GUINÉ-BISSAU   

    feiten, impressies en beelden       

Ansu op het feest van 7 april op het consulaat