GUINÉ-BISSAU   

    feiten, impressies en beelden       

In 2011 verscheen bij uitgeverij Aspekt mijn boek

Vandaag Geen Koud Water

Dagboek Guiné-Bissau 2004 - 2010 

(ISBN: 9789059119826)

 http://www.uitgeverijaspekt.nl

 

 

tekst achterflap:

Vandaag Geen Koud Water is het boeiende verslag van de dagelijkse persoonlijke ervaringen en overpeinzingen van de auteur tijdens zijn verblijf en werk in Guiné-Bissau tussen 2004 en 2010. Hij geeft daarbij ruim aandacht aan de politieke en sociale alledaagse werkelijkheid, waaraan niet te ontkomen is in dat land, dat sinds haar onafhankelijkheid geplaagd wordt door binnenlandse onrust en politiek geïnspireerd geweld. Hij beschrijft daarnaast niet alleen zijn ervaringen als meelevende stad- en buurtbewoner maar ook zijn belevenissen als ontwikkelingswerker. Zijn beschrijvingen in dagboekvorm zijn informatief en dikwijls hilarisch. Op een manier die het plezier in het vertellen verraadt gunt hij de lezer een verrassende en persoonlijke kijk op een deel van Afrika en op de dagelijkse praktijk van ontwikkelingssamenwerking.