_________________________________________________________


  2016

- in reconstructie -

 _________________________________________________________

31 december 2016

In de afgelopen week was er van enige ontspanning in de relatie tussen de bij de "institutionele crisis" betrokken partijen en personen geen sprake. Men vraagt zich af of het de zojuist ingeinstalleerde regering zal lukken haar regeringsprogramma binnen de daarvoor bij wet gestelde termijn van 60 dagen door het parlement te loodsen. Met de recente uitspraken van de fractievoorzitter van de PAIGC in het achterhoofd ( zie bij 24 december) lijkt de kans daarop gering. Ex-presidentskandidaat Nuno Nabiam, die in de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in juni 2014 van José Mário Vaz verloor, wist de spanning nog wat op te voeren door het gerucht te verspreiden dat er plannen van regeringsgwege zouden zijn om de parlementsvoorzitter Cipriano Cassamá in hechtenis te nemen om zodoende de kans op goedkeuring van het regeringsprogramma door het parlement te vergroten (het tegenovergestelde zou daarvan natuurlijk het gevolg zijn !). De ambassadeur van de EU, Vítor Madeira dos Santos, voelde zich in reactie daarop uitgenodigd zijn bezorgdheid uit te drukken en de internationale gemeenschap op te roepen attent te zijn

24 december 2016

Bij de CEDEAO-vergadering van vorig weekend is president JOMAV op geen enkele manier gefeliciteerd met "zijn" nieuwe regering, wat in het diplomatieke verkeer zoveel betekent als dat de gemeenschap CEDEAO het niet eens is met de politieke keuzes van de president. Wel wordt hij nadrukkelijk opgeroepen zich aan het Accoord van Conakry te houden. Zie  wat dit betreft hier het slot-communiqué m.b.t. het agendapunt Guiné-Bissau:

"ON THE SITUATION IN GUINEA-BISSAU

40. The Authority reaffirms its deep concern over the protracted political and institutional crisis in Guinea Bissau due to the inability of political stakeholders to reach a lasting and consensual solution. It stresses that the crisis undermines the implementation of commitments made by development partners since March 2015, to support the economic and social reconstruction of the country.

41. The Authority commends H. E. Professor Alpha Condé, President of Guinea and ECOWAS Mediator, for Guinea Bissau, H. E. Dr Ernest Bai Koroma, President of Sierra Leone, H. E. Ellen Johnson-Sirleaf, President of Liberia and Chairperson of the Authority of Heads of State and Government for their efforts which, on 6 September 2016 in Bissau, led to the adoption by the stakeholders, of a 6-point roadmap to end the current crisis in the country.

42. The Authority commends H.E. Professor Alpha Condé, for the excellent mediation efforts which led to the signing of the Conakry Accord by the political parties on 14 October 2016 in Conakry that is aimed at finding a lasting solution to the protracted political crisis  in that country. The Authority reaffirmed that the Conakry Accord remains the only framework for the attainment of a peaceful resolution of the crisis in Guinea Bissau.

43. The Authority salutes the leadership demonstrated by H. E. Ellen Johnson-Sirleaf, Chairperson of the Authority of Heads of State and Government, for her active involvement in the process to find a solution to the crisis.

44. The Authority urges the President of the Republic of Guinea Bissau to comply with the provisions of the Conakry Accord and calls on all parties to strictly respect and comply with the tenets of the Accord.

45. The Authority directs the Commission to provide the necessary technical support required for the implementation of Conakry Accord.

46. The Authority once again commends the non-interference of the Army in the political crisis and strongly urges it to continue in like manner.

47. The Authority reiterates the withdrawal of ECOMIB on 30 June 2017 and directs the Commission to commence operations for the gradual withdrawal starting in the first quarter of 2017."

Bij aankomst in Guiné-Bissau deed de president echter of zijn neus bloedde en bestond  hij het zelfs - tijdens een bijeenkomst waarbij geen vragen gesteld mochten worden - de burgers van Guiné-Bissau verantwoordelijk te stellen voor de bestaande crisis ("problemen die door de burgers zelf veroorzaakt zijn").

In het begin van de week liet Ban Ki-Moon  weten dat hij de bezorgdheid van de CEDEAO deelt "m.b.t. de voortdurende institutionele en politieke crisis in het land".

En de fractievoorzitter van de PAIGC maakte nog eens bekend dat er voor de nieuwe regering niets te regeren valt omdat de meerderheid van het parlement de laatst benoemde regering niet erkent.

..... en zo gaan we het nieuwe jaar tegemoet.

17 december 2016

Momenteel wordt er in Abuja/Nigeria een topconferentie gehouden door de CEDEAO. Tijdens dat overleg zal de president van Guiné-Conakry, Alpha Condé, met zijn interpretatie komen van de afspraken die twee maanden geleden in consensus door alle hoofdrolspelers van de politieke crisis in Guiné-Bissau bij het Accoord van Conakry gemaakt zijn. Als voorspel op de top zijn vrijdag j.l. de leiders van vier van de vijf in het parlement vertegenwoordigde partijen - PAIGC, PCD, UM en PND -   naar Abuja gereisd om aan de verantwoordelijken van de CEDEAO uit te leggen waarom zij menen dat de benoeming door president José Mário Vaz van minister-president Sissoco Embaló niet past binnen het accoord in kwestie.

De gezamenlijke vrouwenorganisaties van Guiné-Bissau hebben gisteren geprotesteerd tegen de benoeming van Carlos Alberto Kenedy de Barros tot minister van Vrouw, Gezin en Sociale Solidariteit. Zij eisen zijn aftreden, niet alleen omdat hij een man is maar ook en vooral omdat er momenteel een strafzaak tegen hem zou lopen vanwege zware mishandeling van zijn vrouw.

Ook andere maatschappelijke organisaties komen steeds meer in  het geweer tegen de nieuwe regering (met 37 portefeuilles !) en tegen de bemiddelende rol van de CEDEAO die volgens hen voortdurend nergens toe leidt omdat de organisatie zelf een speler is in het conflikt en er zelfs belang bij heeft dat het blijft voortbestaan.

10 december 2016

Er is - het zal nauwelijks iemand verbazen - nog steeds sprake van een grote politieke impasse: de nieuwe en 5e regering sinds het aantreden van president José Mário Vaz in juni 2014, wordt niet geaccepteerd door drie van de in het parlement vertegenwoordigde partijen, waaronder uiteraard de meerderheidspartij PAIGC. De onlangs door Vaz benoemde minister-president, Sissoco Embaló, zou niet beantwoorden aan het profiel voor minister-president volgens  het door alle partijen ondertekende Accoord van Conakry. Mede daarom heeft ook de voorzitter van het parlement Cipriano Cassamá weer meer afstand genomen van de nieuwe minister-president, daar waar hij zich eerst nog optimistisch uitliet over de mogelijkheid dat het parlement de nieuwe regering een kans zou geven (zie 21 november hieronder op deze pagina). Cipriano heeft aan de president van Guiné-Conakry Alpha Condé, de vertegenwoordiger van de CEDEAO bij de onderhandelingen over de crisis in Guiné-Bissau, gevraagd zijn licht te laten schijnen over wie volgens het Accoord een "kandidaat van consensus" zou kunnen of had moeten zijn. Alpha Condé zal zich daar op 17 december over uitspreken. Cipriano Cassamá heeft gisteren in een speciaal daarvoor belegde vergadering met vertegenwoordigers van de VN, de Afrikaanse Unie , de EU, de CEDEAO en de CPLP (Gemeenschap van Portugeestalige Landen) deze internationale organisaties gevraagd te bemiddelen bij het oplossen van de onverzoenlijke en starre verhoudingen tussen de Bissause politici.

21 november 2016

De vers benoemde minister-president Sissoco Embaló is vrijwel onmiddellijk na zijn benoeming, in gezelschap van parlementsvoorzitter Cipriano Cassamá, naar grote broer Senegal gevlogen, verpersoonlijkt door president Macky Sall,  en ze lijken daar na een nachtje slapen gesticht van te zijn weergekeerd. Sissoco beloofde met alle in het parlement vertegenwoordigde partijen in gesprek te gaan en verzoening en harmonie na te zullen streven, en parlementsvoorzitter Cipriano bleek opvallend verzoeningsgezind en meende dat het parlement de nieuwe regering van Sissoco zal accepteren, daarmee min of meer stelling nemend tegen de opvatting van zijn partij en diens leider, die meent dat de nieuwe regering in democratische zin geen draagvlak kan/mag hebben. Het zal natuurlijk opnieuw nog lang onrustig blijven. Wordt vervolgd.

19 november 2016

Gistermiddag heeft president José Mário Vaz zijn keuze voor de nieuwe minister-president bekend gemaakt:  Umaro Sissoco Embaló. Hij werd onmiddellijk in zijn functie aangesteld bij presidentieel besluit en hij mag nu een regering gaan formeren. Hij is de vijfde minister-president sinds juni 2014. De verontwaardiging over de keuze van Sissoco aan de kant van de meerderheidspartij PAIGC en haar leider Domingos Simões Pereira was te voorzien, zoals ook het feit dat met deze keuze de harmonie in het land niet is weergekeerd, maar veeleer dieper verankerd, voor zover dat nog mogelijk was. De PAIGC is van mening dat de president met zijn beslissing het Accoord van Conakry aan zijn laars lapt en bewust kiest voor voortzetting van de onverzoenlijkheid, geleid door maar één belang: als ik maar op de presidentstroon kan blijven zitten tot aan de verkiezingen van 2018. De kandidaat voor het premierschap van de PAIGC is de woordvoerder van die partij: Augusto Olivais.

Sissoco is ex-militair en was o.a. militair adviseur van Muammar Khadaffi (Libie), die hij in 2009 naar Guiné-Bissau haalde, en Blaise Comparoé (Burkina Faso).

15 november 2016

Na opnieuw wekenlang getuige te zijn geweest van deliberaties, oproepen tot vervroegde verkiezingen, maatschappelijke protesten, anti-JOMAV-demonstra-ties,  internationale aansporingen van o.a. de VN en de CPLP om het Accoord van Conakry uit te voeren, wederzijdse zwartmakerijen en tenslotte weer een bemiddelingspoging door de voorzitter van de CEDEAO, de president van Liberia, mevrouw Ellen Johnson Sirleaf, die de vorige week in het land was, kon de getergde bevolking gisteren dan eindelijk van president José Mário Vaz vernemen, via een voor hem gebruikelijke lange redevoering met majesteitelijke pretenties,  dat hij de regering van minister-president Baciro Dja, door hemzelf een paar maanden  geleden in die functie benoemd, naar huis zendt. Het is de eerste stap van een reeks van vele, en elke stap zal wel weer de nodige tijd in beslag nemen. Het is nu wachten op de benoeming van de nieuwe minister-president en het einde van de raadplegingen daarover is voorlopig niet in zicht. Er zijn tenminste drie kandidaten en president, PAIGC en andere spelers lijken het nog geenszins eens te zijn over wie het moet worden.

En het is vandaag precies 132 jaar geleden dat de Conferentie van Berlijn geopend werd, waarbij de Europese grootmachten dobbelden om de stukken Afrika waar zij hun vlag wilden planten, pakjesavond voor Europa.

 

 

van  http://www.jeuneafrique.com

La scène se déroule à des milliers de kilomètres du continent africain, dans la froideur berlinoise du mois de novembre. Ce 15 novembre 1884, le chancelier allemand Otto von Bismarck prononce le discours d’ouverture d’une conférence dont personne ne soupçonne encore l’importance.

Elle réunit les représentants des grandes puissances de l’époque : la jeune Allemagne, l’Angleterre toute puissante, sa rivale la France, l’Empire Ottoman, les États-Unis… Le but de la conférence, qui se tient en toute discrétion ? Organiser l’équilibre des puissances occidentales, pour éviter qu’elles s’affrontent. Et pour ce faire, les dirigeants et diplomates doivent s’accorder sur leurs ambitions africaines.

Joël Calmettes, auteur du documentaire Berlin 1885 : ruée sur l’Afrique, s’est plongé dans les arcanes de cette conférence décisive pour le sort du continent africain. Il explique les raisons qui ont poussé les rivaux européens à se concerter plus qu’à s’affronter :

« À l’époque, le souvenir de la guerre de 1870 est encore vif. Les trois grandes puissances que sont l’Allemagne, la France et l’Angleterre, craignent chacune de voir les deux autres s’allier contre elles. Elles cherchent toutes à limiter les risques de conflit.»

maandag 31 oktober 2016

Het ruim twee weken door alle politieke hoofdrolspelers gesloten Accoord van Conakry, bedoeld als gids en programma om Guiné-Bissau uit de crisis te trekken, heeft nog niet tot enig tastbaar resultaat geleid. Een van de belangrijkste punten van het accoord, de aanstelling door president  José Mário Vaz van een nieuwe minister-president die met hem door één deur kan, heeft wel weer tot zoveel commotie en onmin geleid dat er opnieuw steeds meer stemmen opgaan om toch maar tot vervroegde verkiezingen te besluiten, dat is tenminste het advies aan de president  van de niet in  het parlement vertegenwoordigde kleine partijen.

De PAIGC en haar voorzitter Domingos Simões Pereira dringen er bij de president op aan dat hij het accoord volgt. Zijn dralen - hij is opnieuw met gespreksrondes begonnen met de betrokken partijen - wordt hem kwalijk genomen. Er lijken drie kandidaten te zijn voor het premierschap, van wie de partijbons Augusto Olivais de voorkeur heeft van Domingos Simões Pereira. Ook de internationale gemeenschap dringt aan op het snel uitvoeren van de afspraken die op 14 oktober in Conakry zijn gemaakt.

16 oktober 2016

Eergisteren heeft de driedaagse bijeenkomst van alle crisispolitici onder auspicien van de CEDEAO en onder voorzitterschap van de bemiddelaar namens die organisatie president Alfa Condé, het "Accoord van Conakry" opgeleverd, een 10 punten tellend document, waarin eerdere "afspraken", eveneens resultaten van bemiddelingspogingen, zijn opgenomen. Nieuw is het eerste punt, dat stelt dat er op korte termijn (die termijn wordt niet nader genoemd !) een minister-president benoemd moet worden "die het vertrouwen heeft van de president", het venijn zit nu eens in de kop zou  je kunnen zeggen.

Alle betrokkenen zijn het er volgens het accoord verder over eens dat de regering die door die minister-president samengesteld wordt tot het einde van de regeringsperiode (tot aan de verkiezingen van juni 2018) "aan" moet blijven. Om die uitdaging - een regering die ruim een jaar blijft zitten - aan te kunnen zal er 45 dagen na de benoeming van de minister-president een Ronde Tafel Conferentie georganiseerd worden waarbij de politiek en de samenleving een "stabiliteitspact" zullen ondertekenen, gericht op de uitvoering van de eerder gemaakte plannen.

Het Accoord van Conakri is ondertekend door de parlementsvoorzitter, door de regering, door Domingos Simões Pereira, voorzitter van de PAIGC, door de voorzitter van de grootste oppositiepartij PRS, de voorzitters van de drie kleine oppositiepartijen en door de woordvoerder van "de 15", Braima Camará.

Mede-ondertekenaars zijn de president van Guiné-Conakry, de voorzitter van de CEDEAO, de speciale vertegenwoordiger van Ban Ki Moon voor Guiné- Bissau, de vice-directeur van het politieke departement van de V.N., de vertegenwoordiger van de Afrikaanse Unie voor Guiné-Bissau, het ministerie van Buitenlandse Zaken van Sierra Leone, de staatssecretaris van Buitenlandse zaken van Angola, de vertegenwoordiger van de E.U. voor Guiné (Conakry) en de ambassadeur van Senegal voor Guiné (Conakry).

11 oktober 2016

Aangezien tot verrassing van weinigen de politieke hoofdrolspelers het ook in de afgelopen weken niet eens zijn geworden over een oplossing van "het politiek-institutionele conflikt" waaronder het land gebukt gaat, dit ondanks het bestaande CEDEAO-accoord en de mooie woorden van president José Mário Vaz twee weken geleden bij de vergadering van de Verenigde Naties (zie 24 september op deze pagina), is de president vrijdag j.l. in gezelschap van 23 politici afgereisd naar Conakry, om daar weer een bemiddelingspoging te ondergaan van de CEDEAO, nu onder leiding van de president van Guiné-Conakry, Alfa Condé. Ook de speciale afgezant van Ban Ki Moon voor Guiné-Bissau zal deze week bij de besprekingen aanwezig zijn. Aan het vertrek vooraf gingen besprekingen van de president met de hoofdrolspelers, onder wie Domingos Simões Pereira, maar naar verluidt hebben die zittingen niet veel concreets opgeleverd en is een oplossing, ook in de zin van de samenstelling van "een regering van nationale eenheid" niet onmiddellijk in zicht. 

Domingos Simões Pereira heeft opnieuw verklaard dat in de bestaande wetgeving alleen maar een PAIGC-regering opnieuw kan aantreden omdat de PAIGC met grote meerderheid de democratisch verlopen verkiezingen van juni 2014 gewonnen heeft. Aangenomen wordt dat  parlementsvoorzitter Cipriano Cassamá dezelfde opvatting heeft en dat deze bovendien zal voorstellen om Domingos Simões Pereira weer minister-president te laten zijn van welke volgende regering dan ook. De huidige minister-president Baciro Djá vindt natuurlijk nog steeds dat er een grondwettelijke en democratische grondslag is voor de samenstelling van de huidige regering onder zijn leiding.

Vorige week is ex-marinebaas Bubo Na Tchuto - in april 2013 in de wateren voor de kust van Cabo Verde door Amerikaanse  agenten van de Amerikaanse drugsbestrijdingsautoriteit  DEA met een langdurig voorbereide list op heterdaad betrapt en gevangen genomen - tot 4 jaar gevangenisstraf veroordeeld. Aangenomen wordt dat de tijd dat hij in voorarrest gezeten heeft van die vier jaren wordt afgetrokken. In dat geval zal hij in april 2017 weer naar Guiné-Bissau kunnen terugkeren.

2 oktober 2016

De ambassadeur voor de Europese Unie in Guiné-Bissau, Vítor Madeira dos Santos, sprak vrijdag j.l. in een interview met RTP Africa kritisch over de regeerders van het land, "die meer geld uitgeven aan reizen om deel te nemen aan conferenties en internationale handelingen dan aan de sectoren Gezondheid en Onderwijs". Verder betoogde hij o.a. dat de regeerders "altijd gekozen hebben voor antagonisme, gebrek aan samenwerking en wantrouwen i.p.v. voor mogelijkheden tot samenwerking". Hij refereerde aan de omstandigheid dat hij - pas ambassadeur sinds 2014 - straks waarschijnlijk de vijfde regering sinds zijn aantreden zal meemaken.

Het bestuur van de PAIGC, bij monde van de voorzitter Domingos Simões Pereira,  nodigde in een "verzoeningspoging" de 15 dissidente en daarom geroyeerde PAIGC - leden en - volksvertegenwoordigers, uit voor een "verzoeningsbijeenkomst". De "15" hebben de uitnodiging afgewezen en het partijbestuur inclusief de voorzitter, opgeroepen op te stappen. Zij houden Domingos Simões Pereira persoonlijk verantwoordelijk voor de vóórtdurende innerlijke verdeeldheid van de partij.

Al met al: de realisering van de samenstelling van een "inclusieve regering" lijkt nog net zo ver weg als zes maanden geleden, toen de ellende (her)begon met het naar huis sturen door de president van de derde regering sinds juni 2014.

24 september 2016

Vandaag is het 43 jaar geleden dat in 1973 in Medina de Boé bij monde van "Nino" Vieira - later meermalen president en tijdens zijn laatste presidentschap op 2 maart 2009 vermoord - eenzijdig de onafhankelijkheid van Guiné-Bissau werd uitgeroepen; op de foto Amílcar Cabral (met zonnebril), de eerste voorzitter van de in 1956 opgerichte partij PAIGC, met naast hem Nino Vieira ten tijde van het eerste partijcongres in Cassacá in 1964; op het moment van het uitroepen van de onafhankelijkheid is Amílcar Cabral al dood, acht maanden daarvoor vermoord in Conakry; (voor meer achtergrond zie op deze site "feiten 1956-2004" en "chronologie") 

 

 

De afgelopen week mocht president José Mário Vaz voor het eerst tijdens zijn presidentschap de Vergadering van de Verenigde Naties in New York toespreken. Hij probeerde de daar verzamelde wereldleiders o.a. gerust te stellen met de woorden dat de crisis in Guiné-Bissau "geen politiek-militaire crisis is, maar een politiek-institutionele". Hij refereerde aan het onlangs onder auspicien van de CEDEAO tot stand gekomen accoord om op korte termijn een "regering van nationale eenheid" te formeren.

O.a. de minister van Buitenlandse Zaken van Portugal, Augusto Santos Silva, bevestigde en roemde het accoord in kwestie.

Binnen de meerderheidspartij PAIGC roepen sommige kopstukken de leider Domingos Simões Pereira op zijn positie ter beschikking te stellen omdat hij niet over de mogelijkheden zou beschikken om de voortdurende onrust en onenigheid binnen de partij tot een oplossing te brengen en hij niet de verzoener en samenbinder zou zijn waarop bij zijn uitverkiezing gehoopt was.

______________________________________

vrijdag 16 september 2016

In de afgelopen week moest een bemiddelingsbezoek door enkele staatshoofden van de CEDEAO - die van Guiné-Conakry en  Sierra Leone - hoop geven op een oplossing van de politieke en institutionele crisis waarin het land verkeert. Het ziet ernaar uit dat deze bemiddeling zal leiden tot de samenstelling van een regering van nationale eenheid, die dan de vijfde regering zal zijn sinds het moment dat president José Mário Vaz in juni 2014 aan de macht kwam.

van http://www.jeuneafrique.com :

Guinée-Bissau : proposition de médiateurs ouest-africains pour sortir de la crise politique 

Les acteurs de la crise politique qui secoue la Guinée-Bissau depuis plus d'un an ont accepté une proposition de sortie de crise en six points soumise par des dirigeants ouest-africains en visite de médiation à Bissau samedi, selon un communiqué officiel. 

La délégation de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao, 15 pays) comprenait le président guinéen Alpha Condé, mandaté par cette organisation comme médiateur dans la crise, son homologue sierra-léonais Ernest Bai Koroma ainsi qu’un émissaire de la Libérienne Ellen Johnson Sirleaf, qui préside actuellement la Cédéao.

Les émissaires se sont entretenus avec le président bissau-guinéen José Mario Vaz, des membres de son gouvernement, de partis politiques représentés à l’Assemblée nationale et divers acteurs. Tous « se sont entendus » sur le projet de plan de sortie de crise » soumis par la Cédéao, indique le communiqué officiel diffusé samedi soir, à la fin de la visite de la délégation ouest-africaine.

Le premier point est la tenue d’une table ronde de tous pour « un dialogue inclusif » permettant d’élaborer « un plan de travail de deux ans ».

Deuxième point: « la formation d’un gouvernement consensuel inclusif qui a également un mandat de deux ans pour travailler essentiellement sur la relance du développement et des réformes institutionnelles », selon le texte.

Aucune date n’a été fournie pour la tenue de la réunion inclusive et la mise en place de la nouvelle équipe ministérielle.

Les protagonistes ont aussi accepté « la révision de la Constitution, des lois électorales, des lois régissant les partis politiques », la mise en place d’un mécanisme de suivi du processus ainsi que l’exécution de projets de réformes des forces de défense et de sécurité.

La Guinée-Bissau traverse des turbulences politiques depuis la destitution en août 2015 par le président Vaz de son Premier ministre Domingos Simoes Pereira, chef du Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC, au pouvoir), auquel tous deux appartiennent.

Le PAIGC conteste toujours la désignation, en juin 2016, de Baciro Dja comme Premier ministre. Et ses députés refusent de siéger au Parlement, empêchant le chef du gouvernement de présenter son programme de politique générale.

Selon la Constitution bissau-guinéenne, le choix du Premier ministre revient au parti majoritaire. Or le PAIGC a perdu récemment sa majorité parlementaire absolue de 57 sièges à la suite de la fronde de 15 députés.

M. Vaz a dit vouloir s’appuyer sur une majorité alternative, constituée des 41 députés du Parti de la rénovation sociale (PRS, opposition, deuxième formation du pays), et de 15 députés frondeurs du PAIGC, soit 56 sièges sur 102 au Parlement.

Les tensions à la tête de l’Etat inquiètent d’autant plus la communauté internationale que l’élection de M. Vaz en mai 2014 avait marqué un retour progressif à l’ordre constitutionnel dans cette ex-colonie portugaise d’Afrique de l’Ouest jusqu’alors en proie à une instabilité chronique, avec des tentatives de coup d’Etat militaires à répétition.

A Bissau samedi, les protagonistes sont apparus « impliqués dans une recherche de solution », et la Cédéao « a travaillé dans ce sens pour obtenir l’engagement de toutes les parties. Maintenant, tout dépend de la volonté des Bissau-Guinéens », a affirmé à l’AFP le ministre d’Etat et secrétaire général de la présidence guinéen, Naby Youssouf Kiridi Bangoura.

D’après la présidence guinéenne, la proposition de la médiation pour la sortie de crise avait reçu le soutien préalable de l’ONU, de l’Union africaine (UA), de l’Union européenne (UE) et de la Communauté des pays de langue portugaise (CPLP)

______________________________________

zaterdag 3 september 2016

Oud-staatssecretaris voor Transport en Communicatie, João Bernardo Vieira, die deel uitmaakte van de door de president afgezette regering van Domingos Simões Pereira, is vrijgelaten.

 

Er heeft nog steeds geen bijzondere parlementsvergadering plaats gevonden ter goedkeuring van het regeringsprogramma van de regering van de door de president aangestelde minister-president Baciro Djá. De voorzitter van het parlement, Cipriano Cassamá, heeft zich uitgesproken tegen de oproep van PRS en "de 15" aan de president om zelf een bijzondere parlementsvergadering bijeen te roepen. Cipriano Cassamá stelde dat de president niet de bevoegdheid heeft om een dergelijke buitengewone vergadering ter goedkeuring van het regeringsprogramma bijeen te roepen en dat de volksvertegenwoordiging het "huis van het volk is en niet van de verwarring."  Het land stelt  het al maanden zonder een regeringsprogramma en zonder een begroting.

______________________________________

woensdag 24 augustus 2016

 

Zowel PAIGC-partijleider Domingos Simões Pereira als de Liga van de Mensenrechten hebben zeer afwijzend gereageerd op de hechtenis van João Bernardo Vieira (zie bij 18 augustus).

 

De internationale gemeenschap, onder voorzitterschap van de speciale vertegenwoordiger van  de V.N. voor Guiné-Bissau,Modibo Traoré, heeft met vertegenwoordigers van de PAIGC en de grootste oppositiepartij PRS, strategieen besproken om uit de politieke en institutionele crisis te komen. Naar verluidt verliep de bespreking in een welwillende sfeer.

En de oppositiepartij PRS en "de 15" hebben de president van de republiek opgeroepen om "zijn verantwoordelijkheid te nemen" en de impasse in het parlement op te lossen.

______________________________________

donderdag 18 augustus 2016

 

Deze week is een delegatie van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (in het Frans CEDEAO, in het Engels ECOWAS) in het land om de leiders van Guiné-Bissau aan te sporen om er alles aan te doen om de dialoog in het land te bevorderen. De nieuwe voorzitter van de commissie van het CEDEAO, Alain Marcel de Sousa, zei dat de delegatie wil proberen bij te dragen tot de opheffing van  "de institutionele blokkade" van het land.  Alain Marcel de Souza liet zich vergezellen door de nieuwe ambassadeur voor de CEDEAO in Guiné-Bissau, Blaise Diplo uit Ivoorkust.

 

van http://www.rfi.fr

Médiation en Guinée-Bissau: la Cédéao nomme Blaise Diplo ambassadeur

 

Par RFI Publié le 15-08-2016 Modifié le 15-08-2016 à 07:53

La Guinée Bissau traverse, depuis la nomination de Baciro Dja au poste de Premier ministre, une crise politique profonde et les remèdes jusqu´ici appliqués n´ont donné aucun résultat. L´Assemblée nationale est bloquée et la plupart des institutions tournent au ralenti. Une délégation de la Cédéao conduite par le président de la Commission de l´organisation, Marcel Alain da Sousa, est à Bissau. La Cédéao y a nommé un nouveau représentant résident pour tenter une sortie de crise.

La Cédéao, la Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest, a nommé un représentant résident en Guinée-Bissau, tout en étant consciente que la tâche du nouveau diplomate ne sera pas aisée. « Le cas de la Guinée-Bissau est un cas particulier. Ici, la situation est telle que j’ai eu l’accord du chef de l’Etat pour nommer un ambassadeur de la Cédéao, ici. Et cet ambassadeur aura une mission assez difficile », concède au micro de RFI Marcel Alain de Souza, président de la Commission de la Cédéao.

D'ailleurs le nouveau représentant est conscient de l’importance de sa mission et des résultats attendus. « J’ai une mission et je suivrai la feuille de route du président de la Cédéao. Je vais examiner [la situation], et on discutera, on fera des propositions au président de la Cédéao », explique le diplomate ivoirien Blaise Diplo, ancien cadre de la Banque centrale des Etats d'Afrique de l'Ouest (BCEAO) et désormais ambassadeur de la Cédéao en Guinée-Bissau.

La Cédéao, qui maintient en Guinée-Bissau une force d’attente d’un peu plus de 500 hommes, serait-elle fatiguée de ses crises à répétition. « Un pays ne peut pas rester éternellement en crise, assure Marcel Alain de Souza. Nous n’avons pas de solutions miracle. Les solutions ne peuvent venir que des fils et filles de la Guinée-Bissau et ce que l’on tient à leur dire c’est qu’ils n’ont qu’un seul patrimoine commun et il s’appelle la Guinée-Bissau. »

Le président de la commission de la Cédéao rencontre ce lundi, le Premier ministre Baciro Dja, le président de l’Assemblée nationale, les acteurs politiques en conflits et bouclera sa visite par une visite de courtoisie au président José Mario Vaz.

 

 

João Bernardo Vieira, de oud-staatssecretaris voor Transport en Communicatie, die deel uitmaakte van de door de president afgezette regering van Domingos Simões Pereira, is op last van de Algemeen Procureur van de Republiek in hechtenis genomen. I.h.a. wordt deze daad gezien als de zoveelste poging om oude regeringsleden te intimideren en te vernederen. De PAIGC heeft weer een duidelijk protest aangetekend en niet voor het eerst de internationale gemeenschap gewaarschuwd voor het illegale vervolgingsbeleid van het Openbaar Ministerie, waarvoor het de president van de republiek verantwoordelijk houdt.

 

 

 

 

De oppositiepartij PRS en de "dissidente 15" van de PAIGC hebben er deze week bij de president van de republiek op aangedrongen om de "parlementaire impasse" te doorbreken. Zij roepen de president op een buitengewone vergadering van de volksvertegenwoordiging bijeen te roepen. Er heeft nog steeds geen parlementaire vergadering plaats gevonden om het regeringsprogramma al dan niet goed te keuren. Een oproep van minister-president Baciro Djá eerder deze week aan het adres van de voorzitter van het parlement, Cipriano Cassamá, om "al zijn invloed te gebruiken" om een datum voor een plenaire vergadering vast te stellen, heeft nog niet tot resultaten geleid.

_____________________________________

 donderdag 11 augustus 2016

 

Gisteren is het enige psychiatrische behandelcentrum van Guiné-Bissau na 18 jaren heropend. Het werd gesloten tijdens de burgeroorlog van 1998/1999. Het centrum, in Bissau "centro mental" genoemd, zal volgende week de eerste patienten ontvangen. Er is plaats voor 32 mensen. Er lopen heel veel verwarde volwassenen in Bissau rond, die het zonder enige vorm van zorg of behandeling moeten stellen. Op de pagina "impressies" heb ik bij 2013 een indruk gegeven van waartoe dat kan leiden (titel: Vrouw op weg). Het centrum beschikt overigens niet over een psychiater, wel over drie artsen, een psycholoog en enkele verplegers. Naar verluidt beschikt het centrum over voldoende psychopharmaca. Het centrum werd hersteld met geld van de Europese Unie. 

 

De PAIGC stelde deelname aan een plenair parlementair debat over het regeringsprogramma afhankelijk van de onmiddellijke vrijlating van de PAIGC-gedeputeerde Gabriel Sow en het ontslag van de procureur-generaal António Sedja Man, die naar oordeel van de PAIGC alleen maar in het geweer komt om de partij te schaden en om  de oppositie te steunen. Verder eiste de PAIGC opnieuw dat de president de illegaal aan de macht gekomen regering Baciro Djá zal ontslaan.

______________________________________

maandag 8 augustus 2016

Eind vorige week riep de meerderheidspartij PAIGC de president op om de regering van Baciro Djá naar huis te sturen, omdat "deze buiten het wettelijke kader van de grondwet functioneert". De partij zinspeelde op de omstandigheid dat de regering Djá na 60 dagen nog steeds haar regeringsprogramma niet aan het parlement heeft aangeboden, terwijl de wet daar uiterlijk 60 dagen voor geeft. Ook werd weer genoemd dat de president met de aanstelling van zijn "regering op presidentieel initiatief" de grondwet geschonden had. 

 

 

 

Vrijdag j.l. werd bekend gemaakt dat vanaf 1 december 2016 de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP weer rechtstreekse vluchten Lissabon-Bissau v.v. zal gaan onderhouden. TAP zegde de samenwerking met Guiné-Bissau per 10 december 2013 op, omdat op die dag een lid van de “overgangsautoriteiten” vergezeld van militairen de crew van TAP gedwongen had om 74 Syriërs met valse papieren van Bissau naar Lissabon te transporteren. Het land werd toen geregeerd door een "overgangsregering" die na de staatsgreep van mei 2012 was geinstalleerd. Zowel Portugal als de Europese Unie reageerden toen zeer kritisch op dit haperen van de internationale veiligheids-voorschriften.  (zie op de  pagina "guiné-bissau in 2013")______________________________________

donderdag 4 augustus 2016

Gisteren werd het "bloedbad van Pindiguiti" herdacht. Het was 57 jaar geleden dat in de haven van Bissau 59 stakende havenarbeiders door leden van de Portugese koloniale politie koelbloedig werden vermoord.

 

Voor de in 1956 opgerichte bevrijdingspartij PAIGC was die moordpartij de aanleiding om van strategie te veranderen; zij richt zich vanaf dat moment niet meer alleen op de stadsbevolking, maar ook op de bewoners van het platteland, de overgrote meerderheid van "Portugees Guiné". De strijd blijft er ook dan nog een van overleg met het koloniale regime. Pas in 1963 wordt de eerste gewapende aanval uitgevoerd op een Portugees garnizoen (dat van Tipe, in het zuiden van het land); dat is het begin van de bevrijdingsoorlog, die elf jaren zal duren.

 

De officiele herdenking werd gehouden bij het monument van de "Martelaren van Pintjiguiti" door de regering van Baciro Djá. Elders in de stad herdacht de voorzitter van het parlement Cipriano Cassamá de slachting. Hij riep de politici van het land op om op te houden met de "strijd tussen de elites": "het is dringend nodig op te houden met de schending van de grondwet en de politici aan te moedigen hun ego's op te geven, hun frustraties en meningsverschillen en om aan de toekomst van het volk te denken".

 

Eergisteren riep minister-president Baciro Djá tot verbijstering van velen de internationale gemeenschap op zich niet te mengen in het politieke conflikt. Hij hekelde met name voorstellen van de internationale gemeenschap om "een regering van nationale eenheid" te benoemen met ook nog eens een duidelijke voorkeur voor een bepaalde  door Djá niet bij name genoemde minister-president. Hij riep de strijdkrachten op "waakzaam" te zijn.

 

Jammer voor Baciro Djá, maar de internationale gemeenschap blijft zich gelukkig wel met de crisis in het land bemoeien. Zo heeft  de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties deze week  haar  analyse van de situatie in Guiné-Bissau  gepubliceerd en haar voorgenomen beleid m.b.t. haar zorgen over die situatie  bekend gemaakt.

van http://www.securitycouncilreport.org

 

Guinea-Bissau

Expected Council Action

In August, the Council will receive a briefing on Guinea-Bissau from the Special Representative of the Secretary-General, Modibo Touré, followed by consultations. Ambassador Antonio de Aguiar Patriota (Brazil), chair of the Peacebuilding Commission’s (PBC) Guinea-Bissau configuration, is also expected to brief.

Also in August, the 2048 Committee is expected to consider a Secretary-General’s report on the Guinea-Bissau sanctions ahead of a Council review of the sanctions in September.

The mandate of the UN Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau (UNIOGBIS) expires on 28 February 2017.

Key Recent Developments

August will mark one year since President José Mário Vaz dismissed the government of Domingos Simões Pereira, triggering Guinea-Bissau’s ongoing political crisis.

On 7 March, the Council visited Guinea-Bissau. At the time, Guinea-Bissau was facing an impasse in the National Assembly over whether 15 dissident members of parliament from the majority African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde (PAIGC) could retain their seats. In meetings with Vaz, Simões Pereira and others, members urged them to resolve the crisis through dialogue and on the basis of the country’s laws and constitution.

On 5 April, the Supreme Court ruled that the 15 deputies could retain their seats. With this ruling, Prime Minister Carlos Correia was unable to have his national programme approved. On 12 May, Vaz dismissed the Correia government.

On 26 May, Vaz appointed Baciro Djá as prime minister. Vaz had named Djá prime minister in August 2015 after dismissing Simões Pereira, but Djá resigned when the Supreme Court determined that the appointment was unconstitutional. This second appointment occurred after Vaz requested a proposal for a new government from the opposition Party for Social Renewal, which has formed a coalition in the National Assembly with the 15 dissident PAIGC deputies. Upon announcing the appointment, members of Correia’s cabinet refused to leave the government palace, claiming they would only hand over their offices to a government nominated by the PAIGC, which remained the majority party. For two weeks, national guard forces surrounded the building. Following negotiations mediated by religious leaders and the international community, the stand-off ended on 9 June with the former government agreeing to leave the palace. On 15 July, the Supreme Court ruled that Vaz’s latest appointment of Djá was constitutional.

Amidst these tensions, the heads of state and government of the Economic Community of West African States (ECOWAS) held their 49th ordinary session on 4 June. They renewed the mandate of the ECOWAS Mission in Guinea-Bissau (ECOMIB) for an additional year. This ended worries that ECOMIB, credited with deterring military interference, would withdraw at the end of June without new donor funding, which was offered by the EU. ECOWAS leaders further decided to dispatch a presidential mission to Guinea-Bissau, comprising the presidents of Guinea, Senegal and Sierra Leone. Thirdly, the ECOWAS Commission was requested to consult with the Community of Portuguese Language Countries to organise a meeting of the International Contact Group on Guinea-Bissau (ICG-GB). The presidential mission has yet to visit Guinea-Bissau and there has been no announced plan for holding an ICG-GB meeting.

Also in June, the International Monetary Fund suspended its loan programme to Guinea-Bissau due to the government’s bailout of two banks in July 2015. On 1 July, the government announced Guinea-Bissau’s first three known cases of Zika virus.

Council members have discussed Guinea-Bissau several times since returning from their visit. They discussed developments on 13 May under “any other business” in consultations and again in consultations on 26 May, issuing press elements after both meetings calling for the sides to resume dialogue. On 14 June, Touré briefed the Council via video teleconference. The next day, members issued a press statement expressing support for ECOWAS’s 4 June decisions and signalling their readiness to take necessary measures to respond if the situation worsened. On 25 July, Under-Secretary-General for Political Affairs Jeffrey Feltman visited Guinea-Bissau, meeting with Vaz, other key political actors, the Supreme Court president, civil society and the diplomatic corps.

Developments in the PBC

On 16 May, the Guinea-Bissau country configuration issued a statement highlighting the need to mobilise resources for ECOMIB. On 9 June, it received a briefing from Touré and issued a statement supporting the outcomes of the recent ECOWAS summit.

Angola previously proposed that Patriota accompany the Council in Guinea-Bissau during its visiting mission. This was opposed by the US, it seems with backing of other permanent members.

Human Rights-Related Developments

During its 32nd session, the Human Rights Council considered the report of the special rapporteur on the independence of judges and lawyers, Mónica Pinto, who visited the country from 10 to 16 October 2015 (A/HRC/32/34/Add.1). The report contains a number of conclusions, including that impunity is rampant, political instability is high and the crimes of the past are still to be addressed. The report also found that the treatment of cases does not always respect due process, and judicial delays often amount to a denial of justice; in addition, judges, prosecutors, lawyers and court staff are not adequately trained to discharge their professional functions and corruption is widespread, including among actors in the justice system. The report’s recommendations include taking urgent measures to establish tribunals (foreseen in the country’s constitution to settle “social disputes”, whether civil or criminal) and the necessary corresponding prosecution offices; conducting a comprehensive review of domestic legislation to harmonise its content with the country’s international obligations; and effectively investigating and prosecuting all serious human rights violations and politically motivated crimes.

Key Issues

How the Council can support efforts to end the political crisis is a key issue.

The possibility of military interference remains a concern.

The impact of the political crisis on government services and socio-economic conditions is of increasing concern. Related to this is donors’ withholding of pledges from the 2015 Brussels donor conference.

Within the 2048 Sanctions Committee, important issues will include any recommendations of the Secretary-General about how sanctions or the threat of sanctions might be used to address the crisis; the possible role of a panel of experts, such as to monitor donor aid and drug trafficking; and de-listing of individuals no longer meeting the sanctions criteria.

Options

The Council could adopt a presidential statement:

·         expressing continued concern over the ongoing political and institutional crisis;

·         urging the deployment of the ECOWAS presidential mission;

·         encouraging the ICG-GB to hold a meeting to strengthen the coherence of international diplomatic efforts;

·         further encouraging the inclusion of key Bissau-Guinean political actors at such a meeting to agree on a stability pact; and

·         commending the military for its continued non-interference.

Council Dynamics

Senegal has been active in keeping the Council’s attention on Guinea-Bissau. As its neighbour, Guinea-Bissau’s stability is of paramount importance to Senegal, in particular to avoid the resurgence of conflict in the Casamance region. Angola, which is a member of the CPLP, also is keenly interested in developments. More broadly, the Council mission to Guinea-Bissau heightened members’ concerns over the situation as it exposed the depth of divisions. They remain concerned about the risk of military interference, which would undo the international community’s efforts, both political and financial investments, following the 2012 coup. Members are further concerned that such regional problems as organised crime, drug trafficking, piracy and terrorist groups may benefit from the political stalemate or a deterioration of the situation.

There is frustration among members that the Council’s actions, which included the visiting mission, and the region’s close engagement have been unable to end the stalemate. For some members, however, as long as this remains an internal political dispute, it is not necessarily an issue for the Council, despite the presence of UNIOGBIS.

Other dynamics include different views on the use of sanctions, with some members likely to oppose any expansion of the regime. There are some diverging views over disbursing donor funds. Countries that made pledges at the Brussels conference in 2015 have withheld distributions, noting that conditions have greatly changed since then. This money also represents some of the international community’s potential leverage. Some members, though, believe more should be done to disburse funds that can help the general population. A dynamic that has played out over the last two years has been efforts by several elected members to reduce references in the UNIOGBIS resolutions to drug trafficking. The P5 have opposed such changes. For that reason, this year’s resolution renewing UNIOGBIS called on the Secretary-General to include in his reporting an assessment of progress towards combatting drug trafficking so that members would have a common understanding of the problem.

Senegal is the penholder on Guinea-Bissau. Uruguay is chair of the 2048 Committee.

______________________________________

zondag 31 juli 2016

 

De speciale parlementsvergadering ter goedkeuring van het regeringsprogramma, die afgelopen vrijdag had kunnen plaatsvinden, is niet doorgegaan  vanwege het voortgaande en zich verhevigende conflikt over de herkomst van het programma (intellectueel eigendom van de PAIGC en niet van de huidige regering) en de positie in het parlement van de 15 PAIGC-dissidenten . De woordvoerder van die dissidenten , Rui Dia de Sousa, gooide, samen met de fractieleider van de oppositiepartij PRS, Certório Biote, afgelopen maandag olie op het vuur door de parlementsvoorzitter Cipriano Cassamá ervan te beschuldigen de vergadering moedwillig te boycotten uit loyaliteit met de afgezette PAIGC-regering. Daarop volgde weer een ellenlange verklaring van de PAIGC waarin die beschuldiging werd aangevochten en waarin werd gesteld dat de parlementsvoorzitter boven de partijen staat en dat hij handelt op grond van de parlementsregels en de regels over de omgang tussen regering en parlement.

In weer een andere PAIGC-verklaring werd aangegeven dat het wachten was op een eigen regeringsverklaring van de regering Baciro Dja en niet op die van de vorige regering. Daaraan werd fijntjes toegevoegd dat dat PAIGC-programma destijds door het voltallige parlement was goedgekeurd en de basis had gevormd van de beloften van financiele hulp van de internationale actoren die bij de Ronde Tafel Conferentie van maart 2015 in Brussel was toegezegd.

 

De sfeer werd er niet beter op toen woensdag j.l. PAIGC-parlementslid Gabriel Sow door de politie werd opgepakt en uiteindelijk in de "extra beveiligde" gevangenis van Bafatá belandde, zonder dat zijn "parlementaire immuniteit" was opgeheven en ook zonder dat duidelijk was waar het om ging, al waren er bronnen die van een oude niet uitgezeten gevangenisstraf van 8 jaar en een niet-betaalde boete van 140.000.000 CFA (ongeveer 200.000 euro)  spraken. Het ministerie van Binnenlandse Zaken verklaarde niets met de arrestatie te maken hebben. En de staatssecretaris van Publieke Orde kondigde aan dat "de kapitein" die de  aanhouding bevolen had zelf aangehouden zou worden. De voorzitter van het Hooggerechtshof Paulo Sanhá verklaarde dat de parlementaire immuniteit niet opgeheven kon worden omdat alleen het plenum van het parlement daarover kan beslissen. En het parlement vergadert niet, zo weten we al geruime tijd.

Hoe het ook zij, meneer Sow zit nog steeds in Bafatá in de gevangenis, waar hij gisteren door een groot aantal PAIGC-parlementsleden werd bezocht.

 

En een spoedige parlements-vergadering over het regeringsprogramma kunnen we voorlopig gevoeglijk vergeten: de eerste vice-voorzitter van het parlement, Inácio Correia, verklaarde gisteren nog eens dat de 15 dissidenten geen status van gedeputeerde hebben en dat op die manier "een vergadering over het regeringsprogramma nog lang op zich zal laten wachten". De PAIGC deed er nog een schepje bovenop door haar parlementsfractie op te roepen alle parlementsactiviteiten op te schorten zolang de "illegale detentie" van Gabriel Sow niet is opgeheven.

 

De impasse wordt grimmiger, de hoofdrolspelers   onverzoenlijker en niet alleen in eigen land maar ook in de regio lijken geschikte en door alle spelers geaccepteerde bemiddelaars te ontbreken. Mogelijk tegen deze achtergrond heeft minister-president Baciro Dja de afgelopen week een verdrag met het dictatoriaal geregeerde Equatoriaal Guiné gesloten waarbij dat land o.a. "met onmiddellijke ingang" steun zal bieden voor de opleiding van 50 veiligheidsagenten ten behoeve van "de bescherming van de autoriteiten". In Nigeria zou hij bovendien beloften van steun ontvangen hebben voor de staatsbegroting.

______________________________________

zondag 24 juli 2016

 

 

Nu de benoeming door de president van de regering Baciro Dja door de meeste rechters van het Hooggerechtshof grondwettelijk is verklaard zal aanstaande vrijdag of maandag 1 augustus het regeringsprogramma opnieuw ter discussie en goedkeuring aan het parlement worden aangeboden. Twee eerdere pogingen - zie 29 juni en 2 juli op deze pagina - zijn gestrand. Opnieuw wordt nu gevreesd dat het allemaal niet zal lukken omdat een groot deel van de meerderheidsfractie in het parlement (PAIGC) nu al bezwaar maakt tegen het programma omdat het volgens hen om het "intellectueel eigendom" van de PAIGC en  de door de president ontbonden PAIGC-regering gaat.

 

 

De afgelopen week stond o.a. sterk in het teken van een "spookvliegtuig" dat op 11 juli j.l.  op de internationale luchthaven van Bissau geland is zonder dat de lading en de passagiers van dat toestel bekend waren aan de luchthavenautoriteiten. Passagiers en lading werden opgehaald door leden van het Civiele Huis van de President en personen en lading gingen niet de gebruikelijke en verplichte weg langs de douane. Partijleider Domingos Simões Pereira hekelde publiekelijk die gang van zaken en ook andere politici begonnen er uitspraken over te doen. Op internet deden (spook ?)-verhalen de ronde over drugsgeld en over geld - uit Gambia - om de rechters van het Hooggerechtshof om te kopen. In de loop van de week werd door uitlatingen van het vliegveldpersoneel duidelijk dat het vliegtuig de vlag van Saoudi-Arabie had en dat de passagiers Arabische officieren leken te zijn. Er zouden twee koffers handbagage van boord gehaald zijn die onmiddellijk per auto richting centrum stad vervoerd werden. De president was op 11 juli overigens niet in het land en de minister-president evenmin. 

De vertegenwoordiger van de Europese Unie in Guiné-Bissau, Vítor Madeira dos Santos, verklaarde eergisteren dat als het waar is dat het vliegtuig zonder controle van passagiers en lading door de autoriteiten het land kon binnenkomen, dat zeer zorgwekkend en onacceptabel is omdat het dan om een "bres in de beveiliging" gaat, die ook de "binnenkomst van terroristische elementen" zou mogelijk maken.

Alle ophef deed  minister-president Baciro Dja tenslotte besluiten aan het eind van de week ook met een verklaring te komen, waarin hij stelde dat het een bliksembezoek per gehuurd Arabisch vliegtuig van de minister van Defensie van Saoudi-Arabie aan zijn Bissause ambtsgenoot betrof. De vraag waarom die delegatie inclusief bagage niet gecontroleerd werd, bleef echter onbeantwoord.

 

 

En verder werd er ook deze week publiekelijk door verschillende politici kritiek geleverd op de uitspraak van het Hooggerechtshof m.b.t. de grondwettelijkheid van de benoeming van de regering van minister-president Baciro Dja (zie bij 16 juli op deze pagina). Zo verklaarde eergisteren  Idrissa Djalo, partijleider van  de PUN, dat die beslissing "het einde van de democratie in Guiné-Bissau" betekent: "verkiezingen zijn niet meer nodig, het volstaat om aan de kant van de president te staan om in de regering  te komen". 

__________________________________________

zondag 17 juli 2016

 

President José Mário Vaz is een dag na zijn aankomst in Bissau weer vertrokken en wel  naar de 27e topontmoeting van de Afrikaanse Unie, dit keer in Kigali/Ruanda. Hij kan er nog net het staartje van meemaken, want morgen is de laatste dag. Ook de politieke crisis in Guiné-Bissau staat op de agenda.

 

De partijleider van de meerderheidspartij PAIGC, Domingos Simões Pereira, verklaarde  gisteren tijdens een persconferentie   dat de partij de uitspraak van het Hoog-gerechtshof dat de benoeming door de president van Baciro Dja tot minister-president niet on-grondwettelijk is weliswaar zal accepteren, "zoals het elke politicus en burger betaamt", maar dat het hof met de "ten hemel schreiende montages en vertekeningen van de werkelijkheid " waarop ze haar uitspraak fundeert, de democratie verraden heeft. Hij sprak ook zijn verbazing uit over het feit dat het Hof in september 2015 een eerdere  en identieke beslissing van de president wél ongrondwettelijk bevond (zie 11 september 2015). Hij zal de kwestie in het parlement aan de orde brengen.

van: http://www.reuters.com:

 

Guinea-Bissau Court throws out challenge to PM nomination

The Supreme Court in Guinea-Bissau has upheld the nomination of Prime Minister Baciro Dja, bolstering President Jose Mario Vaz in a power struggle with a rival former prime minister.

Vaz appointed Dja in May after sacking then Prime Minister Carlos Correia, a move that further divided the ruling PAIGC party and which Correia denounced as a "constitutional coup d'etat".

"The legal proceedings brought by the PAIGC (against the nomination) are null and void and therefore inadmissible," the court ruled late on Friday, according to a decision broadcast on local radio.

"The presidential decree that appointed Baciro Dja as head the government of Guinea-Bissau is indeed constitutional."

Vaz sacked Correia and his government on May 12, saying they had proved incapable of managing a months-long political crisis, caused partly by the overlapping duties of the president and prime minister in a semi-presidential system.

A bank bailout that was condemned by donors as ill-advised and serving only the ruling elite has prompted the IMF to remove budget support, triggering economic meltdown and a gaping budget deficit.

Adding to its woes, Guinea-Bissau this month confirmed its first three cases of the Zika virus in a group of islands off its coast, a development that risks providing a gateway for the disease to reach the African continent.

The United Nations fears a protracted political crisis will trigger unrest. The former Portuguese colony is notoriously unstable and has seen nine coups or attempted coups since 1980.

Vaz, a former finance minister, was elected in 2014 after the army was forced to hand back power to civilian politicians following a military coup.

Since independence in 1974, no democratically elected leader has served a full term in Guinea-Bissau. The political turbulence has also helped it become a major transit point for cocaine trafficked from South America to Europe.

(Reporting by Alberto Dabo, Writing by Tim Cocks, Editing by Angus MacSwan)

 

En verder: het wederzijds modder gooien op al dan niet door de politieke hoofdrolspelers gesponsorde of anderszins bevoorrechte, soms door tegenstanders gehackte, weblogs gaat onverminderd en met een zo mogelijk nog grotere en niet zelden van gebrek aan intelligentie en geestelijke gezondheid getuigende geestdrift voort.

______________________________________

zaterdag 16 juli 2016

 

Het Hooggerechtshof heeft gisteren de door velen aangevochten benoeming door JOMAV van Baciro Dja  tot minister-president, als "grondwettelijk" beoordeeld. De uitspraak is echter niet anoniem. Drie rechters, onder wie de voorzitter van het Hooggerechtshof Paula Sanhá, achten de benoeming door de president wél ongrondwettelijk. 

 

 

President JOMAV kwam eergisteren terug uit Lissabon waar hij zijn aanwezigheid vanwege medische behandeling te baat had genomen niet alleen om deel te nemen aan de festiviteiten rond "40 jaar democratie in Portugal" maar  ook om twee Portugese ex-presidenten te bezoeken (Eanes en Cavaco Silva). Hij zei bij aankomst dat hij de politieke crisis "erg verdrietig" vond en dat hij geschrokken was van het negatieve beeld van Guiné-Bissau dat in Portugal bestaat. Hij zei van zichzelf dat hij een democraat was en dat hij altijd de grondwet en de wetten van het land zou eerbiedigen. Hij riep de bevolking op dat ook te doen.

 

 

De Procureur-Generaal van de Republiek, António Sedja Man, verklaarde eergisteren desgevraagd dat het een moeizaam proces zal zijn de "materieel en moreel verantwoordelijken" voor de moorden op opperbevelhebber Batista Tagme na Wai en president João Bernardo Vieira ("Nino") op respectievelijk 1 en 2 maart 2009 aan te wijzen, maar dat er niettemin pogingen gedaan zullen worden om de misdaden op te lossen. De moorden op deze twee mannen zijn er slechts twee van de meerdere politieke moorden of afrekeningen die in deze eeuw gepleegd zijn. De internationale gemeenschap - m.n. de VN -  dringt er al jaren op aan om die moordzaken op te lossen en niet onbestraft te laten.

voor verslag van de gebeurtenissen op 1 en 2 maart 2009 en hun mogelijke achtergrond, zie o.a.:

http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/7918061.stm

 

 

______________________________________

zaterdag 9 juli 2016

 

 

 

 

 

De ex-vertegenwoordiger voor de VN in Guiné-Bissau, Nobelprijswinnaar en ex-president van Oost-Timor José Ramos-Horta, was gisteren in Lissabon waar hij met de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa de zorgwekkende ontwikkelingen in Guiné-Bissau besprak. Na afloop van de bespreking zei hij tegen de journalisten dat hij hoopte dat de politici die een rol spelen in het voortdurende conflikt in een open dialoog de problemen proberen op te lossen. Hij beklaagde het "vredelievende volk" van Guiné-Bissau en sprak zijn bewondering uit voor de strijdkrachten die zich "op een voorbeeldige wijze" buiten het conflikt hielden. Hij wees erop dat de politiek er rekening mee moest houden dat het geduld van het volk wel eens een keer uitgeput zou kunnen raken. Ook benadrukte hij dat de verantwoordelijkheid voor de narigheid niet bij één persoon lag en sprak hij zijn hoop uit dat de president - inmiddels al een paar weken in Portugal i.v.m. een medische ingreep - gesterkt en bemoedigd en "als een vader van de natie" zal terugkeren naar Bissau.

 

 

 

In Bissau en op internet blijven wederzijdse beschuldigingen van de  PAIGC-leiding en de partijleider Domingos Simões Pereira  en diens getrouwen enerzijds en aanhangers van de "illegitieme regering" van Baciro Dja anderzijds een vruchtbaar debat voorlopig in de weg staan. De PAIGC verwijt de regering intimidatie en vervolging van leden van de afgezette regering en de huidige regering beschuldigt de afgezette regering van financieel wanbeleid (o.a. de "bankenaffaire", zie 14 juni op deze pagina). De volksvertegenwoordiging is sinds 30 juni j.l. niet meer bijeen geweest.

______________________________________

zaterdag 2 juli 2016

 

Degenen die vermoedden dat de bijzondere parlementsvergadering van 30 juni ter goedkeuring van het regeringsprogramma weer op niets zou uitlopen, kregen gelijk. De bijeenkomst duurde na de opening door het voorzitterschap en het zingen van het volkslied (zie foto), niet langer dan een uur, omdat men het opnieuw niet eens kon worden over de positie van de geroyeerde maar niettemin aanwezige parlementsleden en van die van de leden die in hun plaats al waren aangesteld. Ook was er onduidelijkheid over de legitimiteit van het tijdstip en de manier waarop het programma was aangeboden. Ook zou het ontbreken van een staatsbegroting een serieuze discussie over het programma in de weg staan.

 

Donderdag j.l. maakte de regering bekend dat er in de Bijagós archipel drie gevallen van besmetting door een Zika mug zijn geconstateerd. Gisteren werd dat door het Nationale Instituut van Volksgezondheid (INASA) bevestigd. Er zal een commissie worden ingesteld ter preventie en bestrijding van de besmetting.

 

 

van http://www.rfi.fr:

La Guinée-Bissau, deuxième pays d'Afrique touché par Zika après le Cap-Vert

Le gouvernement de Guinée-Bissau a confirmé vendredi 1er juillet la présence du virus Zika dans le pays. Trois personnes ont été contaminées sur l’île de Bubaque, dans l’archipel de Bijagos. Le pays devient donc le deuxième pays d’Afrique de l’Ouest touché par ce virus après le Cap-Vert où plus de 7 500 cas ont été enregistrés. L’épidémie du virus Zika sévit dans les Caraïbes et en Amérique du Sud, mais pour l'instant, elle reste au large du continent africain. Il ne faut pas encore s’alarmer.

 

En octobre 2015, les premiers cas de virus Zika sont enregistrés au Cap-Vert. Ce virus qui se transmet à l'homme majoritairement par piqûre de moustiques infectés serait arrivé dans le pays par le biais d'un voyageur venu d'Amérique du Sud. Le Cap-Vert a alors pris toutes les mesures pour éviter sa propagation, avec des campagnes de sensibilisation et de prévention contre les moustiques et la désinsectisation de tous les avions avant de quitter le pays.

Parce que le virus Zika est discret. Dans sept cas sur dix, les personnes infectées ne présentent aucun symptôme. Dans le cas contraire, cela ressemble à une grippe. Le virus est surtout dangereux pour les femmes enceintes. Il provoquerait une malformation du fœtus appelée microcéphalie.

Ces trois nouveaux cas en Guinée-Bissau sont préoccupants, mais pas alarmants. D'autres analyses seront faites, confirme Placido Cardoso, directeur de l'Institut supérieur de la santé publique. « Nous continuons les recherches en laboratoire. Selon l’institut Pasteur, il reste encore des analyses à faire, ce que nous appelons dans notre jargon le séquençage de l’ADN du virus afin de pouvoir connaître le sérotypes et toutes les caractéristiques de ce virus. Nous avons donc envoyé à Dakar de nouveaux échantillons prélevés sur ces trois cas pour combler les examens manquants », explique-t-il.

Le pays a quand même mis en place de mesures préventives. Le virus ne doit pas atteindre le continent et provoquer une nouvelle épidémie.

______________________________________

woensdag 29 juni 2016

 

Morgen zal het parlement bijeenkomen om het vrijdag j.l. aangeboden regeringsprogramma te bespreken en al dan niet goed te keuren. Sommigen gaan ervan uit dat het goedgekeurd zal worden (het is immers grotendeels het twee jaar geleden al door de regering van Domingos Simões Pereira aangeboden en door het voltallige parlement goedgekeurde programma), anderen denken dat de hardnekkige onenigheid over de positie van de 15 dissidenten en de opvatting van de PAIGC dat de regering van Baciro Dja illegaal is, een vruchtbare vergadering opnieuw onmogelijk zullen maken.

n.a.v. het onlangs uitgekomen Unicef-rapport 2016:

http://www.un.org/news:

Poverty and early deaths await millions of world's most disadvantaged children – UNICEF

28 June 2016 – Some 69 million children under five years of age will die from mostly preventable causes, 167 million children will live in poverty, and 750 million women will have been married as children by 2030, unless the world focuses more on the plight of its most disadvantaged children, according to a United Nations report published today.

“Denying hundreds of millions of children a fair chance in life does more than threaten their futures – by fueling intergenerational cycles of disadvantage, it imperils the future of their societies,” said the Executive Director of the UN Children's Fund (UNICEF), Anthony Lake, on the release of The State of the World's Children, the agency's annual flagship report.

“We have a choice: Invest in these children now or allow our world to become still more unequal and divided,” he added.

The report notes that significant progress has been made in saving children's lives, getting children into school and lifting people out of poverty. Global under-five mortality rates have been more than halved since 1990, boys and girls attend primary school in equal numbers in 129 countries, and the number of people living in extreme poverty worldwide is almost half what it was in the 1990s.

But this progress has been neither even nor fair, the report flags. The poorest children are twice as likely to die before their fifth birthday and to be chronically malnourished than the richest.

Across much of South Asia and sub-Saharan Africa, children born to mothers with no education are almost three times more likely to die before they are five than those born to mothers with a secondary education. And girls from the poorest households are twice as likely to marry as children than girls from the wealthiest households.

Outlook worst in sub-Saharan Africa

Nowhere is the outlook grimmer than in sub-Saharan Africa, where at least 247 million children – or two in three – live in multidimensional poverty, deprived of what they need to survive and develop, and where nearly 60 per cent of 20- to 24-year-olds from the poorest fifth of the population have had less than four years of schooling. At current trends, the report projects, by 2030, sub-Saharan Africa will account for:

·         Nearly half of the 69 million children who will die before their fifth birthday from mostly preventable causes;

·         More than half of the 60 million children of primary school age who will still be out of school; and

·         9 out of 10 children living in extreme poverty.

The UNICEF report goes on to note that although education plays a unique role in levelling the playing field for children, the number of children who do not attend school has increased since 2011, and a significant proportion of those who do go to school are not learning.

About 124 million children today do not go to primary- and lower-secondary school, and almost two in five who do finish primary school have not learned how to read, write or do simple arithmetic.

Investing in children pays off

The report points to evidence that investing in the most vulnerable children can yield immediate and long-term benefits. Cash transfers, for example, have been shown to help children stay in school longer and advance to higher levels of education.

On average, each additional year of education a child receives increases his or her adult earnings by about 10 per cent. And for each additional year of schooling completed, on average, by young adults in a country, that country's poverty rates fall by nine per cent.

Inequity is neither inevitable, nor insurmountable, the report notes, pointing out that better data on the most vulnerable children, integrated solutions to the challenges children face, innovative ways to address old problems, more equitable investment and increased involvement by communities are all measures which can help level the playing field for children.

The Sustainable Development Goals (SDGs), adopted last year by 193 UN Member States, aims by 2030 to eradicate poverty and ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all, among other objectives.

______________________________________

zaterdag 25 juni 2016

Het IMF - bij monde van de chef de mission voor Guiné-Bissau Félix Fischer - deelde de nieuwe regering mee dat de belangrijkste financiele partners van Guiné-Bissau hun hulp en begrotingssteun voor 2016 zullen bevriezen. Hij zei voor de regering een "gecompliceerde fiscale situatie" te voorzien. Vertegenwoordigers van internationale organisaties als de VN, de EU, de AU, de CEDEAO en de CPLP, die deze week een bijeenkomst hadden met parlementsvoorzitter Cipriano Cassamá,  waarschuwden al meermalen dat het land het risico loopt alle in maart 2015 in Brussel beloofde steun te verliezen vanwege de aanhoudende politieke crisis.

 

 

De regering heeft het parlement gevraagd een vergadering te beleggen om het aan haar overhandigde regeringsprogramma te bediscussieren en goed te keuren. Het betreft nota bene het regeringsprogramma van de door de president afgezette regering van Domingos Simões Pereira van twee jaar geleden, dat toen door het voltallige parlement werd aanvaard. De tweede man van de regering, de minister van Voorzitterschap van de Ministerraad Aristides Ocante da Silva, verklaarde desgevraagd dat hij er alle vertrouwen in heeft dat het programma goedgekeurd zal worden.

 

De meerderheidspartij PAIGC roept in een verklaring, waarin zij het ongrondwettelijke gedrag van president José Mário Vaz en de ongrondwettelijke regering hekelt (o.a. vervolging en intimidatie van de afgezette PAIGC-regeringsleden), de bevolking, maatschappelijke organisaties en de internationale gemeenschap op tot een strijd die moet leiden "tot de waarlijke en definitieve verovering van vrede en vrijheid".

 

van http://www.rfi.fr

Quelles sont les conséquences du Brexit pour l’Afrique?

 

Les Britanniques ont voté ce jeudi en faveur de la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne. Quelles sont les conséquences que ce vote aura en Afrique, sur les relations la Grande-Bretagne et le continent qui fournit le plus gros contingent de pays membres du Commonwealth ?

Alors que la conséquence immédiate en Afrique de la victoire des partisans du Brexit a été le décrochage du rand, la devise sud-africaine, vendredi, il faudra attendre quelques jours pour mesurer les effets de la sortie britannique de l’Union européenne. 

Avant le référendum de jeudi, la perspective du Brexit n’avait pas suscité beaucoup de débats sur le continent africain, mis à part dans les milieux économiques et financiers connectés avec Londres et dans les pays qui ont d’étroites relations économiques avec le Royaume Uni : l’Afrique du Sud, le Kenya ou encore l’Ouganda, un autre membre du Commonwealth, l’ancien empire britannique, dont l’Afrique fournit le plus gros contingent.

Mais les milieux économiques nigérians, sud-africains et kényans étaient inquiets après la victoire des partisans du Brexit. Le Kenya craint par exemple une forte chute de ses exportations de fleurs vers le Royaume-Uni. Les exportations principalement de roses se faisant via des accords de commerce signés avec l’Union européenne.

Une centaine d'accords commerciaux à renégocier

C’est d’ailleurs l’une des principales conséquences du vote britannique en Afrique. Conclus sous le parapluie de l’Union européenne, une centaine d’accords commerciaux entre le Royaume-Uni et les pays africains devront probablement être renégociés. Ce qui promet des années de réajustement.

Troisième contributeur du Fonds européen de développement (FED) après l’Allemagne et la France, la Grande-Bretagne ne versera plus les 534 millions d’euros annuels au FED. Et si Londres redirige cette enveloppe vers la coopération bilatérale, les pays africains membres du Commonwealth seront les premiers bénéficiaires, comme le Nigeria, le Ghana, le Kenya, l’Afrique du Sud, mais les pays ne faisant pas partie de l’ancien Empire britannique ne seront pas oubliés. La Grande-Bretagne ayant aussi aujourd’hui d’importantes relations économiques avec l’Angola, la Côte d’Ivoire ou encore le Sénégal. Mais ces engagements nouveaux nécessiteront des mois de négociations.

______________________________________

maandag 20 juni 2016

Vrijdag j.l. is er een landelijke vaccinatiecampagne tegen meningitis begonnen voor 1- tot 29-jarigen. De campagne zal dertien dagen duren.

 

 

 

De ministerraad heeft eind vorige week besloten de leningen bij de Banco da África Ocidental en de Banco da União te herroepen teneinde de verhouding met het IMF te normaliseren (zie 14 juni op deze pagina). De banken kunnen in zo'n geval wel miljoenen schadevergoeding vragen, dus het is nog maar de vraag of e.e.a. het IMF welgevallig zal zijn.

 

van http://www.un.org/News/ :

17 juni:

Guinea Bissau: Security Council Urges Political Solution to Guinea-Bissau Crisis

Following a briefing yesterday by the head of the United Nations peacebuilding office in Guinea-Bissau, the Security Council has encouraged national actors to abide by the constitution and rule of law, while striving to find a political solution to the crisis in the country.

Yesterday, the 15-member body heard from Modibo Touré, the Secretary-General's Special Representative and head of the UN Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau (UNIOGBIS), who warned that the longer the country's political crisis continues, the more likely the country could see setbacks to its development and economic gains.

In a press statement released today, the members of the Council commended the security forces of Guinea-Bissau for their "non-interference in the political situation and the restraint shown in this regard," and reminded the security and defense services of the need to continue abiding by civilian control.

Expressing serious concern over the latest political developments, the Council also commended the peaceful way in which Guinea-Bissau's population is following the political situation in the country.

In its statement, the Council welcomed the decision taken by the 49th Ordinary Summit of the Economic Community of West African States (ECOWAS) Authority of Heads of State and Government held in Dakar to designate a presidential mission comprising the Heads of State of Guinea, Senegal and Sierra Leone to meet and conduct discussions with those involved in the political crisis in Guinea-Bissau.

The Council encouraged those regional leaders to further engage in addressing the country's current political situation. They also welcomed the decision to extend for one year the mandate of the ECOWAS security mission in Guinea-Bissau and, in that respect, commended the decision of the European Union (EU) to provide financial support to the mission.

The members of the Council also encouraged ECOWAS to continue extending its political support to the authorities and political leaders of Guinea-Bissau through the use of good offices and mediation.

15 juni:

Guinea Bissau: Prolonged Political Crisis Could Erode Development Gains, UN Warns

The longer the political crisis continues in Guinea Bissau, the more likely the country could see setbacks to its development and economic gains, warned the head of the United Nations peacebuilding office there, urging the Security Council to pay greater attention to the situation.

"The current situation calls for innovative strategies to deliver services and support the resilient population of Guinea-Bissau," Modibo Touré, the Secretary-General's Special Representative and head of the UN Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau (UNIOGBIS) said today in his first briefing to the 15-nation Council.

On 26 May 2016, President Josd Mfirio Vaz appointed Baciro Djfi as Prime Minister through a presidential decree. Mr. Djfi's Cabinet was sworn in on 2 June. However, the dismissed Cabinet led by Carlos Correia refused to leave the Government Palace.

In an attempt to defuse tensions, the Special Representative said that he had met with these key figures, appealing for restraint, political dialogue and respect for the rule of law.

Following intense overnight negotiations involving, representatives of the civil society, religious leaders, the Economic Community of West African States (ECOWAS) mission in Guinea-Bissau (ECOMIB) and UNIOGBIS, the remaining members of the dismissed Cabinet and their supporters peacefully vacated the Government Palace, ending a 14-day stalemate on 9 June.

"The peaceful resolution of this standoff may have helped avert a potentially serious crisis, but further challenges loom ahead," Mr. Touré said.

The ruling PAIGC party has initiated legal proceedings challenging the President's recent appointments. Furthermore, the status of the 15 Members of Parliament (MPs) expelled by the PAIGC in January, as well as the ongoing impasse at the People's National Assembly, add to the legal confusion and institutional uncertainty facing the country.

"Regardless of the judicial outcomes, a sustainable solution to the ongoing political crisis can only be found through genuine political dialogue," Mr. Touré said. "Yet, one of the primary fora for such dialogue - the People's National Assembly - suspended its current session on 18 May as a result of disputes over the agenda and the status of the 15 MPs. Earlier today, that parliamentary session was closed; the next one is expected to open later this month."

______________________________________

vrijdag 17 juni 2016

 

De parlementsvergadering van dinsdag j.l. wilde opnieuw niet vlotten omdat er geen overeenstemming bereikt werd over de positie van de 15 door de PAIGC en door de fractie geroyeerde leden. De vergadering werd gesloten zonder enig resultaat. Eerste vice-voorzitter van het parlement, Inácio Correia, verweet bij zijn slotwoord de gedeputeerden dat ze “ het huis van het volk hebben veranderd in een instrument om een einde te maken aan het politieke en democratische systeem van het land.” Het parlement is volgens hem “ een manipuleerbaar instrument geworden ten behoeve van duistere belangen tegen de wil van het volk, de stabiliteit en de ontwikkeling waar de Guineërs zo naar snakken.” Eind deze maand wordt er weer een vergadering belegd.

 

Eergisteren stond Guiné-Bissau weer op de agenda van de Veiligheidsraad, waarbij de speciale afgezant van de VN voor Guiné-Bissau, Modibo Touré, via een videogesprek met de organisatie zijn zorgen over de aanhoudende politieke crisis kenbaar maakte en aandrong op nieuwe strategieën om de bevolking van Guiné-Bissau te steunen.

 

Bij dezelfde vergadering verzocht de ambassadeur bij de VN voor Guiné-Bissau, João Soares da Gama, de organisatie het land niet in de steek te laten. Hij benadrukte het “voortdurende lijden van de bevolking”.  

 

De PAIGC van Domingos Simões Pereira vecht opnieuw de benoeming van Baciro Dja en zijn regering door president José Mário Vaz via het Hooggerechtshof aan. José Mário Vaz benoemde Baciro Dja al eerder, in augustus 2015. Toen werd die benoeming door het Hooggerechtshof als ongrondwettelijk beoordeeld. De regering trad toen, na een regeringsperiode van 48 uren, af.

 

Monica Pinto, die in oktober 2015 namens de VN in het land was om de sector van Justitie te onderzoeken, maakte deze week haar conclusies bekend bij een vergadering van de VN-Raad van de Mensenrechten in Genève, waarin o.a. te lezen  staat dat “ corruptie een algemeen verschijnsel is, m.n. onder de werkers van het justitionele systeem.” Ze heeft vastgesteld dat de straffeloosheid hand over hand toeneemt, de politieke instabiliteit is toegenomen en dat misdaden uit het verleden niet worden opgelost. Ook benadrukte ze dat er een grote afstand is tussen de bevolking en het justitiële apparaat.

De drie presidenten uit de regio, die in navolging van een besluit van de CEDEAO op 4 juni j.l., een bijdrage zouden komen leveren aan een oplossing van de crisis, zijn nog niet in het land aangekomen. Zij worden denk ik te zeer in beslag genomen door zorgen in eigen land.

 

De Afrikaanse Unie riep president José Mário Vaz op de grondwet te respecteren en naleving ervan te bevorderen. Net als de VN wees zij op het gevaar dat het land loopt om de financiele steun van de donorlanden en – organisaties, die in maart 2015 in Brussel werd toegezegd,  te verliezen.

Het Hooggerechtshof legaliseerde afgelopen week de 38 ste  (!) politieke partij, de PJRT-FD, Partij voor Rechtvaardigheid, Verzoening en Werk – Platform van de Democratische Krachten. Ja fijn, een 38ste partij, daar zitten de 700.000 stemgerechtigden die het land telt echt op te wachten.

Tot aansporing van alle politici, partijbonzen, rechters en ambtenaren van het land mogen de woorden dienen van de morgen zes jaar geleden overleden schrijver en Nobelprijswinnaar José Saramago :

 

 

"Wij zijn het geheugen dat we hebben en de verantwoordelijkheid die we op ons nemen. Zonder geheugen bestaan we niet, zonder verantwoordelijkheid verdienen we het misschien niet om te bestaan."

______________________________________

dinsdag 14 juni 2016

 

Vandaag zal na wekenlange dadenloosheid het parlement weer ter vergadering bijeenkomen. Het valt nog te bezien of er nu wél overeenstemming over de agenda bereikt kan worden.

 

De nieuwe regering van Baciro Dja ziet zich niet alleen geconfronteerd met grote tegenstand van de kant van de leden van de afgezette regering, van de meerderheidsparij PAIGC, het maatschappelijk middenveld en internationale actoren, maar ook met zorgwekkend nieuws van het IMF, dat via haar woordvoerder voor Guiné-Bissau, Oscar Melhado, verklaarde geen betalingen meer te doen binnen het programma voor Guiné-Bissau, omdat de vorige regering "bad loans" had gevraagd en ontvangen van  de Banco da África Ocidental en de Banco da União. Volgens ex-minister-president Domingos Simões Pereira waren die leningen al aangevraagd door de regering die in mei 2012 via een militaire staatsgreep aan de macht kwam.

via www.reuters.com:

Exclusive: IMF halts payments to Guinea-Bissau over bank bailouts - IMF official

ABIDJAN | By Joe Bavier

 

The International Monetary Fund (IMF) will withhold future payments under its program with Guinea-Bissau unless the government backtracks on loan bailouts for two private banks, the institution's country representative said.

Donors have also suspended budget support equal to 2.1 percent of GDP for this year, Oscar Melhado told Reuters by email. Total donor contributions, including direct budget support and financing for targeted sectors and projects, typically make up around 80 percent of the budget.

The tiny West African nation, which has been mired in a months-long political crisis, must submit a new 2016 budget factoring in this lost budget support before IMF payments resume.

"The IMF will not disburse any outstanding credit tranches as previously envisaged," Melhado said.

The IMF agreed a program with Guinea-Bissau last July to help the frequently unstable state get back onto its feet after 2014 polls drew a line under a military coup two years earlier.

The former Portuguese colony has seen nine coups or attempts since 1980. Political turmoil has helped make it a major transit point for South American cocaine heading to Europe.

Last year the government rejected IMF advice and paid 34 billion CFA francs ($57.81 million), 5.5 percent of GDP, for bad loans off Banco da Africa Ocidental and Banco da União.

A former prime minister who oversaw the deal told Reuters it was necessary to avoid bankrupting the private sector.

"The costly bank bailouts benefit the wealthiest people in the country and wealthy foreign shareholders, and come at the expense of urgently needed projects to improve the infrastructure and to reduce poverty," Melhado said.

"OUR REASONING WAS LOGICAL"

The public prosecutor's office launched an investigation into the bailouts last month.

"The State has asked the courts to cancel the contracts," Bakari Biaii, the magistrate handled the investigation, told Reuters. "We are awaiting the response."  

The bailouts occurred under former prime ministers Domingos Simoes Pereira and Carlos Correia. Pereira told Reuters they had been proposed by a previous transitional government and had been approved with a view to helping Guinea-Bissau's fragile recovery.

"We cannot allow the private sector as a whole to go into bankruptcy," he said. "Our reasoning was logical, but, yes, it goes against the agreement that was set out by the IMF."

Correia could not immediately be reached for comment.

The move by the IMF comes amid a deeping crisis caused by a power struggle within the ruling PAIGC party between a faction led by Pereira and one led by President Jose Mario Vaz.

Vaz's dismissal of Pereira as prime minister last August led to weeks of political instability until Correia was named to head the government as part of a compromise in October.

Vaz also sacked Correia last month and replaced him with political ally Baciro Dja. Dja named a new cabinet on Thursday but Correia's ministers have refused to leave their offices.

Without the IMF payments, this year's budgetary shortfall will climb to 3.1 percent of GDP, the IMF's Melhado said.

(Additional reporting by Alberto Dabo in Bissau; Editing by Tim Cocks and Richard Balmforth)

 

 

Volgens het Nationaal Instituut voor de Volksgezondheid (INSP) zijn onlangs in de omgeving van Mansoa - zo'n 40 kilometer van Bissau vandaan - 16 gevallen van miltvuur geconstateerd. Alle betrokken personen blijken contact gehad te hebben met zieke  koeien of koeien die door ziekte waren doodgegaan. Er blijken ook zieke koeien geconsumeerd te zijn bij een rouwceremonie.

https://nl.wikipedia.org/wiki/Miltvuur   

 _____________________________________

vrijdag 10 juni 2016

Na overleg met religieuze leiders, vertegenwoordigers van het CEDEAO en de VN en met enkele ambassadeurs, o.a. die van Portugal, hebben de leden van de afgezette regering en hun sympathisanten gistermiddag het regeringsgebouw vrijwillig verlaten. Zij rekenen op een dusdanige bemiddeling van de afgelopen weekend door het CEDEAO samengestelde presidentiele commissie ( de presidenten van Senegal, Guiné-Conakry en Sierra Leone) dat er uiteindelijk recht gedaan zal worden aan de grondwet en de democratie.

______________________________________

donderdag 9 juni 2016

Leden van de afgezette regering en van sommige oppositiepartij-en bevinden zich nog steeds in het door de politie bewaakte regeringsgebouw. De afgelopen dagen waren er problemen met het toelaten in  het gebouw van het Rode Kruis en van het door familie aangeleverde eten en drinken. Parlementsvoorzitter Cipriano Cassamá werd de toegang geweigerd (zie foto). De bisschop van Bissau en vertegenwoordigers van de islamitische gemeenschap werden toegelaten. De afgezette minister-president Carlos Correia had even het pand verlaten en mocht er daarna niet meer in. Ook partijleider Domingos Simões Pereira mocht niet naar binnen. Het beleid van de politie is : iedereen mag naar buiten, maar niemand mag naar binnen. Sympathisanten van de afgezette regering die zich voor en tegenover het regeringsgebouw installeerden werden weggejaagd. De particuliere bewakers van de regeringsleden werden door de politie opgepakt en afgevoerd.

 

 

De rouwstoet van de afgelopen zaterdag overleden ex-strijdster, ex-parlementsvoorzitter (1974) en ex-interim-president (1984) Carmen Pereira, die een staatsbegrafenis kreeg, mocht niet voor het regeringsgebouw halt houden. De familie had aangegeven dat de president niet welkom was bij de begrafenis.

 

Gisteravond bevonden de hoogste chef van ECOMIB (de veiligheidsmissie van de CEDEAO), leden van de VN-vertegenwoordiging (UNIOGBIS) en de bisschop van Bissau zich in het regeringsgebouw.

van http://www.rfi.fr:

- 8 juni:

Guinée-Bissau: l'étau se resserre autour du gouvernement déchu

Le nouveau Premier ministre de Guinée-Bissau Baciro Dja est toujours sans bureau depuis sa nomination la semaine dernière. Le Palais du gouvernement reste occupé par les membres de l’ex-gouvernement. Mardi 7 juin, les forces de sécurité leur ont coupé l’eau et l’électricité. Les entrées sont désormais interdites et toute sortie est définitive.

Le nouveau Premier ministre Baciro Dja est toujours sans bureau. Le Palais du gouvernement reste encore occupé par le gouvernement déchu. Mais depuis mardi, l’étau s’est davantage resserré autour des ex-ministres.

Le procureur général a ordonné la fermeture de tous les édifices et un cordon de la garde nationale veille au respect de la mesure. Les entrées sont désormais interdites. Toutefois, les ex-ministres peuvent sortir dès qu’ils le désirent. Mais une fois dehors, ils ne sont plus autorisés à y revenir.

Pour la police, cette mesure est la seule manière d’obliger les occupants à vider pacifiquement les lieux. Cette décision est fortement contestée par un groupe d’activistes PAIGC.

« Nous considérons que le séjour des ex-membres du gouvernement est un séjour forcé, car on leur a empêché de se ravitailler, de changer leurs habits et d’avoir d’autres types d’assistances, alors qu’ils n’observent aucune grève de faim », s’indigne le porte-parole de ce groupe.

Mardi dans la soirée, des éléments de la garde nationale ont reçu l’ordre de délogé les militants du PAIGC qui ont dressé des tentes devant le palais, en soutien au gouvernement déchu.

 

- 7 juni :

Guinée-Bissau: 3 médiateurs de la Cédéao pour résoudre la crise politique

En Guinée-Bissau, la crise institutionnelle est toujours aussi profonde. Une semaine après la nomination d’un nouveau gouvernement, le Premier ministre Baciro Dja n’est pas en mesure de prendre ses fonctions. Plusieurs militants du PAIGC contestent en effet sa nomination par le président José Mario Vaz. Ses militants ont décidé de rester au palais du gouvernement tant qu'aucune alternative n'est proposée. La Cédéao a désigné ce week-end trois médiateurs – les chefs d'Etat du Sénégal, du Libéria et de la Guinée – pour résoudre ce blocage politique et institutionnel.

Depuis quelques jours, plusieurs militants du PAIGC et l’ancien Premier ministre déchu de ses fonctions campent dans le palais du gouvernement. Certains témoins décrivent des barricades, qui ont été érigées pour encercler le bâtiment administratif. De fait, le nouveau Premier ministre Baciro Dja ne peut pas accéder à son bureau et se mettre au travail.

« Personne ne sort du palais du gouvernement tant que les trois médiateurs mandatés par la Cédéao ne sont pas sur place », tonne l’un des protestataires. « On a un parti et 15 députés qui font la loi », renchérit un autre responsable du PAIGC, qui parle de « coup institutionnel », et conteste la nomination du nouveau Premier ministre.

Baciro Dja dénonce une volonté de diviser

Dans un entretien accordé à un média sénégalais ce dimanche 5 juin, Baciro Dja considère que cette crise est due au clientélisme développé par l’ancien Premier ministre et chef du PAIGC, Domingos Pereira, qui selon lui, « n’est pas un rassembleur » et crée des « divisions dans le parti au pouvoir ». « Je suis Premier ministre parce qu’il y a une nouvelle majorité à l’Assemblée », insiste-t-il, tout en dénonçant une stratégie relevant du « désordre social ».

Outre les questions de leadership au sein même du PAIGC, les médiateurs désignés par la Cédéao devront plancher sur des questions de type institutionnel. L’organisation régionale prône notamment une solution : réviser la Constitution afin de donner plus de prérogatives au président. Une condition sine qua non, selon elle, pour rétablir la stabilité dans le pays.

  ______________________________________

zondag 5 juni 2016

 

Gisteren kwam er bij de vergadering van de Economische Organisatie van West-Afrikaanse Staten CEDEAO (ECOWAS) in Dakar een eind aan het voorzitterschap van Macky Sall - president van Senegal - van deze organisatie. Hij werd opgevolgd door Ellen Johnson Sirleaf, de president van Liberia (en winnares van de Nobelprijs voor de vrede in 2011).

 

Bij de vergadering is t.a.v. Guiné-Bissau besloten tot een verlenging van de veiligheidsmissie van de CEDEAO in Guiné-Bissau en tot de samenstelling van een presidentiele delegatie, bestaande uit Guiné-Conakry, Senegal en Sierra Leone om met de partijen die bij de crisis in Guiné-Bissau betrokken zijn in gesprek te gaan teneinde de actuele politieke situatie in het land beter te evalueren.

_____________________________________

zaterdag 4 juni 2016

De algemeen procureur van de republiek (PGR) heeft de leden van de afgezette regering van Carlos Correia gesommeerd het regeringsgebouw vóór morgenavond te verlaten. De afgezette regering en de kleine in het parlement vertegenwoordigde  oppositiepartijen erkennen de door president JOMAV geinstalleerde regering van Baciro Dja niet en zij beschuldigen de president van schending van de Grondwet.

De kleine niet in het parlement vertegenwoordigde partijen erkennen de regering van Baciro Dja wel.

 

Baciro Dja bevindt zich momenteel in Senegal voor een vergadering van de CEDEAO. Ook PAIGC-partijleider Domingos Simões Pereira bevindt zich in Dakar, evenals vertegenwoordigers van de kleine in het parlement vertegenwoordigde oppositiepartijen.

 

 

De nieuwe regering heeft de directie van de staatsradio en - televisie ontslagen en een nieuwe directie aangesteld. De nieuwe directie heeft onmiddellijk het kritische radioprogramma "Cartas na Mesa" (kaarten op tafel) verboden.

______________________________________donderdag 2 juni 2016

Vanmiddag heeft president JOMAV de, of beter gezegd zijn regering, geinstalleerd, de vierde in twee jaar:

 

De meerderheidspartij PAIGC en de "andere regering" accepteren de nieuwe regering niet, ook meerdere kleine oppositiepartijen, m.n. de PUN van Idrissa Djaló, achten de nieuwe regering niet legitiem en noemen het een presidentiele of institutionele staatsgreep. Het wachten is op reacties van de bevolking, het parlement en de Internationale Gemeenschap. Het ziet er niet naar uit dat "we" een rustige periode tegemoet kunnen zien, waarin ministers, parlementsleden ambtenaren, leraren en gezondheidswerkers eens goed aan het werk gaan ten behoeve van de straatarme meerderheid van de bewoners van het land. 

______________________________________

woensdag 1 juni 2016

De leden van de op 12 mei afgezette regering, die, na de bekendmaking van de benoeming door JOMAV  van Bacira Dja als minister-president afgelopen donderdag, zich in het regeringsgebouw (Palácio do Governo) verschanst hebben, zitten daar nog steeds en zijn niet van plan het gebouw te verlaten. Het bestuur van de PAIGC en leden van kleinere oppositiepartijen bevinden zich in hun gezelschap. Zij eisen dat de president eerst openlijk verklaart wat precies het voorstel van de oppositiepartij PRS is geweest en hoe hij daar zijn illegitieme beslissing op heeft kunnen baseren. Pas dan zijn zij bereid het regeringsgebouw te verlaten. De woordvoerder van de legitieme regering, Agnelo Regala, verklaarde gisteravond dat het gaat om een politieke strijd om de volkswil en de grondwet te verdedigen.

 

Partijleider Domingos Simões Pereira, die dagelijks persconferenties geeft,  waarschuwde voor de risico's van het verlies van controle van het land door de internationale gemeenschap ten gunste van "elementen uit de georganiseerde misdaad".

 

 

Naar verluidt zal JOMAV binnenkort een nieuwe Opperbevelhebber van de Strijdkrachten benoemen, omdat hij niet tevreden zou zijn met de wijze waarop het huidige commando van Biague Na Ntan zich sinds donderdagavond gemanifesteerd heeft. Het presidentieel paleis wordt zwaar bewaakt door militairen.

 

van http://www.jeuneafrique.com:

Guinée-Bissau : l’ancien gouver-nement refuse toujours sa destitution       

La crise politique s'éternise à Bissau. Le gouvernement de Carlos Correa, destitué le 12 mai dernier après une décision présidentielle controversée, refuse de quitter le pouvoir.  

 

Les ministres et de nombreux députés du PAIGC, parti vainqueur des élections législatives de 2014 et majoritaire à l’Assemblée, sont réunis depuis vendredi 27 mai au palais du gouvernement. Situé à quelques kilomètres du palais présidentiel et du centre-ville de Bissau, le bâtiment abritant la primature et de nombreux ministères était toujours occupé mardi 31 mai par les ministres du gouvernement destitué.

 

Bientôt deux gouvernements ? 

« Nous resterons jusqu’à ce que le président revienne sur sa décision inconstitutionnelle de nommer Baciro Dja au poste de Premier ministre. Nous n’avons pas l’intention de plier », explique Agnelo Regala, président de l’Union pour le changement (UM) et ministre de la Communication de Carlos Correa.

« S’il le faut, il y aura deux gouvernements, celui de Carlos Correa, légitime puisque le PAIGC a gagné l’élection, et celui de Baciro Dja, inconstitutionnel », explique dans la même verve Carlos Vaz, conseiller de Carlos Correa.

L’armée a accordé aux anciens ministres des garanties quant à leur sécurité, selon plusieurs cadres du PAIGC contactés. Des membres de la garde nationale ainsi qu’une trentaine de membres de l’Ecomib (la mission de maintien de la paix déployée par la Cedeao en Guinée-Bissau) sont toujours déployés devant l’édifice pour assurer leur protection, explique Agnelo Regala.

Une délégation de l’UEMOA envoyée à Bissau 

La situation inquiète les pays de la sous-région. Preuve en est, Lancina Dosso, émissaire de l’UEMOA (Union économique et monétaire ouest-africaine), a été envoyé à Bissau pour tenter une médiation. Après une rencontre mardi avec des membres de la société civile et avec les chefs des groupes parlementaires à l’Assemblée nationale, Lancina Dosso devrait s’entretenir avec les anciens ministres mardi après-midi au palais du gouvernement.

Mais pour l’heure, les avertissements de la communauté internationale, qu’il s’agisse de l’UEMOA, des Nations unies, de l’Union africaine, de la CPLP et de l’Union européenne ne changent rien à la crise. Pas plus que les inquiétudes émises par les bailleurs internationaux, qui avaient accordé en mars 2015 un milliard d’euros de financement à la Guinée-Bissau.

 

______________________________________

maandag 30 mei 2016

PAIGC-leider Domingos  Simões Pereira heeft vandaag opnieuw de poging tot presidentiele staatsgreep van JOMAV scherp veroordeeld en gespeculeerd op aanstaande - ook internationale - vervolgingen van de man. Het is meer dan duidelijk dat de meerderheidspartij PAIGC, die de verkiezingen in juni 2014 glansrijk gewonnen heeft, nooit zal accepteren dat de president zijn eigen regering samenstelt. Het "beleid" van de president wordt o.a. door de diaspora, de internationale gemeenschap, kleine oppositiepartijen (niet de PRS dus !), de Liga van de Mensenrechten scherp veroordeeld.

 

van http://en.africatime.com

Guinea Bissau: Ban Urges All Political Stakeholders to Avoid Escalation After Outbreak of Protests

In the wake of protests in Guinea-Bissau, United Nations Secretary-General Ban Ki-moon today urged all political stakeholders and their supporters to act responsibly, refrain from violence and avoid an escalation of the situation by settling their concerns through dialogue.

The Secretary-General is "deeply concerned" over the situation in Guinea-Bissau following the President's decision to appoint a new Prime Minister and the subsequent protests in opposition to that move, said a statement issued by Mr. Ban's spokesperson.

According to the statement, the UN chief noted that the prolonged political crisis in Guinea-Bissau is gravely affecting the functioning of the country's institutions and undermining prospects for socio-economic development.

"He calls on all political stakeholders to urgently bring the ongoing impasse to an end in the interests of the people of Guinea-Bissau on the basis of the country's constitution," said the statement, adding that the Secretary-General welcomes the professionalism of the national armed forces in the fulfilment of their duties and urges them to continue to act responsibly.

_____________________________________

zondag 29 mei 2016

Gistermiddag is het regenseizoen losgebarsten met een enorme hoosbui. Staatsgrepen zijn wel eerder aan het begin van de regentijd gepleegd en in het geval van de beslissing van JOMAV mogen we toch wel van een presidentiele staatsgreep spreken.

 

Partijleider Domingos Simões Pereira zei gisteren na zijn aankomst op de luchthaven, terug van een bezoek aan de presidenten van de subregio, dat de president de grondwet had geschonden en dat de regering van Carlos Correia de enige legale regering is; hij prees de standvastigheid van de legitieme regering die de nacht had doorgebracht in het regeringsgebouw en zich niet had laten wegsturen; hij liet doorschemeren dat de presidenten van de subregio goed begrijpen wat er in Guiné-Bissau aan de hand is; hij riep het volk op de straat op te gaan om de democratie te verdedigen.

       op de foto: Baciro Dja na zijn inzwering als minister-president

 

- van AFP:

Guinea-Bissau's new prime minister Baciro Dja was sworn in on Friday with a fresh cabinet also anticipated, but current ministers in the split ruling party have declared they will not leave their posts. The protracted power struggle within the ruling African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde (PAIGC) was laid bare on Thursday when the president named Dja as his choice for premier, nine months after firing party leader Domingos Simoes Pereira from the job. All three technically belong to the PAIGC. The majority of the party's lawmakers have said they refuse to recognise a head of government appointed by the president, saying the choice of prime minister was up to the party according to the constitution. Dja nevertheless took an oath before President Jose Mario Vaz and the country's most senior supreme court judge at a ceremony of dignitaries at the presidential palace on Friday, and promised to fight corruption and promote economic growth. "I will ensure state funds are used properly and I will fight tenaciously against the misuse of public assets," he added, speaking to a nation where cocaine trafficking has fuelled massive corruption in the political classes and armed forces. Those close to Vaz and Pereira have acknowledged significant differences over their approaches to tackling corruption. The head of state and his right-hand man will have to contend with ministers from the Pereira government, supposedly fired by Vaz two weeks ago, but who remain holed up in their offices and are refusing to leave. "We aren't going to give an inch of our offices so they can be occupied by an illegal government," communication minister Agnelo Regala told AFP. - Protests - Dja had been named prime minister once before, in August 2015, but was forced to resign within weeks after his appointment was declared unconstitutional. The president said Dja would rule through a coalition of 15 anti-Pereira lawmakers from the PAIGC along with 41 deputies from the opposition Party for Social Renewal (PRS), a slim majority of five in the 102-seat parliament. "In comparison with the suggestions of the PAIGC, that of the PRS offers more stability for the current parliament," Vaz said in a short address on Friday. Dja's appointment triggered immediate protests on Thursday with PAIGC supporters burning tyres near the presidential palace, but the atmosphere on Friday was calm in daylight hours. UN Secretary General Ban Ki-moon was "deeply concerned over the situation in Guinea-Bissau", his spokesman said in a statement. "He urges all political stakeholders and their supporters to act responsibly, refrain from violence and avoid an escalation of the situation by settling their concerns through dialogue," he said. Ban also welcomed "the professionalism of the national armed forces in the fulfilment of their duties and urges them to continue to act responsibly." Guinea-Bissau has a history of coups and no elected leader has served a full term in office since the country gained independence from Portugal in 1974 after a war that lasted more than 10 years.

 

van http://en.africatime.com:

UN Secretary-General Ban Ki-moon on Friday expressed deep concern about the situation in Guinea-Bissau after the appointment of a new prime minister triggered protests in opposition in the country. President of Guinea-Bissau Jose Mario Vaz named Baciro Dja as the country's new prime minister on Thursday. The ruling African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde (PAIGC) said it would not support the appointment, saying it was unconstitutional. Reports said Dja's appointment triggered immediate protests with PAIGC supporters burning tyres near the presidential palace. Ban urged all political stakeholders and their supporters to "act responsibly, refrain from violence and avoid an escalation of the situation by settling their concerns through dialogue," said a statement released by Ban's spokesperson. Noting that the political crisis in Guinea-Bissau is gravely affecting the country, Ban called on all political stakeholders to bring the ongoing impasse to an end in the interests of the people of Guinea-Bissau on the basis of the country's constitution. Last week, the government of former Prime Minister Carlos Correia was dismissed by the president for being dysfunctional after even months in office.

______________________________________

vrijdag 27 mei 2016

09.00 uur

De PAIGC roept op tot burgerlijke ongehoor-zaamheid.

Ook de voorzitter van het parlement Cipriano Cassamá wordt beschermd door ECOMIB.

Gisteravond zeiden de leden van de afgezette regering Baciro Dja niet als minister-president te accepteren.

Idrissa Djaló, voorzitter van de partij PUN, heeft zich gisteravond uit solidariteit bij de afgezette regeringsleden in het regeringsgebouw gevoegd.

Volgens het Nationaal Ziekenhuis Simao Mendes zijn er bij de protesten van de bevolking  gister-avond 7 gewonden gevallen.

foto: Lai Balde

 

- van AFP:

 

President of Guinea-Bissau names new PM, triggering protests

By Allen Yero Embalo (AFP)    

Two weeks after sacking his entire government, the president of Guinea-Bissau named Baciro Dja as the west African country's new prime minister, in a move that triggered immediate protests from the ruling party.

Dja's appointment, announced by presidential decree, was swiftly condemned by the ruling African Party for the Independence of Guinea and Cape Verde (PAIGC), whose supporters set fire to tyres near the presidential palace, an AFP reporter at the scene said.

Riot police deployed to provide extra security dispersed dozens of stone-throwing protestors with tear gas, and threaten, in the words of one of their commanders, "to shoot anyone who crosses the palace gates".

The AFP reporter saw two protestors with minor injuries, while witnesses said they had counted 10.

Calm returned to the area late Thursday night and no similar incidents were reported elsewhere in the city, where there was a visible police presence but no troops.

The PAIGC said it refused to recognise a head of government appointed by the president, saying the choice of prime minister was up to the majority party in parliament according to the constitution.

"We will not accept a prime minister chosen by the president," said ex-premier Carlos Correia, who along with a number of former cabinet ministers gathered at the gates of the palace late Thursday.

"The government refuses to resign," he said, referring to his administration which the president dismissed on May 12.

Guinea Bissau's crisis erupted in August when President Jose Mario Vaz fired prime minister Domingos Simoes Pereira of the PAIGC, putting the president on a collision course with the party he himself belongs to.

Both factions say the two men had disagreed over how to run the country, especially on how to tackle corruption.

Pereira was replaced as premier by party veteran Correia but the political turmoil flared up again in December when rebel MPs cost Correia his parliamentary majority.

Vaz then dissolved the government on May 12, demanding that the ruling party piece together a new cabinet able to pull the country out of crisis.

Dja had been named prime minister once before, in August 2015, but was forced to resign within weeks after his appointment was declared unconstitutional.

Alarmed by the ongoing political unrest, the UN Security Council earlier this month called for dialogue in Guinea-Bissau and urged the military not to intervene.

"We are really concerned about the impasse that continues in Guinea-Bissau and which creates a difficult situation for the population because with the deadlock, today it is difficult even for Guinea-Bissau's partners to work with the government," UN West Africa special envoy Mohamed Ibn Chambas said on May 20 in Dakar.

Guinea-Bissau has suffered multiple military coups since independence in 1974 and the army continues to play a heavy role in politics.

The chronic volatility has fanned poverty in this country of 1.6 million, which has few resources other than cashew nuts and fish and has attracted the attention of South American drug cartels who have turned it into a cocaine-trafficking hub.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

01.00 uur

 

President José Mário Vaz heeft gisteren aan het eind van de middag per decreet en met onmiddellijke ingang Baciro Dja benoemd tot minister-president. Hij weet zich daarbij gesteund door de grootste oppositiepartij PRS en de 15 dissidente PAIGC-leden. Baciro Dja was in augustus al 48 uur minister-president, de presidentiele benoeming werd toen afgekeurd door het Hooggerechtshof. Sinds de bekendmaking is het onrustig in het centrum, er zijn ook schoten gelost en gewonden gevallen. De leden van de twee weken geleden afgezette regering, inclusief minister-president Carlos Correia, bevinden zich in het regeringsgebouw onder bescherming van ECOMIB, de Westafrikaanse vredesmissie van de CEDEAO.  De opperbevelhebber van de strijdkrachten bevindt zich in het presidentieel paleis.

______________________________________

donderdag 26 mei 2016

In de voortdurende onrust - het land heeft inmiddels al weer twee weken geen regering - heeft de president gisteren een "concreet en veilig voorstel" van oppositiepartij PRS ontvangen. (zie op deze pagina bij 22 mei)

De president is opgeroepen door de Algemeen Procureur van de Republiek om morgen op het Openbaar Ministerie verklaringen af te leggen i.v.m. de voortdurende en afgelopen weekend door partij-leider en ex-minister-president Domingos Simões  Pereira herhaalde beschuldigingen van corruptie (o.a. het ontvangen - en doen verdwijnen - ten tijde van zijn ministerschap van Financien van 13 miljoen Amerikaanse dollars voor de exploratie van bauxiet).

Domingos Simões Pereira is vandaag op uitnodiging van de respectieve presidenten in Senegal en Guiné-Conakry; hij wordt morgen weer terug verwacht.

 

Onlangs is er een boek verschenen  van de hand van de Portugese kolonel Jorge Sales Golias over de dekolonisatie van Guiné-Bissau, getiteld "Descolonização da Guiné-Bissau e o Movimento dos Capitães" (dekolonisatie van Guiné-Bissau en de Beweging van Kapiteins*). Aan het eind van het boek stelt de auteur zichzelf de vraag: "Ik vraag me dikwijls af of we ons vergist hebben samen met de vele anderen met wie we over de overdracht van de macht onderhandelden, omdat 40 jaar later Guiné armer is, corrupter, onveiliger en zonder toekomstperspectief"

* de "beweging van kapiteins" is de groep van militairen - hoofdzakelijk kapiteins, die in Afrika gevochten hebben - die in april 1974 in opstand komt tegen het Portugese fascistische regime van Caetano (de opvolger van Salazar); zij staan niet alleen aan het begin van de socialistische Anjerrevolutie in Portugal maar ook aan het begin van de acceptatie van de onafhankelijkheid van de Portugese kolonien.

______________________________________

zondag 22 mei 2016

De vorige week heeft de PAIGC aan JOMAV een voorstel gedaan voor de samenstelling van een brede en  inclusieve  nieuwe regering, opnieuw te leiden door Carlos Correia, waarin de PAIGC slechts 18 van de 34 portefeuilles krijgt en de andere partijen 16, waarvan er dan 8 naar de grootste oppositiepartij PRS zouden gaan. Het voorstel ging vergezeld van een "stabiliteitspact", dat publiekelijk door alle partijen met parlementaire vertegenwoordiging ondertekend zou moeten worden. Omdat, naar het oordeel van de president, de PAIGC niet op tijd ter vergadering is verschenen (twee dagen "te laat", naar verluidt door  gebruikelijke time management problemen) heeft hij nu de oppositiepartij PRS uitgenodigd om een voorstel te doen dat regeringsstabliteit verzekert.

van http://allafrica.com

The Chairperson of the African Union (AU) Commission, Dr. Nkosazana Dlamini-Zuma, is following closely the developments in Guinea-Bissau. She expresses her deep concern about the implications of the decision taken by the President of the Republic on 12 May 2016, to dismiss the Government.

The Chairperson reiterates that only a genuine and inclusive dialogue, based on the respect of the country's Constitution, will enable the Guinea-Bissau stakeholders to find a consensual solution to the crisis facing their country, and create necessary conditions to consolidate peace and stability, as well as enable post-conflict reconstruction.

The Chairperson calls all the Guinea-Bissau political actors to exercise restraint, uphold the country's interest and preserve peace and stability of the country. She reiterates the determination of the AU to stand by the people of Guinea-Bissau and its readiness to support any genuine efforts to promote dialogue towards a peaceful solution to the crisis.

 

______________________________________

donderdag 12 mei 2016

Na een toespraak tot de natie, in de van hem inmiddels bekende imperiale toonzetting en vol verwijten aan de regering, heeft president Jose Mario Vaz vanmorgen per presidentieel decreet en met onmiddellijke ingang de regering van Carlos Correia naar huis gestuurd, daarmee eindelijk zijn eigen diepste wens vervullend en de sensus communis die om vervroegde algemene verkiezingen schreeuwt negerend. In het straatbeeld ontwaarde ik voor het eerst sinds de aanvang van de crisis spandoeken met WEG MET DE DICTATOR en WIJ EISEN ALGEMENE VERKIEZINGEN. De PAIGC is momenteel in vergadering bijeen. 

______________________________________

zaterdag 7 mei 2016

 

Het parlement zou op 3 mei vergaderen, maar er was zoveel onenigheid en onmin - scheldpartijen werden niet geschuwd - dat de zitting verdaagd werd naar de volgende dag en vervolgens weer naar de daaropvolgende dag en toen weer naar de volgende enzovoorts, dus we zijn weer geen stap verder gekomen. Voorstellen - maar liefst drie - van parlementsvoorzitter Cipriano Cassama om aan een nieuwe - inclusieve - regering te komen, konden niet serieus en in rust bediscussieerd worden. En de president, over wie afgelopen week op internet weer goed gedocumenteerde beschuldigingen van oplichting van de staat door het ontduiken van belasting voor de invoer van goederen voor zijn eigen bedrijf JOMAV in de jaren 2008 - 2010, werden gedebiteerd, begint aanstaande maandag weer eens met een gespreksronde met vertegenwoordigers van de verschillende  partijen.

Ban Ki Moon maakte gisteren de naam bekend van de opvolger van de speciale VN-vertegenwoordiger voor Guiné-Bissau Miguel Trovoada die op 30 april zijn mandaat afsloot (zie 30 april op deze pagina). Het gaat om de Malinese VN-diplomaat Modibo Touré, die deze functie al in meerdere Afrikaanse confiktlanden bekleedde. We wensen hem veel wijsheid en succes.

foto: www.un.org ______________________________________

zaterdag 30 april 2016

De speciale vertegenwoordiger van de Verenigde Naties Miguel Trovoada gaat het land verlaten na een opvallend korte termijn van ruim een jaar. Hij heeft niet veel indruk gemaakt en ook niet veel bijgedragen, is mijn indruk: na de strenge, rechtvaardige en introverte Joseph Mutaboba en de ijdele (best geklede man van de V.N. dunkt me, zeker indien parafernalia als brilmonturen en manchetknopen meegerekend worden) maar genereuze en extraverte Nobelprijswinnaar José Ramos Horta, die zowel politici als de bevolking wist aan te spreken en aan zich te binden, steekt Miguel Trovoada wat kleurloos af: een wat laffe, voorzichtige man, die mogelijk meer bezig was met de presidentsverkiezingen in eigen land Sao Tomé en Principe waar hij weer kandidaat is (en waar zijn zoon minister-president is) dan met de situatie in Guiné-Bissau. Ik denk dat hij zich teveel identificeerde met de rol en het belang van de president, een functie die hijzelf ook al eens bekleed heeft. Zijn meest stoutmoedige uitspraak lijkt hij vorige week gemaakt te hebben, op de valreep: een president kan niet tegelijk speler en scheidsrechter zijn. En daarmee scoorde hij dan toch nog. Het is nog niet bekend wie het stokje gaat overnemen.

    

    


Aanstaande maandag komt, namens de CEDEAO, de ex-president van Nigeria, Olusegun Obasagno (op de foto rechts bij een bezoek in oktober 2015), aan de vooravond van de eerste parlementsvergadering met de 15 geroyeerde leden op 3 mei a.s., weer naar Bissau om te proberen een bijdrage te leveren aan de harmonie.


De leider van de partij PUN, Idrissa Djaló, verklaarde dat er geen sprake is van een politieke crisis, daarmee stelling nemend tegen de recente uitspraak van de president dat het land lijdt onder de gevolgen van een politieke crisis. Hij zei dat in politiek opzicht alles in orde was tot het moment dat de president meende dat het niet in orde was en zware en nooit bewezen beschuldigingen  begon te uiten aan het adres van regerings- en parlementsleden. De president heeft volgens Idrissa zelf de crisis geschapen en de enige uitweg uit die crisis is nu: vervroegde algemene verkiezingen. Hij vindt met die uitspraak de meerderheidspartij PAIGC aan zijn zijde.

En verder: in toenemende mate gaat men er op internet en in de diplomatie van uit dat de president mentaal niet helemaal in orde is.

_____________________________________

zondag 24 april 2016

In reactie op de van zelfoverschatting en gebrek aan realiteitszin getuigende toespraak van JOMAV worden er protesten gehoord van de kant van de PAIGC, de voorzitter van die partij Domingos Simoes Pereira en van veteranen (uit de bevrijdingsoorlog), die erop neerkomen dat een val van de regering - een steeds moeilijker te verbergen geheim  agendapunt van JOMAV -  niet geaccepteerd zal worden en dat vervroegde algemene verkiezingen de enige weg zijn uit de huidige impasse. De eerste parlementsvergadering waarbij de eerder geroyeerde 15 leden weer aanwezig zullen zijn, wordt tegemoet gezien voor 3 mei a.s..

______________________________________

woensdag 20 april 2016

De nieuwe kleren van president JOMAV, die hij gisteren toonde in een 30 minuten durende bijna keizerlijke en daardoor soms wat potsierlijke toespraak tot natie en parlement, waarbij wonderbaarlijkerwijze opnieuw de grondwet van Portugal van stal werd gehaald, legden vooral zijn diepste wens bloot door te gaan met het in diskrediet brengen van  de PAIGC-regering, door de huidige narigheid in het land – stakingen en andere sociale en economische lamlendigheden – subtiel op haar rekening te zetten. De bekende PAIGC – visie, dat alleen vervroegde verkiezingen het land uit de huidige impasse kunnen helpen – de dag voor de keizerlijke toespraak nog door partijleider Domingos Simoes Pereira verwoord - werd  weggewuifd. Uiteraard was nergens ook maar een moment van bezinning op de eigen bijdrage aan de crisis te bespeuren. Deze man stond welwillend en vol vaderlijke zorg op duizelingwekkende hoogte het gewemel van regering, parlement en volk aan te zien. Hij schroomde niet zichzelf daarbij de hoeder van het parlement te noemen. De crisis leek wel uit de hemel gevallen te zijn, alsof er nooit een president geweest was die - uit eigenbelang, afgunst en vrees voor gerechtelijke vervolging om de financiele malversaties tijdens zijn ministerschap in de regering van Carlos Gomes Junior - een democratisch gekozen regering naar huis had gestuurd. De fractievoorzitters van zowel de PAIGC als de PRS waren het eens met de beslissing van het staatshoofd het parlement niet naar huis te sturen, het hemd is nader dan de rok,  dus binnen de PAIGC valt nog wel e.e.a. uit te delibereren. En de keizer vergat het brood en de spelen om het morrende volk tevreden te stellen. Het einde van zijn politieke loopbaan is onafwendbaar.

______________________________________

zondag 17 april 2016

In de aanloop naar dinsdag a.s., als JOMAV zich tot de natie en het parlement zal richten, geven meerdere personen, partijen en instanties uitdrukking aan wat zij hopen en wensen. De bijzondere afgezant van Ban Ki-Moon voor Guine-Bissau, Miguel Trovoada, gaf vrijdag j.l. via de radio te kennen, dat hij hoopte op een stabiliteitspact van de staatsinstellingen, politieke partijen, organisaties van het maatschappelijk middenveld, religieuze organisaties en de internationale gemeenschap, dat - twee jaar na de laatste algemene en presidentsverkiezingen ! - garandeert dat het land uit de politieke impasse komt. Tja, het zou eens tijd worden na 43 jaar in onafhankelijkheid ruzie maken, intimideren, voortploeteren en aanmodderen ten koste van de straatarme meerderheid van de bevolking.


En de PAIGC meent dat alleen vervroegde algemene verkiezingen het land uit de chaos zullen halen, morgenavond komt het partijbestuur bijeen om antwoorden op de mogelijke uitlatingen van JOMAV op dinsdag voor te bereiden. Het zal me het dagje worden aanstaande dinsdag.


Als gebruikelijk was de  vervroegde koningsdag-viering, waarbij dit keer de miniscule Nederlandse gemeenschap o.a. kennis kon maken met ambassadeur Theo Peters, die zijn geloofsbrieven had overhandigd aan de president - op de foto hiernaast, gemaakt door Jan van Maanen komt hij goed bewaakt terug van die ceremonie - gezellig en feestelijk. Ik hoop er spoedig meer plaatjes van te laten zien.

_____________________________________

vrijdag 15 april 2016

Aanstaande dinsdag, 19 april, zal JOMAV in het parlement de natie toespreken en zich daarbij ook nadrukkelijk richten tot de gedeputeerden. Eigenlijk zou hij dat gisteren gedaan hebben, maar de parlementsvoorzitter vond dat hij te laat geinformeerd was. Er wordt i.h.a. rekening gehouden met de mogelijkheid dat JOMAV een schaduwregering zal introduceren, waaraan hij de afgelopen weken hard gewerkt zou hebben in zijn geboortedorp Calequisse. Het zou dan gaan om een regering bestaande uit leden van de oppositiepartij PRS en dissidente PAIGC-ers, van wie er een, Soares Sambu, minister-president zou moeten worden. We zullen het opnieuw moeten afwachten.

Heden vanaf 19.00 uur wordt koningsdag gevierd op het consulaat in Bissau (quintal Mavegro), omdat vandaag onze ambassadeur Theo Peters zijn geloofsbrieven zal aanbieden aan president Jose Mario Vaz.  Tot 21.00 duurt de receptie; daarna volgt de traditionele nazit. Alle Nederlanders zijn welkom.

foto:http://senegal.nlambassade.org

______________________________________

zaterdag 9 april 2016

Wie dacht dat de uitspraak van het Hooggerechtshof het einde van de crisis naderbij zou brengen komt bedrogen uit. Politici en commentatoren buitelen over elkaar heen met antwoorden op de vraag hoe het nu verder moet: wie heeft het nu voor het zeggen betreffende de 15: de 15 zelf, het parlement, de partij, ja, en waar moeten die 15 zitten in de vergaderzaal, zelfs dat is een vraag. PAIGC-leider Domingos Simões Pereira gaat het Hof om verduidelijking vragen. E.e.a. heeft nog het meest de sfeer van een klas met pubers, die bekvechten over de antwoorden op de proefwerkvragen maar die met elkaar eens zijn dat het proefwerk in elk geval te moeilijk was, de klassevertegenwoordiger gaat om opheldering vragen.

______________________________________

woensdag 6 april 2016

Volgens de laatste berichten heeft het Hooggerechtshof eergisteren de uitspraak gedaan dat de gang van zaken rond de ontheffing van de 15 dissidente  volksvertegenwoordigers ongrondwettelijk was. Naar verluidt was het niet eenvoudig voor de rechters van het Hof om tot een eensluidende uitspraak te komen. De 15 zullen volgens de uitspraak van het Hooggerechtshof weer in het parlement moeten worden opgenomen en daarna is het  aan het parlement en de partij - en niet aan de rechter - om in dialoog conflikten tussen PAIGC-leden onderling op te lossen. Het blijft dan overigens mogelijk dat het plenum van  volksvertegenwoordigers - en niet de permanente commissie van het parlement zoals in januari j.l. gebeurde -  de 15 alsnog  uit hun functie zet.

______________________________________

maandag 28 maart 2016

In een interview voor de RTP zei de minister van Economische Zaken en Financiën  van Guiné-Bissau, Geraldo Martins, eergisteren dat de overeenkomsten van 8 van de 16 financiers, die vorig jaar in Brussel steun beloofden, geremd worden door de aanhoudende politieke instabiliteit. De grotere projecten liggen volgens hem allemaal stil omdat de partners in kwestie afwachten wat er gaat gebeuren, m.n. met betrekking tot de vraag of er al dan niet een keer een regeringsprogramma komt. Geld dat tot nu toe binnenkwam is volgens de minister afkomstig van de BAD (Afrikaanse Ontwikkelingsbank) , van Oost-Timor en van Portugese hulpinstanties.

 

Uit een recente informatieve mailing van Jan van Maanen, zakenman te Bissau:

……………………………………In oktober 2015 werd een nieuwe regering gevormd waarin alle partijen op één na, de PRS, waren vertegenwoordigd . Deze regering van Carlos Correia presenteerde in december haar programma aan het Parlement. Dat programma was identiek aan het programma van de vorige regering, die van Simões Pereira. Bij een eerste stemming over dat programma, onthielden de PRS (40 zetels) plus 15 PAIGC leden zich van stemming. Onder die 15 waren Braima Camará en Baciro Djá. De rest van het Parlement stemde vóór. Niemand was tegen. Onder normale omstandigheden is dus zo’n voorstel aangenomen. Niet in Guiné-Bissau waar de wet zegt dat belangrijke zaken zoals een Regeringsprogramma altijd een absolute meerderheid moeten halen, dus 52 stemmen vóór dus.

De PAIGC leiding was woest. Vóóraf, voor de verkiezingen van 2014, hadden alle potentiële parlementsleden schriftelijk verklaard dat ze, in die gevallen dat een voorstel in het Parlement tot “zeer belangrijk” was bestempeld, men VERPLICHT de partijlijn moest volgen. Het Regeringsprogramma was tot belangrijk verklaard en door zich van stemmen te onthouden hadden die 15 PAIGC leden zich niet aan die belofte gehouden. Het Juridisch Comité van de PAIGC startte een disciplinair proces met woord en wederwoord. De meeste dissidenten reageerden echter helemaal niet. Het Centraal Comité van de PAIGC nam het advies van het Juridisch Comité over en zette de “15” uit de partij. In de wet staat dat je alleen namens een partij in het Parlement kunt zitten. Onafhankelijke Parlementsleden zijn niet toegestaan. Geroyeerd uit de PAIGC, raakten deze 15 dus niet alleen hun lidmaatschap van de partij kwijt, maar ook hun Parlementszetel ! In de wet staat óók dat je niet uit het Parlement gezet kan worden vanwege je mening. Dus hier schuurde het. Een Rechtbank verklaarde dat de (dubbele, want uit Partij en uit Parlement) uitzettingen terecht waren en twee weken later verklaarde een andere rechter van dezelfde Rechtbank dat de uitzetting uit het Parlement NIET terecht was. De PRS rook zijn kans. Zelf met 40 zetels in het Parlement, daarbij opgeteld de 15 verstoten PAIGC leden, vormden ze samen een meerderheid. In de nacht van 18 januari werd het Parlementsgebouw opengebroken. De PRS leden en de 15 geroyeerde PAIGC mensen slopen naar binnen. In de grote vergaderzaal, onder het licht van telefoonlampjes (er was geen elektriciteit) werd Cipriano Cassama afgezet als President van het Parlement. Alberto Nambeia werd tot nieuwe President van het Parlement gekozen. Het Regeringsprogramma werd weggestemd en in een motie van wantrouwen werd de Regering van Carlos Correia naar huis gestuurd. Een cameraploeg van de TV was erbij en de volgende dag bekeek iedereen het Acht Uur Journaal met open mond. Een Constitutionele staatsgreep werd deze actie genoemd.

De Vicepresident (Cipriano Cassama was voor medische behandeling in het buitenland) van het Parlement trok zich van die nachtelijke ontwikkelingen niets aan en op 28 januari legden 15 nieuwe parlementsleden van de PAIGC de eed af. In dezelfde vergadering, die geboycot werd door de PRS (maar er was quorum !) werd alsnog het Regeringsprogramma goedgekeurd. Een patstelling ? Reken maar ! Of toch niet ? Op vrijdag 29 januari werd de Internationale Gemeenschap uitgenodigd naar het Presidentiele paleis. De President opende de vergadering  met het (laten) voorlezen van allerlei brieven die ook al op de verschillende blogs gestaan hadden en hij wuifde met twee brieven die hij had ontvangen van rechtsgeleerden uit Portugal, die de wetten van Guiné-Bissau bestudeerd hadden en het gelijk aan de “15” gaf. Aan het eind van de bijeenkomst vroeg hij nog of er iemand van de Internationale Gemeenschap wilde reageren. Miguel Trovoada, de speciale vertegenwoordiger van de Secretaris Generaal van de UN nam het woord en sprak over vrede en dialoog en een uitweg uit de crisis. Daarna sprak Victor Madeira dos Santos ambassadeur van de Europese Unie en die zei dat hij blij was dat het probleem in het Parlement, na de eedaflegging van 15 nieuwe PAIGC parlementsleden, voorbij was. De President ontplofte zowat !! En wie meneer wel was dat hij dat vond ?? De EU ambassadeur antwoordde dat dit de mening was van het instituut dat hij vertegenwoordigde. Brussel dus. De President griste alle papieren die voor hem lagen bij elkaar, bedankte iedereen voor zijn aanwezigheid en liep, bijna stampvoetend de zaal uit.

Hoe nu verder ? In de maand februari en begin maart vielen de bemiddelaars bijna over elkaar heen. Interne bemiddelaars als de Mensenrechten organisatie (Liga), de kerken, maatschappelijke organisaties, etc, etc. Daarnaast ook Internationaal: Generaal Obasanjo (namens de CEDEAO/ECOWAS), de Club van Portugees Sprekende Landen (CPLP). De Veiligheidsraad van de UN kwam langs en ook de Organisatie van Afrikaanse Eenheid.

Het probleem is dat President Vaz als het ware in de tang wordt gehouden door de “15”. Grote problemen over verdwenen Angola miljoenen toen hij nog Minister van Financiën was, financieringen gedaan door mensen uit de drugslobby, gedane beloften die hij niet kan/wil nakomen. Toegeven aan één kant betekent dat de andere kant hem grote problemen gaat bezorgen. Dat geldt voor beide kanten. Ondertussen speelt hij met vuur. De $ 1,3 miljard, toegezegd op de Donoren Conferentie in Brussel, een jaar geleden, zijn de inzet. Het grootste slachtoffer zou wel eens de bevolking kunnen zijn, die na de verkiezingen van 2014 dacht dat de trein nu op de rails stond.

De laatste ontwikkeling kwam de afgelopen week. Het Hooggerechtshof verklaarde dat de lagere rechtbanken géén competentie hebben over wat er in het Parlement gebeurt. Wat heet, het Hof verklaarde ook dat zij zelf die competentie niet heeft, dus dat het Parlement zijn eigen boontjes moet doppen. Als iemand het niet eens is met de interne beslissing van het Parlement, is er geen beroep mogelijk. Dat zou dan betekenen dat de “15” gewoon hun plek in het Parlement kwijt zijn. Daar zullen ze zich niet bij neerleggen, maar hoe dan te handelen ? Hoe zal de President reageren ? Wordt vervolgd.


______________________________________

zondag 20 maart 2016

 

De afgelopen week is ex-interim-president Raimundo Pereira, verdreven bij de militaire staatsgreep van 12 april 2012, in het land teruggekomen en ontvangen door president José Mário Vaz. Er wordt nu druk gespeculeerd over een eventuele terugkeer van de bij de staatsgreep eveneens verdreven ex-minister-president en ex-PAIGC-partijleider Carlos Gomes Júnior.

De PAIGC en het parlement beklemtoonden opnieuw dat zij alleen een voorstel voor het oplossen van de crisis zullen accepteren als deze gebaseerd is op uitspraken van Justitie. Voorgestelde oplossingen van de president zijn niet door de PAIGC en het parlement geaccepteerd omdat naar hun oordeel de president zelf te zeer deel uit maakt van het probleem.

De Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP, volgende week in Lissabon bijeen in verband met een congres, sprak deze week al haar zorg uit over het uitblijven van duurzame oplossingen van de crisis in Guiné-Bissau, waardoor de toezeggingen voor steun aan het land, gemaakt tijdens  de Ronde Tafel Conferentie in Brussel vorig jaar maart, in gevaar zouden kunnen komen.

_______________________________________________________

dinsdag 15 maart 2016

Kun je ook eens iets melden dat hoop geeft, vroeg een trouwe bezoekster van deze site me, me daarmee wat in verlegenheid brengend, want blijkbaar was ik ook slachtoffer geworden van de algemene staat van neerslachtigheid waaraan de berichtgevers over dit prachtige land ten prooi zijn gevallen. Is er nog iets prettigs te melden over dit land waar alweer een onderwijsstaking is, waar leerlingen van 17 hun leraar Portugees Portugees leren met een door de leerling zelf voor alle vakken gebruikt en beduimeld schrift, de gezondheidszorg onverminderd al 43 jaar sinds de onafhankelijkheid grote hiaten kent, waar iedereen die zich niet goed voelt niettemin naar het ziekenhuis gaat en daar zieker en armer of doder dan hij was uitkomt en waar politici, ook de beste en mooiste exemplaren, zeg maar prijsdieren, de fijnste onder de mensen,  op wie we na de val van de organisatoren en profiteurs van de laatste staatsgreep al onze hoop hadden gevestigd, het al weer maandenlang af laten weten, waar ambtenaren niet meer naar hun werk gaan of maar een paar uur per dag net zoals het uitkomt (niemand gaf me een lift naar het ministerie, ja, wat wil je dan nog, of: de minister is er ook niet) en waar de georganiseerde misdaad nog steeds een gewoon en geaccepteerd tijdsverdrijf is al of niet gedekt door hogergeplaatsten in stads- en landsbestuur.

Ja, beste lezeres, kan ik ook iets schrijven dat hoop geeft, dat vroeg je toch, kan ik op de dorre vlakte van onmogelijkheden en onwil en ingesleten tribalisme en egoisme kleine bloempjes zich zien ontwikkelen, die, eenmaal uitgegroeid, voor de armen van dit land een troost zullen zijn en die een begin zouden kunnen betekenen van het einde van mensonterende armoede en ongeletterdheid, van door armoede veroorzaakte lichamelijke en geestelijke zwakte, want dat is je vraag toch of ik dat kan. Ik weet het niet, maar ik ga het proberen, dat beloof ik je, ik ga proberen signalen van hoop te verzamelen en ik begin er vandaag mee, echt waar. Misschien word ik daar zelf ook een beetje blijer van, dankjewel.

Op 21 maart zal in het Portugees Cultureel Centrum in Bissau het boek Antologia Poética Juvenil da Guiné-Bissau gepresenteerd worden. Het betreft een bloemlezing van jonge Guinese dichters, 46 jongeren die in het Portugees en het Crioulo m.n. over passie schrijven, passie voor het land, de geschiedenis, de taal, de andere mens. De presentatie wordt gesponsord door de Gemeenteraad van Bissau en het boek zelf is tot stand gekomen met geld van de Portugese Ambassade (Instituto Camoes).

Zoiets  bijvoorbeeld, dierbare lezeres ?

 _____________________________________

vrijdag 11 maart 2016

 

Deze week is door het gerechtshof van Bissau besloten dat de belangrijkste adviseur van president JOMAV, Braima Camará, wel de waakhond van de president genoemd, niet langer voorzitter van de Kamer van Koophandel mag zijn. Het ziet ernaar uit dat hij zich niet zomaar bij die uitspraak zal neerleggen. Braima Camará heeft van de Kamer van Koophandel een eigen imperium gemaakt met vazallen en profiteurs en met ondoorzichtige geldstromen. Op de foto hieronder verkondigt Idrissa Djaló, partijleider van de PUN (Partij van Nationale Eenheid),  onlangs nog bedreigd door een jongere broer van Braima Camará - zie 1 januari op deze pagina - dat de Kamer van Koophandel niet het privé-eigendom kan zijn van wie dan ook.


De 15 geschorste PAIGC-parlementsleden(eerder geschorst als lid van de PAIGC) beklaagden zich gisteren dat het parlementsvoorzitterschap nog niet hun schorsing ongedaan heeft gemaakt na een uitspraak van rechter Lassana Camará vorige week dat deze onwettig was. Zij spreken van een ernstige schending van het recht. Wordt vervolgd.

______________________________________

woensdag 2 maart 2016

Gisteren is de nieuwe termijn ingegaan voor het mandaat voor de UN Integrated Peace-Building Office in Guinea Bissau (UNIOGBIS), dat tot 27 februari 2017 zal duren en dat bedoeld is om het land te helpen op zijn weg naar vrede en hervormingen. Onlangs is in de Veiligheidsraad het besluit tot verlenging van het mandaat genomen.

 

Inmiddels heeft niet alleen de PAIGC, maar hebben ook de PAIGC-voorzitter Domingos Simoes Pereira in persoon, alsmede de voorzitter van de volksvertegenwoordiging en de Liga van de Mensenrechten het voorstel van president JOMAV, in wiens belang het is het voor te doen komen dat de crisis ontstaan is door een parlementaire crisis en niet door zijn eigen toedoen, afgeschoten.

______________________________________

dinsdag 1 maart 2016

De afgelopen maand – een maand waarin ik de bezoekers van deze site door een crash van mijn laptop helaas niet kon informeren – bleef het land in grote crisis, ondanks een – mislukte – vierde bemiddelingspoging van de Nigeriaanse ex-president Olusegun Obasagno namens de CEDEAO, en ondanks en misschien juist vanwege een uitspraak van het regionale gerechtshof van Bissau dat het wegzenden door het parlementsvoorzitterschap van de 15 uit de partij gezette dissidente PAIGC-leden uit de volksvertegenwoordiging onwettig was. Een door de PAIGC onmiddellijk verworpen voorstel van de president om de crisis te bezweren mocht ook niet baten, zo min als de opnieuw uitgesproken grote zorg van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP en de steeds hoger oplopende spanning over de vraag of al dat vorig jaar maart in Brussel beloofde geld –nooit eerder was een maand maart zo beloftevol geweest - wel uitgekeerd kan, mag of moet worden. De zorg van de Veiligheidsraad, die op hoogte gehouden wordt door de speciale afgezant van Ban Ki-Moon voor Guiné-Bissau Miguel Trovoada betreft eveneens het al maar groter wordende uitstel van maatregelen die de ontwikkeling van het land moeten bevorderen.

van www.AllAfrica.com 

The political impasse in Guinea-Bissau could delay implementation of critical reforms and erode progress in the West African country's development, the United Nations envoy there warned the Security Council today *17.02.16

The drawn-out political crisis in Guinea-Bissau is taking a toll on development and the situation could get worse in the absence of "a frank and sincere dialogue" involving all parties concerned, Miguel Trovoada, the Secretary-General's Special Representative and Head of the UN Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau (UNIOGBIS), said in a briefing to the 15-nation body.

"The more that State institutions and the main political actors remain divided, the more the current political situation will become more complex, delaying the implementation of critical reforms," he said as he presented the report of the Secretary-General on developments in the country and the activities of UNIOGBIS.

All concerned parties - in particular the President, the President of the National Assembly, the Prime Minister and political parties - should put the national interest first and engage in "a frank and sincere dialogue, strictly respecting the Constitution and laws," he said.

Failure to do so, he warned, would perpetuate the cycle of political instability that had dogged Guinea-Bissau for too long and undermine the prospects of its citizens - who had displayed "remarkable civic spirit" - to enjoy such basic social services as health and education. He also expressed concern about growing organized crime, citing recent break-ins at the residences of a member of the Government and an international UN official.

______________________________________

vrijdag 29 januari 2016

Gistermiddag is het regeringsprogramma van de regering van minister-president Carlos Correia goedgekeurd door het parlement met 59 stemmen voor (van de 102), 0 stemmen tegen en 1 onthouding en in afwezigheid van de leden van de oppositiepartij PRS. De voorzitter van het parlement, Cipriano Cassamá, was afwezig wegens ziekte, zijn rol werd waargenomen door eerste vice-voorzitter Inácio Correia.

__________________________________________

donderdag 21 januari 2016

Ook de naar vandaag doorgeschoven parlementsvergadering is opgeschort, naar verluidt omdat niet aan veiligheidsvoorwaarden voldaan kan worden.

 

De PAIGC, bij monde van partijvoorzitter Domingos Simões Pereira, beschuldigde gisteren, bij de herdenking van de moord op de stichter van de partij Amílcar Cabral 43 jaar geleden,   de dissidente parlementsleden van een poging tot staatsgreep, "die sinds lang is voorbereid".

De regering stelde gisteren president José Mário Vaz verantwoordelijk voor het "klimaat van instabiliteit". Ook laakte zij het stilzwijgen van de president, "symbool van nationale eenheid", nu het land weer in een diepe crisis zit. De regering vat de houding van de president op niet alleen als een teken van medeplichtigheid aan maar ook "als steun aan een institutionele staatsgreep". 

______________________________________

dinsdag 19 januari 2016

17.30 uur - Opnieuw is de parlementssessie op niets uitgelopen vanwege de weigering van geroyeerde parlementsleden om zich te laten wegsturen. De vergadering is verzet naar aanstaande donderdag. We komen op deze manier aardig in de buurt van de vervulling van de geheime wens van president JOMAV om het parlement naar huis te sturen.

09.00 uur - De commissaris van politie die gisteren verantwoordelijk was voor het binnenlaten in het parlementsgebouw van de 15 geroyeerde leden, een gebeurtenis die de dag tekende, omdat het een debat over het regeringsprogramma in het parlement onmogelijk maakte, is gistermiddag ontslagen. Om 11.30 uur zal een nieuwe poging tot debat ondernomen worden.

van http://rfi.fr :

Guinée-Bissau: nouvelle crise politique au sein du parti au pouvoir

Par RFI Publié le 19-01-2016 Modifié le 19-01-2016 à 11:25

Une crise secoue le Parti africain pour l’indépendance de la Guinée et du Cap-Vert (PAIGC), le parti présidentiel en Guinée-Bissau. La séance à l'Assemblée nationale du lundi 18 janvier 2016 a failli finir en pugilat, alors que 15 députés ont décidé de mener la fronde. Cette nouvelle crise ravive la crainte de voir le pays basculer de nouveau dans l'impasse, avec l'ombre des militaires jamais très loin.

Agressions verbales, moqueries et jeux de casseroles, l’ambiance était digne d’un grand marché africain. Le président de l’Assemblée nationale Cipriano Cassama a donc décidé de suspendre la session et de quitter l’hémicycle. Une action qui n’a pas été au goût de plusieurs parlementaires.

Les 14 députés du Parti de la rénovation sociale, le PRS, la première force politique dans l’opposition, se sont alors joints aux 15 frondeurs du PAIGC au pouvoir, pour constituer une nouvelle majorité et pour suivre le travail. « On va continuer le travail », a expliqué Daniel Souleymane Embalo, membre du groupe parlementaire du PRS. Sans le président ? « Il ne veut pas travailler. Il fait une préparation de coup d’Etat contre les députés. »

Pour sauvegarder sa majorité au Parlement, le PAIGC a exigé et obtenu du bureau de l’Assemblée nationale la levée du mandat des 15 frondeurs et le remplacement par le colistier. Une décision dont se réjouit Kalifa Seydi, leader du groupe parlementaire du PAIGC : « C’est une décision émanant d’un organe compétent de l’Assemblée nationale populaire. Par conséquent, les quinze députés frondeurs ont perdu leur mandat. »

Le Premier ministre Carlos Correia est maintenant sur une corde raide. Il n’a plus droit à l’échec. Selon la Constitution, un deuxième échec est synonyme de dissolution du gouvernement. Et cela, son parti le PAIGC ne veut pas en entendre parler.

______________________________________

maandag 18 januari 2016

Een spannende dag zit er - bijna -op. Het dreigde nogal eens mis te gaan rond de tweede ronde van de goed- of afkeuring van het regeringsprogramma door het parlement. De op 14 januari door de PAIGC vanwege hun stemonthouding in eerste termijn geroyeerde leden, die op dezelfde dag ook door parlementsvoorzitter Cipriano Cassamá als parlementslid werden geroyeerd - en die in het weekend een ontmoeting hadden met president JOMAV in het oosten van het land - konden vanmorgen rustig langs de POP (Politie van Openbare Orde) het streng afgezette parlementsgebouw betreden, omdat de dienstdoende politiemensen, van wie een groot deel niet kan lezen of schrijven,de lijst met leden die niet mochten binnengaan, had opgevat als lijst met leden die juist wel naar binnen mochten. Mogelijk was er ook sprake van moedwillige ondermijning van het toelatingsverbod door JOMAV-getrouwen. Deze illegaal aanwezige leden eisten later in een niet echt geopende zitting het aftreden van de parlementsvoorzitter en de vicevoorzitter en benoemde zelfs even nieuwe voorzitters met steun van de oppositiepartij PRS. Toen het spannend werd, viel het licht uit. Uiteindelijk is de officiële zitting van vandaag afgelast en wordt morgen onder leiding van de "echte" voorzitter Cipriano Cassamá het regeringsprogramma opnieuw besproken. Vooralsnog geen staatsgreep dus, wel veel wanorde en geduw en getrek, alles begonnen met een president die zijn eigen belang stelt boven dat van zijn land en de democratie. Of we nu echt rustig kunnen gaan slapen betwijfel ik.

______________________________________

vrijdag 15 januari 2016

foto: aly silva

Met voor de hand liggende spanning, vrees, achterdocht, verdachtmakingen, beschuldigingen wordt de komende maandag, de dag waarop opnieuw de goedkeuring van het regeringsprogramma op de agenda van het parlement staat, tegemoet gezien. De regeringspartij PAIGC heeft inmiddels 14 parlementsleden van de 15 die zich bij de stemming van december j.l. over het regeringsprogramma van stemming onthielden geroyeerd als lid, omdat ze zich met dat gedrag buiten de codes van de partij en de fractie in het parlement stelden. Onder de verdachtmakingen scoort het corrupte verleden van president José Mário Vaz hoge ogen en die gaan bovendien steeds meer de kant op van betrokkenheid bij de drugshandel, waarop zijn "waakhond" Braima Camará al langer wordt aangekeken. Op internet wordt de internationale gemeenschap opgeroepen zich voor te bereiden op een staatsgreep en op gevangenneming van partijleider Domingos Simões Pereira en de partijleden die hem steunen. De Verenigde Naties hebben hun zorg al meegedeeld middels de speciale afgezant Miguel Trovoada, die afgelopen week een onderhoud had met minister-president Carlos Correia.

En Idrissa Djaló - zie hieronder bij 1 januari - heeft zijn openhartigheid bij het interview op 31 december j.l. moeten bekopen met fysieke agressie van de kant van de jongere broer van presidentieel adviseur en drugshandelaar Braima Camará; Idrissa heeft van de agressie aangifte gedaan bij de politie.

______________________________________

vrijdag 1 januari 2016

Gisteren verklaarde Idrissa Djaló, partijleider van de PUN (Partij van Nationale Eenheid), dat hij voorstander is van een op te richten Internationaal Speciaal Tribunaal, dat de bevoegdheid zal hebben misdadigers tegen de democratie te vervolgen. Hij ziet de voortdurende instabiliteit van het land als "de exclusieve verantwoordelijkheid van de politici", waarvan er velen betrokken zijn bij daden van ondermijning van en geweld tegen de democratie, moord en misdaden van corruptie en tegen het milieu. In dezelfde verklaring zei dat het grote probleem van de president José Mário Vaz is, dat hij bij corruptie betrokken is.

Afgelopen week ontving ik dan eindelijk via de ambassade in Dakar en het consulaat in Bissau het langverwachte boek van Portugals ex-ambassadeur voor Guiné-Bissau Francisco Henriques da Silva "Guerra na Bolanha", een autobiografisch boek over zijn jeugdjaren in Portugal vóór de bevrijdingsoorlog in Guiné-Bissau, zijn ervaringen als jonge militair in die oorlog in Guiné-Bissau zelf en zijn leven na die oorlog, waarin hij uiteindelijk ambassadeur wordt voor Guiné-Bissau (en in die hoedanigheid bij de burgeroorlog van 1998/1999 betrokken raakt). Ik ben onmiddellijk met lezen begonnen en hoop het boek binnenkort op de boekenpagina te bespreken.

 

                                                 GUINÉ-BISSAU

                                             feiten, ervaringen en beelden