat ontwikkelingsprogramma's weer voortgezet kunnen worden; ook betekent het dat zeer binnenkort de TAP-vluchten van en naar Bissau hervat zullen worden.

17 juni 2014

Sinds 10 uur vanmorgen heeft Guiné-Bissau eindelijk weer - sinds de militaire staatgreep van 12 april 2012 - een democratisch gekozen volksvertegenwoordiging en regering.

Volgens de nieuwe minister-president Domingos Simões Pereira, zal de nieuwe regering 25 ministers (16) en staatssecretarissen (9) tellen, die allen minimaal een universitaire opleiding voltooid hebben.

24 mei 2014

Gistermiddag maakte de Nationale Verkiezingscommissie CNE de definitieve uitslag van de tweede ronde van de presidentsverkiezingen bekend, die niet afweken van de voorlopige uitslagen: José Mário Vaz is de nieuwe president van het land. Hij was de kandidaat van de PAIGC, de partij die de parlementsverkiezingen won en die de minister-president, Domingos Simões Pereira, mag leveren. De verslagen presidentskandidaat Nuno Gomes Nabiam heeft officiëel de resultaten aanvaard "ten behoeve van de vrede, de stabiliteit en de verzoening", maar blijft op het standpunt staan dat hij eigenlijk de verkiezingen gewonnen heeft. De internationale gemeenschap heeft de uitslag geaccepteerd en waarderende woorden gesproken over de burgerzin van de Guiné-Bissauers, die zo rustig en vreedzaam het verkiezingsproces hebben doorgemaakt.

23 mei 2014

Gistermiddag maakte de Nationale Verkiezingscommissie de voorlopige uitslag van de tweede ronde bekend: de nieuwe gekozen president van het land is José Mário Vaz, die 62% van de stemmen verwierf. Zijn tegenstander Nuno Gomes Nabiam (38% van de stemmen) bestreed onmiddellijk na die bekendmaking de resultaten en zei zichzelf als gekozen president te beschouwen (waar en wanneer hebben we dat liedje eerder gehoord ?). De militaire top riep op tot kalmte en verklaarde de door de commissie bekend gemaakte en nog bekend te maken resultaten te accepteren.

18 mei 2014

De tweede ronde van de presidentsverkiezingen tussen José Mário Vaz (in eerste ronde 40,89 % van de stemmen) en de onafhankelijke Nuno Nabiam (in eerste ronde 24,79 % van de stemmen) is vanmorgen in alle rust begonnen.

30 april 2014

Gisteravond vierde de miniscule Nederlandse gemeenschap van Guiné-Bissau koningsdag, met veel genoegen en in gezelschap van o.a. de toekomstige minister-president Domingos Simões Pereira, de vertegenwoordiger van de Europese Unie Joaquin Gonzalez Ducay, overige diplomaten, vertegenwoordigers van het maatschappelijke middenveld en toevallige voorbijgangers. Voor meer foto's zie de pagina "Nederlanders en Guiné-Bissau".

20 april 2014

Aanstaande vrijdag, 25 april, drie weken na zijn overlijden, zal ex-president Kumba Yala met staatseer begraven worden (zie o.a. 4 april op deze pagina)

17 april 

De tweede ronde van de presidentsverkiezingen zal gehouden worden op zondag 18 mei;  de bevolking mag kiezen tussen José Mário Vaz ("JOMAV"), kandidaat van  de PAIGC en de onafhankelijk kandidaat Nuno Gomes Nabiam.

16 april 23.10 uur:

voorlopige uitslag van de parlementsverkiezingen:

01. PAIGC: 55 zetels

02. PRS: 41 zetels

03. PSD: 2 zetels

04. PRD: 1 zetel

05. UM: 1 zetel

16 april 23.00 uur:

voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen:

01. Jose Mario Vaz: 40,98 % van de stemmen, kandidaat van de PAIGC

02. Nuno Nabiam: 25,14 % van de stemmen, onafhankelijk kandidaat

03. Paulo Gomes: 9,87 % van de stemmen, onafhankelijk kandidaat

16 april 22.35 uur : 

De ceremonie in het Azalai Hotel is begonnen; pas over 48 uur zullen de resultaten van de diaspora bekend zijn.

16 april 22.30 uur: 

In  het zwaar bewaakte Azalai Hotel waar de Nationale Verkiezingscommissie  de officiele voorlopige uitslagen bekend zal maken, is sprake van enige  "vertraging". Het lijkt waarschijnlijk dat wat de presidentsverkiezingen  betreft er een twee ronde zal zijn tussen José Mario Vaz, de kandidaat  van de PAIGC, en de onafhankelijke kandidaat Nuno Gomes Nabiam, de keuze  van de vorige week overleden PRS-oprichter Kumba Yala.

16 april 20.00 uur : .

De voorzitter van de Nationale Verkiezingscommissie Augusto Mendes  verklaarde vanmorgen dat de officiele voorlopige verkiezingsuitslagen  vanavond om 19.00 uur (21.00 uur Nederlandse tijd) tegemoet kunnen  worden gezien.

15 april 2014                       

Internationale en nationale verkiezingswaarnemers spraken gisteravond van "vreedzame verkiezingen" die vrijwel smetteloos zijn verlopen; de burgers werden geprezen om hun rust en waardigheid, maar de eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het aan de burgers ook nooit gelegen heeft als een verkiezing de mist in ging. Met name de Nationale Verkiezingscommissie ging ook in op de historisch unieke grote opkomst van tussen de 70 en 80 procent van de kiesgerechtigden. De voorzitter van de Nationale Verkiezingscommissie, Augusto Mendes,  verklaarde dat pas aan het eind van de week de resultaten - en een eventuele tweede ronde -  officieel bekend gemaakt zullen worden.

13 april 2014

Vandaag kiezen de ongeveer 700.000 kiesgerechtigde Guine-Bissauers (50% van de totale bevolking) na twee harde overgangsjaren na de militair-burgerlijke staatsgreep van 12 april 2012 een president en een regering. In mijn dorp hangt een bijna serene rust, er hangt een sfeer van hoop en naderende opluchting bij de dorpsgenoten die langzaam door de hitte naar de 2 stembureaus (stemtafels) lopen en daar rustig in de rij gaan staan totdat hun naam wordt afgeroepen; autoverkeer is er niet, behalve dat van de officials van de Nationale Verkiezingscommissie en van een enkel militair of politie-voertuig, dat netjes op afstand blijft:


foto r.g.: mijn buren en dorpsgenoten vanmorgen vroeg bij de stemtafel                            

Aanstaande dinsdag of woensdag zullen we weten hoe het afgelopen is; dat duurt zo lang omdat de uitslagen van de eilanden altijd lang op zich laten wachten; daarna zal duidelijk worden of er over twee weken een tweede ronde zal worden gehouden. 

11 april 2014

De afgelopen week riepen de Verenigde Staten, de Afrikaanse Unie, de Europese Unie, de Verenigde Naties, de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP en de de Europese Gemeenschap van Westafrikaanse Staten CEDEAO (ECOWAS) Guiné-Bissau op tot "vreedzame verkiezingen"; overmorgen mogen de Guiné-Bissauers twee jaren na de staatsgreep van 12 april 2012, een president en een parlement kiezen; de huidige voorzitter van de CEDEAO, de president van Ghana John Mahama, verklaarde vandaag in Bissau dat de militairen hem gegarandeerd hebben zich dit keer niet in de verkiezingen te mengen.

5 april 2014

De overgangsregering heeft drie dagen van nationale rouw afgekondigd i.v.m. het overlijden van Kumba Yalá; hij zal pas na de verkiezingen van 13 april een staatsbegrafenis krijgen;

Kumba Yalá is de voor de staatsgreep van april 2012 tweede politiek verantwoordelijke die overlijdt; vorig jaar op 15 mei overleed Henrique Rosa Pereira, die na de eerste ronde van de presidentsverkiezingen van maart 2012  evenals Kumba Yalá de resultaten aanvocht. Hieronder de foto (maart 2012) van de destijds tegen de eerste ronde uitkomsten protesterende presidentskandidaten, die de kort daaropvolgende staatsgreep pleegden, ondersteunden dan wel gedoogden: Serifo Baldé, Afonso Té (thans kansloze presidentskandidaat), Kumba Yalá (gisteren overleden), Serifo Nhamadjo (huidige couppresident, ook wel overgangspresident genoemd, mag zich niet meer kandideren), Henrique Rosa Pereira (15 mei 2013 overleden).

 

            
De speciale afgevaardigde van de Verenigde Naties in Guiné-Bissau, José Ramos Horta, roept de overgangsregering op de grenzen met buurland Guiné-Conakry te sluiten om een uitbreken van de dodelijke Ebola epidemie te voorkomen; in Guiné zijn inmiddels meer dan honderd sterfgevallen te betreuren; de minister van gezondheid Agostinho Cá vond dat er dienaangaande nog geen beslissing genomen kon worden.

 

4 april 2014


Vanmorgen kort na middernacht is in het Militair Hospitaal Bissau ex-president Kumba Yalá op 61-jarige leeftijd aan een hartstilstand overleden. Kumba Yalá was de oprichter van de oppositiepartij PRS en hij was na zijn door een staatsgreep beëindigde presidentschap (2000-2003) nog meermalen kandidaat  bij de presidentsverkiezingen, voor het laatst in maart 2012, toen hij in de eerste ronde als tweede eindigde, de resultaten aanvocht en vervolgens zijn rol speelde bij de staatsgreep van 12 april 2012. Voor de presidentsverkiezingen van 13 april a.s. had hij zich niet kandidaat gesteld – hij zette begin dit jaar een punt achter zijn actieve rol in de politiek (zie 9 januari op deze pagina) – maar hij schoof wel een kandidaat naar voren: Nuno Gomes Nabiam. Tot gisteravond was hij nog met deze politieke vriend op campagne geweest. In  loop van de avond ging hij zich onwel voelen en werd hij naar het ziekenhuis gebracht. Kumba Yalá was zowel in eigen land als in de internationale gemeenschap – en tenslotte ook in zijn eigen partij – een zeer omstreden figuur vanwege zijn onvoorspelbaarheid en onbetrouwbaarheid en zijn neiging tot intimidatie en gebruik van geweld. Zijn eigenbelang was nauw verstrengeld met dat van hoge militairen en hun achterban.   Het is nogal onwaarschijnlijk dat hij niet betrokken was bij de drugshandel en de laatste tijd bovendien bij de illegale - zeer lucratieve - houtkap (export naar China), waarbij de door hem gesteunde presidentskandidaat ook een belang heeft.

2 april 2014


Aan grensposten tussen Guiné en Guiné-Bissau zijn sanitaire posten ingericht om uitbraak van het zeer besmettelijke en dodelijke Ebola virus naar het land te voorkomen; het virus heeft in Guiné al tot tientallen doden geleid; ook Senegal heeft maatregelen genomen aan de grenzen met Guiné, daar zijn ook grote regionale activiteiten, zoals jaarmarkten, geannuleerd. 

Inmiddels zijn in Bissau 350 internationale verkiezingswaarnemers gearriveerd (voor 2983 over het land verspreide zogenaamde stemtafels).

29 maart 2014

Het staatsbedrijf voor electriciteit en water EAGB kondigde gisteren een 15-daagse staking af vanaf 31 maart; als zij voet bij stuk houdt, wordt daarmee de de benodigde infrastructuur voor de aanloop tot de verkiezingen van 13 april en van de verkiezingsdag zelf ernstig gecompliceerd; de werknemers eisen de uitbetaling van 37 maanden loonachterstand en de implementatie van een programma ten behoeve van de werknemers van 70 tot 82 jaar oud.

Ook de sectoren van onderwijs en gezondheidszorg dreigen de regering met een staking als zij niet binnen 48 uur de achterstallige salarissen in deze sectoren uitbetaalt.
       

23 maart 2014


De speciale vertegenwoordiger van Ban Ki-Moon voor Guiné-Bissau, José Ramos Horta, verklaarde eergisteren dat de Verenigde Naties geen gewelddadigheid en intimidatie rond de aanstaande verkiezingen zullen accepteren; in het geval van dergelijke ongeregeldheden zal hij niet aarzelen de Veiligheidsraad om maatregelen te vragen, want "niemand is boven de grondwet, de wet en internationale afspraken gesteld"; Ramos-Horta deed zijn uitspraak n.a.v. de kidnapping en mishandeling van een kandidaat-gedeputeerde van de partij PRS door militairen; de man werd mishandeld in de kazerne van de marine en is daarna met zijn verwondingen opgenomen in het ziekenhuis; achtergrond van de mishandeling is waarschijnlijk een onenigheid tussen twee facties binnen de PRS, een van die facties kan rekenen op de steun van de militairen, de andere niet; gisteren is de verkiezingscampagne begonnen voor de presidents- en parlementsverkiezingen van 13 april a.s..

 

16 maart 2014

Vrijdag j.l. heeft het Hooggerechtshof een aantal personen en partijen van deelname aan de algemene verkiezingen van 13 april a.s. uitgesloten, waardoor er nu - opnieuw voorlopig - sprake is van 13 presidentskandidaten en 15 partijen:


presidentskandidaten:

1.      Abel Incada (Partido da Renovacao Social, PRS)

2.      Afonso Té (Partido Republicano da Independência para o Desenvolvimento, PRID)

3.      Arregado Mantenque Té (Partido dos Trabalhadores, PT)

4.      Cirilo Augusto Rodrigues de Oliveira (Partido Socialista, PS)

5.      Domingos Quadé (Independente)

6.      Hélder Vaz Lopes (Resistência da Guiné-Bissau, RGB)

7.      Iaia Djaló (Partido da Nova Democracia, PND)

8.      Ibraima Sori Djaló (Partido da Reconciliação Nacional, PRN)

9.      Jorge Malú (Independente)

10.  José Mário Vaz (Partido Africano da Independencia da Guine e Cabo Verde, PAIGC)

11.  Luís Nancassa (Independente)

12.  Nuno Gomes Na Biam (Independente)

13.  Paulo Gomes (Independente) 

partijen :

 1. Centro Democrático, CD
 2. Frente Democrática Social, FDC
 3. Manifesto do Povo, MP
 4. Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC
 5. Partido da Convergência Democrática, PCD
 6. Partido da Nova Democracia, PND
 7. Partido Republicano da Independência para o Desenvolvimento, PRID
 8. Partido da Reconciliação Nacional, PRN
 9. Partido da Renovação Social, PRS
 10. Partido Social Democrático, PSD
 11. Partido Socialista da Guiné-Bissau, PSGB
 12. Partido dos Trabalhadores, PT
 13. Partido Unido Social Democracia. PUSD
 14. União para a Mudança, UM
 15. União Patriótica Guineense, UPG

12 maart 

Aan de aanstaande presidentsverkiezingen doen "voorlopig" de volgende 21 kandidaten mee; tien van hen zijn door een partij gekozen of gesteunde kandidaten:

 1. Abel Incada (Partido da Renovacao Social, PRS)
 2. Afonso Té (Partido Republicano da Independência para o      Desenvolvimento, PRID)
 3. Aladje Djino (Independente)
 4. Antonieta Rosa Gomes (Fórum Cívico Guineense Social Democracia,      FCG-SD
 5. Arregado Mantenque Té (Partido dos Trabalhadores, PT)
 6. Cirilo Augusto Rodrigues de Oliveira (Partido Socialista, PS)
 7. Domingos Quadé (Independente)
 8. Empossa Ié (Centro Democrático, CD)
 9. Faustino Fudut Imbali (Manifesto do Povo, MP)
 10. Fernando Jorge D’Almada (Independente)
 11. Hélder Vaz Lopes (Resistência da Guiné-Bissau, RGB)
 12. Iaia Djaló (Partido da Nova Democracia, PND)
 13. Ibraima Djaló (Congresso Nacional Africano, CNA)
 14. Ibraima Sori Djaló (Partido da Reconciliação Nacional, PRN)
 15. Jorge Malú (Independente)
 16. José Mário Vaz (Partido Africano da Independencia da Guine e Cabo      Verde, PAIGC)
 17. Lassana Na Brama (Independente)
 18. Luís Nancassa (Independente)
 19. Nuno Gomes Na Biam (Independente)
 20. Paulo Gomes (Independente)
 21. Tcherno Djaló (Independente)

 

En wat de parlementsverkiezingen betreft gaat het eveneens voorlopig om de volgende 22 partijen:   

 

 1. Centro Democrático, CD
 2. Congresso Nacional Africano, CNA
 3. Fórum Cívico Guineense Social Democracia, FCG-SD
 4. Frente Democrática Social, FDC
 5. Liga Guineense de Protecção Ecológica, LIPE
 6. Manifesto do Povo, MP
 7. Movimento Democrático Guineense, MDG
 8. Movimento Patriótico, MP
 9. Partido Africano da Independência da Guiné e Cabo Verde, PAIGC
 10. Partido da Convergência Democrática, PCD
 11. Partido Democrático para o Desenvolvimento, PDD
 12. Partido Democrático para o Desenvolvimento e Cidadania, PADEC
 13. Partido da Nova Democracia, PND
 14. Partido Republicano da Independência para o Desenvolvimento, PRID
 15. Partido da Reconciliação Nacional, PRN
 16. Partido da Renovação Social, PRS
 17. Partido Social Democrático, PSD
 18. Partido Socialista da Guiné-Bissau, PSGB
 19. Partido dos Trabalhadores, PT
 20. Partido Unido Social Democracia. PUSD
 21. União para a Mudança, UM
 22. União Patriótica Guineense, UPG

5 maart 2014

Onder druk van de maatschappelijke organisaties en - naar we mogen aannemen - van elementen uit de internationale gemeenschap heeft overgangspresident Serifo Nhamadjo eergisteren in tegenstelling tot eerdere uitspraken (zie bij 28 februari) aangekondigd dat hij zich niet zal kandideren voor de aanstaande presidentsverkiezingen; hij verklaarde dat hij volgens het "overgangspact" niet gerechtigd is dat te doen.

3 maart 2014

In het weekend heeft de meerderheidspartij PAIGC haar presidentskandidaat gekozen: José Mário Vaz. Vaz was minister van Financiën in de bij de staatsgreep van 12 april 2012 afgezette regering van Carlos Gomes Júnior; tijdens het ministerschap van Vaz verdween er om tot nu toe nog niet opgehelderde redenen 12.500.000 Amerikaanse dollar uit de staatskas; Vaz zei na zijn verkiezing tot kandidaat niet bang te zijn voor een mogelijke afwijzing van zijn kandidatuur door het Hoger Gerechtshof.

Het platform van maatschappelijke organisaties heeft fel geprotesteerd tegen de presidentskandidatuur van interimpresident Serifo Nhamadjo; hij wordt opgeroepen zich aan het door hem ondertekende overgangsaccoord te houden, waarin o.a. werd besloten dat hij en de overgangspremier Rui de Barros zich na de overgangsperiode niet mochten kandideren voor het presidentschap; in de sociale media wordt Serifo Nhamadjo nu nog heftiger dan voorheen aangeduid als verrader, leugenaar en putschist.

28 februari 2014

De afgelopen week stond Guiné-Bissau weer op de agenda van de vergadering van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties. 

Vorige week stelde overgangspresident Serifo Nhamadjo zich kandidaat voor de presidentsverkiezingen van 13 april a.s.; deze stap is strijdig met het zogenaamde "overgangspact" dat ook Serifo Nhamadjo ondertekende en waarin o.a. werd besloten dat geen enkel lid van de overgangsregering zich na de overgangsperiode verkiesbaar mag stellen voor een plaats in de nieuwe regering; de stap van Serifo Nhamadjo heeft - o.a. in de sociale media - al tot grote verontwaardiging geleid; de man is overigens vrijwel kansloos.

22 februari 2014

Overgangspresident Serifo Nhamadjo heeft gisteren per presidentiëel decreet definitief -naar we nu aannemen - de verkiezingsdatum voor de presidents- en parlementsverkiezingen vastgesteld op 13 april a.s.; daarmee wordt dan eindelijk het begin van het einde van de "overgangsperiode" - een overgang sinds de staatsgreep van 12 april 2012 - ingeluid;

20 februari 2014

De vorige week gekozen leider van de meerderheidspartij PAIGC, Domingos Simões Pereira - zie o.a 10 februari dit jaar - heeft tot genoegen en ongenoegen van velen binnen en buiten die partij, het verzoek van Carlos Gomes Junior om namens de PAIGC deel te nemen aan de aanstaande presidentsverkiezingen afgewezen; Carlos Gomes Junior is ex-leider van de partij, ex-premier van de laatste legale regering en de winnaar van de eerste ronde van de presidentsverkiezingen in april 2012, die spoedig na die uitslag werden gevolgd door de staatsgreep waarbij zowel Carlos Gomes Junior als de toenmalige interim-president Raimundo Pereira verdreven werden; Carlos Gomes Junior zit nog steeds in het buitenland en wil terugkeren als de vanzelfsprekende en kansrijke presidentskandidaat voor de PAIGC; dat gaat nu dus niet door.

De speciale vertegenwoordiger voor Guiné-Bissau van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP, Carlos Moura, verklaarde deze week dat de directe luchtverbinding tussen Lissabon en Bissau van vliegmaatschappij TAP hervat kan worden na afsluiting van het onderzoek over de afgedwongen boarding van 74 illegale passagiers op 10 december 2013, die internationaal, m.n. binnen Europa, als een grove schending van de geldende veiligheidseisen is ervaren; Carlos Moura zei dat eerst de verantwoordelijken voor dit ernstige probleem geïdentificeerd en gestraft moeten worden en dat noch de autoriteiten in Guine-Bissau noch die in Portugal de bevolking van beide landen onder de huidige vliegbeperkingen willen laten lijden.

De Economische Gemeenschap van Westafrikaanse Landen CEDEAO (ECOWAS) buigt zich deze week over het vraagstuk van de veiligheid en de op dat gebied noodzakelijke hervormingen van Guiné-Bissau. Wie meer wil lezen over de bijeenkomst verwijs ik naar de pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites".

14 februari 2014

De missie van de speciale vertegenwoordiger van Ban Ki-Moon voor Guiné-Bissau, Nobelprijswinnaar en ex-president van Oost-Timor José Ramos-Horta, loopt ten einde; hoe kijkt hij na ruim een jaar aan tegen deze "failed state", hoe ziet hij o.a. de kansen voor democratie, de drugshandel, de corruptie, de etnische aspecten van het steeds weer terugkerend militair geweld, de relatie tussen politici en militairen, vis-en bosbeheer, de verkiezingsdatum, de rol van de VN, de EU en de CEDEAO; Alan Philps van The World Today interviewde hem voor het februari-nummer, Volume 70, nummer 1:


                                                  

José Manuel Ramos-Horta on restoring democracy to Guinea-Bissau

Alan Philps, February 2014

The World Today, Volume 70, Number 1

After the 2012 military coup in Guinea-Bissau, the Nobel peace laureate and former President of East Timor was appointed UN Special Representative to help restore democracy. He tells Alan Philps how corrupt politicians and generals brought the country to its knees

Republic of Guinea-Bissau

Population: 1,600,000 (2013 estimate), GDP per Capita: $546, Official language: Portuguese, Capital and largest city: Bissau, Area: 36,125 km2, Independence: From Portugal, September 10, 1974

In 2012, Guinea-Bissau was practically a failed state. What is the situation today?

Guinea-Bissau is a failed state by any definition: a state with a bloated, unaccountable, corrupt, wasteful civil service, and which does not even pay salaries to its civil servants; a state which cannot control its security forces; a state which is unable to bring to justice anyone high-up involved in audacious and scandalous robbery of the Treasury; a state which cannot or is not willing to bring to justice perpetrators of serious crimes. These are the qualities of a failed state.

Progress in restoring constitutional order has been slow. What are the key issues?

The army is usually blamed for every ill of the country, but I hold a slightly different view. The political elites are the main culprits for the tragic state of affairs, mismanagement, waste and corruption, the impoverishment of the people. The military come second in my assignment of responsibility. The political elites, from the period of one-party rule until now, are all the same people who have misgoverned the country, not the military, who simply joined in the grand robbery. There are many highly-educated leaders, a generation or two below the early ones, who are now competing for high office. They offer real hope for change. If they are elected the international community must seriously support them. Otherwise they will be doomed. There are too many entrenched interests that will resist radical change.

How confident are you that the delayed elections can be held in March?

There might be a further delay of a week or two. This wouldn’t be a problem as far as I am concerned as it has to do with technical and legal adjustments and not as a result of political machinations. Voter registration has been extended and may reach a record number of close to 95 per cent of potential voters.

In unstable African countries the media usually highlight ethnic or religious diff erences, but in Guinea-Bissau the problem seems to be military. Why is that?

The politicians are the ones manipulating the military, enticing them to support one faction or another. Politicians are not able to engage the military in honest dialogue, working to gain their respect and trust and then, with them, to carry out the necessary reforms to modernize and professionalize the army. There are many good people in the army, highly educated, who want change. So there is hope.

Some African countries such as Burundi have imposed ethnic quotas in the army. Would this help Guinea-Bissau, whose military is dominated by the Balanta people?

I do not agree with imposing ethnic quotas anywhere, in any sector. The Balantas are natural warriors and they are perfectly suited to form a highly combative army that could be deployed by the African Union anywhere in the continent. They should be part of an African elite force as good as the best American or British special forces. There are ethnic groups in Guinea-Bissau more inclined to commerce and the civil service while others are drawn to academia or the judiciary. As long as each ethnic group feels they are part of the country, that each has a special role to play for the common good of the nation, there is no problem at all with a particular ethnic group being over-represented in a particular institution.

West Africa is a transit point for drugs from South America to Europe, with a trade valued at between $500 million and $2 billion a year. How serious is this problem for the region?

If powerful countries like the US, Britain, France, Russia and China are not able to stamp out drug trafficking, don’t expect West African countries to do any better. The problem is a very serious one. It is corroding countries that are already quite fragile. Africans are once again victims of problems brought to their shores by outsiders.

Guinea-Bissau is regularly called a ‘narco state’. Is the country in the grip of the Colombian drug cartels?

The label narco state is too easily used and might be good as a sound bite but doesn’t accurately tell the story of Guinea-Bissau. I would name a few countries in Latin America and Asia that fit this label better.

If tonnes of cocaine are passing through Guinea-Bissau each year, where do the drug profits go?

In the one year I have been in Guinea-Bissau, I have not seen much sign of a major drug trafficking problem. Of course there is drug trafficking, but not on the scale that has been reported. Money that is made here from drug trafficking is posted elsewhere in the region and laundered through housing complexes, regional banks and hotels. The US sting operation that led to the capture of a former navy officer last April had a very salutary effect in scaring away South American drug merchants. They moved elsewhere, but not very far.

How serious a problem is the corrupt issuing of fishing and logging licences? And how can it be stopped?

Illegal fishing and logging, with bogus licences issued by corrupt military officers and government officials is a bigger problem than drug trafficking. They are destroying Guinea-Bissau’s fish stock and precious forest. Those in Guinea-Bissau involved in drug trafficking found out they could make much more money, and quite safely, by issuing fishing or logging licences than by getting involved in the risky drugtrafficking business.

The American navy is not going to blast anyone off the water for fishing illegally and robbing the people of Guinea-Bissau. But they might send a drone slamming into your house if you export drugs to the US. Illegal fishing and logging are a real plague around the world and no one is doing anything serious about it.

What should the European Union be doing to promote prosperity in Guinea-Bissau?

For all their nerve-racking bureaucracy and public utterances on human rights and democracy which many in Africa and Asia find a bit too much to digest, the European Union is a genuine, honest partner. In the long run, the common people will show real appreciation for what the EU has stood for over many decades. They have very strict rules; they don’t improvise and move the goal posts. One knows exactly where they stand. And they have been very generous with Africa as a whole and with Guinea-Bissau.

Following the elections here, the EU, in partnership with the UN, African Union and ECOWAS (the Economic Community of West African States), World Bank and IMF, should launch a five to ten-year programme of rebuilding the state and all its institutions, cleaning up corruption, waste and mismanagement and modernizing the administration. And this can be done with relatively modest effort by placing international experts in key ministries. But these experts must be given real power to introduce meaningful changes.

Without a comprehensive strategy to rebuild the state from scratch, the country will lapse again into political and security crisis.

You have said that Guinea-Bissau is the ‘stepdaughter of the UN system’. How does the global effort exerted here compare with the experience of your own country, East Timor, which became independent under UN tutelage?

The United Nations Integrated Peace-Building Office in Guinea-Bissau is a very small, almost forgotten UN outpost, under-funded when one compares it with UN peacekeeping missions around the globe.

The international community, the UN, World Bank, the EU, etc were too generous with us in Timor-Leste. I do not recall a single occasion when we were denied help when we needed it and asked for it. Guinea-Bissau is largely forgotten, partly because traditional donors are tired with 40 years of coups and instability, corruption and incompetence.

Does being a member of the community of Portuguese-speaking countries bring you extra leverage, and how can it be used?

Some in Guinea-Bissau enjoy criticizing Portugal and even fantasize about conspiracy theories on how Portugal seeks to undermine Guinea-Bissau. I would say Portugal is among the very few countries that really care about Guinea-Bissau and is its best ally in the EU. But many Bissau- Guinean politicians do not seem to know how to cultivate friends.

Angola offered real financial support and has the financial means to invest seriously in Guinea-Bissau. Yet the military and politicians managed to antagonize and alienate the Angolans. France is deferential to Portugal when it comes to Guinea-Bissau. The US and UK are beginning to take an interest. China is very present; Russia has a very experienced ambassador, fluent in Portuguese, and he is very busy promoting Russian interests here.

Coups have become rare in Africa, except in West Africa where the army has recently intervened in politics in Guinea, Guinea-Bissau, Mali, Mauritania and Niger. Is there a common factor here?

I believe that the harsh, principled stance taken by the African Union against coups, which has been enhanced by EU sanctions, is an effective deterrent. Those in the army tempted to intervene in politics by way of coups will think twice. I do not think coups are a trend or a common factor in West Africa. It is a passing problem.

Nigeria, Senegal, Ghana are good examples of how armies no longer intervene to influence the democratic order. Senegal actually has never had a coup. This latest coup has cost the country, and the army, much more than they were hoping. I think they have learnt.

Alan Philps;

Er is nog steeds geen definitieve beslissing genomen over de datum van de verkiezingen; het lijkt inmiddels uitgesloten dat ze zullen plaatsvinden op de eerder overeengekomen datum van 16 maart, maar ook de recent geopperde datum van 13 april staat geenszins vast; overgangspresident Serifo Nhamadjo is momenteel in overleg met de politieke partijen over een definitieve datum (de zoveelste !); de nieuwe leider van de grootste partij van het land PAIGC, Domingos Simðes Pereira, stelde zich gisteren in het overleg met de president op het standpunt dat de verkiezingen op 4 mei moeten plaatsvinden en dat zodoende aan de wettelijke voorwaarden voor de verkiezingen recht gedaan zou worden.

Op www.jeuneafrique.com troffen we dit artikel aan over de met elkaar ruzie makende ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken n.a.v. de TAP-affaire, waardoor er vanaf 10 december j.l. geen directe vluchten tussen Lissabon en Bissau meer worden onderhouden:

"Quand deux ministres bissau-guinéens s'affrontent, sur fond de scandale migratoire...

C'est une de ces situations exceptionnelles dont la Guinée-Bissau a le secret : Mamadou Baldé, le ministre de la Justice, avait ordonné le 24 décembre 2013 l'arrestation de son collègue de l'Intérieur, Antonio Suca Intchama, mis en cause par une commission d'enquête dans l'affaire dite des 74 réfugiés syriens. Et pourtant, un mois plus tard, ce dernier est toujours à son poste. Il a même trouvé le moyen de contre-attaquer en portant plainte, le 7 janvier, contre le procureur Abdu Mane. Il l'accuse d'avoir violé le secret de l'instruction afin de provoquer son implication dans cette affaire.

Le 10 décembre, 74 Syriens ne possédant pas les visas nécessaires avaient été embarqués de Bissau vers Lisbonne à bord d'un vol de la compagnie aérienne portuguaise TAP. "Le ministre de l'Intérieur est un colonel de l'armée de l'air, explique un expert des questions bissau-guinéennes. Comme vous le savez, ici c'est l'armée qui détient réellement le pouvoir. Elle ne laissera jamais tomber un des siens."

En attendant l'issue incertaine de ce bras de fer entre le ministre de l'Intérieur et celui de la Justice, l'enquête a au moins permis de retracer l'itinéraire des migrants. Fuyant la guerre dans leur pays, ils étaient arrivés au Maroc en passant par la Turquie, où ils se sont procuré de faux passeports. Puis ils sont arrivés par petits groupes à Bissau par des vols réguliers de la compagnie aérienne marocaine (RAM), munis de visas de transit. "Ils ont attendu de se regrouper avant de décider de poursuivre jusqu'au Portugal, soutient une source guinéenne. Cette affaire révèle l'existence d'un réseau de passeurs qui compte dans ses rangs des diplomates, des businessmen et des policiers.""

10 februari 2014

Gisteren is Domingos Simões Pereira met een meerderheid van stemmen - meer dan 60% - gekozen tot voorzitter van de meerderheidspartij PAIGC; Domingos Simões Pereira is ex- uitvoerend secretaris van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP; zowel binnen de gemeenschap als in Guine-Bissau geniet hij veel aanzien.

Mogelijk wordt de datum voor de parlements- en presidentsverkiezingen, gepland voor 16 maart a.s., opnieuw uitgesteld, er wordt nu gesproken over 13 april a.s..

18 januari 2014

De afgelopen week toonde de minister van Buitenlandse Zaken van Portugal, Rui Machete, zich bereid zich "enige inspanningen" te getroosten om de TAP-verbinding Bissau-Lissabon te herstellen, er moeten echer eerst "enkele juridische kwesties" worden afgerond; hij onderschreef het belang van de luchtverbinding zowel voor Guineeërs als voor Portugezen; sinds de annulering van de vluchten op 10 december j.l. ligt ook het luchtpostverkeer tussen Guine-Bissau en Portugal plat;

De speciale afgezant van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor Guiné-Bissau, José Ramos Horta, waarschuwde deze week dat de internationale gemeenschap een uitstel van de presidentsverkiezingen, gepland voor 16 maart a.s., niet zal accepteren; hij legde de verantwoordelijkheid voor een opnieuw niet vasthouden aan de verkiezingsdatum geheel bij de overgangsregering, die sinds de staatsgreep van 12 april aan de macht is; als de verkiezingen uitgesteld worden - er zijn o.a. in technische zin vele problemen - zou het de derde keer zijn dat de overgangsregering langer haar mandaat behoudt dan zij in mei 2012 bij haar (illegale) installatie beloofde.


9 januari 2014

Van www.jeuneafrique.com nemen we onderstaand artikel over m.b.t. het terugtreden van Kumba Yala uit de actieve politiek:

  


Kumba Yala, ex président de la Guinée Bissau, se retire de la politique. Il comptait pourtant participer aux élections présidentielles qui se tiendront en mars.

Voilà une résolution insolite : en 2014, Kumba Yala, 60 ans, arrête la politique. Il l'a lui-même annoncé, le premier jour de l'année. Cette décision "personnelle" et "irrévocable" a eu l'effet d'un coup de tonnerre sur les bords du rio Geba. Outre qu'il a dirigé (sans grand succès) la Guinée-Bissau entre 2000 et 2003 et qu'il fut longtemps le patron de la deuxième force politique nationale, le Parti de la rénovation sociale (PRS), Yala est considéré comme la figure tutélaire des Balantes, le plus important groupe ethnique du pays, et comme une personnalité très influente dans les rangs de l'armée.

Cette annonce "est une surprise, même si la question de son avenir politique était en suspens depuis quelque temps", remarque un observateur. Début décembre, celui qui ne sort jamais sans son bonnet de laine rouge avait annoncé qu'il serait candidat à l'élection présidentielle prévue pour le 16 mars.

Si son avenir suscitait des interrogations ces derniers mois, c'est parce que Yala était en perte de vitesse depuis le putsch d'avril 2012, dans lequel il a été soupçonné d'avoir trempé. Il y a un an, il avait dû se résoudre à ne plus briguer la présidence de son parti pour éviter une défaite annoncée. Après trois échecs successifs aux élections de 2005, 2009 et 2012, beaucoup, dans sa propre formation, estiment qu'il a trop joué la carte des Balantes, qui ne représentent pas plus de 30 % de l'électorat.

8 januari 2014

De Braziliaan Carlos Alves Moura is door de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP benoemd tot speciale vertegenwoordiger voor Guiné-Bissau; hij bekleedde die functie eerder in tijdelijkheid tussen 2004 en 2006;

 

                                                    
De procureur-generaal van de republiek,
Abdu Mané, verklaarde deze week dat hij in de nasleep van de TAP-affaire (zie december 2013) bedreigd is; eind vorig jaar werd er een aanklacht tegen hem ingediend door de advocaat van de minister van Binnenlandse Zaken, António Suca Ntchama, vanwege smaad t.o.v. de minister.

Ex-president en PRS-partijleider Kumba Yala heeft op 1 januari gemeld dat hij de actieve politiek vaarwel zegt, "alles heeft zijn tijd in het leven" zo zei hij; daarmee ziet hij af van zijn kandidatuur voor het presidentschap bij de verkiezingen van maart aanstaande; Kumba Yala was een van de presidentskandidaten die de resultaten van de eerste ronde in april 2012 aanvochten waarbij hij als tweede uit de bus was gekomen, een houding die naderhand de inleiding tot de staatsgreep van 12 april 2012 bleek te zijn.