GUINÉ-BISSAU   

    feiten, impressies en beelden       

8 april 2010

Gisteren bood de ambassadeur van de regio, Gerben de Jong, zijn geloofsbrieven aan aan de president. Dat gaf aanleiding tot een receptie voor diplomaten en de Nederlandse gemeenschap. We maakten er meteen een vervroegde koninginnedagviering van. Zie hier enige indrukken: