GUINÉ-BISSAU   

    feiten, impressies en beelden       

de barende boom