GUINÉ-BISSAU   

    feiten, impressies en beelden       

 _______________________________________________________________________________

2013

________________________________________________________________________________

 21 december 2013

De TAP-affaire – zie hieronder bij 14 december – heeft ook de minister van Binnenlandse Zaken doen besluiten zijn ontslag aan te bieden; de regering heeft tot nu toe noch op het ontslagaanbod van de minister van Buitenlandse Zaken – die deed zijn aanbod al eerder – noch op dat van de minister van Binnenlandse Zaken gereageerd; er is een politie-onderzoek gaande naar een Guiné-Bissause zakenman, die van betrokkenheid bij de affaire verdacht wordt, hij zit in hechtenis. 

De afgelopen week werden o.a het binnenlandse handelsverkeer, het personenvervoer, de ambtenarij, het onderwijs en de gezondheidszorg lam gelegd door een algemene staking, uitgeroepen door de twee grootste vakbonden; aan de stakingsoproep werd zeer breed gehoor gegeven maar ze heeft nog niet geresulteerd in enig akkoord tussen de regering en de bonden. 

Het staatsbedrijf voor electriciteits- en watervoorziening EAGB heeft gewaarschuwd voor een staking van al haar personeel van 23 tot 27 december en van 30 december tot 3 januari om haar eisen – m.n. uitbetaling van veertig maanden loonachterstand, te beginnen met de laatste drie  maanden in een keer – kracht bij te zetten.

14 december 2013

De Portugese vliegmaatschappij TAP, de enige maatschappij die directe vluchten van en naar Bissau aanbiedt, heeft alle vluchten opgeschort hangende de resultaten van een onderzoek naar de veiligheidssituatie op het vliegveld van Bissau; daarmee geeft TAP een reactie op de omstandigheid dat op 10 december j.l. een lid van de “overgangsautoriteiten”, vergezeld van militairen de crew van TAP dwong om 74 Syriërs met valse papieren van Bissau naar Lissabon te transporteren. In reactie op de hevige internationale reacties heeft de minister van Buitenlandse Zaken Fernando Delfim zijn ontslag aangeboden. De Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie Catherine Ashton heeft  haar grote zorgen over de gang van zaken onder woorden gebracht, zij spreekt van een volslagen ontbreken van respect voor het internationale recht. Zij is van mening dat het incident ernstige twijfel oproept over de wil van de autoriteiten in het land om de rechtsstaat te respecteren.

In reactie op de beslissing van TAP laat de woordvoerder van de regering, minister Fernando Vaz, weten dat hij van mening is dat het contract van het land met TAP dan maar opgeheven moet worden.

Ook de president van Portugal, Cavaco Silva, sprak zijn ernstige zorg uit, hij zei o.a. dat de hele wereld nu weet dat het internationale vliegveld van Guiné-Bissau onveilig is. 

1 december 2013

In de afgelopen week is in de Veiligheidsraad de situatie van Guiné-Bissau besproken; zie voor een kort verslag van o.a. de toespraak van de speciale vertegenwoordiger van Ban Ki-Moon voor Guine-Bissau Jose Ramos-Horta de pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites". 

15 november 2013

Overgangspresident Serifo Nhamadjo maakt per presidentieel decreet bekend dat de presidentsverkiezingen op 16 maart 2014 zullen plaatsvinden.

19 oktober 2013

Domingos Simoes Pereira, een van de kandidaten voor het voorzitterschap van de grootste partij PAIGC, geeft te kennen zich te kunnen vinden in het standpunt van de Verenigde Naties, dat de verkiezingen niet op 24 november a.s. zullen plaatsvinden, maar pas begin 2014; de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om van democratische verkiezingen te spreken zijn voorlopig nog niet aanwezig.

Zowel de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie, Catherine Ashton, als de speciale afgevaardigde van Ban Ki-Moon voor Guiné-Bissau, José Ramos Horta, veroordelen in scherpe bewoordingen de voortdurende schending van mensenrechten in Guiné-Bissau door het leger en de politie.10  oktober 2013

Niet alleen overgangspresident Serifo Nhamadjo, na zijn bezoek aan en toespraak tijdens de recente vergadering van de Verenigde Naties thans op bedevaart naar Mekka - maar ook de voorzitter van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP Murade Murargy meent dat de voorgenomen verkiezingsdatum van 24 november a.s. niet haalbaar is, omdat de materiele voorwaarden daarvoor, zowel materieel als administratief, nog verre van aanwezig zijn.


5 september 2013

Gisteren behaagde het interimpresident Serifo Nhamadjo om 20 militairen in rang te bevorderen; zij behoren zonder uitzondering tot de militairen die op 12 april 2012 verantwoordelijk waren voor de staatsgreep. Ook opperbevelhebber Antonio Indjai werd bevorderd en kreeg er een ster bij, evenals de woordvoeder van de militaire raad: Daba Na Walna. De president verklaarde dat hij op geen enkele manier tot die actie aangespoord was, het was "gewoon een beslissing" genomen op grond van een wet uit 2000, de hoge militairen hadden recht op deze bevordering.
                

 

Na zijn recente bezoek aan Duitsland, zie 20 augustus, is de interim-president nog twee weken op vakantie geweest in Senegal om , na een kort verblijf in Bissau, weer te vertrekken, dit keer voor een privé-reis naar Guine Conakry; ook daarvan is hij inmiddels weer teruggekeerd; bij de gebruikelijke aankomst- en vertrekinterviews voor journalisten op het vliegveld, liet de interimpresident een keer doorschemeren dat het wat hem betreft nog maar de vraag is of de voor 24 november a.s. geplande verkiezingen doorgang kunnen vinden, hij zei in afwachting te zijn van de bijdrage van de internationale gemeenschap.

20 augustus 2013

Interimpresident Serifo Nhamadjo is de afgelopen maand weer eens heen en weer gevlogen naar Duitsland om zijn cholesterol te laten onderzoeken; ook in Nigeria liet de president zich meermalen onderzoeken de afgelopen maanden; hij zei nu bij aankomst dat zijn cholesterol in orde is, dat is net op tijd voordat hij straks in november zijn mandaat kwijt is.

Couppleger en opperbevelhebber António Indjai, die krasse uitspraken niet vreest, zegt de afgelopen week voor de radio dat hij de veiligheid van de in april 2012 bij de staatsgreep verdreven presidentskandidaat - destijds ook leider van de meerderheidspartij PAIGC en minister-president - Carlos Gomes Junior niet kan verzekeren als hij straks zal terugkeren naar Bissau om deel te nemen aan de verkiezingen van november a.s. (nota bene: de speciale afgezant van Ban Ki-Moon voor Guine-Bissau Jose Ramos Horta gaf een paar dagen daarvoor te kennen dat verdreven en gevluchte politici en burgers veilig kunnen terugkeren); verder zei de steeds wanhopiger lijkende Antonio Indjai dat hij liever zelfmoord zal plegen dan zich gevangen laten nemen i.v.m. de beschuldigingen die door de internationale gemeenschap, i.h.b. de Verenigde Staten, aan zijn adres gedaan zijn: drugshandel en moord; nu wordt hij door ettelijke landgenoten op internet uitgenodigd daarmee toch vooral niet te wachten, temeer daar hij zich dezer dagen ook als een intimiderende verkiezingsadviseur opstelt die bepaalde partijen wel, andere niet wil toestaan deel te nemen.


30 juli 2013


De CEDEAO verlengt haar "veiligheidsmissie" tot mei 2014.


Er wordt steeds luider getwijfeld aan de mogelijkheid om op 24 november dit jaar de beloofde verkiezingen te houden die een einde moeten maken aan de overgangsperiode die na de staatsgreep van 12 april 2012 inging; er is nog geen geld en het wordt steeds duidelijker dat het moeilijk zal worden alle stemgerechtigde burgers inderdaad te laten stemmen, want nauwelijks een derde deel van de stemgerechtigde bevolking heeft een burgerlijke registratie en die registratie is de basis bij het verstrekken van een kiezerspasje; over het format van dat pasje bestaat ook nog geen eensgezindheid.

In het zuiden van het land zijn sinds maart dit jaar 30 mensen aan cholera overleden; er zijn 225 ziektegevallen geregistreerd.

4 juli 2013

Overgangspresident Serifo Nhamadjo heeft vorige week, thuisgekomen van een regionale top en een medische controle in Nigeria, per presidentieel decreet algemene verkiezingen uitgeroepen voor 24 november a.s..

De Afrikaanse Unie handhaaft de sancties t.o.v. Guine-Bissau, zo zei deze week de speciale afgevaardigde van deze organisatie voor Guine-Bissau Ovidio Pequeno; de sancties van deze organisatie zullen deze week in Bissau besproken worden met vertegenwoordigers van de CEDEAO, de Europese Unie, de CPLP en de Verenigde Naties, waarbij i.h.a. de sancties van deze organisaties t.o.v. Guine-Bissau op de agenda staan.

De Europese Unie handhaaft de strafmaatregelen t.o.v. van 21 personen, hoofdzakelijk hoge militairen, die als aanstichters en uitvoerders van de staatsgreep van 12 april 2012 worden aangemerkt; tot die maatregelen behoren het bevriezen van tegoeden van deze personen in Europa en een inreisverbod.

21 juni 2013

Tot ergernis en teleurstelling van het democratisch gezinde deel van de bevolking is overgangspresident Serifo Nhamadjo van plan om eind juni het onlangs door China geheel herstelde presidentiële paleis te betrekken; het paleis werd grotendeels verwoest tijdens de oorlog van 1998/1999 en verkeerde sindsdien in verval; de bevolking had gehoopt dat het, nu het onlangs in herbouwde staat opgeleverd is, bewoond zou gaan worden door een democratisch gekozen president en niet door de staatsgreeppresident Serifo Nhamadjo; hij zal er maar een maand of vijf kunnen wonen want in november dit jaar worden presidentsverkiezingen tegemoet gezien; volgens het zogenaamde "overgangspact" mag Serifo Nhamadjo zich niet meer verkiesbaar stellen.

16 juni 2013


De vertegenwoordiger van de Europese Unie in Guiné-Bissau, Joaquin Gonzalez Ducay, verklaarde deze week dat de E.U. de verkiezingen die in november dit jaar zullen plaatsvinden technisch en financieel zal ondersteunen.


Het Africa Center for Strategic Studies, het ACSS, publiceerde afgelopen week een kritische analyse van de actuele situatie van het land met veel aandacht voor de achtergronden en oplossingen daarvan onder de titel Advancing Stability and Reconciliation in Guinea-Bissau: Lessons from Africa’s First Narco-State:Commonly referred to as Africa’s first narco-state, Guinea-Bissau’s accelerating cycle of coups and crises exhibit the broader threats posed by narco-trafficking on the continent. Large quantities of cocaine have flowed through Guinea-Bissau for nearly a decade, increasingly with the direct involvement of military and political leaders. This has hollowed out state structures and resulted in political deadlock, a fragmented military, and widespread instability that is spilling across its borders. Addressing these challenges will require fundamental reforms to balance the power of the Office of the President, depoliticize a top-heavy military, and strengthen international counter-narcotics cooperation. 


het hele rapport is te lezen op http://africacenter.org/2013/06/advancing-stability-and-reconciliation-in-guinea-bissau-lessons-from-africas-first-narco-state/

8 juni 2013

Na maandenlange onderhandelingen is gisteren dan eindelijk een "inclusieve" overgangsregering gevormd; de vorming van een dergelijke regering was de eerste voorwaarde voor steun van de internationale gemeenschap bij de organisatie van presidentsverkiezingen, die in november dit jaar gehouden zullen moeten worden; het wachten is nu op een planning van het gehele verkiezingsproces.


5 juni 2013

De vakbonden van de gezondheidssector hebben een staking van 8 dagen aangekondigd.


Overgangspresident Serifo Nhamadjo is vanmiddag weer teruggekomen van zijn medische controle in Nigeria; bij  aankomst zei hij dat zijn diabetes nu onder controle is, maar dat het cholesterol nog te hoog is en dat hij daarom over drie maanden opnieuw ter controle naar Nigeria zal gaan; op internet wordt irritatie geregistreerd over de omstandigheid dat een niet door het volk gekozen president bij herhaling op staatskosten naar het buitenland vliegt i.v.m. zijn gezondheid - en dan niet eens voor kwesties die niet in eigen land gecontroleerd kunnen worden - terwijl het volk krepeert.          


Op de site www.irinnews.org staat een realistisch verslag van de staat van het openbaar onderwijs; zie daarvcoor de pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites".

2 juni 2013

Overgangspresident Serifo Nhamadjo is vanmiddag voor de vierde keer in een paar maanden tijd vertrokken naar het buitenland in verband met zijn gezondheid; dit keer gaat hij naar Nigeria, waar hij een controle zal krijgen i.v.m. - naar eigen zeggen - zijn diabetes en zijn cholesterol; anderen spreken van prostaatkanker; hij vertrekt op een moment dat de vorming van een "inclusieve regering" weer verder weg lijkt dan ooit, omdat de eisen van de meerderheidspartijen PAIGC en PRS i.v.m. met de verdeling van de portefeuilles door de overgangspresident en zijn politieke en militaire vrienden niet realistisch gevonden worden.

30 mei 2013

Gisteren heeft het parlement, inclusief de meerderheidspartij PAIGC, een nieuw "overgangspact" getekend, dat de samenstelling van een "inclusieve regering" garandeert die de overgangsperiode zal verlengen tot december 2013 en die voor het einde van dit verlengde mandaat presidentsverkiezingen zal organiseren; bij dezelfde parlementszitting werd afgesproken dat er op een nader te bepalen datum een amnestie-wet zal worden aangenomen ten gunste van de plegers van de staatsgreep van 12 april 2012; dit trucje is eerder gebruikt de afgelopen decennia en heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het voortduren van straffeloosheid van militair geweld en de repeterende staatsgrepen, pogingen tot staatsgreep en moorden, die het land naar de afgrond duwen.

28 mei 2013

Ondanks de voortdurend uitgesproken voornemens van o.a. de inmiddels weer uit Duitsland teruggekeerde overgangspresident Serifo Nhamadjo, wil het maar niet lukken een "inclusieve regering" samen te stellen, wat de internationale gemeenschap betreft een eerste voorwaarde voor de nog in dit kalenderjaar uit te roepen presidentsverkiezingen (op de foto het militaire leiderschap en de leiders van de grootste partijen PAIGC en PRS aan tafel om met de overgangspresident de mogelijkheden van een inclusieve regering te bespreken; uiterst rechts in burger opperbevelhebber en couppleger Antonio Indjai, die naar verluidt het proces om tot zo'n regering te komen dwarsboomt waar hij kan; de internationale gemeenschap is gebrand op zijn aanhouding i.v.m. drugshandel).

De E.U. en de CEDEAO (ECOWAS) verklaarden deze week dat zij grondige herzieningen in de sectoren veiligheid en defensie, "vooral een verandering van het hoogste militaire leiderschap", noodzakelijk achten om stabliteit en welvaart voor het land te garanderen.

In het deze week verschenen jaarverslag van Amnesty International wordt een zeer kritische houding aangenomen t.o.v. de situatie van de mensenrechten in Guiné-Bissau; zie op de pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites".

22 mei 2013

Deze week werd bekend gemaakt dat vanaf 15 juli dit jaar de vliegmaatschappij ASKY Airlines (basis in Lomé/Togo) met twee vluchten per week zal vliegen op enkele hoofdsteden van de CEDEAO-landen: een vlucht per week Lome (Togo), Abidjan (Ivoorkust), Conakry (Guine Conakry) en Bissau (vice versa) en een vlucht per week Lome (Togo), Bamako (Mali), Dakar (Senegal) en Bissau (vice versa); er wordt verwacht dat dit een forse bijdrage zal betekenen aan de oplossing van de transportproblemen van personen en goederen naar en van Bissau.

Gisteren is onder belangstelling van honderden mensen Henrique Pereira Rosa begraven op de gemeentelijke begraafplaats van Bissau; naar verluidt had de familie bedankt voor de eer van een staatsbegrafenis, volgens anderen was dat staatsrechtelijk ook niet mogelijk, omdat Henrique Pereira Rosa geen officiele staatsfunctie bekleedde op het moment van zijn overlijden.

16 mei 2013

Gistermorgen overleed op 67-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Porto (Portugal) ex-interimpresident Henrique Pereira Rosa, na een langdurig ziekbed; de zakenman Henrique Pereira Rosa (HPR) deed zijn intrede in de politiek in 2003 als interim-president nadat Kumba Yala bij een staatsgreep was afgezet; hij vervulde die functie tot grote nationale en internationale tevredenheid tot aan de verkiezingen in juli 2005, die door de in 2009 vermoorde Nino Vieira gewonnen werden; na de moord op Nino Vieira in 2009 kandideerde HPR zich voor de vervroegde presidentsverkiezingen en na de natuurlijke dood van president Malam Bacai Sanha in 2012 deed hij dat opnieuw, beide keren zonder veel stemmen te vergaren; HPR en was een goede en gewaardeerde bekende van de kleine Nederlandse gemeenschap in Bissau; de stoffelijke resten van HPR zullen aanstaand weekend naar Bissau worden overgebracht; de "overgangsregering" heeft aangekondigd dat HPR een staatsbegrafenis zal krijgen; HPR was vele jaren honorair consul voor België in Guiné-Bissau.


12 mei 2013

Overgangspresident Serifo Nhamadjo is opnieuw vertrokken naar Duitsland, nu voor een medische controle; alvorens te vertrekken sprak hij de bevolking moed in en herbevestigde hij dat er spoedig een "inclusieve regering" zal zijn en dat de presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen plaatsvinden.

De speciale vertegenwoordiger van de algemeen secretaris van de VN voor Guiné-Bissau, José Ramos-Horta, heeft bij de Veiligheidsraad rapport uitgebracht over de toestand in het land; zie daarvo
or de pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites".

Ban Ki-Moon wil voorzien in een tweede VN-afgevaardigde voor Guiné-Bissau, die zich vooral zou moeten inzetten op het gebied van vrede, veiligheid en mensenrechten; de reeds geruime tijd geleden aangestelde speciaal afgevaardigde José Ramos-Horta zou zich vooral moeten bemoeien met diplomatieke kwesties en met het zoeken van internationale steun voor het oplossen van de financiële problemen van het land.

 


9 mei 2013

Overgangspresident Serifo Nhamadjo overlegt sinds zijn thuiskomst vanuit Duitsland koortsachtig met alle partijen, inclusief de meerderheidspartij PAIGC, over de mogelijkheden om nog voordat de presidentsverkiezingen in november zullen (en kunnen) plaatsvinden, een zogenaamde inclusieve regering te vormen; bedoeld wordt daarmee een regering waarvan ook de PAIGC, de partij van de op 12 april 2012 bij coup verdreven interim-president en minister-president, deel uitmaakt.

4 mei 2013

Overgangspresident Serifo Nhamadjo laat in een brief aan het volk weten dat hij dankzij de medische behandeling in Duitsland weer als tevoren in staat is hard te werken ten bate van "de overgang en van ons geliefde vaderland"; en hij zwaait 30 christenen uit die op kosten van de staat "een bedevaart naar Jeruzalem" mogen maken, wat hem de dank oplevert van een woordvoeder van "de pelgrims" die belooft voor zegen voor de overgangspresident te zullen bidden.

De verenigde vakbonden protesteerden ter gelegenheid van de 1 mei-viering tegen de omstandigheid dat overheidssalarissen betaald werden en worden met geld dat verdiend is met drugshandel.

1 mei 2013

Gisteren werd in een speciale parlementszitting besloten dat de overgangsperiode verlengd zal worden tot eind dit jaar en dat in november van dit jaar presidentsverkiezingen zullen worden gehouden.

Overgangspresident Serifo Nhamadjo is zondag j.l. aangekomen in Bissau na ruim een maand afwezigheid; bij aankomst verklaarde hij dat hij dankzij de behandeling in Duitsland in goede gezondheid verkeert en dat er nog dit jaar presidentsverkiezingen gehouden zullen worden.

_______________________________________________

N.B.: de maanden januari t/m april 2013 zijn helaas bij een site-operatie eind 2013 verloren gegaan.