_________________________________________________________

 21 december 2013

 

- de TAP-affaire – zie hieronder bij 14 december – heeft ook de minister van Binnenlandse Zaken doen besluiten zijn ontslag aan te bieden; de regering heeft tot nu toe noch op het ontslagaanbod van de minister van Buitenlandse Zaken – die deed zijn aanbod al eerder – noch op dat van de minister van Binnenlandse Zaken gereageerd; er is een politie-onderzoek gaande naar een Guiné-Bissause zakenman, die van betrokkenheid bij de affaire verdacht wordt, hij zit in hechtenis;

- de afgelopen week werden o.a het binnenlandse handelsverkeer, het personenvervoer, de ambtenarij, het onderwijs en de gezondheidszorg lam gelegd door een algemene staking, uitgeroepen door de twee grootste vakbonden; aan de stakingsoproep werd zeer breed gehoor gegeven maar ze heeft nog niet geresulteerd in enig akkoord tussen de regering en de bonden;

- het staatsbedrijf voor electriciteits- en watervoorziening EAGB heeft gewaarschuwd voor een staking van al haar personeel van 23 tot 27 december en van 30 december tot 3 januari om haar eisen – m.n. uitbetaling van veertig maanden loonachterstand, te beginnen met de laatste drie  maanden in een keer – kracht bij te zetten;

_______________________________________________14 december 2013

- de Portugese vliegmaatschappij TAP, de enige maatschappij die directe vluchten van en naar Bissau aanbiedt, heeft alle vluchten opgeschort hangende de resultaten van een onderzoek naar de veiligheidssituatie op het vliegveld van Bissau; daarmee geeft TAP een reactie op de omstandigheid dat op 10 december j.l. een lid van de “overgangsautoriteiten”, vergezeld van militairen de crew van TAP dwong om 74 Syriërs met valse papieren van Bissau naar Lissabon te transporteren. In reactie op de hevige internationale reacties heeft de minister van Buitenlandse Zaken Fernando Delfim zijn ontslag aangeboden. De Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie Catherine Ashton heeft  haar grote zorgen over de gang van zaken onder woorden gebracht, zij spreekt van een volslagen ontbreken van respect voor het internationale recht. Zij is van mening dat het incident ernstige twijfel oproept over de wil van de autoriteiten in het land om de rechtsstaat te respecteren;

 

          

- in reactie op de beslissing van TAP laat de woordvoerder van de regering, minister Fernando Vaz, weten dat hij van mening is dat het contract van het land met TAP dan maar opgeheven moet worden; 

             
- ook de president van Portugal, Cavaco Silva, sprak zijn ernstige zorg uit, hij zei o.a. dat de hele wereld nu weet dat het internationale vliegv
eld van Guiné-Bissau onveilig is;

_______________________________________________

1 december 2013

- in de afgelopen week is in de Veiligheidsraad de situatie
van Guiné-Bissau besproken; onderstaand een kort verslag van o.a. de toespraak van de speciale vertegenwoordiger van Ban Ki-Moon voor Guine-Bissau Jose Ramos-Horta, zoals aangetroffen op de nieuwspagina van www.un.org : 


The holding of credible and peaceful elections next year is vital for the process of restoring constitutional order in Guinea-Bissau, a United Nations envoy told the Security Council today, urging continued international support to help the West African nation complete this process. Constitutional order has still not been restored in Guinea-Bissau, which is recovering from an April 2012 coup. A transitional Government led by Transitional President Serifo Nhamadjo is in place until elections are held.

“Progress in the restoration of constitutional order in Guinea-Bissau remains frustratingly slow,” the Secretary-General’s Special Representative, José Ramos-Horta, said in his briefing to the 15-member body. He said that lengthy consultations among national stakeholders to agree on the voter registration system and to finalize the electoral budget and timeline have significantly contributed to the delay in advancing electoral preparations, including inmobilizing the required resources to cover the elections. Presidential and legislative elections were to have been held this month but have now been scheduled for 16 March 2014. Mr. Ramos-Horta said the holding of these polls “should remain our key priority to ensure a rapid return to constitutional order in the country.” He commended the country’s international partners for their generous pledges of financial support to the electoral process, and urged them to disburse them rapidly. “The onus is now on the Transitional Government to take the necessary steps towards the timely holding of the elections,” said Mr. Ramos-Horta, who is also head of the UN political mission in Guinea-Bissau (UNIOGBIS). Delays in preparations for the elections, he noted, have had a negative impact on the implementation of the mandate of the mission, whose efforts have mainly focused on responding to the country’s immediate political, security and human rights challenges. He reported that the human rights and security situation in Guinea-Bissau has continued to deteriorate, “with increased cases of intimidation, threats and restrictions of freedom of expression and assembly, as well as continuing interference of the military in the affairs of the State.” In September he expressed concern to the Transitional President over continuing human rights violations and impunity in the country, and referred to the “generalized climate of fear created by the unlawful behaviour of the defence and security forces. “That climate of fear has persisted to date and is not contributing to a conducive environment for the holding of peaceful and credible elections,” the envoy stated, adding that the transitional authorities must ensure that those responsible for unlawful acts are brought to justice.

Ambassador Antonio de Aguiar Patriota of Brazil, the Chairperson of the Guinea-Bissau Configuration of the UN Peacebuilding Commission, said that the Council’s active engagement remains critical as the country enters “what we hope are the last stages” of its transition back to constitutional order. While preparations for the polls are under way, recent episodes of violence and intimidation are a matter of deep concern and a reminder of the fragility of the security situation and of the long road ahead towards stability, said Mr. Patriota. “We all know that elections in themselves, while an essential pre-requisite for sustained stability, will not provide a comprehensive answer to the numerous challenges that Guinea-Bissau faces,” he stated. “Much needs to be done to secure a constructive post-electoral environment.” 

__________________________________________
15 november 2013

- overgangspresident Serifo Nhamadjo maakt per presidentieel decreet bekend dat de presidentsverkiezingen op 16 maart 2014 zullen plaatsvinden;

 _________________________________________
19 oktober 2013

- Domingos Simoes Pereira, een van de kandidaten voor het voorzitterschap van de grootste partij PAIGC, geeft te kennen zich te kunnen vinden in het standpunt van de Verenigde Naties, dat de verkiezingen niet op 24 november a.s. zullen plaatsvinden, maar pas begin 2014; de voorwaarden waaraan voldaan moet worden om van democratische verkiezingen te spreken zijn voorlopig nog niet aanwezig;


          
- zowel de Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Unie, Catherine Ashton, als de speciale afgevaardigde van Ban Ki-Moon voor
Guiné-Bissau, José Ramos Horta, veroordelen in scherpe bewoordingen de voortdurende schending van mensenrechten in Guiné-Bissau door het leger en de politie;

 

 
_______________________________________________1
0 oktober 2013

- niet alleen overgangspresident Serifo Nhamadjo, na zijn bezoek aan en toespraak tijdens de recente vergadering van de Verenigde Naties thans op bedevaart naar Mekka - maar ook de voorzitter van de Gemeenschap van Portugeestalige Landen CPLP Murade Murargy meent dat de voorgenomen verkiezingsdatum van 24 november a.s. niet haalbaar is, omdat de materiele voorwaarden daarvoor, zowel materieel als administratief, nog verre van aanwezig zijn,

  

 


_______________________________________________          
20 september 2013

- aanstaande dinsdag, 24 september, wordt de 40ste verjaardag van de onafhankelijkheid van Guin
é-Bissau gevierd;   

- de vorige week heeft een wetsvoorstel van de regering om de coupplegers van 12 april 2012 amnestie te verlenen het niet gehaald in het parlement, tot opluchting van velen en van de Mensenrechtenliga in Guine-Bissau; voor het verlenen van amnestie is een absolute parlementsmeerderheid nodig, dat wil zeggen dat er 51 van de 100 stemmen voor amnestie zouden moeten worden uitgebracht, het werden er echter maar 40;

                              het parlementsgebouw in bissau

__________________________________________
5 september 2013

- gisteren behaagde het interimpresident Serifo Nhamadjo om 20 militairen in rang te bevorderen; zij behoren zonder uitzondering tot de militairen die op 12 april 2012 verantwoordelijk waren voor de staatsgreep. Ook opperbevelhebber Antonio Indjai werd bevorderd en kreeg er een ster bij, evenals de woordvoeder van de militaire raad: Daba Na Walna. De president verklaarde dat hij op geen enkele manier tot die actie aangespoord was, het was "gewoon een beslissing" genomen op grond van een wet uit 2000, de hoge militairen hadden recht op deze bevordering.
                

 

- na zijn recente bezoek aan Duitsland, zie 20 augustus, is de interim-president nog twee weken op vakantie geweest in Senegal om , na een kort verblijf in Bissau, weer te vertrekken, dit keer voor een privé-reis naar Guine Conakry; ook daarvan is hij inmiddels weer teruggekeerd; bij de gebruikelijke aankomst- en vertrekinterviews voor journalisten op het vliegveld, liet de interimpresident een keer doorschemeren dat het wat hem betreft nog maar de vraag is of de voor 24 november a.s. geplande verkiezingen doorgang kunnen vinden, hij zei in afwachting te zijn van de bijdrage van de internationale gemeenschap;

_______________________________________________

20 augustus 2013

- interimpresident Serifo Nhamadjo is de afgelopen maand weer eens heen en weer gevlogen naar Duitsland om zijn cholesterol te laten onderzoeken; ook in Nigeria liet de president zich meermalen onderzoeken de afgelopen maanden; hij zei nu bij aankomst dat zijn cholesterol in orde is, dat is net op tijd voordat hij straks in november zijn mandaat kwijt is;

   foto: Gbissau.com
Serifo Nhamadjo - rechts met pet - wordt op het vliegveld van Bissau begroet door regeringsleden

- couppleger en opperbevelhebber
António Indjai, die krasse uitspraken niet vreest, zegt de afgelopen week voor de radio dat hij de veiligheid van de in april 2012 bij de staatsgreep verdreven presidentskandidaat - destijds ook leider van de meerderheidspartij PAIGC en minister-president - Carlos Gomes Junior niet kan verzekeren als hij straks zal terugkeren naar Bissau om deel te nemen aan de verkiezingen van november a.s. (nota bene: de speciale afgezant van Ban Ki-Moon voor Guine-Bissau Jose Ramos Horta gaf een paar dagen daarvoor te kennen dat verdreven en gevluchte politici en burgers veilig kunnen terugkeren); verder zei de steeds wanhopiger lijkende Antonio Indjai dat hij liever zelfmoord zal plegen dan zich gevangen laten nemen i.v.m. de beschuldigingen die door de internationale gemeenschap, i.h.b. de Verenigde Staten, aan zijn adres gedaan zijn: drugshandel en moord; nu wordt hij door ettelijke landgenoten op internet uitgenodigd daarmee toch vooral niet te wachten, temeer daar hij zich dezer dagen ook als een intimiderende verkiezingsadviseur opstelt die bepaalde partijen wel, andere niet wil toestaan deel te nemen;

 


_______________________________________________             

30 juli 2013

- de CEDEAO verlengt haar "veiligheidsmissie" tot mei 2014;

- er wordt steeds luider getwijfeld aan de mogelijkheid om op 24 november dit jaar de beloofde verkiezingen te houden die een einde moeten maken aan de overgangsperiode die na de staatsgreep van 12 april 2012 inging; er is nog geen geld en het wordt steeds duidelijker dat het moeilijk zal worden alle stemgerechtigde burgers inderdaad te laten stemmen, want nauwelijks een derde deel van de stemgerechtigde bevolking heeft een burgerlijke registratie en die registratie is de basis bij het verstrekken van een kiezerspasje; over het format van dat pasje bestaat ook nog geen eensgezindheid;

- in het zuiden van het land zijn sinds maart dit jaar 30 mensen aan cholera overleden; er zijn 225 ziektegevallen geregistreerd;

_______________________________________________

4 juli 2013

- overgangspresident Serifo Nhamadjo heeft vorige week, thuisgekomen van een regionale top en een medische controle in Nigeria, per presidentieel decreet algemene verkiezingen uitgeroepen voor 24 november a.s.;

- de Afrikaanse Unie handhaaft de sancties t.o.v. Guine-Bissau, zo zei deze week de speciale afgevaardigde van deze organisatie voor Guine-Bissau Ovidio Pequeno; de sancties van deze organisatie zullen deze week in Bissau besproken worden met vertegenwoordigers van de CEDEAO, de Europese Unie, de CPLP en de Verenigde Naties, waarbij i.h.a. de sancties van deze organisaties t.o.v. Guine-Bissau op de agenda staan;

              
- De Europese Unie handhaaft de strafmaatregelen t.o.v. van 21 personen, hoofdzakelijk hoge militairen, die als aanstichters en uitvoerders van de staatsgreep van 12 april 2012 worden aangemerkt; tot die maatregelen behoren het bevriezen van tegoeden van deze personen in Europa en een inreisverbod;

_______________________________________________

21 juni 2013

- tot ergernis en teleurstelling van het democratisch gezinde deel van de bevolking is overgangspresident Serifo Nhamadjo van plan om eind juni het onlangs door China geheel herstelde presidentiële paleis te betrekken; het paleis werd grotendeels verwoest tijdens de oorlog van 1998/1999 en verkeerde sindsdien in verval; de bevolking had gehoopt dat het, nu het onlangs in herbouwde staat opgeleverd is, bewoond zou gaan worden door een democratisch gekozen president en niet door de staatsgreeppresident Serifo Nhamadjo; hij zal er maar een maand of vijf kunnen wonen want in november dit jaar worden presidentsverkiezingen tegemoet gezien; volgens het zogenaamde "overgangspact" mag Serifo Nhamadjo zich niet meer verkiesbaar stellen;

_______________________________________________

16 juni 2013

- de vertegenwoordiger van de Europese Unie in Guiné-Bissau, Joaquin Gonzalez Ducay, verklaarde deze week dat de E.U. de verkiezingen die in november dit jaar zullen plaatsvinden technisch en financieel zal ondersteunen;


- het Africa Center for Strategic Studies, het ACSS, publiceerde afgelopen week een kritische analyse van de actuele situatie van het land met veel aandacht voor de achtergronden en oplossingen daarvan onder de titel Advancing Stability and Reconciliation in Guinea-Bissau: Lessons from Africa’s First Narco-State:Commonly referred to as Africa’s first narco-state, Guinea-Bissau’s accelerating cycle of coups and crises exhibit the broader threats posed by narco-trafficking on the continent. Large quantities of cocaine have flowed through Guinea-Bissau for nearly a decade, increasingly with the direct involvement of military and political leaders. This has hollowed out state structures and resulted in political deadlock, a fragmented military, and widespread instability that is spilling across its borders. Addressing these challenges will require fundamental reforms to balance the power of the Office of the President, depoliticize a top-heavy military, and strengthen international counter-narcotics cooperation. 


het hele rapport is te lezen op http://africacenter.org/2013/06/advancing-stability-and-reconciliation-in-guinea-bissau-lessons-from-africas-first-narco-state/

_______________________________________________
8 juni 2013

- na maandenlange onderhandelingen is gisteren dan eindelijk een "inclusieve" overgangsregering gevormd; de vorming van een dergelijke regering was de eerste voorwaarde voor steun van de internationale gemeenschap bij de organisatie van presidentsverkiezingen, die in november dit jaar gehouden zullen moeten worden; het wachten is nu op een planning van het gehele verkiezingsproces;
__________________________________________5 juni 2013

- de vakbonden van de gezondheidssector hebben een staking van 8 dagen aangekondigd;

- overgangspresident Serifo Nhamadjo is vanmiddag weer teruggekomen van zijn medische controle in Nigeria; bij  aankomst zei hij dat zijn diabetes nu onder controle is, maar dat het cholesterol nog te hoog is en dat hij daarom over drie maanden opnieuw ter controle naar Nigeria zal gaan; op internet wordt irritatie geregistreerd over de omstandigheid dat een niet door het volk gekozen president bij herhaling op staatskosten naar het buitenland vliegt i.v.m. zijn gezondheid - en dan niet eens voor kwesties die niet in eigen land gecontroleerd kunnen worden - terwijl het volk krepeert;             

 

 

foto: GBissau.com
serifo nhamadjo wordt weer opgehaald op het vliegveld o.a. door de parlementsvoorzitter en de "overgangs"-minister-president


- op de site www.irinnews.org staat een realistisch verslag van de staat van het openbaar onderwijs:

BISSAU, 30 May 2013 (IRIN) - Guinea-Bissau’s chronic political turmoil is depriving children of quality education. Access to education remains low, learning is often disrupted by teachers’ strikes and the country spends the lowest portion of its budget on education in West Africa.


Since independence from Portugal in 1974, the small West African country has been jolted by a string of military coups and a deadly civil war (1998-99) which have undermined social and infrastructural development and made it one of the world’s poorest states.


The current interim government came into being after a coup in April 2012. In the three months after the military takeover, more than 90 percent of state primary and secondary schools were closed due to the absence of effective government, said Tomoko Shibuya, head of education programmes at the UN Children’s Fund (UNICEF) in Guinea-Bissau.


“Schools are in a deplorable state; there are no desks; roofs are in disrepair and children cannot learn during the rainy season,” said Armando Correia Landim, head of the country’s 10,000-strong parents’ association.

UNICEF Guinea-Bissau spends US$3.5-4 million annually supporting primary education with textbooks, teacher training and curriculum revision, among others. By contrast, the government spent roughly US$11 million on education in 2010 (the most recent year for which figures are available).


In that year the government spent 
11 percent of the budget on education - the lowest proportion in West Africa. At 30 percent Ghana allocates the highest amount to education in the region. More than 90 percent of Guinea-Bissau’s education budget pays salaries, leaving little or nothing for teacher training, buildings and equipping schools, according to the UNICEF.


Many Guinea-Bissau donors also withdrew budgetary aid after the latest coup; some had done so earlier owing to perennial instability.


Teachers only recently called off a strike they began in early May - the third strike this school year, resulting in the loss of about a third of annual tuition time. The teachers’ union said some of the dues owed to their members date back to 2003.


Teachers’ union leader Luis Nancassa blamed the government: “An empty sack cannot stand upright. It’s inhuman to employ someone for 4-5 months without a salary,” he said, referring to newly recruited staff. “We decided to paralyse learning because the teachers no longer have the energy or the will to continue working without pay.”
 

Audit required

 
Education Minister Vicente Poungoura admitted that the “education system is poorly organized” and that an extensive audit was required to determine the exact number of schools and teachers in order to better manage the education sector.


“The government must first have a clear idea of what problems it faces in the education system. Only then can it ask for help from other partners,” said Poungoura who took up office as part of the interim government.

“An evaluation will help us understand what should be done. That is why I have insisted that a census must be done in the education sector.”

 
He explained that lack of a clear policy to manage free primary learning had also contributed to the country’s education crisis.

 
“We embarked on free education without regard to financial implications. There is also the problem of staff. We had poorly trained teachers under the free education system. In a poor country like Guinea-Bissau [free education] is sometimes utopian,” Poungoura told IRIN.

 
Quality poor


While the net attendance rate for primary and secondary schools rose to 67 percent in 2010, up from 54 percent in 2006, the quality of education has been poor. Only about 60 percent of children complete primary school, and the same goes for secondary school. Overall, only 22 percent of children who enter the school system complete secondary school, according to UNICEF.


The primary school 
completion rate is among the lowest in West Africa.


Shibuya also noted there were few female teachers. “This discourages girls from continuing with studies because they don’t have role models.”


Widespread poverty, insufficient learning materials and teachers, inadequate teacher training, early marriage for girls, the seasonal use of child labour, and long distances that some students have to cover to get to school, are some of the other barriers to education in Guinea-Bissau.

 
Self-help

Meanwhile, some parents have been taking matters into their own hands.

 
“As parents, we cannot just sit back and do nothing,” said Landim. He explained that a scheme set up by the parents’ association in 2010 had ensured that the main state schools in the northeastern Gabu and Bafata regions as well as in Tombali and Quinara in the east were functional during the teachers’ strike.


Parents make a monthly contribution of 700-2,000 CFA francs (US$1.3-4) depending on the region, to pay teachers up to 30,000 CFA francs ($60). The scheme is meant to complement their pay (they get an average of $140 per month from the government) during lengthy salary delays.


ob/cb

__________________________________________2 juni 2013

- overgangspresident Serifo Nhamadjo is vanmiddag voor de vierde keer in een paar maanden tijd vertrokken naar het buitenland in verband met zijn gezondheid; dit keer gaat hij naar Nigeria, waar hij een controle zal krijgen i.v.m. - naar eigen zeggen - zijn diabetes en zijn cholesterol; anderen spreken van prostaatkanker; hij vertrekt op een moment dat de vorming van een "inclusieve regering" weer verder weg lijkt dan ooit, omdat de eisen van de meerderheidspartijen PAIGC en PRS i.v.m. met de verdeling van de portefeuilles door de overgangspresident en zijn politieke en militaire vrienden niet realistisch gevonden worden;

foto:Gbissau.com
een zichtbaar vermoeide Serifo Nhamadjo (rechts) wordt op het vliegveld van Bissau uitgeleide gedaan door parlementsvoorzitter Ibriama Sori Djalo

__________________________________________30 mei 2013

- gisteren heeft het parlement, inclusief de meerderheidspartij PAIGC, een nieuw "overgangspact" getekend, dat de samenstelling van een "inclusieve regering" garandeert die de overgangsperiode zal verlengen tot december 2013 en die voor het einde van dit verlengde mandaat presidentsverkiezingen zal organiseren; bij dezelfde parlementszitting werd afgesproken dat er op een nader te bepalen datum een amnestie-wet zal worden aangenomen ten gunste van de plegers van de staatsgreep van 12 april 2012; dit trucje is eerder gebruikt de afgelopen decennia en heeft in belangrijke mate bijgedragen tot het voortduren van straffeloosheid van militair geweld en de repeterende staatsgrepen, pogingen tot staatsgreep en moorden, die het land naar de afgrond duwen;
__________________________________________28 mei 2013

- ondanks de voortdurend uitgesproken voornemens van o.a. de inmiddels weer uit Duitsland teruggekeerde overgangspresident Serifo Nhamadjo, wil het maar niet lukken een "inclusieve regering" samen te stellen, wat de internationale gemeenschap betreft een eerste voorwaarde voor de nog in dit kalenderjaar uit te roepen presidentsverkiezingen (op de foto het militaire leiderschap en de leiders van de grootste partijen PAIGC en PRS aan tafel om met de overgangspresident de mogelijkheden van een inclusieve regering te bespreken; uiterst rechts in burger opperbevelhebber en couppleger Antonio Indjai, die naar verluidt het proces om tot zo'n regering te komen dwarsboomt waar hij kan; de internationale gemeenschap is gebrand op zijn aanhouding i.v.m. drugshandel)

                


 - de E.U. en de CEDEAO (ECOWAS) verklaarden deze week dat zij grondige herzieningen in de sectoren veiligheid en defensie, "vooral een verandering van het hoogste militaire leiderschap", noodzakelijk achten om stabliteit en welvaart voor het land te garanderen;

- in het deze week verschenen jaarverslag van Amnesty International wordt een zeer kritische houding aangenomen t.o.v. de situatie van de mensenrechten in Guiné-Bissau:

               
www.amnesty.org:

The political situation deteriorated sharply following the death in January of President Malam Bacai Sanhá, culminating in a coup in April. It deteriorated further following a reported attack on a military barracks in October, which exacerbated the already fragile human rights and humanitarian situation. The armed forces committed numerous human rights violations with impunity, including arbitrary arrest and detention, beatings and extrajudicial executions. Freedoms of assembly, expression and the press were severely curbed. The killings of political and security figures since 2009 remained unpunished.

Background

In January, President Malam Bacai Sanhá died after a long illness. Presidential elections held in March were won by former Prime Minister Carlos Gomes Júnior. As he fell just short of an outright majority, a second round was scheduled for late April. Ten days before the second round of the elections, the military staged a coup, took control of the capital, Bissau, and arrested the former Prime Minister and Interim President. Both were released from military custody two weeks later and sent into exile.

Repressive measures were imposed to stifle criticism of the self-styled Military Command that had taken control. All demonstrations were banned and soldiers used force to disperse peaceful spontaneous demonstrations. The military claimed their action was prompted by the presence of Angolan troops in the country under a bilateral agreement to assist with the training and reform of the security sector. In early May the Military Command and its civilian allies reached an agreement with ECOWAS for a one-year transition and the deployment of ECOWAS troops to Bissau. Two weeks later, a transitional President and government were appointed, which was not recognized by the international community.

In October the authorities claimed that a group of soldiers and civilians had launched an attack on a military base in the outskirts of Bissau and that six attackers were killed. They accused the former Prime Minister of involvement. Military personnel committed serious human rights violations in the search for the alleged perpetrators of the attack.

Freedom of expression – journalists

Private radio stations were shut down at the time of the military coup and remained off the air for two days. They were allowed to resume broadcasting under severe censorship and at least one radio station decided to remain closed. Journalists were also impeded from carrying out their work and were harassed or arrested. The correspondent of Portugal’s state broadcaster, Radio Televisão Portuguesa, was expelled in October for his critical reporting of the government and military authorities.

Unlawful killings and extrajudicial executions

There were reports suggesting that the six people allegedly killed during the attack on the military base in October, four civilians and two military officers, had been extrajudicially executed. Soldiers also reportedly extrajudicially executed five people in Bolama, Bijagos Islands, whom they accused of being accomplices of Pansau Ntchama, the alleged leader of the October attack. Others were unlawfully killed for their links with deposed government figures.

Luis Ocante da Silva, a close friend of the former Chief of Staff of the Armed Forces, José Zamora Induta, died as a result of beatings by soldiers. On 6 November he was taken from his home by a group of soldiers, beaten and taken to an undisclosed location. Two days later soldiers took his body to the morgue in the central hospital. His family were allowed to see only his face and were not allowed to take the body for burial.

No investigations were carried out into these killings or other human rights violations by the military. Impunity also persisted for political killings since 2009.

Torture and other ill-treatment

Following the coup in April, soldiers searching for deposed government officials beat their families, friends and employees and vandalized their homes. Most ministers went into hiding, where they remained for several months; a few fled the country. Members of civil society groups were also targeted. Some, including several members of the Human Rights League, received threats against their lives and took refuge in embassies.

The day after the October attack on the military base, soldiers arrested and beat Iancuba Indjai, president of the opposition Party of Solidarity and Labour and spokesperson of the Anti-Coup National Front, a grouping of political parties and civil society groups who opposed the April coup. Iancuba Indjai was abandoned by the roadside some 50 km from Bissau. Local residents found him seriously injured and alerted his family. He was subsequently taken to a hospital abroad.

Later the same day, soldiers went to the Bissau office of Silvestre Alves, a lawyer and president of the Democratic Movement party; they beat him and took him away. He was later found unconscious by a road 40km from the city by local people who took him to a hospital. He was taken abroad for medical treatment.

__________________________________________22 mei 2013

- deze week werd bekend gemaakt dat vanaf 15 juli dit jaar de vliegmaatschappij ASKY Airlines (basis in L
omé/Togo) met twee vluchten per week zal vliegen op enkele hoofdsteden van de CEDEAO-landen: een vlucht per week Lome (Togo), Abidjan (Ivoorkust), Conakry (Guine Conakry) en Bissau (vice versa) en een vlucht per week Lome (Togo), Bamako (Mali), Dakar (Senegal) en Bissau (vice versa); er wordt verwacht dat dit een forse bijdrage zal betekenen aan de oplossing van de transportproblemen van personen en goederen naar en van Bissau;

 


                  
- gisteren is onder belangstelling van honderden mensen Henrique Pereira Rosa begraven op de gemeentelijke begraafplaats van Bissau; naar verluidt had de familie bedankt voor de eer van een staatsbegrafenis, volgens anderen was dat staatsrechtelijk ook niet mogelijk, omdat Henrique Pereira Rosa geen officiele staatsfunctie bekleedde op het moment van zijn overlijden;


 __________________________________________

16 mei 2013

- Gistermorgen overleed op 67-jarige leeftijd in een ziekenhuis in Porto (Portugal) ex-interimpresident Henrique Pereira Rosa, na een langdurig ziekbed; de zakenman Henrique Pereira Rosa (HPR) deed zijn intrede in de politiek in 2003 als interim-president nadat Kumba Yala bij een staatsgreep was afgezet; hij vervulde die functie tot grote nationale en internationale tevredenheid tot aan de verkiezingen in juli 2005, die door de in 2009 vermoorde Nino Vieira gewonnen werden; na de moord op Nino Vieira in 2009 kandideerde HPR zich voor de vervroegde presidentsverkiezingen en na de natuurlijke dood van president Malam Bacai Sanha in 2012 deed hij dat opnieuw, beide keren zonder veel stemmen te vergaren; HPR en was een goede en gewaardeerde bekende van de kleine Nederlandse gemeenschap in Bissau; de stoffelijke resten van HPR zullen aanstaand weekend naar Bissau worden overgebracht; de

"overgangsregering" heeft aangekondigd dat HPR een staatsbegrafenis zal krijgen; HPR was vele jaren honorair consul voor België in Guiné-Bissau;

_______________________________________________12 mei 2013

- overgangspresident Serifo Nhamadjo is opnieuw vertrokken naar Duitsland, nu voor een medische controle; alvorens te vertrekken sprak hij de bevolking moed in en herbevestigde hij dat er spoedig een "inclusieve regering" zal zijn en dat de presidentsverkiezingen in november dit jaar zullen plaatsvinden;


 - de speciale vertegenwoordiger van de algemeen secretaris van de VN voor
Guiné-Bissau, José Ramos-Horta, heeft bij de Veiligheidsraad rapport uitgebracht over de toestand in het land; onderstaand een verslag daarvan overgenomen van de nieuwssite van de VN, www.unmultimedia.org:

 

 


 

The United Nations top official in Guinea-Bissau said today (9 May) that the recent arrest and indictment of two Bissau-Guinean military leaders on charges of drug trafficking "is a turning point in the fight against drug trafficking" in this African country.

 

José Manuel Ramos-Horta, who is the United Nations Special Representative and Head of the United Nations Integrated Peacebuilding Office in Guinea-Bissau, said the arrest and indictment constitute "a strong signal to the Bissau-Guinean elite and those using the country as a transit route for drugs, that the international community will not accept Guinea-Bissau being turned into a drug trafficking platform."

 

Former Navy Chief of Staff Rear-Admiral Bubo Na Tchuto was arrested in international waters in early April by the US Drug Enforcement Agency which also announced the indictment of Guinea-Bissau's Armed Forces Chief of General Staff, General Antonio Indjau,

 

Ramos-Horta was delivering Secretary-General Ban Ki-moon's latest report on Guinea-Bissau to the Security Council.

 

Turning to the political situation, he said "all Bissau-Guineans must absorb a new political culture where elections would not lead to the division of the country and the winner takes it all."

 

The Special Representative called for a government of national unity following the next legislative elections and said "no single political group can alone manage the transition from the deep hole where Guinea-Bissau has sunk to lasting peace and prosperity."

 

The report also said that the mandate of the United Nations political mission in Guinea-Bissau, known as UNIOGBIS, which last year underwent a military coup, should be adjusted to support a two-phase process for the full restoration of constitutional order and medium-term stability in the country.

 

Ambassador João Soares Da Gama of Guinea-Bissau told the Council that the country's economy "is practically on its knees because of the blocking of aid flows from our principal partners as a result of the coup d'etat of April last year."

 

In order to overcome the current crisis, Soares Da Gama urgently requested that humanitarian assistance "be exceptionally granted to our country."

 

Soldiers in Guinea-Bissau – a West African country with a history of coups, misrule and political instability since it gained independence from Portugal in 1974 – seized power on 12 April 2012.

 

The coup d'état came ahead of a presidential run-off election that was slated for 22 April between Carlos Gomes Júnior and a former president, Kumba Yala, prompting calls from the international community for a return to civilian rule.

Ban Ki-Moon wil voorzien in een tweede VN-afgevaardigde voor Guiné-Bissau, die zich vooral zou moeten inzetten op het gebied van vrede, veiligheid en mensenrechten; de reeds geruime tijd geleden aangestelde speciaal afgevaardigde José Ramos-Horta zou zich vooral moeten bemoeien met diplomatieke kwesties en met het zoeken van internationale steun voor het oplossen van de financiële problemen van het land;

 

_______________________________________________
9 mei 2013

- overgangspresident Serifo Nhamadjo overlegt sinds zijn thuiskomst vanuit Duitsland koortsachtig met alle partijen, inclusief de meerderheidspartij PAIGC, over de mogelijkheden om nog voordat de presidentsverkiezingen in november zullen (en kunnen) plaatsvinden, een zogenaamde inclusieve regering te vormen; bedoeld wordt daarmee een regering waarvan ook de PAIGC, de partij van de op 12 april 2012 bij coup verdreven interim-president en minister-president, deel uitmaakt;


- opnieuw (sinds 30 april) zijn leerlingen van het openbaar onderwijs slachtoffer van een staking van leerkrachten, die zal duren totdat het zomerreces ingaat (7 juni); dat betekent dat de jeugd van
Guiné-Bissau in het schooljaar 2012/2013 ruim 4 maanden onderwijs heeft "genoten", een score die helaas vrijwel normaal is en die een doorslaggevende rol speelt in de ondergang-scenario's van het land; de leerkrachten staken onder meer i.v.m. achterstallige salarissen van 4 tot 6 maanden;

__________________________________________

4 mei 2013

- de Afrikaanse Unie verklaart mogelijk sancties tegen Guiné-Bissau op te heffen, nu de overgangsregering bereid lijkt nog dit jaar presidentsverkiezingen te houden;


                
- overgangsgpresident Serifo Nhamadjo laat in een brief aan het volk weten dat hij dankzij de medische behandeling in Duitsland weer als tevoren in staat is hard te werken ten bate van "de overgang en van ons geliefde vaderland"; en hij zwaait 30 christenen uit die op kosten van de staat "een bedevaart naar Jeruzalem" mogen maken, wat hem de dank oplevert van een woordvoeder van "de pelgrims" die belooft voor zegen voor de overgangspresident te zullen bidden;
    


 - de verenigde vakbonden protesteerden ter gelegenheid van de 1 mei-viering tegen de omstandigheid dat overheidssalarissen betaald werden en worden met geld dat verdiend is met drugshandel;

_______________________________________________
1 mei 2013

- gisteren werd in een speciale parlementszitting besloten dat de overgangsperiode verlengd zal worden tot eind dit jaar en dat in november van dit jaar presidentsverkiezingen zullen worden gehouden;

- overgangspresident Serifo Nhamadjo is zondag j.l. aangekomen in Bissau na ruim een maand afwezigheid; bij aankomst verklaarde hij dat hij dankzij de behandeling in Duitsland in goede gezondheid verkeert en dat er nog dit jaar presidentsverkiezingen gehouden zullen worden;

_______________________________________________

N.B.: de maanden januari t/m april 2013 zijn helaas bij een site-operatie eind 2013 verloren gegaan.

 

 

 

                 

 

                                                 GUINÉ-BISSAU

                                             feiten, ervaringen en beelden