GUINÉ-BISSAU   

    feiten, impressies en beelden       

_________________________________________________________________________________________________

2012

 _______________________________________________________________________________

27 december 2012

In het weekend voor kerstmis hebben zich meerdere mishandelingen en bedreigingen voorgedaan: zo zou de onlangs afgezette procureur-generaal van de republiek, Edmundo Mendes, in Cacheu mishandeld zijn door militairen en leden van de Republikeinse Nationale Garde; op dezelfde dag werd een ex-bestuurder van de regio Gabu, José Carlos Macedo Monteiro, door militairen zodanig mishandeld, dat hij in het ziekenhuis moest worden opgenomen, en de onlangs benoemde voorzitter van de Nationale Verkiezingscommissie Rui Néné, werd naar eigen zeggen met de dood bedreigd; de mensenrechtencommissie heeft de mishandelingen en bedreigingen sterk veroordeeld en spreekt ervan dat Guiné-Bissau afglijdt naar de afgrond, ook de vertegenwoordiger van de CEDEAO veroordeelde de fysieke agressie. 

Vorige week verklaarde Barack Obama dat Guiné-Bissau, evenals Mali, van de lijst van bevoorrechte handelspartners verwijderd is, omdat er geen uitzicht is op democratisch bestuur; de uitvoerend secretaris van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP, Murade Murargy, verklaarde in reactie hierop dat de beslissing om op deze manier druk uit te oefenen noodzakelijk is en in overeenstemming met de lijn van de CPLP.


13 december 2012

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties vergaderde deze week over de crisis in Guiné-Bissau mede naar aanleiding van het verslag van Ban Ki-Moon over de situatie in het land sinds de staatsgreep van 12 april; 

Op de site van de Veiligheidsraad staat een aantrekkelijk overzicht van de ontwikkelingen, dat bovendien inzicht verschaft in de politiek van de Veiligheidsraad betreffende Guiné-Bissau. Het is te lezen op de pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites.

3 december 2012

Nu de vorige week de meerderheidspartij PAIGC - partij van de verdreven minister president Carlos Gomes Júnior - zich tevreden heeft gesteld met het vice-voorzitterschap van het parlement (ze levert de eerste en tweede vicevoorzitter) en het voozitterschap laat aan de kandidaat van de partij PRS (partij van Kumba Yalá), lijkt er een eind te zijn gekomen aan een van de grootste obstakels voor het functioneren van het parlement na de staatsgreep van 12 april j.l.; dit accepteren door een deel van de PAIGC-kern van het voorzitterschap van een PRS-partijlid, Ibraima Sori Djaló, betekent een breuk in het volgen van het advies en de lijn van Carlos Gomes Júnior, die vanuit Lissabon zijn partij steeds gestuurd heeft in de richting van het uitsluitend accepteren van een PAIGC-parlementsvoorzitter, omdat vóór het overlijden van president Malam Bacai Sanhá in januari dit jaar de legitieme interim president, de eveneens verdreven Raimundo Pereira, de voorzitter van het parlement was, ook Raimundo Pereira is van de PAIGC; het ziet er dus naar uit dat de loyaliteit aan de partijleider afneemt, dat er in elk geval forse verschillen van mening zijn binnen de partij over hoe en of ze aan het "overgangsparlement" moet deelnemen. 

23 november 2012

In een door de speciale Verenigde Naties-vertegenwoordiger voor Guiné-Bissau Joseph Mutaboba ondertekende verklaring maken de internationale partners, waaronder meerdere ambassades - Portugal, Frankrijk, Spanje, Angola, Zuid-Afrika, Gambia, Europese Unie - en consulaten - Portugal, Angola, Spanje - hun zorgen kenbaar over het feit dat agenten van de staatsveiligheidsdienst leden en eigendommen van de diplomatieke gemeenschap "in de gaten houden"; in dezelfde verklaring drukken zij hun grote bezorgdheid uit over de "voortdurende en onacceptabele schendingen van de mensenrechten"; er blijken o.a. telefoongesprekken afgeluisterd en opgenomen te worden; hetzelfde zou leiders van het maatschappelijk middenveld overkomen. 

21 november 2012

Op de site www.worldpoliticsreview.com verscheen deze week een interview met de Zweedse emeritus hoogleraar politieke wetenschappen van de Universiteit van Uppsala, Lars Rudebeck, over de missie van de CEDEAO (ECOWAS in het Engels) in Guiné-Bissau; gezien de relevantie voor een goed begrip van de actuele stand van zaken druk ik het op de pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites" volledig af.

15 november 2012

De afgelopen dagen stonden in het teken van een gevreesde (lucht)aanval uit het buitenland; in verband met die aanval zouden huurlingen zich al in Gabu en in het zuiden van het land bevinden; op de radio, o.a. van de katholieke missie aldaar ,werd gewag gemaakt van militaire bewegingen; de nationale luchtafweer is al een aantal dagen in staat van opperste paraatheid; de president van de overgangsregering Serifo Nhamadjo verklaarde de aanwezigheid van legeronderdelen in Gabu en het zuiden als voorzorgsmaatregelen in verband met de mogelijkheid van een aanval uit het buitenland.

Meerdere bronnen maken melding van de omstandigheid dat de verhouding tussen de president van de overgangsregering en de couppleger/opperbevelhebber van de strijdkrachten António Indjai sterk aan het verslechteren is; de president lijkt zich in toenemende mate te ergeren aan de intimiderende houding van de laatste, die zelfs tijdens vergaderingen van de president met het kabinet een keel kan opzetten.

Ook binnen het leger zelf krijgt António Indjai steeds meer kritiek; naar verluidt vreest hij acties van de steeds sterkere "Kumba Yala-factie" binnen het leger.

De in Guiné-Bissau alomgewaardeerde en alomaanwezige zeer goed over het land geïnformeerde Portugese RTP-verslaggever Fernando Gomes heeft op last van de regering het land moeten verlaten omdat hij een "vijandige houding" zou hebben ten opzichte van de overgangsregering; Fernando Gomes is getrouwd met een Guiné-Bissause en heeft twee kinderen, deze hebben al eerder het land verlaten.

12 november 2012

Op de persconferentie in Lissabon (zie hieronder 8 november), verklaarde Carlos Gomes Júnior dat er binnenkort in Addis Abeba een ontmoeting zal plaatsvinden van de overgangsregering en de verdreven regering onder auspiciën van de Afrikaanse Unie. 

Een werknemer van Guiné Telecom, Luís Ocante da Silva, is vorige week zodanig door militairen mishandeld dat hij aan de gevolgen daarvan is overleden; nóg een burger is door militairen mishandeld en inmiddels in Lissabon aangekomen waar hij opgevangen wordt door de Fundaçao Ricardo Sanha; de ambassade van de Verenigde Staten in Dakar/Senegal veroordeelt de moord van Luís Ocante da Silva en eist van de overgangsregering dat ze concrete maatregelen neemt om de straffeloosheid tegen te gaan en om de schendingen van de mensenrechten in het land zoals de mishandeling van burgers door militairen te onderzoeken en voor het gerecht te brengen; Luís Ocante da Silva was bevriend met Zamora Induta, de ex-opperbevelhebber die in april 2010 door António Indjai werd afgezet en verdreven en die nu door de coupplegers van 12 april als het brein achter de aanval, poging tot tegencoup, van 21 oktober wordt gezien.

8 november 2012

Op dit moment, vandaag om 11.00 uur, wordt in Lissabon in hotel Altis, Rua Castilho nummer 11, een persconferentie gegeven door de legitieme regering van Guiné-Bissau in verband met de recente ontwikkelingen in het land die laten zien dat er sprake is van "een dictatoriaal en militairistisch politiek regime"(quote van het persbericht van de legitieme regering.

Gisteren zouden de scholen na vele weken hun deuren weer openen omdat de onderwijsbonden met de regering tot een overeenkomst zouden zijn gekomen; de leerlingen konden echter weer naar huis gaan, want de scholen bleven dicht, naar verluidt omdat aan de eerste voorwaarde van de bonden, de onmiddellijke betaling van één maand van het vele maanden achterstallige salaris, nog niet voldaan was.

En de woordvoerder van de militaire machthebbers Daba na Walna verklaarde gisteren dat het voor "de overgangsperiode" beter is het parlement te ontbinden.
 
                

 

De Europese Unie liet weten dat ze elke poging om de in haar vestiging in Bissau opgenomen vluchtelingen met dwang uit het gebouw te verwijderen als "een vijandige actie" zal beschouwen en vervolgens navenant zal handelen; onder de mensen die daar hun toevlucht zochten bevinden zich zowel (ex-)miltairen als (ex-)politici.

5 november 2012

In het afgelopen weekend verklaarde de legitieme minister van Buitenlandse Zaken Mamadu Djaló Pires tijdens een persconferentie in Lissabon dat de legitieme regering aan de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties verzocht heeft de leiding te nemen in het proces om de crisis in Guiné-Bissau op te lossen; hij zei dat de CEDEAO niet in staat is een bijdrage te leveren en dat ze een regelrechte ramp is voor de bevolking van Guiné-Bissau; ook de Afrikaanse Unie, dit weekend in Addis Abeba bijeen, verzoekt om grotere internationale inmenging en is voornemens concrete stappen te ondernemen, waarover echter nog geen specifieke mededelingen zijn gedaan.

De nog steeds in gevangenschap verkerende kapitein Pansau Intchama, de eerst verantwoordelijke voor de uitvoering van de aanval op een kazerne in Bissau op 21 oktober j.l., blijkt een verblijfsvergunning voor Frankrijk te hebben en op grond daarvan kon hij uiteraard vrij reizen in de Schengenlanden; vanuit Frankrijk zou hij contacten onderhouden hebben met Angola en Gambia, landen die zich tegen de staatsgreep van 12 april j.l. keren.

29 oktober 2012

In het afgelopen weekend is de veronderstelde verantwoordelijke voor de aanval op een kazerne in Bissau op 21 oktober j.l., kapitein Pansau Intchama, op een eiland (Bolama) gevonden en gevangen genomen en vandaar per boot naar Bissau gebracht waar hij nu in de militaire gevangenis zit, samen met twee andere betrokken militairen.

De woordvoerder van de militaire machthebbers Daba Na Walna verklaarde na de gevangenneming van Pansau Intchama dat de aanval van 21 oktober geleid werd vanuit Gambia door ex opperbevelhebber Zamora Induta, die in april 2010 door de huidige opperbevelhebber en coupleider António Indjai is afgezet en verdreven.

In reactie op de beschuldiging van de overgangsregering aan de Portugese regering van betrokkenheid bij de aanval van 21 oktober, verklaart minister van Buitenlandse Zaken Paulo Portas dat Portugal geen enkele betrokkenheid bij die gebeurtenis heeft en dat Pansau Intchama geen politiek asyl in Portugal had en ook nooit gehad heeft.

De Wereld Gezondheidsorganisatie WHO verklaart dat er vanaf augustus j.l. sprake is van een uitbraak van cholera in Guiné-Bissau, er zouden 2000 getroffenen zijn en 9 sterfgevallen; de regering heeft tot nu toe niet van cholera willen spreken, maar van een uitbraak van diarree.

Militairen controleren meerdere ambassades, waaronder die van de UNIOGBIS (afdeling VN) en de EU om te voorkomen dat burgers en militairen daar asyl aanvragen; de Franse ambassade heeft zich al uit het land teruggetrokken en naar verluidt is de Spaanse ambassade hetzelfde van plan.

De vorige week door militairen in elkaar geslagen leider van het Nationaal Front tegen de Staatsgreep Iancuba N'djai is door de CEDEAO naar Dakar/Senegal overgebracht; zijn lotgenoot Silvestre Alves is na behandeling in het ziekenhuis geëvacueerd naar Lissabon.

24 oktober 2012

Gisteren overleed de voorzitter van Nationale Verkiezingscommissie Desejado Lima da Costa in Lissabon aan een hartaanval; hij was in Lissabon voor behandeling van zijn gezondheidsklachten.

Gisteren werden twee dissidente politici, te weten Iancuba N'jdai, leider van Frenagolpe (Nationaal Front tegen de Staatsgreep), en Silvestre Alves, leider van de partij PST, door miltairen opgepakt, afgevoerd en mishandeld; na de mishandeling werden ze weer op straat gezet; beiden zijn behandeld in het Nationaal Ziekenhuis Simão Mendes. 

Gisteren eiste de overgangsregering via haar woordvoeder Fernando Vaz van Portugal de onmiddellijke uitlevering van de zich in Portugal bevindende verdreven minister president Carlos Gomes Júnior vanwege zijn door de overgangsregering veronderstelde verantwoordelijkheid voor de aanval van 21 oktober jongstleden; de overgangsregering beschuldigde eerder al zowel Carlos Gomes Júnior als de CPLP en Portugal.

Gisteren bleek dat ook de procureur generaal van de republiek (PGR) Abdu Mané zich deze maand tot Portugal heeft gewend en wel op 10 oktober: hij diende een verzoekschrift in waarin hij de Portugese regering vraagt Carlos Gomes Júnior ervan op de hoogte te stellen dat hij op 10 december aanstaande moet verschijnen voor het gerechtshof in Bissau als verdachte in de zaak Helder Proença; Helder Proença, dichter, schrijver en minister van Defensie onder de in maart 2009 vermoorde president João Bernardo Vieira - Carlos Gomes Júnior was ook toen minister president - werd vermoord op 5 juni 2009 vanwege veronderstelde betrokkenheid bij de planning van een staatsgreep, op dezelfde dag werd ook ex-minister Baciro Dabo vermoord.

22 oktober 2012

Gisteren, 21 oktober, om vier uur in de ochtend, werd Bissau weer eens opgeschrikt door militair geweld, toen gewapende militairen een aanval uitvoerden op een regiment van paracommando's - een elite-eenheid genoemd - die vlakbij het vliegveld hun kazerne hebben; zeven personen werden gedood, zes militairen en een bewaker.

Meerdere bronnen gaan ervan uit dat de aanval is uitgevoerd door kapitein Pansau Intchama, de vroegere lijfwacht van de in april 2010 door de huidige opperbevelhebber en coupleider António Indjai afgezette en verdreven opperbevelhebber Zamora Induta; Pansau Intchama zou vanuit zijn politieke ballingschap in Portugal via buurland Gambia het land zijn binnengekomen; naar verluidt is hij nu voortvluchtig en voeren militairen zoek-acties uit; Pansau Intchama wordt in verband gebracht met de moord op president Nino Vieira in maart 2009.


De overgangsregering verklaart via het journaal van gisteravond op nogal ondoorzichtige wijze de gewelddadigheid van zondagmorgen als een verantwoordelijkheid van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP, Portugal en de nog steeds in Portugal verblijvende verdreven legitieme minister president Carlos Gomes Júnior, die achter deze "destabilisatiepoging" zouden zitten, bedoeld als een strategie om de overgangsregering omver te werpen; tijdens hetzelfde journaal worden beelden vertoond van de op het kazerneterrein verspreid liggende lijken; de omroeper waarschuwt de kijkers voor de aard van de beelden, wij schrikken echter niet zozeer van de aanblik van de lijken maar meer van de opgewekte blik waarmee opperbevelhebber António Indjai en minister van Defensie daartussen rondlopen.


18 oktober 2012

Bubo Na Chuto (zie o.a. 21 juni 2012 op de pagina "guine-bissau in 2012") blijkt aardig op weg te zijn om zijn oude functie, die van opperbevelhebber van de marine, weer in de wacht te slepen; deze "rehabilitatie" lijkt plaats te vinden op voorstel van een deel van de machtige factie van de stam der Balanta binnen het leger en Kumba Yalá; met de rehabilitatie van Bubo Na Chuto wordt opperbevelhebber en couppleger António Indjai in verlegenheid gebracht; beide mannen zijn Balanta en beide beschikken over een loyale groep binnen het leger.

Bubo Na Chuto werd op 20 juni j.l. vrijgelaten uit gevangenschap vanwege betrokkenheid bij de poging tot staatsgreep van 26 december 2011. Hij werd ook al vóór 26 december verdacht van een poging tot staatsgreep, in augustus 2008. Hij verdwijnt daarna naar Gambia, van waaruit hij op 28 december 2009 over water klandestien naar Guiné-Bissau terugkeert. Hij zoekt dan zijn toevlucht in het gebouw van de VN in Bissau. Hij is dan inmiddels ook beschuldigd van betrokkenheid bij drugshandel. Op 1 april 2010 verlaat hij vrijwillig het gebouw van de VN. Kort daarna wordt er weer een poging tot staatsgreep gepleegd, waarbij de minister-president Carlos Gomes Júnior en de opperbevelhebber van de strijdkrachten Zamora Induta gevangen worden genomen. De president, Malam Bacai Sanhá, spreekt later over een "interne militaire kwestie. Wie dat wilde geloven, wordt weer aan het twijfelen gebracht als op 8 april 2010 de regering van Obama bekend maakt dat de Amerikaanse bezittingen van Bubo Na Tchuto en van zijn ex-collega, de opperbevelhebber van de luchtmacht Ibraima Papa Camará, bevroren worden omdat beiden in verband worden gebracht met meerdere gevallen van drugshandel. Het wordt Noord-Amerikanen verboden om met deze heren handel te drijven. Op zijn zachtst gezegd hebben de Opperbevelhebber van de Strijdkrachten en couppleger António Indjai en de marinebaas Bubo na Chuto een gecompliceerde relatie. Soms lijken ze samen op te trekken, zoals bij de poging tot staatsgreep op 1 april 2010, soms zijn ze elkaars concurrent en tegenstander. 

16 oktober 2012

De autoriteiten van het ministerie van gezondheid willen niet spreken van een uitbraak van cholera, hoewel er in het land al 543 gevallen en drie doden geregistreerd blijken te zijn; het ministerie erkent wel "een heftige uitbraak van diarree"; artsen in Bissau spreken wel van cholera, niet alleen in Guiné-Bissau maar ook in de buurlanden Senegal en Guiné-Conakri.
De speciale afgevaardigde van de secretaris generaal van de VN Ban Ki-Moon voor Guiné-Bissau Joseph Mutaboba verklaarde in Dakar/Senegal dat een gezamenlijke missie van de VN, de CPLP, de Afrikaanse Unie en de CEDEAO op handen is; deze zal gaan proberen de "overgangsautoriteiten" en andere betrokkenen tot een dialoog te bewegen; hij herinnerde er nog eens aan dat Guiné-Bissau sinds 12 april geen functionerend parlement heeft; Joseph Mutaboba werd onlangs door de aanstichter van de staatsgreep, opperbevelhebber António Indjai, "een bandiet" genoemd en o.a. beschuldigd van partijdigheid ten gunste van de verdreven regering van Carlos Gomes Júnior (zie interview bij 5 oktober j.l.).

12 oktober 2012

De vakbond van havenarbeiders dreigt met een staking vanwege problemen die zijn ontstaan na de benoeming door de overgangsregering van een nieuw bestuur van de havendienst; de havenarbeiders dreigen de regering te laten vallen als de problemen niet worden opgelost; de voorzitter van de havendienst, Jochias Teixeira, vreest "desastreuze gevolgen voor de sector en de economie", een "volledige verlamming van het land", als de staking inderdaad doorgang zal vinden en roept de regering dringend op de gerezen problemen op te lossen.

De voorzitter van de Nationale Landbouwers Vereniging (ANAG) Mama Samba Embaló waarschuwt tijdens een interview met radio Bombolom voor een ernstige hongercrisis; hij verklaart dat het land sinds 1 april j.l. niet alleen in een economische en sociale crisis verkeert, maar ook in een voedselcrisis, dat laatste o.a. vanwege tegenvallende resultaten van de cashewhandel en een overvloed aan water op de rijstvelden vanwege de hevige regenval van dit jaar; m.n. in het oosten en het zuiden hebben overstromingen vele hectaren rijstvelden bedorven.De nieuwe uitvoerend secretaris van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP Murade Murargy verklaart desgevraagd opnieuw dat de legaliteit hersteld moet worden in Guiné-Bissau, d.w.z. een "inclusieve regering met deelname van de PAIGC" en het vervangen van de CEDEAO-troepen door een internationale troepenmacht.

                           

10 oktober 2012


De speciale afgezant voor Guiné-Bissau namens de secretaris generaal van de Verenigde Naties Ban Ki-moon, Joseph Mutaboba, verklaart in Dakar, op een vergadering van vredesmissies van de VN in West-Afrika, dat er in Guiné-Bissau sprake is van "afwezigheid van vooruitgang op de weg naar de grondwettelijke orde"; hij meent dat alle facties slechts in hun eigen belangen geïnteresseerd zijn en hardnekkig weigeren een inclusieve dialoog aan te gaan, volgens Joseph Mutaboba de enige weg uit de crisis (bron http://www.rfi.fr/afrique)

8 oktober 2012

De onlangs benoemde nieuwe procureur generaal van de republiek (PGR), Abdu Mané, verbiedt via de woordvoerder van het Openbaar Ministerie interviews, persconferenties en berichten met betrekking tot de onderzoeken van de recente misdaden in Guiné-Bissau, inclusief de staatsgreep van 12 april jongstleden. Er wordt vooral gedoeld op de moorden van president João Bernardo Vieira en opperbevelhebber Tagm Na Wai in maart 2009 en op de moorden van Baciro Dabó, Helder Proença, Iaia Dabó en Samba Djaló (zie voor die laatste moord "guine-bissau in 2012" bij 18 maart). Met betrekking tot de moord op Iaia Dabó kan gemeld worden dat afgelopen zaterdag twee leden van de Staatsveiligheidsdienst zijn aangehouden wegens veronderstelde betrokkenheid bij die moord.

5 oktober 2012

Bij terugkomst vanuit New York in Bissau verklaart overgangspresident Serifo Nhamadjo dat Guiné-Bissau de behandeling die ze van de Verenigde Naties gekregen heeft niet verdient; hij heeft de Guiné-Bissause ambassadeur bij de Verenigde Naties, João Soares da Gama, de schuld van gebeurtenissen die ertoe leidden dat Nhamadjo niet heeft mogen spreken; João Soares da Gama zou loyaal zijn aan de legitieme interim president Raimundo Pereira en de legitieme minister president Carlos Gomes Junior.


Op www.world.time.com verscheen deze week een interview met de leider van de staatsgreep van 12 april j.l., opperbevelhebber António Indjai. Zie daarvoor de pagina "Guiné-Bissau op Europese en Amerikaanse websites".

2 oktober 2012

Volgens Murade Murargy, de uitvoerend secretaris van de CPLP, hebben de CPLP, de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en de Verenigde Naties een eensluidend standpunt over Guiné-Bissau: de troepenmacht van de CEDEAO moet vervangen worden door een internationale troepenmacht waaraan landen van de CPLP deelnemen en er moet een overgangsregering gevormd worden op basis van verkiezingsuitslagen; (in het algemeen heeft de internationale gemeenschap steeds meer de indruk dat de CEDEAO een oplossing van de crisis blokkeert).

Omdat de CEDEAO via de vertegenwoordiging van Senegal, Nigeria en Ivoorkust bij de Verenigde Naties bezwaar maakte tegen deelname van de legitieme interim president Raimundo Pereira als vertegenwoordiger van Guiné-Bissau, heeft hij niet kunnen spreken; het is de CEDEAO niet gelukt "overgangspresident" Serifo Nhamadjo wel te laten spreken; uiteindelijk heeft geen van beiden het woord gevoerd; op zaterdag jongstleden hebben beide mannen wel een half uur met elkaar gesproken.

Tijdens de VN-vergadering in New York verklaarde Portugal via haar VN-ambassadeur Morães Cabral dat een oplossing van de crisis in Guiné-Bissau slechts mogelijk is bij deelname van de meerderheidspartij PAIGC aan de regering, terugkeer van de legitieme leiders naar het land en voortzetting van de door de staatsgreep onderbroken presidentsverkiezingen.


28 september 2012


Volgens persagentschap LUSA is op diplomatiek niveau in New York besloten dat vanmiddag de op 12 april bij de staatsgreep afgezette, eerst gevangen genomen en later verdreven interim president Raimundo Pereira de vergadering van de Verenigde Naties namens Guiné-Bissau zal toespreken; een reactie van de ook in New York aangekomen "overgangsinterimpresident" Serifo Nhamadjo, die ervan uitging dat hij de vergadering zou toespreken is nog niet bekend; de CEDEAO heeft onmiddellijk protest aangetekend.
       

Ook de president van CEDEAO-land Senegal, Macky Sall, heeft duidelijk gemaakt dat hij vindt dat niet Raimundo Pereira, maar Serifo Nhamadjo moet spreken.26 september 2012

Er dreigt een diplomatiek conflikt nu zowel de legitieme interim president Raimundo Pereira en minister-president Carlos Gomes Júnior als de na de staatsgreep aangestelde "overgangspresident" Serifo Nhamadjo en "overgangsminister-president" Rui Duarte Barros op weg zijn naar New York om deel te nemen aan de vergadering van de Verenigde Naties van 28 september; een situatie als deze is niet nieuw voor de Verenigde Naties, precedenten deden zich voor in 1997 met Kampuchea, in 2009 met Madagascar en 2011 met Libië; de sinds kort in functie zijnde nieuwe uitvoerend secretaris van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP, de Mozambikaan Murade Murargy, is druk aan het netwerken met bevriende landen om te voorkomen dat de via een staatsgreep aan de macht gekomen overgangspresident Serifo Nhamadjo tijdens de vergadering namens Guiné-Bissau mag spreken.

De CPLP zelf is op het ogenblik ook bijeen voor een speciale vergadering in New York over de crisis in Guiné-Bissau; er is een document met aanbevelingen voor de oplossing van de crisis in Guiné-Bissau opgesteld en de uitvoerend secretaris Murade Murargy is verzocht om de geschilpunten met de voorzitter van de CEDEAO te bespreken; al eerder riep Ban Ki-moon de CPLP en de CEDEAO op te trachten tot een eensluidend standpunt over Guiné-Bissau te komen, wat wel een bijna onmogelijke opdracht lijkt.

25 september 2012

Het televisiejournaal maakte gisteren voor het eerst melding van gevallen van cholera in het zuiden van het land (Tombali); tot dan hielden de autoriteiten hun mond over de ziekte waarvan het optreden en de uitbreiding al geruime tijd door het Nationaal Ziekenhuis Simão Mendes wordt onderkend; van een epidemie kan volgens het ziekenhuis nog niet gesproken worden; het aantal zieken en doden is niet bekend, m.n. waar het het platteland betreft. 

De feestelijke en vooral toch militaire parade die gisteren ter gelegenheid van 39 jaar onafhankelijkheid in Bissau werd gehouden is zonder ongeregeldheden verlopen. Naast enkele vertegenwoordigers van ambassades vielen op de tribune vooral de regionale collega's van opperbevelhebber en couppleger António Indjai op: de opperbevelhebbers van Ivoorkust, Senegal, Togo en Burkina Faso; overgangspresident Serifo Nhamadjo kreeg tijdens de ceremonie als eerste een CEDEAO-paspoort uitgereikt, waarmee vrijelijk in de bij de CEDEAO aangesloten West-Afrikaanse landen gereisd kan worden.

20 september 2012

De op 14 september aangekondigde staking van 60 dagen van leraren in het openbaar onderwijs is inderdaad met ingang van de eerste schooldag 17 september van start gegaan.

De ex-uitvoerend secretaris van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP Domingos Simões Pereira is deze week gedecoreerd door de president van Portugal Cavaco Silva met het Grootkruis van de Orde van Infante D.Henrique voor zijn "persoonlijke inzet bij het bevorderen en uitdragen van de doelstellingen, uitgangspunten en waarden binnen en buiten de ruimte van de Gemeenschap"; zoals we al weten heeft Domingos Simões Pereira zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de Guiné-Bissause meerderheidspartij PAIGC.

Deze week heeft ook de huidige partijleider van de PAIGC, de verdreven en in Lissabon verblijvende legitieme minister-president Carlos Gomes Júnior, zich kandidaat gesteld voor het voorzitterschap van de partij.

De ambassadeur van Moçambique bij de Verenigde Naties António Gumende verklaarde binnen het kader van het onlangs ingegane voorzitterschap van Moçambique van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP dat het wel mogelijk is dat de CPLP Guiné-Bissau als lid van die gemeenschap royeert.

De secretaris van de Verenigde Naties Ban Ki-moon verklaarde deze week dat hij bezorgd is over het "gebrek aan vooruitgang in het volledige herstel van de grondwettelijke orde in Guiné-Bissau". Hij roept de overgangsregering op de inspanningen te verdubbelen om het functioneren van het parlement te herstellen, de verlamming van het land en de vertraging in het verkiezingsproces op te heffen. Hij zei te vrezen dat de verkiezingen niet binnen de afgesproken termijn (die termijn loopt af op 16 mei 2013) gehouden zullen kunnen worden; hij prees de meerderheidspartij PAIGC om haar bereidheid om met de overgangsregering in overleg te gaan.

       

14 september 2012

Domingos Simões Pereira, die vorige maand afscheid nam als uitvoerend secretaris van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP (zie ook 13 juli op deze pagina), heeft zich kandidaat gesteld voor het partijvoorzitterschap van de 's lands grootste partij PAIGC, de partij van de verdreven minister president en partijleider Carlos Gomes Júnior, die thans in Lissabon verblijft. 

Aanstaande maandag, 17 september, moeten de schooldeuren weer opengaan. Veel kinderen en jongeren wachten op dat moment. De onderwijsvakbonden SINAPROF en SINDEPROF hebben echter een "vooraankondiging" van een staking van 60 dagen gedaan, van 17 september tot 7 december, dus vlak voor de kerstvakantie; als altijd gaat het om achterstallige salarissen van 4 tot 18 maanden en eisen op het gebied van secundaire arbeidsvoorwaarden; de overgangsregering heeft nog niet op de "waarschuwing" gereageerd; zie ook 28 juni op deze pagina.


                               school in Cassaca/foto: René Gussenhoven


11 september 2012

De overgangspresident Serifo Nhamadjo (op de foto in gesprek met de Iraanse ayatollah Ali Hamaney) is van de top van Niet-Gebonden Landen teruggekomen met een lening van ruim 20 miljoen dollar van Iran; de groeiende vriendschap tussen het Guiné-Bissau van na de staatsgreep en Iran wordt o.a. door de V.S met argusogen bekeken; Serifo Nhamadjo is al een VS-visum geweigerd om aan een vergadering van de Verenigde Naties op 23 september a.s. deel te nemen; de verdreven, maar legitieme minister-president Carlos Gomes Júnior, nog steeds in Lissabon, zal wél bij die vergadering aanwezig zijn onder geknars van tanden van de overgangsregering.

                                     foto:islamidavet.com
De afgelopen week heeft de overgangsregering ten overstaan van de internationale partners - CEDEAO, Afrikaanse Unie, het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP), Zuid-Afrika, Rusland en Guiné-Conakry - het werkplan voor de realisering van verkiezingen in 2013 bekend gemaakt, het gehele proces is begroot op 20 miljoen euro, die overigens nog niet beschikbaar zijn.

In een interview in Lissabon voor RTP Africa herhaalt Carlos Gomes Júnior zijn voornemen om spoedig naar Guiné-Bissau terug te keren, echter dan samen met een internationale interventiemacht - een verzoek daartoe ligt bij de Veiligheidsraad - "zodat de militairen hun plaats weten".

Eveneens voor RTP Africa verklaart de om persoonlijke redenen in Lissabon verblijvende overgangs"minister van voorzitterschap van de ministerraad", tevens woordvoerder van de regering, Fernando Vaz dat Carlos Gomes Júnior wat de overgangsregering betreft naar Guiné-Bissau kan terugkeren; op de vraag van de interviewster of zijn veiligheid dan gegarandeerd zal zijn, antwoordt Vaz dat hij net zo beveiligd zal zijn als andere gewone inwoners van het land, en dat geeft ons te denken.

Vrijwel gelijk met bovengenoemde interviews zendt VOX Africa een in Bissau opgenomen interview uit met de minister-president van de overgangsgregering Rui Duarte Barros, waarin deze probeert uit te leggen dat de staatsgreep van 12 april gepleegd is om het justitiële en economische beleid van het land om te buigen; op de vraag van de interviewer of er in verband daarmee geen andere middelen te vinden zijn die minder schadelijk zijn voor de ontwikkeling en het imago van het land blijft Rui Duarte het antwoord schuldig.

4 september 2012

Een vertegenwoordiger van de ambassade van de Verenigde Staten, Russel Hanks, heeft de vorige week een ontmoeting gehad met de nieuwe PGR om van hem te vernemen wat hij voornemens is te doen rond de oplossing van de politieke moorden van de afgelopen jaren; al eerder hebben de Verenigde Staten aangeboden bij die oplossing te helpen, o.a. via de FBI en met steun van een aan te stellen eigen procureur; dat laatste is nog niet gebeurd.

Het Front Tegen De Staatsgreep FRENAGOLPE is een handtekeningenverzamelingsactie begonnen om bij de CEDEAO en de interim-regering de terugkeer van de bij de staatsgreep verdreven minister-president Carlos Gomes Júnior te eisen.

28 augustus 2012


De overgangspresident Serifo Nhamadjo benoemt een nieuwe procureur-generaal van de republiek (PGR), Abdu Mané, en draagt hem op de politieke moorden van de laatste jaren te onderzoeken zonder aanzien des persoons.

27 augustus 2012

De legitieme regering verklaart in reactie op de uitlatingen van António Indjai van 22 augustus in Bambadinca dat de beschuldiging aan het adres van Carlos Gomes Júnior als zou hij een tegencoup aan het voorbereiden zijn, ongegrond zijn; in dezelfde verklaring wordt gesteld dat António Indjai bij alle militaire opstanden sinds 7 juni 1998 actief betrokken was en dat hij een van de belangrijkste factoren is van de militair-politieke onrust van de laatste 14 jaar.

22 augustus 2012

De opperbevelhebber van de strijdkrachten António Indjai verklaart bij een bijeenkomst in Bambadinca dat de afgezette minister-president Carlos Gomes Júnior een tegencoup aan het voorbereiden is en dat hij daartoe al geld naar bepaalde personen in Bissau aan het overmaken is.

10 augustus 2012

De Veiligheidsraad roept de CEDEAO en de CPLP op om, in samenwerking met de Afrikaanse Unie, de Europese Unie en de Verenigde Naties, hun verschillen van opvatting over de oplossing van de crisis in Guiné-Bissau bij te leggen en uiteindelijk met een eensluidend standpunt naar voren te komen.

De overgangsminister van Financien Abubacar Demba Dahaba roept de internationale instellingen op om hun hulp aan het land te hervatten ten gunste van de strijd tegen de armoede; zijn oproep is vooral gericht tot de Wereldbank en de Afrikaanse Ontwikkelingsbank, die beiden onmiddellijk na de staatsgreep van 12 april alle hulp hebben opgeschort.

7 augustus 2012

Op een bijeenkomst afgelopen zaterdag in Lissabon voor de Guiné-Bissause gemeenschap aldaar, verklaart de legitieme minister-president Carlos Gomes Júnior in aanwezigheid van meerdere leden van de legitieme regering, onder wie de legitieme interim president Raimundo Pereira, dat hij beschikbaar en bereid is om zijn werk voort te zetten; hij herhaalde dat de CEDEAO niet over de financiele middelen en de competenties beschikt om een goede overgang naar de democratische orde te garanderen; eerder vorige week had hij al in Lissabon verklaard dat hij de Veiligheidsraad verzocht heeft om bemiddeling onder verantwoordelijkheid van de Verenigde Naties, omdat de CEDEAO het land niet dichter bij een oplossing van de crisis in het land brengt.

De overgangsregering benoemt nieuwe ambassadeurs voor Portugal, Frankrijk en de Europese Unie; i.h.a. wordt dit gezien als een bruskering aan het adres van de Europese Unie, die de overgangsregering niet erkent; overigens voorziet het zogenaamde "pact van overgang" niet in een bevoegdheid van de overgangsregering om naar believen ambassadeurs te verwijderen of aan te stellen.

3 augustus 2012

Bij een ontmoeting met Durão Barroso in Lissabon, bedankt de verdreven minister-president van Guiné-Bissau, Carlos Gomes Júnior, de Europese Unie voor haar standpunt ten aanzien van de crisis in zijn land (zie o.a. 27 juli); eerder deze week, bij een bezoek aan Cabo Verde, verklaarde hij dat hij niets te maken heeft met een eventuele moord op parlementslid Roberto Ferreira Cacheu (zie 27 juli), dat hij niet degene is die in december 2011 het huis van dat parlementslid heeft laten bombarderen (dat was opperbevelhebber António Indjai, de aanstichter van de coup van 12 april j.l., rg); ook zei hij niet van plan te zijn om vanuit het buitenland politiek te blijven bedrijven, hij beloofde een spoedige terugkeer naar het land en maakte bekend dat hij bij de Veiligheidsraad gepleit heeft voor de instelling van een internationale rechtbank voor onderzoek en berechting m.b.t. alle politieke moorden die vanaf 2000 in Guiné-Bissau zijn gepleegd.

 

Hillary Clinton, op een rondreis door Afrika, verklaarde eergisteren tijdens een redevoering in Dakar dat ze betreurt dat de economische situatie in Guiné-Bissau verslechtert en dat de drugshandel toeneemt.


27 juli 2012

Ook de overgangsregering gaat er deze week van uit dat het sinds de couppoging van 26 december 2011 (zie "guiné-bissau in 2011") vermiste parlemeentslid van de meerderheidspartij PAIGC Roberto Ferreira Cacheu vermoord is; zijn familie en de partij gingen daar al eerder van uit; Roberto Cacheu was een partijdissident die in de maanden voor de couppoging van 26 december actief meedeed aan protestdemonstraties tegen de regering van minister-president en PAIGC-leider Carlos Gomes Júnior.

De illegitieme interim president Serifo Nhamadjo zegt in zijn eerste interview sinds zijn aantreden na de staatsgreep, met het persagentschap LUSA, dat hij niets met de staatsgreep te maken heeft; het feit dat die plaatsvond vlak voor de tweede ronde van de verkiezingen en nadat o.a. hij de resultaten van de eerste ronde had aangevochten, noemt hij toevallig.    

De Afrikaanse Unie, bij monde van haar vertegenwoordiger in Bissau, Ovídio Pequeno (zie 21 juni), houdt vast aan de sancties tegen de coupplegers: zes militairen, waaronder opperbevelhebber António Indjai, zeven leden van de huidige overgangsregering, de voorzitter en vice-voorzitter van de gemeenteraad van Bissau en de voorzitter van het staatsbedrijf voor water en electriciteit EAGB.

De secretaris generaal van de Verenigde Naties Ban ki-Moon stelt in zijn recente rapport voor de Veiligheidsraad vast dat de drugshandel in Guiné-Bissau is toegenomen sinds de staatsgreep en dat de humanitaire situatie verslechterd is.            

De speciale afgevaardigde van de secretaris generaal van de Verenigde Naties voor Guiné-Bissau, Joseph Mutaboba, heeft na vijf roerige jaren afscheid genomen van het land, omdat zijn missie beëindigd is.

Vorige week, bij de opening van de top van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP, verklaarde de voorzitter van de Europese Unie Durão Barroso dat de Europese Unie geen staatsgrepen meer in Guiné-Bissau zal accepteren; hij begroette de bij de top aanwezige verdreven interim president Raimundo Pereira en minister-president Carlos Gomes Júnior als de legitieme vertegenwoordigers van het volk van Guiné-Bissau.

18 juli 2012

De bonden voor werknemers in de gezondheidszorg hebben tot een staking van 24 t/m 27 juli opgeroepen; achtergrond van de staking zijn de niet-benatwoorde eisen op het gebeid van salaris, subsidies - zoals die voor eigen gezondheidsrisico's - en loopbaanontwikkeling.

Deze week hield Idrissa Djaló, voorzitter van de PUN (Partij van Nationale Eenheid),
een kleine partij zonder parlementaire vertegenwoordiging, en presidentskandidaat bij de verkiezingen van 2005 en 2009, een spraakmakende persconferentie - een van het type waar veel mensen al geruime tijd op hoopten - waarin hij o.a. betoogde dat Guiné-Bissau zijn souvereiniteit verloren heeft, verdeeld als het is door aan de ene kant de geostrategische belangen van de CEDEAO en aan de andere kant die van de CPLP; hij geeft zowel de militairen en politici die voor de staatsgreep verantwoordelijk zijn als de overgangsregering de schuld van de chaos waarin het land verkeert; hij roept op tot radicale maatregelen, zoals het afzetten van de overgangsregering en het daarvoor in de plaats aanstellen van een tijdelijke regering van technocraten - de overgangsregering wordt in brede kring als een groepje incompetente stagiaires gezien, rg - en het instellen van een ad hoc gerechtshof dat als taak zal hebben alle politieke moorden vanaf 1973 te onderzoeken en de daders te berechten; als dat niet gedaan wordt is volgens Idrissa het wachten op de volgende sergeant die met een paar vrienden de wapens opneemt tegen de huidige machtshebbers; met name bij jongeren valt de persconferentie in de smaak.

13 juli 2012

De CEDEAO zou ontevreden zijn over de performance van de overgangsregering omdat het haar niet lukt tenminste de schijn te wekken van "een democratische overgang", omdat de meerderheidspartij PAIGC, de partij van de legitieme minister-president Carlos Gomes Júnior, twee maanden na de installatie van de overgangsgregering nog op elk regeringsniveau ontbreekt; daarnaast komt het parlement nog steeds niet in aktie omdat het haar niet lukt overeenstemming over de agenda te bereiken; e.e.a. zou de positie van de overgansgregering, m.n. die van haar minister-president Rui Duarte de Barros onder druk kunnen zetten van de kant van het CEDEAO.

In tegenstelling tot de belofte van de militairen en de eis van de CEDEAO houden de militairen nog steeds het Ministerie van Financiën bezet; ze willen van die bezetting pas afzien als ze minstens 300 miljoen CFA krijgen, een deel van de 800 miljoen (1.200.000 euro) die ze eigenlijk willen en die zogenaamd bedoeld zou zijn voor eten en drinken voor de militairen in de kazernes; het geld lijkt echter al grotendeels uitgegeven te zijn aan fraaie huizen voor hooggeplaatste militairen, de kas is al leeg zogezegd; omdat de CEDEAO de financiele beloften aan de militairen nog niet is nagekomen - haar geld lijkt ook "op" te zijn - stijgt de onvrede onder de Guiné-Bissause militairen.

De scheidend uitvoerend secretaris van de CPLP, de Guiné-Bissause Domingos Simões Pereira, noemt in een interview met de Mozambikaanse krant O País analfabetisme en wantrouwen als hoofdoorzaken van de voortdurende staatsgrepen en politieke moorden in zijn land.

De overgangsregering, bij monde van de minister van Buitenlandse Zaken Faustino Fudut Imbali, is "not amused" dat ze niet is uitgenodigd voor de top van de CPLP op 20 juli a.s. in Maputo/Mozambique; de legitieme minister-president Carlos Gomes Júnior en de legitieme interim-president Raimundo Pereira zullen namens Guiné-Bissau bij de top aanwezig zijn; de minister van Buitenlandse zaken van Portugal Paulo Portas bevestigt desgevraagd dat de Portugeestalige gemeenschap geen via een staatsgreep aan de macht gekomen regeringen erkent en dat leden van dergelijke regeringen dus ook niet hun land kunnen vertegenwoordigen.

De overgangsregering belegde voor gistermiddag een vergadering met de internationale partners om hen voor te lichten over wat zij doet m.b.t. de verkiezingen (gepland voor mei 2013) en de bestrijding van de drugshandel; er waren vertegenwoordigers van de CEDEAO en de AU (Afrikaanse Unie), ook waren er twee ambassadeurs (Senegal, Nigeria) en een vertegenwoordiger van de ambassade van China aanwezig; van de Verenigde Naties en van landen die deel uitmaken van de Europese Unie waren er geen vertegenwoordigers aanwezig.

5 juli 2012

De Europese Unie heeft haar vissersschepen uit de territoriale wateren van Guiné-Bissau teruggetrokken.

Het parlement is nog steeds niet tot overeenstemming gekomen over een agenda voor de aankomende periode; dit leidde er deze week opnieuw toe dat de vergadering zonder dat er ook maar iets was vastgesteld, door de interim parlementsvoorzitter Ibraima Sori Djaló werd ontbonden; er wordt gevreesd dat het parlement niet in staat is om tot functioneren te komen, in dat geval zal er dus geen controle zijn van de volksvertegenwoordiging op het beleid en de besluiten van de overgangsregering.  

Bij herhaling zendt de Guiné-Bissause televisiezender deze week een monoloog uit van de interim minister-president Rui Duarte de Barros, die ons wijs wil maken dat de overgangsregering goed werk verricht voor het welzijn en de ontwikkeling van het volk en dat het daarom te betreuren is dat sommige landen van de CPLP, zoals Portugal, de overgangsregering niet erkennen.

28 juni 2012

De overgangsregering begint haar geduld te verliezen t.o.v. de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP; zij is geïrriteerd dat ze niet is uitgenodigd voor de CLPL-vergadering van 20 juli a.s. in Moçambique, waarbij wel leden van de legitieme regering aanwezig zullen zijn; de minister van Buitenlandse Zaken van de overgangsregering Faustino Fudut Imbali ontkent in dit verband dat de overgangsregering een vrucht is van de staatsgreep; hij gaat daarbij zo ver dat hij het lidmaatschap van Guiné-Bissau van de CPLP ter discussie stelt.

Het UNODC (United nations Office on Drugs and Crime) sprak eergisteren haar zorg uit over de staatsgreep en de mogelijk negatieve gevolgen daarvan op de bestrijding van de drugshandel; de secretaris generaal van de Verenigde Naties Ban ki-Moon had er bij de presentatie van het jaarverslag van de UNODC al op gewezen dat in West- en Centraal Afrika de drugshandel toeneemt en dat die de staten in de regio ernstig ondermijnt.

De leraren van het openbaar onderwijs hebben over de maand juni geen salaris ontvangen; de bonden dreigen opnieuw met acties, het openbaar onderwijs was juist weer een week aan het werk na maandenlang stil gelegen te hebben en nu komt de zomervakantie er weer aan.

22 juni 2012

Portugal heeft bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aangedrongen op een uitbreiding van de lijst met te sanctioneren personen, die bij de staatsgreep betrokken zijn.

Afgelopen woensdag is het bureau voor de uitgifte van identiteitsbewijzen overvallen, waarbij alle computers met persoonsgegevens van de Guiné-Bissauers zijn buitgemaakt; over de achtergrond en de toedracht lopen de meningen uiteen; de bewaking zou de roof niet opgemerkt hebben.

Gisteren is de speciale afgezant van de Afrikaanse Unie voor Guiné-Bissau, Ovídio Manuel Barbosa Pequeno, in Bissau aangekomen om er zich daadwerkelijk te vestigen.
 

  

 

De Afrikaanse Unie is niet gewoon haar afgevaardigden ook te laten resideren, maar gezien de missie van de afgezant, die wijst op een grotere betrokkenheid van de Afrikaanse Unie bij het "vinden van oplossingen voor de problemen van Guiné-Bissau" wordt dat als opportuun gezien; de Afrikaanse Unie heeft onmiddellijk na de staatsgreep het lidmaatschap van Guiné-Bissau van de Unie opgeschort; Ovídio Manuel Barbosa Pequeno was tot voor kort ambasadeur voor São Tomé en Principe in de Verenigde Staten.


21 juni 2012


Gisteren is oud-marinebaas Bubo Na Chuto vrijgelaten; hij zat sinds 26 december j.l. gevangen vanwege een poging tot staatsgreep op diezelfde dag ("het geval 26 december").

 
Bubo Na Chuto werd al vóór 26 december verdacht van een poging tot staatsgreep, in augustus 2008. Hij verdwijnt daarna naar Gambia, van waaruit hij op 28 december 2009 over water klandestien naar Guiné-Bissau terugkeert. Hij zoekt dan zijn toevlucht in het gebouw van de VN in Bissau. Hij is dan inmiddels ook beschuldigd van betrokkenheid bij drugshandel. Op 1 april 2010 verlaat hij vrijwillig het gebouw van de VN. Kort daarna wordt er weer een poging tot staatsgreep gepleegd, waarbij de minister-president Carlos Gomes Júnior en de opperbevelhebber van de strijdkrachten Zamora Induta gevangen worden genomen. De president, Malam Bacai Sanhá, spreekt later over een "interne militaire kwestie. Wie dat wilde geloven, wordt weer aan het twijfelen gebracht als op 8 april 2010 de regering van Obama bekend maakt dat de Amerikaanse bezittingen van Bubo Na Tchuto en van zijn ex-collega, de opperbevelhebber van de luchtmacht Ibraima Papa Camará, bevroren worden omdat beiden in verband worden gebracht met meerdere gevallen van drugshandel. Het wordt Noord-Amerikanen verboden om met deze heren handel te drijven. Groot is met name de internationale veronwaardiging als president Malam Bacai Sanhá op 25 juni besluit om coupleider António Indjai te benoemen tot opperbevelhebber van de strijdkrachten. Met name de EU, de VN, de CEDEAO (Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten) en de CPLP (Gemeenschap van Portugeestalige Landen) geven van hun kritiek en zorg blijk. Kort daarna wordt Bubo Na Chuto hersteld in zijn oude functie van opperbevelhebber van de marine. Op zijn zachtst gezegd hebben de Opperbevelhebber van de Strijdkrachten António Indjai en de marinebaas Bubo na Chuto eeen gecompliceerde relatie. Soms lijken ze samen op te trekken, zoals bij de poging tot staatsgreep op 1 april 2010, soms zijn ze elkaars concurrent en tegenstander, zoals o.a. nu het geval lijkt te zijn.

Deze week werden de Guiné-Bissause ambassadeurs uit Banjul, Beiijng, Lissabon, Dakar en Parijs teruggeroepen, omdat zij volgens de illegitieme regering in Bissau niet de staatsgreep en de politieke situatie die daarna is ontstaan accepteren.

De legitieme minister-president Carlos Gomes Júnior is gisteren in Luanda/Angola aan gekomen voor een officieel bezoek op uitnodiging van president José Eduardo dos Santos.

Ook de CEDEAO, die een grote verantwoordelijkheid draagt voor de ontwikkelingen na de staatsgreep, inclusief de instelling en samenstelling van een "overgangsregering", begint zich wat zorgen te maken over het feit dat de militairen in feite nog steeds niet de macht aan de burgers hebben overgedragen; m.n. de hoofdverantwoordelijke voor de staatsgreep António Indjai intimideert, censureert en bemoeit zich met allerlei politieke beslissingen, hij is informeel het hoofd van de regering; die laatste omstandigheid - het was al voorspeld - begint ook een wig te drijven tussen António Indjai en staatsgreepbondgenoot - zolang als het uitkomt - Kumba Yalá; een deel van de militairen begint ook ontevreden te worden, daar ligt dus "een kans" voor Kumba Yalá; de staatsgreeployaliteit begint van binnen uit af te brokkelen.

14 juni 2012

De Veiligheidsraad van de Verenigde Naties en de Afrikaanse Unie veroordelen vandaag de staatsgreep en roepen het militaire commando op om van de macht af te zien en de door de staatsgreep onderbroken presidentsverkiezingen voort te zetten; dit is een van de uitkomsten van een vergadering in New York over de veiligheidssituatie in West-Afrika; en in Straatsburg heeft de Europese Unie vandaag hetzelfde gedaan: er werd een verklaring aangenomen waarin de onmiddellijke terugkeer naar de grondwettelijke orde geëist wordt; daarmee staan de belangrijkste landenorganisaties - VN, EU, AU en CPLP - weer allemaal op hetzelfde standpunt; de uitzondering blijft uiteraard de CEDEAO die zelf teveel belangen heeft bij de staatsgreep om van mening te veranderen; in feite is Guiné-Bissau nu min of meer een kolonie geworden van die regionale economische organisatie, m.n. van Senegal en Nigeria en van de minister van Buitenlandse Zaken van Ivoorkust, de huidige voorzitter van de CEDEAO, die boven de overgangsregering gesteld lijkt en dat natuurlijk ook is; en António Indjai denkt dat er voorlopig nog wat voor hem te lachen valt, ook al is het land er slechter aan toe dan sinds vele jaren: geen geld; uiterst slecht functionerende instituten; grote achteruitgang van onderwijs en gezondheidszorg; en een CEDEAO-regering die elke kritiek met leugens, censuur, initimidatie en tribale stemmingmakerij onderdrukt en verstomt.

Tijdens een bezoek aan São Tomé zegt de legitieme minister-president Carlos Gomes Júnior dat de legitieme regering van Guiné-Bissau aanwezig zal zijn bij de top van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen (CPLP) op 20 juli a.s. in Maputo/Moçambique; hij zal de komende weken ook nog Angola, Cabo Verde en Gambia bezoeken.

12 juni 2012

De president van Portugal, Cavaco Silva, zei vandaag dat hij "ernstig verontrust" is "over de achteruitgang van de economische, sociale en humanitaire situatie en het gebrek aan respect voor de mensenrechten in Guiné-Bissau"; de president van Kaapverdië, Jorge
Carlos Fonseca, thans op bezoek in Portugal om daar de nationale feestdag "Dag van Portugal, Camões en de Portugese Gemeenschappen" te vieren, liet zich in dezelfde bewoordingen uit; Portugal erkent de "overgangsregering" in Guiné-Bissau niet, hetzelfde geldt voor de CPLP (Gemeenschap van Portugeestalige Landen) in haar geheel; ook de Europese Unie erkent de "overgangsgregering" niet; de Verenigde Naties en haar Veiligheidsraad dralen als eerder vertoond, dit ondanks de inspanningen en ondubbelzinnige uitlatingen van de vertegenwoordiger van Ban ki-Moon voor Guiné-Bissau, Joseph Mutaboba.

De eerst verantwoordelijke voor de staatsgreep opperbevelhebber António Indjai beschuldigde eind vorige week Angola ervan dat dat land een "tegen-staatsgreep" in Guiné-Bissau wil financieren; bij diezelfde gelegenheid liet hij zich in aanwezigheid van ex-strijders, leden van het maatschappelijk middenveld en artiesten uitsluitend laatdunkend uit over de legitieme regering en de PAIGC, de partij van de verdreven legitieme minister-president Carlos Gomes Júnior; zelfs volgens sommige daarbij aanwezige ex-strijders en familieleden van ex-strijders had e.e.a. een sterk "tribaal accent": de stam der Balanta - waarvan zowel António Indjai en Kumba Yalá als het merendeel van de legertop deel uitmaken - in de positie van de underdog, die de achterstelling niet langer pikt.


Eind vorige week zijn de nieuwe regionale gouverneurs en districtsbestuurders "aangewezen", allen met de acceptatie van die aanstelling loyaal aan de staatsgreep en haar uitvoerders; zij werden door de overgangsminister-president Rui Duarte de Barros opgeroepen tot "inclusie en dialoog".

10 juni 2012

Vandaag hebben de laatste Angolese militairen, die deel uitmaakten van de missie MISSANG om de sector veiligheid en defensie van Guiné-Bissau te hervormen het land verlaten, dit op instigatie van het militair commando, de overgangsregering en de CEDEAO.

De vergadering eergisteren in Abidjan/Ivoorkust heeft volgens de uitvoerend secretaris van de CPLP, de Gemeenschap van Portugeestalige Landen, "niets concreets opgeleverd; "er is veel dat ons verdeelt", zo zei Domingos Simões Pereira; bij de vergadering waren naast de CPLP en de CEDEAO vertegenwoordigers van de Afrikaanse Unie, de Europese Unie, de Verenigde Naties en van meerdere landen zoals Portugal, Brazilië en Kaapverdië aanwezig.

Momenteel staat de auto van de legitieme minister van Buitenlandse Zaken Mamadu Djalo Pires in een werkplaats in het centrum van de stad om, in beslag genomen door het militair commando, blauw gespoten te worden; het personeel zegt dat de auto nu van de aanstichter van de staatsgreep António Indjai is.    
   

De auto van de legitieme minister-president Carlos Gomes Júnior behoort thans, na het verwijderen van het nummerbord en het plaatsen van een rood legernummerbord, wederrechtelijk toe aan paracommando-commandant Júlio Nhate.

Ik zeg het nog maar een keer: het land is overgeleverd aan een bende van rovers en opportunistische politici als Kumba Yalá, gesteund door de regionale economische organisatie CEDEAO, die in het geheel geen belangstelling heeft voor de welvaart en het welzijn van de bevolking van Guiné-Bissau, maar slechts uit is op eigen gewin.

8 juni 2012

Aanstaande woensdag 13 juni zal de Europese Unie zich opnieuw buigen over de formulering van een standpunt over de crisis in Guiné-Bissau.

Gisteren is in Abidjan/Ivoorkust de crisis in Guiné-Bissau besproken door leden van de CEDEAO/ECOWAS en leden van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP; sinds de staatsgreep van 12 april is er verschil van mening tussen deze twee "blokken" over de strategie m.b.t. het oplossen van de crisis in Guiné-Bissau: de CPLP stelt zich nog steeds op het standpunt dat het land terug moet naar de situatie zoals die was de dag voor de staatsgreep, hetgeen betekent dat de omvergeworpen regering weer aan de macht komt en dat het proces van de presidentsverkiezingen, dat door de staatsgreep afgebroken werd, doorgang vindt; de CEDEAO heeft van het begin af aan gemene zaak gemaakt met de plegers van de staatsgreep en met de minderheidspartijen die daar garen bij menen te spinnen en is daardoor in grote mate medeverantwoordelijk voor de huidige dictatuur. 

De legitieme minister-president Carlos Gomes Júnior verklaarde gisteren dat de Veiligheidsraad sancties tegen bij de staatsgreep betrokken politici zal treffen; hij wilde geen namen noemen en zei dat de politici "per geval" bekeken zullen worden; tot nu toe werden alleen militairen getroffen door sancties, maar nu zullen dus ook politici mogelijk door sancties getroffen worden.

6 juni 2012

De legitieme minister-president Carlos Gomes Júnior en de legitieme minister van Buitenlandse Zaken Mamadu Djaló Pires bevinden zich sinds eergisteren in New York, waar ze bij de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties aandrongen op een internationale conferentie over de crisis in Guiné-Bissau.

De Angolese militaire missie zal vandaag beginnen aan haar terugtocht.

De ambassadeur van Angola in Guiné-Bissau, die na de staatsgreep teruggeroepen is, zal in Angola blijven.

De ambassadeur van Portugal in Guiné-Bissau is eind vorige week teruggeroepen naar Lissabon.

3 juni 2012

De Europese Unie erkent de overgangsregering van Guiné-Bissau niet; zij is van mening dat de overgangsregering onder bevel staat van het militaire commando en dat de overgangsregering niet het resultaat is van een democratisch proces.

Vrijdag j.l. is de legitieme minister van Binnenlandse Zaken Fernando Gomes via Gambia in Lissabon aangekomen; dat betekent dat momenteel 4 legitieme regeringsleden zich in Lissabon bevinden: interim president Raimundo Pereira, minister-president Carlos Gomes Júnior, minister van Buitenlandse zaken Mamadu Djaló Pires en minister van Binnenlandse Zaken Fernando Gomes.

De ex-opperbevelhebber Zamora Induta (zie 30 mei) is eveneens in Lissabon aangekomen en mogelijk zal ook de voorzitter van de Nationale Verkiezingscommissie Desejado Lima da Costa naar Lissabon komen.

Naar verluidt zullen enkele van de thans in Lissabon verblijvende legitieme regeringsleden binnenkort voor overleg naar Luanda/Angola vertrekken.

De Europese Unie heeft een lijst van 21 personen uitgegeven die wat haar betreft met restrictieve maatregelen getroffen zullen worden omdat ze de vrede, veiligheid en stabiliteit van de republiek Guiné-Bissau in gevaar brengen; het betreft allemaal militairen die deel uitmaken van het militaire commando dat op 12 april de staatsgreep pleegde.

30 mei 2012

Het contingent Angolezen dat eigenlijk "op bevel van" de CEDEAO- overgangsregering gisteren al verdwenen had moeten zijn, blijft vooralsnog in het land, "enige dagen of enkele weken", omdat het volgens een woordvoerder die onbekend wil blijven moeilijk is om honderden manschappen in korte tijd terug te trekken.

Met het uitbetalen van de ambtenarensalarissen van april en mei, die volgens de overgangspresident Serifo Nhamadjo eind vorige week al uitbetaald zouden worden, lukt het nog niet best, dit ondanks een greep in de kas met het geld dat voor de cashewhandel is bedoeld; het betekent o.a. dat de staatsscholen nog steeds hun poorten gesloten houden, leerlingen hebben al weer 7 weken geen les.

De Afrikaanse Ontwikkelingbank (BAD) blijft volgens de president van de bank Donald Kaberuka bij haar onmiddellijk na de staatsgreep ingenomen standpunt dat ze alle hulp aan het land opschort zolang de situatie niet zodanig is dat haar hulp ook effect kan hebben.

De bij 28 mei genoemde heren Zamora Induta, Fernando Gomes en Desejado Lima da Costa blijken nu ook in Gambia vast te zitten "uit veiligheidsoverwegingen" (bron: France Press).

Inmiddels is de CEDEAO-troepenmacht compleet, 698 mannen en vrouwen uit Senegal, Nigeria, Burkina Faso, Togo en Ivoorkust; nu maar afwachten wat ze gaan doen.


De minister van Buitenlandse Zaken van Portugal, Paulo Portas, zegt, gevraagd naar zijn oordeel over beschuldigingen van het militair commando aan zijn adres en het adres van Portugal, dat Portugal niet in gesprek gaat met autoriteiten, die ze niet erkent.


28 mei 2012

Het Senegalese onderdeel van de CEDEAO-troepen is vrijdagmiddag j.l. in Bissau gearriveerd, er zijn inmiddels ook al ongeveer 40 Nigerianen aanwezig en we hadden sinds 18 mei natuurlijk al het onderdeel uit Burkina Faso; het laatste onderdeel wordt morgen verwacht.

De vergadering van UNIOGBIS, CPLP, EU, AU en CEDEAO van 25 mei j.l. heeft bij de deelnemers tot de indruk geleid dat er "vruchtbare discussies" zijn gevoerd en dat alle actoren betrokken zullen blijven bij de "normalisering van de politieke en socio-economische situatie binnen het kader van resolutie 2048 van de Veiligheidsraad"; het gaat dan om de hervorming van de sector Veiligheid en Defensie, politieke en economische hervormingen en de strijd tegen de drugshandel en de straffeloosheid; tijdens de vergadering wordt bij het gebouw van de Verenigde Naties in Bissau een vreedzame demonstratie gehouden, die door politie en militairen uiteengeslagen wordt; er valt een zwaargewonde, de Bissause Liga van de Mensenrechten veroordeelt het geweld.

Admiraal Zamora Induta, de ex-opperbevelhebber, die bij een "militaire onenigheid" op 1 april 2010 door António Indjai uit zijn functie werd gezet en werd gevangen gezet (ook toen werd Carlos Gomes Júnior even gevangen gehouden door António Indjai (zie op deze site "guine-bissau in 2010"), is vanuit zijn schuilplaats, de burelen van de Europese Unie, waar hij bescherming had gevraagd na de moord op ex-kolonel Samba Djaló in de vroege ochtend van de dag na de eerste presidentsverkiezingsronde van 18 maart j.l. (zie op deze site "guine-bissau in 2012"), op weg naar Dakar in Senegal gearresteerd. Het zelfde geldt voor twee andere mannen die zich tot afgelopen weekend schuilhielden in het gebouw van de Europese Unie: Fernando Gomes, de legitieme minister van Binnenlandse Zaken en Desejado Lima da Costa, de voorzitter van de Nationale Verkiezingsraad. De drie heren zijn aangehouden omdat hun papieren niet in orde zouden zijn; later vandaag blijkt dat Fernando Gomes en Zamora Induta vanuit Senegal in Gambia zijn aangekomen.                        25 mei 2012

Vandaag, 25 mei, wordt er in het gebouw van de UNIOGBIS in Bissau op uitnodiging van de speciale afgevaardigde van VN secretaris-generaal Ban ki-Moon voor Guiné-Bissau, Joseph Mutaboba, een vergadering gehouden van de CPLP, Afrikaanse Unie, Europese Unie en CEDEAO over de crisis in Guiné-Bissau.

De illegitieme regering, op deze pagina voor het gemak voortaan overgangsregering te noemen, roept de ambtenaren op om aanstaande maandag weer aan het werk te gaan en belooft hen het salaris van april en mei "vandaag nog" uit te betalen.

Het is inmiddels gebleken dat er drie militairen in de regering zitten (defensie, binnenlandse zaken en "oud-strijders") en twee vrouwen, waar er in het politiek accoord van vorige week 8 à 9 beloofd waren; dat dat aantal vrouwen niet "gelukt" is, komt volgens de illegitieme president - in het vervolg op deze pagina overgangspresident te noemen - vanwege de onderlinge strijd die er door partijen na de tekening van het accoord nog gevoerd werd om de portefeuilles in te vullen. 

De Guiné-Bissause Liga voor de Mensenrechten roept de overgangsregering op af te zien van een wet die in amnestie voor de coupplegers zal voorzien.

In de enige krant die deze week is uitgekomen, de Ultima Hora, wordt ongeveer een hele A5-pagina besteed aan beschuldigingen van het militaire commando en van opperbevelhebber António Indjai aan de legitieme regering, de legitieme minister-president Carlos Gomes Júnior en Portugal. Wat dat laatste betreft wordt o.a. gesproken van "een aanval in de Portugese pers"; een andere volledige pagina is gewijd aan het CV van de overgangsminister-president Rui Duarte Barros; waarschijnlijk onbedoeld zijjn daarin ook de privé-telefoonnummers en - emailadressen van de man opgenomen, dus bellen en mailen maar.....

Gisteren is het Amnesty International-rapport 2011 openbaar gemaakt, waarin over Guiné-Bissau o.a. te lezen is dat spanningen tussen militairen een voortdurende bedreiging voor de stabiliteit van het land vormen; in het televisiejournaal van gisteravond wordt van de publicatie van het rapport gewag gemaakt, maar met geen woord gesproken over de inhoud m.b.t. Guiné-Bissau, wel wordt er uitgebreid ingegaan, met televisiebeelden en al, op de opmerkingen van Amnesty International over Portugal (zorg over huiselijk geweld, discriminatie van zigeuners en gewelddadig optreden van de politie bij demonstraties).

De Portugese euro-parlementariër Paulo Rangel dringt in het europarlement aan op verhoging van de internationale druk op Guiné-Bissau met het oog op "herstel van de legitimiteit", hij zegt dat de bevolking van Guiné-Bissau vergeten is, "op een blinde vlek die niemand ziet".
 

23 mei 2012

De legitieme minister-president Carlos Gomes Júnior maakt zich op om, samen met de thans ook in Lissabon verblijvende legitieme minister van Buitenlandse Zaken Mamadu Djaló Pires van Lissabon naar Luanda/Angola te vertrekken, in een diplomatieke poging in Guiné-Bissau de legitieme democratie te herstellen; daarmee doelt Carlos Gomes Júnior op een herstel van de situatie van voor 12 april, de dag van de staatsgreep.

Voor aanstaande donderdag moet het Senegalese regiment van 200 à 270 manschappen, dat deel uitmaakt van de CEDEAO-troep, in Guiné-Bissau arriveren; het zal om genietroepen gaan, een militair veldhospitaal en "gewone" troepen.

Gistermiddag maakte de illegitieme interim president Serifo Nhamadjo de samenstelling van zijn illegitieme regering bekend, bestaande uit 15 ministers en 13 staatssecretarissen; de regionale besturen van het land zullen allemaal samengesteld worden door burgers die de staatsgreep ondersteunden en "niet als minister of staatssecretaris" zijn benoemd; de laatste opmerking van Serifo Nhamadjo lijkt gemaakt te zijn om mensen die mogelijk nu al ontevreden zijn over de regalia die de staatsgreep hen opleverde, weer gerust te stellen: een positie in de regio is toch ook leuk.


Nu heel duidelijk is geworden dat de CEDEAO en de coupplegers onder een hoedje spelen en dat de Veiligheidsraad alle eerdere strenge internationale veroordelingen van de staatsgreep inclusief de eisen tot terugkeer van de legitieme regering en voortgang van het door de staatsgreep onderbroken verkiezingsproces, naast zich neerlegt, ligt de bal eigenlijk bij de bevolking (wat gaan jullie nu doen ?) en bij de legitieme regeringsleden die in het buitenland zijn (gaan zij een regering in ballingschap vormen en zich verder inzetten voor een terugkeer naar de situatie van voor de staatsgreep ?). Wat de bevolking betreft: de onlust en de ergernis nemen toe, en ook het gevoel van in de steek gelaten te zijn door de wereldgemeenschap groeit; er zijn burgers die reageren in de trant van: ze willen zeker dat we het zelf gaan uitvechten op de manier van Ruanda, doelend op een sluimerende "tribalisering" van de al decennia bestaande conflikten waar het leger verantwoordelijk voor was en is (het leger bestaat grotendeels uit leden van de stam der Balanta); wat de legitieme leden van de regering betreft is er een duidelijke wil om te blijven proberen de staatsgreep terug te draaien en te blijven vechten voor een internationale veroordeling van wat er op 12 april tot nu toe gebeurde.


Het militaire commando is ontstemd over de opmerking een paar dagen geleden van de Portugese minister van Buitenlandse Zaken Paulo Portas als zou de staatsgreep in verband staan met belangen van de militairen in de drugshandel.


21 mei 2012

Vrijdagavond bleek tot grote teleurstelling van velen dat de Veiligheidsraad haar eerdere positie wijzigde in die zin dat ze de eisen van herstel van de afgezette wettige regering en voortgang van het onderbroken verkiezingsproces liet vallen. Wat overblijft is het reisverbod voor de vijf aanstichters van de staatsgreep en een spoedige terugkeer naar de democratie. Guiné-Bissau wordt daarmee aan haar lot - militair-burgerlijke dictatuur - overgelaten. Portugal is een van de weinige landen die blijft eisen dat de legitieme regering in functie wordt hersteld en het onderbroken verkiezingsproces wordt voortgezet. Een staatsgreep loont de moeite zo is inmiddels de vrijwel wereldwijde boodschap aan de putschisten.

Over de schamele sanctie van een reisverbod wordt "op het plein" nogal schamper gedaan, de heren in kwestie hebben alleen belang bij reizen van Bisssau naar hun "tabanca" (= dorp) en weer terug.

Vrijwel onmiddellijk na het bekend worden van de resultaten van de vergadering van de Veiligheidsraad zette in Bissau de regentijd krachtig in.

En na de buien werden de brokstukken van de op 12 april door granaatvuur weggeschoten voorgevel van het huis van minister-president Carlos Gomes Júnior bijeengeveegd, alsof met de beslissing van de Veiligheidsraad ook de laatste overblijfselen van de democratie als vuil aan de straatkant gezet werden.

Maatschappelijke organisaties en FRENAGOLPE (Nationaal Anti Staatsgreep Front) roepen op tot burgerlijke ongehoorzaamheid.

En kleine signalen van protest zijn zichtbaar op de voetgangersbruggen van de markt Bandim (KOM IN BEWEGING ! LAAT JE ZIEN EN HOREN ! WE LEVEN IN EEN DEMOCRATIE !) en op de muur van het bewakershuisje van het parlementsgebouw (STAATSGREEP NEE; RESPECTEER DE BESLISSING VAN HET VOLK).

Boter bij de vis: 25 van de dertig langs illegale weg in het parlement terechtgekomen partijen/partijtjes hebben al een politiek accoord gesloten waarvan een van de afspraken luidt dat ze een wetsvoorstel voor amnestie van de coupplegers zullen indienen, kwestie van prioriteiten stellen als niet door het volk gekozen volksvertegenwoordigers.


18 mei 2012

Gisteravond zijn er 70 politie-agenten uit Burkina Faso in Bissau aangekomen, het eerste onderdeel van de CEDEAO-troep.
"Binnen enkele dagen" zullen de overige 568 manschappen arriveren; die troepen blijken minder paraat te zijn dan eerder werd verklaard, want er zijn moeilijkheden met het vooruitsturen van de uitrusting en dergelijke dingen, maar we willen voorkomen dat de soldaten er eerder zijn dan hun uitrusting zo stelde een woordvoerder van deze met putschisten samenwerkende organisatie ons helemaal gerust. De troepen staan onder leiding kolonel-majoor Barro Gnibanga uit Burkina Faso, ook hij is nog niet gearriveerd.             

Het burgerlijke protest neemt toe, de eerste grote spandoeken hangen over de voetgangersbruggen die de twee zijden van de  grote toegangsweg van Bissau met elkaar verbinden.

De legitieme minister-president Carlos Gomes Júnior is gisteren door de Portugese minister-president Pedro Passos Coelho en de Portugese minister van Buitenlandse Zaken Paulo Portas ontvangen.

In het RTP televisie-journaal gisteravond werd Carlos Gomes Júnior geinterviewd:

                                 foto:rené Gussenhoven

Bij dat interview bevestigde hij de visie van de Portugese minister van Buitenlandse Zaken Paulo Portas dat de staatsgreep mede ingegeven is door belangen in de drugshandel, een fenomeen dat de regering van Carlos Gomes Júnior juist krachtig bestreed de laatste jaren.

Tijdens hetzelfde interview zei hij goed behandeld te zijn tijdens zijn gevangenschap "maar gevangenschap is gevangenschap", hij sprak ook nog over de verschrikkingen van de avond dat zijn huis onder vuur werd genomen en vernield.

De Portugese minister van Buitenlandse zaken is van het het begin af aan heel duidelijk geweest over zijn visie op de staatsgreep: "tolerantie zero" en internationale sancties tegen alle militairen en politici die bij de staatsgreep betrokken zijn en hem tot op de dag van vandaag "goedpraten". Gisteren zei hij na het onderhoud met Carlos Gomes Júnior: "wie een staatsgreep pleegt moet begrijpen dat daar consequenties aan verbonden zijn en dat de internationale gemeenschap dat niet door de vingers ziet." Hij rekent erop dat de Veiligheidsraad opnieuw met een duidelijke veroordeling zal komen en met sancties voor alle militaire en politieke betrokkenen.


17 mei 2012

In een hotel in Bissau en in aanwezigheid van militairen en politici tekenen Serifo Nahmadjo en de parlementsvoorzitter Ibraima Sori Djaló het zogenaamde "pact van politieke overgang" dat tot 16 mei 2013 geldig zal zijn en waarin o.a. staat dat er binnen een jaar presidents- en parlementsverkiezingen gehouden zullen worden; het pact wordt getekend zonder goedkeuring door en in afwezigheid van de meerderheidspartij PAIGC en alle politieke partijen die tekenen hebben - op de PRS na - geen vertegenwoordiging in het parlement; namens de PRS tekent Kumba Yalá; bij de ondertekening zijn de ambassadeur van Senegal en vertegenwoordigers van de CEDEAO/ECOWAS aanwezig; de rechterlijke macht is niet vertegenwoordigd.

De Verenigde Staten kwamen gisteren op hun eergisteren ingenomen standpunt terug en erkennen de aangewezen interim president van Guiné-Bissau Serifo Nhamadjo niet.

Gistermiddag kwamen de wettige interim president Raimundo Pereira (links) en minister-president Carlos Gomes Júnior (rechts)  vanuit Ivoorkust (op de foto hun aankomst in Abidjan eergisteren) aan in Lissabon, waar ze, in aanwezigheid van de secretaris van de CPLP (Gemeenschap van Portugeestalige Landen) Domingos Simões Pereira door de Portugese president Cavaco Silva in audiëntie werden ontvangen; vanmiddag zullen zij door de Portugese minister-president Pedro Passos Coelho ontvangen worden; Carlos Gomes Júnior verklaarde in een geëmotioneerde toespraak dat hij klaar is om terug te gaan naar Guiné-Bissau.

Rui Duarte de Barros wordt aangewezen door Serifo Nhamadjo als minister-president van de overgangsregering.    

 

Het bestuur van de meerderheidspartij PAIGC erkent Serifo Nhamadjo en overige benoemingen niet.

Op internet circuleert een brief van de Afrikaanse Unie aan de CPLP (Gemeenschap van Portugeestalige Landen), waarin naast de al eerder genoemde zes militairen, nog 14 "civiele en militaire personen" worden genoemd die aansprakelijk worden gesteld voor de staatsgreep van 12 april en die daarom met internationale sancties getroffen zullen worden; daarop komen we o.a. Batista Té tegen, bestuurslid van de PRID (zie hieronder bij 15 mei) en Serifo Baldé en Ibraima Djalo, beiden presidentskandidaat bij de verkiezingen van 18 maart j.l.; Serifo Baldé hoort bij de vijf presidentskandidaten die na de eerste ronde de uitslagen van die ronde niet erkenden, zij worden door velen als putschisten beschouwd, de vraag is dan nu waarom Serifo Baldé wel en de overige vier - Serifo Nhamadjo, Henrique Rosa, Kumba Yalá en Afonso Té - niet met sancties worden getroffen.

           
De Guine-Bissause Liga van de Mensenrechten roept in een open brief aan de secretaris-generaal van de Verenigde Naties Ban ki-Moon deze op tot "urgente actie" om het militaire commando te doen ophouden met illegale handelingen en handelingen die tegen de rechten van de mens indruisen zoals met name het verbieden van reizen en vreedzame manifestaties en het opheffen van persvrijheid en vrije meningsuiting.

12 april 2012

militaire staatsgreep
    
Vroeg in de avond van deze dag, de dag voordat de campagne voor de tweede ronde van de presidentsverkiezingen zal beginnen, wordt het huis van minister-president Carlos Gomes Júnior, die met ruim 48 % van de stemmen uit de eerste ronde is gekomen en die dus de grote kanshebber is voor de tweede ronde, waarbij hij het moet opnemen tegen Kumba Yalá ( 23 % van de stemmen) onder vuur genomen. 

 

Hijzelf wordt, evenals de sinds het overlijden van president Malam Bacai Sanhá in functie zijnde interim president Raimundo Pereira gevangen genomen. Hetzelfde lot treft de voorzitter van de Nationale Verkiezingscommissie en ettelijke partijgenoten van Carlos Gomes Júnior die al vele jaren het kopstuk is van de grootste partij PAIGC, die een hoofdrol gespeeld heeft in de 11 jaren durende bevrijdingsoorlog tegen de Portugese kolonisator. Onmiddellijk na de staatsgreep wordt aangenomen dat de opperbevelhebber van de strijdkrachten, António Indjai, en de presidentskandidaten die na de eerste ronde de resultaten van die ronde publiekelijk en bij herhaling in twijfel trokken – Kumba Yalá, Henrique Rosa (5% van de stemmen) en Serifo Nhamadjo (15% van de stemmen) – achter de staatsgreep zitten.

perspectief:

De internationale gemeenschap veroordeelt de staatsgreep waarbij al snel duidelijk wordt dat er verschillen in beoordeling en strategie zijn van de betrokken organisaties: de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, de vergadering van de Verenigde Naties, de Afrikaanse Unie, de Europese Unie, de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP en de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Landen CEDEAO (ECOWAS). De laatste zal uiteindelijk het voortouw nemen (en krijgen) – velen vermoeden dat die organisatie zelf om geostrategische redenen mede op de staatsgreep heeft aangestuurd – en zij stellen een interim-president aan, de presidentskandidaat Serifo Nhamadjo, die vervolgens een zogenaamde overgangsregering aanstelt, waarin geen leden van de grootste partij PAIGC zitting hebben. Ook sturen zij een bataljon van ongeveer 700 militairen en politie. De minister van Buitenlandse Zaken van Nigeria maakt duidelijk dat burgerlijke protesten tegen de gang van zaken niet getolereerd zullen worden en geven alvast een voorproefje van de bedoeling van die opmerking als op 15 april een burgerlijke en vreedzame protestdemonstratie met geweld uiteengeslagen wordt. Met name de Afrikaanse Unie, de Europese Unie (met Portugal als exponent), de CPLP (ook hier met Portugal als exponent, maar ook Angola en Kaapverdië als belangrijke woordvoerders) erkennen de interim president en de interim-regering niet. Zij eisen de onmiddellijke terugkeer naar de grondwettelijke orde en naar de situatie zoals die was de dag voor de staatsgreep, hetgeen inhoudt dat de tweede ronde van de presidentsverkiezingen weer opgepakt wordt. Natuurlijk erkent ook de meerderheidspartij PAIGC de status quo niet. Niettemin wordt in bijzijn van uitsluitend vertegenwoordigers van de CEDEAO en ambassadeurs van CEDEAO-landen op 16 mei 2012 de overgangsregering geïnstalleerd. Vanaf dat moment is Guiné-Bissau in formele zin een militairburgerlijke dictatuur.

11 april 2012

De Nationale Verkiezingscommissie maakt haar besluit bekend dat de tweede ronde van de presidentsverkiezingen verplaatst is van 22 april naar 29 april a.s.; de campagne voor de tweede ronde zal 13 april beginnen.

3 april 2012      

Kumba Yalá geeft tijdens een persconferentie te kennen dat hij Alpha Condé, president van Guiné-Conakry en de door de CEDEAO aangewezen bemiddelaar in de verkiezingsimpasse, niet accepteert als intermediair. "Hij is verdacht, we willen hem niet" zo meent hij onder meer. Hij bevestigt nog eens dat hij niet aan een tweede ronde zal deelnemen. Volgens Kumba Yalá ziet het land zich nu gesteld voor "een zeer ernstig probleem".

De CEDEAO (Economische Gemeenschap van Westafrikaanse Staten) benoemt tijdens een vergadering in Dakar Alpha Condé, president van buurland Guiné-Conakry tot bemiddelaar in de verkiezingsimpasse in Guiné-Bissau nu de 5 eerder genoemde presidentskandidaten (zie bij 20 maart op deze pagina), inclusief de bij de eerste ronde op de tweede plaats eindigende Kumba Yalá, bij hun standpunt blijven dat de eerste ronde frauduleus verlopen is en dus de resultaten ongeldig.


28 maart 2012

De Nationale Verkiezingscommisie maakt de definitieve uitslag van de presidentsverkiezingen bekend. Die blijkt overeen te komen met de voorlopige uitslag van 23 maart. Dat betekent dus dat Carlos Gomes Júnior en Kumba Yalá het in een tweede ronde tegen elkaar zullen opnemen. De tweede ronde zal plaats vinden op 22 april a.s.23 maart 2012

De voorlopige uitslag van de presidentsverkiezingen van 18 maart j.l. wordt bekend gemaakt:

Carlos Gomes Junior: 48,970 %
Kumba Yalá: 23,360 %
Serifo Nhamadjó: 15,744 %
Henrique Pereira Rosa: 5,400 %
Baciro Djá: 3,258%

Deze uitslag maakt volgens de grondwet een tweede ronde noodzakelijk, en wel tussen Carlos Gomes Júnior en Kumba Yalá. De laatste blijft op zijn standpunt staan dat de uitslag niet geldig is (zie 20 maart hieronder)

21 maart 2012

De ex-opperbevelhebber van de strijdkrachten Zamora Induta, die bij de miltaire coup van 1 april 2010 werd afgezet en gevangen genomen, zoekt zijn toevlucht in het gebouw van de Europese Unie in Bissau. In het algemeen wordt aangenomen dat diens veiligheid blijkbaar in gevaar is en dat er een verband is met de moord op Samba Djaló 18 maart j.l. (zie ook deze pagina)

20 maart 2012


     Fulgêncio Mendes Borges


Vijf van de negen presidentskandidaten verklaren in een persconferentie, voorgezeten door Kumba Yalá, dat ze de verkiezingsuitslagen niet zullen accepteren, omdat er volgens hen sprake is van "ernstige ongeregeldheden en sterke aanwijzigingen van algemene corruptie". Op de foto van deze persconferentie van links naar rechts: Serifo Baldé, Afonso Té, Kumba Yalá, Serifo Nhamadjó en Henrique Pereira Rosa.

18 maart 2012

Na de volgens alle internationale waarnemers (o.a. CPLP en CEDEAO) goed verlopen vervroegde presidentsverkiezingen van vandaag, wordt 's avonds omstreeks 23.00 uur in zijn woonbuurt de ex-kolonel Samba
Djaló door vier schoten om het leven gebracht. Het is al vrij snel duidelijk dat er militairen bij de moord zijn betrokken, officiele reacties ontkennen elk mogelijk verband met de verkiezingen.

Samba Djaló werd bij de miltaire couppoging van 1 april 2010 samen met de toenmalige opperbevelhebber Zamora Induta gevangen gezet. Carlos Gomes Junior, de gedoodverfde winnaar van de verkiezingen van vandaag, werd toen ook even vastgehouden, maar onder druk van de bevolking weer snel vrijgelaten.

9 maart 2012

De presidentskandidaat Alfa Djaló trekt zich terug uit de race omdat hij vindt dat de Nationale Verkiezingscommissie en de internationale gemeenschap frauduleus te werk gaan in hun uitgesproken pogingen maar een bepaalde kandidaat aan de presidentiële macht te helpen (bedoeld wordt Carlos Gomes Júnior, de leider van de PAIGC en minister-president sinds 2003). Ook stelt hij aan de kaak dat minister-president gebruik maakt van staatsvoorzieningen - bijvoorbeeld regeringsauto's - om zijn kans op verkiezing tot president te vergroten.

2 maart 2012

De verkiezingscampagne voor de vervroegde presidentsverkiezingen op 18 maart a.s. gaat van start, er zijn 10 kandidaten:

 

 
van links naar rechts en van boven naar beneden:

Baciro Djá, onafhankelijk kandidaat
Manuel Serifo Nhamadjo, onafhankelijk kandidaat
Vicente Fernandes van de AD
Serifo Baldé van de PDSSG
Carlos Gomes Júnior van de PAIGC
Alfa Djaló van de CNA
Henrique Pereira Rosa, onafhankelijk kandidaat
Luis Nhancassa, onafhankelijk kandidaat
Kumba Yalá, onafhankelijk kandidaat
António Afonso Té, onafhankelijk kandidaat

24 januari 2012

Interim-president Raimundo Pereira deelt mee dat de presidentsverkiezingen gehouden zullen worden op zondag 18 maart 2012.


15 januari 2012

Vanaf elf uur vanmorgen vond in Bissau de begrafenisplechtigheid plaats voor Malam Bacai Sanhá. Na een emotionele herdenkingsbijeenkomst in het parlementsgebouw, werd de kist met het lichaam van de president naar het vlakbij de haven gelegen Fortaleza D'Amura gereden waarna het daar na een langdurende plechtigheid werd bijgezet in het onlangs gebouwde mortuarium van oud-strijders. Het is de bedoeling dat de stoffelijke resten van de beide eerder overleden presidenten van het land: Luís Cabral (bij staatsgreep in 1980 afgezet en in Portugal overleden op 30 mei 2009) en Bernardo "Nino" Vieira (vermoord op 2 maart 2009), daar ook worden bijgezet.

14 januari 2012

Vanmiddag om half vier kwamen de stoffelijke resten van Malam Bacai Sanhá aan op het internationale vliegveld van Bissau. Vanaf het vliegveld werd het lichaam onder grote publieke belangstelling en onder luid eerbetoon naar zijn huis gereden in het centrum van de stad en van daar naar het parlementsgebouw, waar het lichaam tot morgenochtend opgebaard zal zijn. Er waren vijf staatshoofden aanwezig of vertegenwoordigd bij de ontvangst en het eerbetoon - o.a. president Wade van buurland Senegal - vele diplomaten en uiteraard de interim-president - de grondwettelijke positie van de voorzitter van het parlement in geval van overlijden van het staatshoofd: Raimundo Pereira.  

9 januari 2012

 

Vandaag is in ziekenhuis Val de Grâce in Parijs president MALAM BACAI SANHÁ op 64-jarige leeftijd overleden. Hij was daar in november 2011 opgenomen voor onderzoek en behandeling. Malam Bacai Sanhá leed aan diabetes. Sinds zijn aantreden in juli 2009 is hij vaker zo ziek geweest dat hij voor onderzoek en behandeling naar het buitenland moest. Hij was de opvolger van de in maart 2009 vermoorde João Bernardo Vieira ("Nino"). De regering heeft een week van nationale rouw afgekondigd.