GUINÉ-BISSAU   

    feiten, impressies en beelden       

 de taart voor de viering van koninginnedag op het consulaat