GUINÉ-BISSAU   

    feiten, impressies en beelden       

3 januari 2020 

De Stichting Chimbo zond haar jaarverslag 2019: