GUINÉ-BISSAU   

    feiten, impressies en beelden       


René 4 jaar met zijn eerste fiets